Szenátus?

Napirendi pontok ArchívumSzenátorok

S. Tárgy, kezdeményező Kezdődött Állapot H/Sz Like
1. TÖRVÉNYJAVASLAT VITÁJA: EJ2287. Gordon Way (Garfield) – Munkaügyi Minisztérium
(Stuart Hoyt, többségi vezető)
2021. aug. 24.folyamatban~ 0 0
2. TÖRVÉNYJAVASLAT VITÁJA: EJ2297. Augusto Prescott (Walker) – Légierő Minisztériuma
(Stuart Hoyt, többségi vezető)
2021. aug. 24.folyamatban~ 0 0
3. TÖRVÉNYJAVASLAT VITÁJA: K.H. 1 - Egy Törvényjavaslat a Crionia Köztársaságba érkező menekültekkel kapcsolatos eljárásokról
(Michael Jezza, képviselő)
2021. jún. 29.folyamatban~ 0 0

Jóváhagyásra váró napirendi pontok: 10Megnézem

Napirenden kívül

Napirenden kívüli hozzászólások, felszólalások, elnöki közlemények helye
Politikus
Hozzászólás
1.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.02.03 23:14

Elnök Úr!

A K.H./29/1955. M.2 és M.3. módosító javaslatokat a levezető elnöki hivatal a Szenátus szabályzatával ellentétes módon tűzte napirendre. Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy a javaslatok előterjesztése során eljárási hiba történt.

0 0
 
2.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2020.02.03 22:56

Hoyt Szenátor következik!

3.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.02.03 22:55

Elnök Úr!

4.

elnök2020.05.17 15:23

 

Köszönöm a szót!

Sajnálattal tapasztalom, hogy ebben a teremben többen is arcon köpik a déli embereket és ezáltal megbélyegeznek többszázezer ciron állampolgárt. Mielőtt bármit mondanék, felkérem a levezető elnököt, hogy olvassa fel nekünk a Szenátusi szabálykönyv azon cikkét, amely alapján eltávolította a déli patriotizmust és a déli emberek ciron hazafiságát kifejező lobogót az ülésteremből, különben panasszal fogok élni az elfogult és antidemokratikus ülésvezetés miatt.

Azt pedig egyenesen vérlázítónak gondolom, hogy itt ebben a házban, amely elméletileg a teljes ciron nemzet megválasztott testülete, egyesek abban a helyzetben érzik magukat, hogy nyíltan becsméreljenek ciron állampolgárokat! Értem én, hogy Mr. Wallace-nek muszály hozzádörgölőznie a fekete választókhoz, de ez sem hatalmazza fel Önt arra, hogy becsmérelje a déli fehér lakosságot, akiknek én a képviseletére felesküdtem! Hadd áruljam el Önöknek, hogy a konföderációs lobogó minden tisztességes déli ember saját szimbóluma, amely a békét, a szabadságot és a tradícióink ápolását fejezi ki. Mivel egy olyan jelképről van szó, amely ahogy mondtam többszázezer állampolgár identitását kifejezi, ezért itt a helye az ülésteremben! Aki ezt a zászlót innen eltávolítja, az valójában a déli embereket rekeszti ki a nemzetből és ezzel maga rombolja le a ciron egységet! 

Bizony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak azok akarnak elnyomást, kizsákmányolást és egyenlőtlenséget, akik eltávolítják innen ezt a lobogót, ezzel kinyilvánítva, hogy számukra a déli megyék lakosai nem cironok... Én azért fogok fáradozni, hogy a déliek büszkék lehessenek ciron nemzeti identitásukra és ezzel együtt megőrizhessék saját megyei hagyományaikat és autonómiájukat. Szerintem ez az útja a Dél felemelkedésének, ebben nem fog megállítani néhány nemzetellenes északi szenátroll!

Mivel számítottam erre a levezető elnöki önkényre, ezért készültem egy másik zászlóval ((elővesz egy kisméretű talpas konföderációs zászlót)), ezt ezennel elhelyezem a saját helyemen és csak a testemen át vehetik el tőlem! Zárszóként azt tudom elmondani, hogy remélem az elkobzott lobogóval tisztességesen bánnak, ugyanis mint tudják, nálunk Délen a lobogó meggyalázása bűncselekménynek számít. Köszönöm a figyelmet, Elnök úrtól pedig várom a vonatkozó cikkelyt a szabálykönyvből!

(taps a déli progresszív szenátorok részéről)

0 0
 
5.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2020.02.03 18:50

Russel szenátoré a szó!

6.

elnök2020.05.17 15:23

Elnök úr!

7.

Tyler Wallace
szenátor
2020.02.03 18:23

Köszönöm Elnök Úr! 

Mint a nagyszerű Burkhill szenátora, ahol a fehér lakosság és fekete kisebbség harmóniában és békében élnek egymás mellett, mélységesen elítélem Russel szenátor iménti cselekedetét és üdvözlöm, hogy azonmód el is távolították a konföderációs zászlót. Talán Délen ez elfogadott szimbólum, de az ország többi részén cseppet sem az, és nincs az a kulturális ideológia, ami ezt köreinkban elfogadottá tenné. 

Délen túl a konföderációs zászló az elnyomás, a kizsákmányolás, az egyenlőtlenség, a néhai rabszolgatartó rezsim és szakadár államok sötét bálványát idézik meg. Ha valaki ebben akar hinni, szíve joga, hogy ezt tegye, ha lelkiismerete ezt engedi, de az olyan megyékben, mint Burkhill, nem fogjuk szó nélkül tűrni, hogy néhány déli politikus gúnyt űzzön alkotmányunkból és a tisztességesen dolgozó fekete kisebbségből demagóg propagandájukkal, egyben nevetség tárgyává tegyék a Kongresszus dicső épületét. 

Ezúton jelentem be, támogató társakat keresek a Szenátusban és hadat üzenek az országos szegregáció ellen, egyben szembeszállok Dél minden vaskalapos politikusával és magával az elnöki programmal is. Burkhill nem tűr és nem halogat tovább!

0 0
 
8.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.02.03 18:09

Burkhill szenátora.

9.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.02.03 18:09

A Szenátus szabálykönyve nem teszi lehetővé a nemzetin túl bármilyen lobogó használatát, ezért a szenátusi teremőrök az amerikai  konföderációs lobogót eltávolítják.

0 0
 
10.

Tyler Wallace
szenátor
2020.02.03 18:07

Elnök Úr, szót kérek!

11.

elnök2020.05.17 15:23

(Első ülésnapján Garrett Russel egy óriási konföderációs zászlóval a kezében lép be az ülésterembe. Odafárad vele az elnöki pulpitus mögé és kitűzi azt a ciron lobogó mellé, majd elfoglalja a helyét. Az akciót morajlás és a déli progresszív padsorokból szórványos taps kíséri.) 

0 0
 
12.

elnök2020.05.17 15:23

Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak!

Kemény választási kampányon és még keményebb voksolásokon vagyunk túl. Összességében örülök, hiszen megnyertük az elnökválasztást és Harvey Dent mellett ott lesz majd Albert Lee alelnök úr is, aki rajta fogja tartani a szemét a déli értékek ellen szervezkedőkön. 

Én magam büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem a törvényhozásnak és a cooki emberek érdekeit sok éven át a Szenátusban képviselhettem. Ami a megyei eredményt illeti, ezúton is gratulálok Mrs. Robinson megválasztott szenátor asszonynak, kívánom hogy munkájával öregbítse a déli emberek és a csodálatos Cook megye hírnevét! Az a közel 81 ezer szavazat, amit kaptam, megerősített abban, hogy a választók jelentős része bízik bennem és abban az eszmében, amit képviselek, ezért itt a Szenátus színe előtt bejelentem, hogy 1962-ben újraindulok a tisztségért. Az mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy több mint nyolcszor annyi cooki polgár adta le rám szavazatát, mint Trump szenátor úrra...

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszke vagyok arra, hogy Önökkel dolgozhattam, hogy részt vehettem a törvényhozásban, számos javaslat kidolgozásában, a bizottsági munkában, valamint a progresszív frakció vezetésében. A következő években a megyei politikában igyekszem aktívan részt venni, küzdeni a déli értékek megőrzéséért és kiállni azok mellett, akik számítanak továbbra is a munkámra.

Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak, 1962-ben viszontlátjuk majd egymást, addig is sok sikert kívánok Önöknek! Ceterum censeo: a Dél újra fölemelkedik!

(taps a déli progresszív padsorokból)

0 0
 
13.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.30 2:24

Cook szenátora.

14.

elnök2020.05.17 15:23

Elnök úr!

15.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.27 23:03

Elnök Úr!

Azért kértem szót, és remélem, több szenátortársam tesz így, hogy megköszönjem Union nagyszerű szenátorának, hogy eddig szolgálta Uniont, a tapasztalata, a szakértelme, hatalmas ajándék volt itt és ott is, és remélem, hogy az elmúlt két évben erőt tudtam meríteni abból a munkából, amelyet a szenior szenátor végzett itt, és remélem azt is, hogy ezek segítségemre lesznek a jövőben.

Átadom  az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
16.

Rufus Blackburn
Többségivezető-helyettes
2019.12.27 22:50

McCain szenátoré szó!

17.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.27 22:21

Elnök Úr!

18.

Peter Noun
szenátor2019.12.27 22:21

Tisztelt Elnök Úr, Szenátortársaim!

Ez ma itt, a Szenátusban az utolsó beszédem, amelyet elmondhatok, mint Union megye szenior szenátora. Nagyon hálás vagyok az itt eltöltött 12 évért, amelyet e falak között Cironia legnagyobb megyéjének a képviseletében itt eltölthettem. Egész életemben azon gondolkodtam, már fiatalon is, hogy segíthetek a ciron honfitársaimnak, és arra jutottam, hogy a legjobb útja ennek, ha 1946-ban jelöltetem magam szenátornak.

Nem tévedtem. Az elmúlt 12 évben a legfontosabb törvények kapcsán lehettem jelen, közösen olyan javaslatokat alkottunk meg a szenátusi ülésterem mindkét oldalán, amelyek hosszú időre meghatározzák társadalmunk jólétét. Sokszor nehéz ügyeket kellett felvállalni, hogy a Képviselőházban is támogatást szerezzünk annak, volt, hogy történelmi léptékű és jelentőségű javaslatokat sikerült elfogadni.

Az én személyes sikeremnek azt tartom, hogy sikerült olyan előirányzatokat megszavazni, amelyek érdemben segítettek a gazdaságnak, kiszámíthatóvá és stabillá tették a gazdaságunkat. Ez persze nemcsak az én érdemem, hanem mindazoké, akik itt ültek, és részt vettek a munkálatokban. Éppen ezért szeretném megköszönni minden szenátortársam nyitottságát, kollegialitását, köszönöm, hogy egy évtizeden keresztül dolgoztak velem.

Az én időm itt lejárt, most a családom vár rám. Remélem, ugyanolyan hatékonyan fognak dolgozni a törvényhozók, ahogy az elmúlt 12 évben dolgoztunk, hiszen egy valamit sose feledjünk: mi, szenátorok, vagyunk a felnőttek a politikai háztartásban.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
19.

Rufus Blackburn
Többségivezető-helyettes
2019.12.27 20:41

Noun Szenátoré a szó!

20.

Peter Noun
szenátor2019.12.26 23:48

Elnök Úr!

21.

Jim Holsakamp
szenátor
2019.04.18 0:42

Elnök Úr!

Ma azért kértem szót, hogy déli szenátorként szólaljak fel a délellenes Bright-törvényjavaslattal kapcsolatban. Az előterjesztés csak politikai haszonszerzés, a tisztes déli emberek hergelésére szolgál. El is mondom, miért.

Simon Bright képviselő, akinek radikális liberális mivoltja mindenki számára ismert, a Konföderált Államok lobogóját tiltott önkényuralmi jelképnek nevezi. A hangsúly pedig ezen van. Nem azon, hogy meg akarja tiltani a déli megyék kiszakadását, ez lehetetlen az Alkotmány értelmében, amely a törvényjavaslatban is benne foglaltatik. Tehát nem lehet kiszakadni.

Ugyanakkor a konföderációs zászlót egy szintre helyezi a horogkereszttel, a szovjet vörös csillaggal, amelytől felfordul a gyomrunk Délen. A Progresszív Párt balszárnya szerint a Konföderált Államok, a náci Németország és a Szovjetunió között egyenlőséget lehet vonni, Lee tábornok egyenlő Adolf Hitlerrel vagy Joszif Sztálinnal. Aki magát a konföderációs örökség képviselőjének érzi, náci. Csak azért, mert mi máshogy éljük meg ciron életünket. Ez az, ami fáj a szélsőbaloldalnak? Még egy kérdés: Bright képviselő szerint náci Glover elnök is? Kormányzóként ugyanis elsőként helyezte ki a közintézményekre a Konföderáció nagyszerű lobogóját.

Ezt a törvényjavaslatot a Képviselőháznak el kell utasítani, de ha ők nem fogják, mi igen.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
22.

Andrew Trump
levezető elnök
2019.04.17 23:04

Greene szenátora jönn!

 

23.

Jim Holsakamp
szenátor
2019.04.15 22:40

Elnök  Úr!

24.

elnök2020.05.17 15:23

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Szenátus!

Elkső felszólalásomban azon épesztő és elfogadhatatlan eseményekre szeretnék reflektálni, amelyek a közelmúltban történtek napjaink Cirponiájában. A Ciron Kommunista Párt nevű szervezet megjelenésével a ciron nemzet biztonsága és nyugodt lékgöre veszélybe került. Ez a szervezet nyíltan használja a gyilkos terrorállam, a Szovjetunió szimbólumait és jelmondatait, miközben magát a demokrácia híveként írja le. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem egyik legnagyobb tömeggyilkosa, Sztálin is úgynevezett "népi demokrácia" címszó alatt tette a szocialista métely fertőjévé egész Kelet-Európát. Nem hagyhatjuk, hogy ez az örökség és a marxi gyilkos eszmék hazánkban is teret nyerjenek. Azt gondolom, hogy közös fellépésre van szükség, ezért társszponzorként csatlakozni óhajtok Harkley szenátor kommunistaellenes törvénytervezetéhez.

Meggyőződésem, hogy Cironiának közös erővel ki kell állnia a szocialista vörös fertő ellen és meg kell védenie az alapító atyák eszméit! Vissza kell térnünk a konzervativizmus és a polgári szellem jegyében a szabadversenyhez, ell kell törölni a progresszív adórendszert, a teljesítményt gátoló szocialista adózási jogszabályokat és a sikeres emberek megsarcolását, amelyek primer táptalajai a kommunista eszmék burjánzásának!

Én magam Doverbe egy hét múlva fáklyás felvonulást szerveztem meg a kommunizmus ellen, ahonnét várhatóan sokezer petersoni ember fog üzenni a politikai döntéshozóknak, hogy számolják fel a gyűlöletkeltő szélsőbaloldali szervezeteket és az őket idevonzó jogszabályokat! Köszönöm a figyelmet!

Ceterum censeo: Az igazságtalan adótörvényt el kell törölni!

0 0
 
25.

Pat Landford
szenátor
2019.03.27 17:48

Peterson szenátora

 1/8  

   Üzenőfal

2024. ápr. 14. Dominick Stannard: Van még itt valaki?

2023. nov. 11. Peter Bedroom: Peti? Lesz meg ebbol valami?

2023. máj. 17. Laura Grey: Sziasztok ! Na mi újság a játékkal? Még mindig fejesztés alatt van? vagy halott lett az egész project

2023. márc. 05. Peter Bedroom: na lesz valami a jatekbol? kicsit mar sokallom a fejlesztesi idötennyi ido alatt megcsinalom a nasa honlapjat bakker

2023. jan. 28. Dr.Szöllösi Dominik: sziasztok

2023. jan. 28. Dr.Szöllösi Dominik: sziasztok uj ember vagyok miniszter elnöki pózícíóra pályázom szavazattok rám majd

2023. jan. 28. George Lee: sziasztok, ma menni fog egy köremail!

2023. jan. 23. Benedict Decker: Hello

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. nov. 19. Peter Bedroom: Remélem a a játékidöt is jol átfogjátok gondolni sokkal legenyesebb attol hogy mikor kezdödik a játék

2022. nov. 13. George Lee: Sziasztok, most már elkezdünk dolgozni a változásokon, a sztorin, fogunk jelentkezni

2022. nov. 10. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2022. okt. 10. Peter Bedroom: Szia eltelt 2 honap kb van már valami elorelepes?

2022. aug. 14. George Lee: köszi

2022. aug. 14. Peter Bedroom: Rendben ram szamithatsz a kezdesnel sot ha barmiben segithetek menet kozben szolj.

2022. aug. 14. George Lee: Sziasztok, már dolgozok a játék átdolgozásán, egy olyan formában, amit hasonló szimulációban lehet folytatni, de sokkal történetközpontúbb, és döntéscentrikus lesz, új térben

2022. aug. 09. Dr. Terence Rothman: Varhato valami a jatekkal kapcsolatban? vagy vegleg mondjunk le rola?

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Ne csak lapítsatok, ha idejön a Führer

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Mondjátok el

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Hol találom az önéletrajzomat

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Heil én!

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Heil én!

2022. ápr. 24. Peter Bedroom: Sziasztok lesz valami? vagy felejtsuk el Cironiat?

2022. márc. 12. George Lee: Sziasztok, sajnos egy munka miatt április elejére csúszik sok minden, viszont közben alakítunk át pár dolgot, ami jobbá teszi az élményt, nem felejtettük el Cironiát

2022. febr. 15. Fernand Geber: Nincs valami nagy nyüzsgés

2021. dec. 24. George Lee: még nagyobb elánnal most már nekem is kevesebb munkám lesz

2021. dec. 19. George Lee: sziasztok, úgy gondolom, hogy az ünnepek után már lehet indulni, ha vagyunk legalább öten-hatan

2021. dec. 14. Peter Bedroom: Peti, fórum!

2021. dec. 06. Alexander Smith: Jelenleg stagnálás.

2021. dec. 05. Francis J. Wright: Együttérzek. Első karácsonyom lesz, vizsgaidőszak nèlkül. Kemény időszak fizikailag, mentálisan egyaránt. És itt Curoniában mi a helyzet?

2021. dec. 05. Francis J. Wright: Együttérzek. Első karácsonyom lesz, vizsgaidőszak nèlkül. Kemény időszak fizikailag, mentálisan egyaránt. És itt Curoniában mi a helyzet?

2021. dec. 04. Alexander Smith: Közeledik a vizsgaidőszak

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. aug. 15. Peter Bedroom: Fórum otletek, javaslatok....

2021. jún. 10. George Lee: ma 20 órától szenátusi szavazások következnek!

2021. jún. 03. George Lee: már nem

2021. jún. 03. Robert O'Connor: Rendben, meg épp nézem még mindig Május van Cironiában ? :O

2021. jún. 03. George Lee: CONGRESSIONAL RECORD cikk, benne a mai szavazásra kerülő javaslatok tartalmi kivonatával.

2021. jún. 03. George Lee: Módosító javaslatok összefoglalója délután olvasható lesz.

2021. jún. 03. George Lee: Szavazni

2021. jún. 03. George Lee: Sziasztok, ma 20 órától kezdődnek a szavazások a Szenátusban. Mindenki egyenként tud majd

2021. máj. 31. Danny Sanchez JR.: Elnézést a triplikált közleményért, már Petinek is jeleztem hogy huncutkodik a netem, mert Telekom hálózatépítést végez nálunk

2021. máj. 10. George Lee: 20:45-től lehet felszólalni a szenátusban,egészen egyig kivételt képez, ha valaki a kisebbségi vagy a többségi vezetőt képviseli, akkor a reggeli ügyek alatt is szabad

2021. máj. 09. Peter Bedroom: tulbuzgó voltam

2021. máj. 09. George Lee: Szia, még nem is került napirendre illetve a holnapi nap folyamán tudsz majd hozzászólni

2021. máj. 09. Danny Sanchez JR.: Szenátus-törvénylavaslat vitája, szót kértem

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v2.0b © 2016-2024 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató