Szenátus?

Napirendi pontok ArchívumSzenátorok

S. Tárgy, kezdeményező Kezdődött Állapot H/Sz Like

Jóváhagyásra váró napirendi pontok: 2Megnézem

Napirenden kívül

Napirenden kívüli hozzászólások, felszólalások, elnöki közlemények helye
Politikus
Hozzászólás
1.

George Lee
szenátor

2020.10.26 21:58

Van-e bármilyen ellenvetés?

Megállapítom, hogy nincs ellenvetés, a Szenátus felkészül a szavazás kiírására.

0 0
 
2.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.10.26 21:58

Szeretném kérni az Sz. 5. számú törvényjavaslattal kapcsolatos vita lezárását.

0 0
 
3.

George Lee
szenátor

2020.10.26 21:56

A Többségi Vezető következik.

4.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.10.26 21:56

Elnök Úr!

5.

Peter McCain
levezető elnök
2020.05.29 20:15

Megállapítom, hogy nincs ellenvetés, a Szenátus felkészül a szavazás kiírására.

0 0
 
6.

Peter McCain
levezető elnök
2020.05.28 23:51

Van-e bármilyen ellenvetés?

(Péntek 20 óráig lehet tiltakozni)

0 0
 
7.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.05.28 23:50

Elnök Úr,

Szeretném kérni az "Sz.4." sz. javaslatommal kapcsolatban a Szenátus egyhangú támogatását és gyors szavazásra bocsátását.

0 0
 
8.

Peter McCain
levezető elnök
2020.05.28 23:49

A többségi vezető következik.

9.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.05.28 23:49

Elnök Úr!

10.

David J. Coleman
kisebbségi vezető
2020.05.22 23:54

Köszönöm a szót! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Csatlakozom a többségi vezető felszólalásához, bennünket is mélyen lesújtott Harvey Dent elnök úr és a két miniszter úr hirtelen halála. Biztos vagyok benne, hogy ez a szerencsétlen eset minden ciron polgárt mélyen megrázott, párthovatartozástól és politikai állásponttól függetlenül. Én sem értettem sok mindenben egyet az elnök úrral, de az biztos, hogy mindig a nemzete javát igyekezte szolgálni, legjobb tudása szerint. Isten nyugosztalja!

Öröm az ürömben, hogy Mr. Lee fennakadásmentesen letehette esküjét és hozzálátott elnöki teendői ellátásához. A progresszív szenátorok nevében kifejezem örömömet, hogy a minap az elnö úr aláírta hazánk új Alkotmányát és ennek szellemében a közigazgatási reform is hamarosan megvalósulhat. Az új jogszabályoktól azt várjuk, hogy gördülékenyebbé, átláthatóbbá és centralizáltabbá tegyék a rendszert, emellett Oakland szenátoraként arról is meg vagyok győződve, hogy a déli emberek elvárásainak is meg fognak felelni a változások. 

Végezetül ezúton is üdvözlöm az elnök legújabb intézkedését, amely értelmében hatályát veszti az állami hivatalok deszegregációjáról szóló elfogadhatatlan és betarthatatlan rendelet, amelynek híre az elmúlt hónapokban hatalmas felháborodásokat és társadalmi feszültségeket okoztak a déli megyék fehér polgárai és a feketék között. Biztos vagyok benne, hogy ezután lehiggadnak a kedélyek és találunk mindenki számára megnyugtató megoldást az esetleges etnika hátrányokra, de ez a megoldás nem jelentheti azt, hogy deprivált csoportokat odacsődítünk a belvárosi hivatalokba, hogy ott fehér családanyákat vegzáljanak. Mi csak olyan szabályozást tartunk elfogadhatónak, amely nem érinti hátrányosan a tisztességes déli embereket, ezt az álláspontunkat mindenkinek tiszteletben kell tartania. Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
11.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.05.19 0:11

Bocsánat, Oakland szenátora  (mosolyog).

12.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.05.18 16:15

Oakland kormányzója.

13.

David J. Coleman
kisebbségi vezető
2020.05.17 22:32

Elnök úr!

14.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.05.04 22:40

Elnök Úr,

A mai megszólalásom a gyász és az országért érzett fájdalmam mozgatja. Nagy fájdalommal értesültem Harvey Dent elnök haláláról, és személyes részvétemet szeretném kifejezni az elnök családjának, hozzátartozóinak. Ma Cironiát is komoly veszteség érte. Habár nem értettem együtt sok dologban Dent elnökkel, hittem, hogy az ország érdekében tevékenykedik.

Remélem, hogy Lee alelnököt rövid időn belül átveszi a napi ügyeket, és folytathatjuk ebben a nehéz helyzetben is dolgozhatunk tovább Cironia fejlődéséért. A Reform Párt szenátusi frakciója ebben teljes mértékben partner lesz.

Szeretném továbbá a két elhalálozott miniszter családjának is kifejezni a legmélyebb fájdalmam, és remélem, mindhárom családnak kis vigaszt nyújt, hogy szerettük Cironia érdekében tevékenykedve távozott a túlvilágra.

Átadom az ülésterem nyilvánossságát.

1 0
 
15.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2020.05.03 22:37

A Többségi Vezető következik!

16.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.05.03 22:37

Elnök Úr!

17.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.02.03 23:14

Elnök Úr!

A K.H./29/1955. M.2 és M.3. módosító javaslatokat a levezető elnöki hivatal a Szenátus szabályzatával ellentétes módon tűzte napirendre. Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy a javaslatok előterjesztése során eljárási hiba történt.

0 0
 
18.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2020.02.03 22:56

Hoyt Szenátor következik!

19.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2020.02.03 22:55

Elnök Úr!

20.

elnök
2020.05.17 15:23

 

Köszönöm a szót!

Sajnálattal tapasztalom, hogy ebben a teremben többen is arcon köpik a déli embereket és ezáltal megbélyegeznek többszázezer ciron állampolgárt. Mielőtt bármit mondanék, felkérem a levezető elnököt, hogy olvassa fel nekünk a Szenátusi szabálykönyv azon cikkét, amely alapján eltávolította a déli patriotizmust és a déli emberek ciron hazafiságát kifejező lobogót az ülésteremből, különben panasszal fogok élni az elfogult és antidemokratikus ülésvezetés miatt.

Azt pedig egyenesen vérlázítónak gondolom, hogy itt ebben a házban, amely elméletileg a teljes ciron nemzet megválasztott testülete, egyesek abban a helyzetben érzik magukat, hogy nyíltan becsméreljenek ciron állampolgárokat! Értem én, hogy Mr. Wallace-nek muszály hozzádörgölőznie a fekete választókhoz, de ez sem hatalmazza fel Önt arra, hogy becsmérelje a déli fehér lakosságot, akiknek én a képviseletére felesküdtem! Hadd áruljam el Önöknek, hogy a konföderációs lobogó minden tisztességes déli ember saját szimbóluma, amely a békét, a szabadságot és a tradícióink ápolását fejezi ki. Mivel egy olyan jelképről van szó, amely ahogy mondtam többszázezer állampolgár identitását kifejezi, ezért itt a helye az ülésteremben! Aki ezt a zászlót innen eltávolítja, az valójában a déli embereket rekeszti ki a nemzetből és ezzel maga rombolja le a ciron egységet! 

Bizony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak azok akarnak elnyomást, kizsákmányolást és egyenlőtlenséget, akik eltávolítják innen ezt a lobogót, ezzel kinyilvánítva, hogy számukra a déli megyék lakosai nem cironok... Én azért fogok fáradozni, hogy a déliek büszkék lehessenek ciron nemzeti identitásukra és ezzel együtt megőrizhessék saját megyei hagyományaikat és autonómiájukat. Szerintem ez az útja a Dél felemelkedésének, ebben nem fog megállítani néhány nemzetellenes északi szenátroll!

Mivel számítottam erre a levezető elnöki önkényre, ezért készültem egy másik zászlóval ((elővesz egy kisméretű talpas konföderációs zászlót)), ezt ezennel elhelyezem a saját helyemen és csak a testemen át vehetik el tőlem! Zárszóként azt tudom elmondani, hogy remélem az elkobzott lobogóval tisztességesen bánnak, ugyanis mint tudják, nálunk Délen a lobogó meggyalázása bűncselekménynek számít. Köszönöm a figyelmet, Elnök úrtól pedig várom a vonatkozó cikkelyt a szabálykönyvből!

(taps a déli progresszív szenátorok részéről)

0 0
 
21.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2020.02.03 18:50

Russel szenátoré a szó!

22.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr!

23.

Tyler Wallace
szenátor
2020.02.03 18:23

Köszönöm Elnök Úr! 

Mint a nagyszerű Burkhill szenátora, ahol a fehér lakosság és fekete kisebbség harmóniában és békében élnek egymás mellett, mélységesen elítélem Russel szenátor iménti cselekedetét és üdvözlöm, hogy azonmód el is távolították a konföderációs zászlót. Talán Délen ez elfogadott szimbólum, de az ország többi részén cseppet sem az, és nincs az a kulturális ideológia, ami ezt köreinkban elfogadottá tenné. 

Délen túl a konföderációs zászló az elnyomás, a kizsákmányolás, az egyenlőtlenség, a néhai rabszolgatartó rezsim és szakadár államok sötét bálványát idézik meg. Ha valaki ebben akar hinni, szíve joga, hogy ezt tegye, ha lelkiismerete ezt engedi, de az olyan megyékben, mint Burkhill, nem fogjuk szó nélkül tűrni, hogy néhány déli politikus gúnyt űzzön alkotmányunkból és a tisztességesen dolgozó fekete kisebbségből demagóg propagandájukkal, egyben nevetség tárgyává tegyék a Kongresszus dicső épületét. 

Ezúton jelentem be, támogató társakat keresek a Szenátusban és hadat üzenek az országos szegregáció ellen, egyben szembeszállok Dél minden vaskalapos politikusával és magával az elnöki programmal is. Burkhill nem tűr és nem halogat tovább!

0 0
 
24.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.02.03 18:09

Burkhill szenátora.

25.

Joe Harkley
levezető elnök
2020.02.03 18:09

A Szenátus szabálykönyve nem teszi lehetővé a nemzetin túl bármilyen lobogó használatát, ezért a szenátusi teremőrök az amerikai  konföderációs lobogót eltávolítják.

0 0
 
26.

Tyler Wallace
szenátor
2020.02.03 18:07

Elnök Úr, szót kérek!

27.

elnök
2020.05.17 15:23

(Első ülésnapján Garrett Russel egy óriási konföderációs zászlóval a kezében lép be az ülésterembe. Odafárad vele az elnöki pulpitus mögé és kitűzi azt a ciron lobogó mellé, majd elfoglalja a helyét. Az akciót morajlás és a déli progresszív padsorokból szórványos taps kíséri.) 

0 0
 
28.

elnök
2020.05.17 15:23

Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak!

Kemény választási kampányon és még keményebb voksolásokon vagyunk túl. Összességében örülök, hiszen megnyertük az elnökválasztást és Harvey Dent mellett ott lesz majd Albert Lee alelnök úr is, aki rajta fogja tartani a szemét a déli értékek ellen szervezkedőkön. 

Én magam büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem a törvényhozásnak és a cooki emberek érdekeit sok éven át a Szenátusban képviselhettem. Ami a megyei eredményt illeti, ezúton is gratulálok Mrs. Robinson megválasztott szenátor asszonynak, kívánom hogy munkájával öregbítse a déli emberek és a csodálatos Cook megye hírnevét! Az a közel 81 ezer szavazat, amit kaptam, megerősített abban, hogy a választók jelentős része bízik bennem és abban az eszmében, amit képviselek, ezért itt a Szenátus színe előtt bejelentem, hogy 1962-ben újraindulok a tisztségért. Az mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy több mint nyolcszor annyi cooki polgár adta le rám szavazatát, mint Trump szenátor úrra...

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszke vagyok arra, hogy Önökkel dolgozhattam, hogy részt vehettem a törvényhozásban, számos javaslat kidolgozásában, a bizottsági munkában, valamint a progresszív frakció vezetésében. A következő években a megyei politikában igyekszem aktívan részt venni, küzdeni a déli értékek megőrzéséért és kiállni azok mellett, akik számítanak továbbra is a munkámra.

Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak, 1962-ben viszontlátjuk majd egymást, addig is sok sikert kívánok Önöknek! Ceterum censeo: a Dél újra fölemelkedik!

(taps a déli progresszív padsorokból)

0 0
 
29.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.30 2:24

Cook szenátora.

30.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr!

31.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.27 23:03

Elnök Úr!

Azért kértem szót, és remélem, több szenátortársam tesz így, hogy megköszönjem Union nagyszerű szenátorának, hogy eddig szolgálta Uniont, a tapasztalata, a szakértelme, hatalmas ajándék volt itt és ott is, és remélem, hogy az elmúlt két évben erőt tudtam meríteni abból a munkából, amelyet a szenior szenátor végzett itt, és remélem azt is, hogy ezek segítségemre lesznek a jövőben.

Átadom  az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
32.

Rufus Blackburn
levezető elnök
2019.12.27 22:50

McCain szenátoré szó!

33.

Peter McCain
levezető elnök
2019.12.27 22:21

Elnök Úr!

34.

Peter Noun
szenátor
2019.12.27 22:21

Tisztelt Elnök Úr, Szenátortársaim!

Ez ma itt, a Szenátusban az utolsó beszédem, amelyet elmondhatok, mint Union megye szenior szenátora. Nagyon hálás vagyok az itt eltöltött 12 évért, amelyet e falak között Cironia legnagyobb megyéjének a képviseletében itt eltölthettem. Egész életemben azon gondolkodtam, már fiatalon is, hogy segíthetek a ciron honfitársaimnak, és arra jutottam, hogy a legjobb útja ennek, ha 1946-ban jelöltetem magam szenátornak.

Nem tévedtem. Az elmúlt 12 évben a legfontosabb törvények kapcsán lehettem jelen, közösen olyan javaslatokat alkottunk meg a szenátusi ülésterem mindkét oldalán, amelyek hosszú időre meghatározzák társadalmunk jólétét. Sokszor nehéz ügyeket kellett felvállalni, hogy a Képviselőházban is támogatást szerezzünk annak, volt, hogy történelmi léptékű és jelentőségű javaslatokat sikerült elfogadni.

Az én személyes sikeremnek azt tartom, hogy sikerült olyan előirányzatokat megszavazni, amelyek érdemben segítettek a gazdaságnak, kiszámíthatóvá és stabillá tették a gazdaságunkat. Ez persze nemcsak az én érdemem, hanem mindazoké, akik itt ültek, és részt vettek a munkálatokban. Éppen ezért szeretném megköszönni minden szenátortársam nyitottságát, kollegialitását, köszönöm, hogy egy évtizeden keresztül dolgoztak velem.

Az én időm itt lejárt, most a családom vár rám. Remélem, ugyanolyan hatékonyan fognak dolgozni a törvényhozók, ahogy az elmúlt 12 évben dolgoztunk, hiszen egy valamit sose feledjünk: mi, szenátorok, vagyunk a felnőttek a politikai háztartásban.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
35.

Rufus Blackburn
levezető elnök
2019.12.27 20:41

Noun Szenátoré a szó!

36.

Peter Noun
szenátor
2019.12.26 23:48

Elnök Úr!

37.

Jim Holsakamp
szenátor
2019.04.18 0:42

Elnök Úr!

Ma azért kértem szót, hogy déli szenátorként szólaljak fel a délellenes Bright-törvényjavaslattal kapcsolatban. Az előterjesztés csak politikai haszonszerzés, a tisztes déli emberek hergelésére szolgál. El is mondom, miért.

Simon Bright képviselő, akinek radikális liberális mivoltja mindenki számára ismert, a Konföderált Államok lobogóját tiltott önkényuralmi jelképnek nevezi. A hangsúly pedig ezen van. Nem azon, hogy meg akarja tiltani a déli megyék kiszakadását, ez lehetetlen az Alkotmány értelmében, amely a törvényjavaslatban is benne foglaltatik. Tehát nem lehet kiszakadni.

Ugyanakkor a konföderációs zászlót egy szintre helyezi a horogkereszttel, a szovjet vörös csillaggal, amelytől felfordul a gyomrunk Délen. A Progresszív Párt balszárnya szerint a Konföderált Államok, a náci Németország és a Szovjetunió között egyenlőséget lehet vonni, Lee tábornok egyenlő Adolf Hitlerrel vagy Joszif Sztálinnal. Aki magát a konföderációs örökség képviselőjének érzi, náci. Csak azért, mert mi máshogy éljük meg ciron életünket. Ez az, ami fáj a szélsőbaloldalnak? Még egy kérdés: Bright képviselő szerint náci Glover elnök is? Kormányzóként ugyanis elsőként helyezte ki a közintézményekre a Konföderáció nagyszerű lobogóját.

Ezt a törvényjavaslatot a Képviselőháznak el kell utasítani, de ha ők nem fogják, mi igen.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
38.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.04.17 23:04

Greene szenátora jönn!

 

39.

Jim Holsakamp
szenátor
2019.04.15 22:40

Elnök  Úr!

40.

elnök
2020.05.17 15:23

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Szenátus!

Elkső felszólalásomban azon épesztő és elfogadhatatlan eseményekre szeretnék reflektálni, amelyek a közelmúltban történtek napjaink Cirponiájában. A Ciron Kommunista Párt nevű szervezet megjelenésével a ciron nemzet biztonsága és nyugodt lékgöre veszélybe került. Ez a szervezet nyíltan használja a gyilkos terrorállam, a Szovjetunió szimbólumait és jelmondatait, miközben magát a demokrácia híveként írja le. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem egyik legnagyobb tömeggyilkosa, Sztálin is úgynevezett "népi demokrácia" címszó alatt tette a szocialista métely fertőjévé egész Kelet-Európát. Nem hagyhatjuk, hogy ez az örökség és a marxi gyilkos eszmék hazánkban is teret nyerjenek. Azt gondolom, hogy közös fellépésre van szükség, ezért társszponzorként csatlakozni óhajtok Harkley szenátor kommunistaellenes törvénytervezetéhez.

Meggyőződésem, hogy Cironiának közös erővel ki kell állnia a szocialista vörös fertő ellen és meg kell védenie az alapító atyák eszméit! Vissza kell térnünk a konzervativizmus és a polgári szellem jegyében a szabadversenyhez, ell kell törölni a progresszív adórendszert, a teljesítményt gátoló szocialista adózási jogszabályokat és a sikeres emberek megsarcolását, amelyek primer táptalajai a kommunista eszmék burjánzásának!

Én magam Doverbe egy hét múlva fáklyás felvonulást szerveztem meg a kommunizmus ellen, ahonnét várhatóan sokezer petersoni ember fog üzenni a politikai döntéshozóknak, hogy számolják fel a gyűlöletkeltő szélsőbaloldali szervezeteket és az őket idevonzó jogszabályokat! Köszönöm a figyelmet!

Ceterum censeo: Az igazságtalan adótörvényt el kell törölni!

0 0
 
41.

Pat Landford
levezető elnök
2019.03.27 17:48

Peterson szenátora

42.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr!

43.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2019.03.16 12:20

Elnök Úr!

A javaslatot visszavonom, ugyanis az előirányzati törvényben különítettünk el szociális juttatásokra bizonyos forrásokat, de arról nem volt szó, hogy ennyire szabadon használja azt a kormány. Mi történik, ha elfogy az összeg, és van még jelentkező? Ki lehet az arra alkalmas? Ezek nagyon fontos felvetések, és a jövőben, ezt remélem, meg fogjuk tudni oldani.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
44.

Pat Landford
levezető elnök
2019.03.16 1:09

Van-e ellenvetés?

45.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2019.03.16 1:07

Elnök Úr!

Azért kértem szót, mert szeretnék bizottsági vita nélkül benyújtani egy közös határozati javaslatot, amelyben javaslom, hogy azonnal blokkoljuk Margaret Beumont miniszteri rendeletét. Az Egészségügyi és Jóléti Minisztériumot vezető kormánytag úgy vezetett be új, szociális segélyként meghatározott programokat, hogy arra nincs fedezet, ez nem szerepel a tavaly elfogadott előirányzati törvényjavaslatban. Ez az Alkotmányunkkal és az egész törvényes berendezkedésünkkel ellentétes.

Ezért kérem a javaslat bizottsági szakaszának mellőzését, és kérem a Szenátus egyhangú támogatását.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
46.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.03.15 23:32

Madison szenátoráé a szó!

47.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2019.03.15 23:09

Elnök Úr!

48.

Cliff Bedroom
szenátor

2019.03.14 11:13

Tisztelt szenátus

Osztom Ricketts szenátor véleményét, és csatlakozom a javaslat szponzorai közé. A Kétpárti konszenzuson alapuló javaslatok mindig is sikeresek és igazságosak voltak.

Számíthat rám Ricketts szenátor!

Köszönöm

0 0
 
49.

Pat Landford
levezető elnök
2019.03.13 21:03

Madison szenátora.

50.

Cliff Bedroom
szenátor

2019.03.13 18:54

Szót  kérnék elnök úr!

51.

Martin Ricketts
szenátor
2019.03.12 13:19

Elnök Úr!

Azért kértem szót, hogy mint a Szenátus Külügyi Bizottságának elnöke, kifejezzem határtalan támogatásomat minden olyan nemzet fiai és lányai felé, akik vállvetve harcolnak a bolsevik rezsimek legyőzéséért. Nekünk pedig, a világ naposabb oldalán, el kell fogadnunk, hogy meg kell ezeket a nemzeteket segíteni. Ma azt kérem a szenátortársaimtól, hogy ne hallgassunk mi sem, csatlakozzunk Glover elnökhöz, és fejezzük ki a jelenlegi kommunista rezsimekkel szembeni felháborodásunkat, és segítsünk az emigrációba kényszerülőknek egy jobb élet megteremtésében.

Rövidesen szeretnék egy közös határozatot benyújtani, és hogy kétpártiságát kihangsúlyozzuk, szeretném, ha a Külügyi Bizottság rangidős tagja, Cliff Bedroom szenátor is csatlakozna a javaslat szponzorai közé. Ebben világosan lefektetjük, hogy kiállunk Kelet-Európa és bármelyik másik földrész azon országai mellett, akik a bolsevik elnyomás ellen akarnak harcolni, és ahogy erőnkből telik, segítjük őket. Humanitárius célokkal, befogadással és hasonló ügyek felkarolásával. Ugyanakkor nem hiszem, hogy Európa felszabadításának az ügye a mi dolgunk lenne, sem katonai se politikai megközelítésben, és nem hiszem, hogy Cironiának aktívan be kellene lépnie az európai diplomácia világába, ahogy Európa is hagyja meg nekünk Cironiát.

Ugyanakkor azt támogatom, hogy az emigránsokat befogadjuk, természetesen megfelelő ellenőrzés és megfelelő befogadási kapacitás esetén, erre a kormányzatnak a Kongresszussal együtt közösen kell megtalálnia a forrásokat. Ezenfelül azt is kezdeményezem, hogy továbbra se működhessen szovjet nagykövetség hazánkban, és minél kisebbre redukáljuk a szovjet diplomaták számát. Ezt meg kell lépni, hiszen a Szovjetunió előszeretettel avatkozik bele más országok belügyeibe, és próbálja a rothadó forradalmát elhinteni a nyugati világban is. Láttuk ezt Sztálin alatt is, és ma sem látom, hogy más akarnának, vagyis ma olyan nagyfokú a tanácstalanság Moszkvával szemben, hogy nem érdemes kockáztatni.

Cironia mindig is támogatta a demokratikus kezdeményezeseket, hiszen a történelem megtanított minket arra, hogy miként válhatunk függetlenné és demokratikussá, persze mi egy demokratikus hatalomról váltunk le. De azt is tudnunk kell, hogy Kelet-Európában az emberek nem kérték, hanem kapták az elnyomást, amely szembehelyezkedik azokkal az erkölcsökkel, tanításokkal és morállal, amelyekre a családom, a tanáraim és a Nemzet tanított, ezért kell megadni nekik azt a segítséget, hogy kifejthessék véleményüket, ellentmondhassanak a gonosz rezsimnek, vagy egy jobb élet reményében elmenekülhessenek, mi pedig szolidárisak legyünk, és befogadjuk őket.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
52.

Chris Howard
levezető elnök
2019.03.10 21:31

Ricketts szenátor. 

53.

Martin Ricketts
szenátor
2019.03.10 17:24

Elnök Úr!

54.

Rufus Blackburn
szenátor
2019.03.02 20:37

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Kongrsszus, tisztelt Szenátorok! Azért kívántam soron kívül felszólalni, mert úgy éreztem a jelenlegi közép-európai helyzet, mi több, válság szót érdemel és foglalkoznunk kell vele itt a Kongresszus falai között is. A kommunizmus és a szovjet rezism ismételten kimutatta foga fehérjét, bizonyítván embertelenségét ország és világ előtt. A magyarországi események és forradalom ismételten rávilágított arra, hogy a vörös veszedelem elleni küzdelemben egyetlen lépést sem tehetünk hátra, szilárdan kell képviselni a demokratikus alapértékeket és eszmeiséget. 

Látjuk, hogy egy Cironiahoz hasonló méretű ország milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet szövetségesek vagy éppen jól felszerelet modern hadserege nélkül. Intő példa kell, hogy legyen dicső nemzetünk számára is. Aktív külpolitikával teremthetünk masszív szövetségesi rendszert, illetve a források biztosításával és ésszerű felhasználásával minden igényt kielégítő hadsereget. Intő példa kell, hogy legyen mindez számunkra, hoyg hadsergeünket a jövőben sem hanyagolhatjuk el és nem a hadi kiadásokon szabad spórolni vagy összegeket elvonni. 

Végezetül szeretném elmondani, hoyg üdvözlöm Glover ELnök kijelentését, mely szerint diplomáciai segítséget nyújtunk Magyarország számára. Cironia nem engedheti meg, hogy bármilyen módon is nyíltan kerüljön fegyveres konfliktusba a SZovjetúnióval, de nem tűrheti szó nélkül az embertelen zsarnokságot sem. Sok politikai menekült hagyja el ezekben a percekben is az országot, a legtöbben minél messzebb kivánnak kerülni a kommunista üldöztetéstől, meg sem állva Kanada, az Egyesült Államok vagy ritkább esetben Cironia határáig. Ezen a ponton egyfeleől a fokozott biztonsági intézkedések és ellenőrzésekre tennék javaslatot határainkon, hiszen nem szabad hagynunk, hogy kommunista ügynökök a zavarosban halászva, kihazsnálva empátiánkat, az országba szivárogjanak. Másfelől pedig az arra érdemesek, méltó és rászoruló egyéneket Crowley megye tárt karokkal fogadja, szolidaritást vállalva a menekülő, emigráns magyar polgárokkal. Köszönöm a szót és a figyelmet!

0 0
 
55.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.03.01 14:31

Crowley szenátoráé a szó!

56.

Rufus Blackburn
szenátor
2019.03.01 11:18

Elnök Úr, szót kérnék!

57.

Danny Sanchez JR.
szenátor
2019.02.13 17:09

Tisztelt szenátortársaim!

Trump szenátor folyton az európai kommunizmust emlegetim azt gondolom ha már itt tartunk akkor meg kell említsek egy fontos dolgot. Az ön és Mr. Coons állásfoglalása és eszméi, ugyanolyan veszélyesek a társadalomra és a demokráciára mint a kommunista eszmék. Egyikük sem jobb a másiknál, egyet kell értsek Lee szenátortársammal teljes mértékben. Ön pont az a személy aki ugyanolyan káros eszméket képvisel mint az európai kommunista rezsim. Harag és gyűlölet árad önből. Walter Georgetól hála az égnek megszabadultunk, de én sajnálom a Cooki becsületes polgárokat mert vagy önt kapják vissza, vagy egy szintén rasszista Coonst. Ideje hogy igazi demokráciát építsünk, fel kell számolni a szegregációt Cironiában is. Nem élhetünk a múltban, nem becsülendő a hagyományokra hivatkozni amikor fehér embertársaink rabszolgágat tartottak, kegyetlen módin megkínoztak és szétszakítottak családokat. Kérem szépen, ez nem hagyomány hanem egy fekete múlt aminek a szegregáció az ivadéka. Ismétlem magam Lee szenátorsam beszédével fasizmus, náci párt, kommunizmus, szegregáció és gyülöletbeszédek és eszmék ez mind káros országunknak. Egyszóval az ön és a Coons félék eszméi sem jobbak a kommunizmusnál, ne ön legyen az aki felveszi a kesztyűt ellenük hisz maga sem jobb csak épp más köntösbe öltöztetve.

Köszönöm

0 0
 
58.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.02.13 12:20

Belfort szenátora következik!

59.

Danny Sanchez JR.
szenátor
2019.02.13 12:15

Szót kérek elnök úr!

60.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.02.12 9:24

Elnök Úr! Tisztelt Szenátus!

Mind tudják,hogy jómagam nem vagyok a felesleges körítések és barokkos körmondatok híve,ezért rögtön a lényegre is térek.

Mr.Lee!Örülök,hogy olvassa az Alkotmányt,de kicsit tovább is jutthatott volna,a kezdő gondolat sorától. Különösen ajánlom figyelmében a X.Alkotmánykiegészítést:"Az alkotmány által Cironia Köztársaságra rá nem ruházott, de az egyes megyéknek meg nem tagadott jogok a megyéket, illetve a népet illetik." Tudtommal,és a cooki lakosok tudtával is,ma nincs olyan törvény Cironiában,ami megszabná azt,hogy mi Cook megye vagy Jefferson megye vagy Belfort megye vagy éppen Graham megye kultúrája,ahogyan az sincs megszabva,hogy az adott megyében élő individuumok hogyan gyakorolják kulturájukat. 

Amikor a szabadság jogokról beszélünk,ne önkényesen ragadjunk ki bizonyos pontokat. Szerencsére jómagamnak már számtalanszor sikerült megértetni a Cooki álláspontot,a nagyra becsült Szenátus tagjaival,reménykedem benne,hogy ez a Szenátus is lesz olyan bölcs,mint az előzőek. 

Igen a megosztotság kérdése valóban egy fontos dolog. De ebben az országban koránt sem én,vagy más déli politikusok a megosztotság forrásai,hanem az olyanok,akik itt tudás és tapasztalat nélkül arról prédikálnak,hogy a szegregáció rossz,és félre magyaráznak mondatokat,eszméket,szinte mindent,amiből politikai tőkét remélnek. Szerintem is vannak itt olyanok,akik populista politikát próbálnak folytatni,például a megye jogok csorbítói vagy a szabad fegyver tartás támadói,ám jómagam vagyok annyirra inteligens,hogy elfogodam azt,hogy az az ember,aki ezeket mondja,egy bizonyos megye többségének a nevében beszél,hiszen a választók küldték ide,úgyhogy nem kérdőjelezem meg itt létének legitimitását. Ellenben ők folyamatosan ezt teszik az én legitimitásommal. Úgyhogy ezek az emberek az irodájukban találni fognak pár,friss-ropogós levelet cooki polgároktól,amiben szolídan kifejezik,hogy én legitim szenátora vagyok a megyének,éshogy előbb a maguk házatáján söprögessenek.

Hölgyeim és Uraim! Bizonyára egyikünk se tudja teljesen megérteni azt,hogy egy dolgot,a többi politikus társunk megyéjében miért úgy csinálnak,de nem is nekünk tisztünk ezt eldönteni,hogy az adott aspektus jó vagy rossz. Cironia szuverén megyék szövetségére,együttműködésére épül fel,aminek természetesen része a Központi Kormány is,de sose szabad elfelejteni,hogy a hatalom a néptől ered. És amikor a nép azt látja,hogy még mindig nem teljes a Legfelsőbb Bíróság,éshogy mindig nincs egységes felépés a kommunisták ellen,viszont Cook már 368-szor téma a Szenátus vagy Képviselőház ülésein,akkor jogosan lehetnek szkeptikusak a rendszerben dolgozók elszántságával kapcsolatban. És mind tudjuk,hogyha egy nép szkeptikus a vezetéssel szemben,akkor az előbb-utóbb a kommunizmus melegágya lesz. Ezt kell nekünk megakadályozni.

Éppen ezért egységre szólítok minden honatyát,honanyát,és ciron polgárt,hogy megelőzzük az anarcholiberálisok és kommunisták törekvéseit! Év végére tegyük teljessé a Legfelsőbb Bíróságot. A következő évben pedig lépjünk fel közösen egy törvényben a kommunizmus ellen! Üzenjük meg az egész világnak,hogy Cironia nem adja meg magát,és erősebb,mint valaha!

Köszönöm a szót! 

0 0
 
61.

Aleister Chesterfield
levezető elnök
2019.02.12 8:27

Cook szenátoráé a szó!

62.

Andrew Trump
levezető elnök

2019.02.12 7:48

Elnök úr,szót kérek!

63.

George Lee
szenátor

2019.02.12 1:05

Elnök Úr, Tisztelt Szenátus!

Ma azért kértem szót, hogy felszólaljak az egész társadalmunkat körülvevő harag, gyűlölet, félelem és erőszak ellen, mert ha most nem teszünk ezek ellen valamit, akkor nemsokára már túl késő lesz, hogy megakadályozzuk az erőszakot. 1950-ben, amikor még nem voltam a nagyszerű Szenátus tagja, örömmel konstatáltam, hogy a választópolgárok szerte az országban csatlakoztak George Taylor mozgalmához, és a választók négyötödének a részvétele mellett majdnem háromötöde támogatta Taylor elnök politikáját. Ez a jelentős felhatalmazás adott lehetőséget az optimizmusra, hogy képesek vagyunk összefogni, és hiába lett nagy reformpárti többség a Kongresszusban, nem akartunk bosszút állni a progresszívakon, hanem kezet nyújtottunk nekik, és együtt nagy sikereket értünk el. Ez a politikai klíma adott lehetőséget egy jelentős igazságügyi reformra, előkészítette az adóreformot, és teret adott az infrastruktúra modernizációjának. Ezek a mérföldkövek bekerülnek történelkönyvünk lapjaiba, amelyet majd az unokáink és dédunokáink örömmel fognak lapozni.

Ma arra kérem a szenátorkollégáimat, hogy fogjunk össze, álljunk ellen azoknak a szélsőséges mozgalmaknak, amelyek megpróbálják átformálni köztársaságunkat, társadalmunkat. Ahogy pár évvel korábban, úgy most is ez a pusztító gondolat ismét Cookban fogant meg. Abban a megyében, ahol idén ebbe a nagyszerű intézménybe választanak a kiváló cooki polgárok szenátort, de nincs okuk örülni, amikor a döntést meghozzák. Két olyan jelölt közül választhatnak, akik behódoltak ennek a szélsőséges gondolkodásnak. Kampányukban mindketten Cironia fehér kultúráját féltik. Tudják, hol mondtak még hasonlókat? A fasiszta Olaszország és a náci Németország úgy húsz évvel ezelőtt. Felháborító, amikor hasonló retorikai eszközök segítségével kampányol valaki. Azt hittem, hogy 1954-ben, amikor sokadmagammal együtt a Pártban megtagadtuk Andrew Trump támogatását, és nem szavaztunk rá, hogy képesek leszünk úrrá lenni azokon a folyamatokon, amelyek megindultak a Reform Pártban. Azt hittem, hogy mindkét politikai mozgalom megtanulta a leckét, és képes lesz megváltozni, képes lesz megszabadulni saját szélsőségeseiktől. Tévedtem. Ma Cook a legrosszabb időszakát juttatja újra eszünkbe, amikor egy, Andrew Trump által nagyra becsült nepotista, korrupt, gátlástalan és rasszista vezető irányította a megyét: Walter George. Akkoriban a Párt elitje viszont fel tudott, fel akart lépni, és Nick Devontól kezdve McInnis szenátortársamig bezárólag mindenki René Westet támogatta, aki leszámolt ezzel a jogtalanságtól átitatott rendszerrel, lebontotta annak minden béklyóját, amivel Cookra és az országra nehezedett. De West kormányzó ezt sikeresen megoldotta, a baj csak az, hogy ma nem látom a Szenátusba készülő új René Westet.

Ugyanis a Reform Párt, amely büszke a hagyományára, nem engedheti meg magának, hogy olyan embert tartson politikai okokból a sorai között, aki szerint a vele ellentétes véleményen lévő sajtótermékek álhíreket gyártanak, aki szerint az etnikai kisebbségek provokálják, és megpróbálják megsemmisíteni a fehér társadalmat, aki egy korrupt politikus példaképének nevez, és aki szerint ugyanez a korrupt kormányzó kisebbségek összeesküvésének az áldozata lett. A ciron konzervativizmusban, a taylorizmusban, amely alapján újra kell gondolnunk helyünket a világban és az országban, ott rejlik a megoldás kulcsa, amelyet meg kell találnunk, különben elvesztjük azokat a társadalmi csoportokat, akik kiálltak mellettünk, és el kell, hogy érjük, hogy a politikai elit az együttműködésre, a társadalmi békére és a megértésre törekedjen, ahogy tette azt 1950-ben. Andrew Trump a kirekesztésre, a gyűlöletre és a félelemre épít. El kell utasítanunk az ilyen politikát. Aki szerint harc folyik az egyes rasszok között, aki szerint ma kulturális harc folyik, nem méltó sem a bizottsági elnökségre, sem arra, hogy e nagyszerű intézmény tagja legyen.

De a progresszív barátaim felé fordulva nekik is ugyanezt kell mondanom: Chris Coons jelöltsége veszélyes a ciron demokrácia, veszélyes arra az útra, amelyet együtt kezdtünk el kitaposni 1946 óta. Coons az Önök Trumpja lesz, ha ezt a mérhetetlenül szörnyű és szomorú kampányt ő nyerné meg, és akkor Önöknek is fel kell állni, és azt kell mondani, hogy elég. Elég a kirekesztésből, elég a jognyirbálásból, elég a szélhámos, megtévesztő populizmusból, elég az egymás elleni uszításból! Mi nem ilyen Nemzet vagyunk.

Egy percre felejtsenek el mindent, hunyják be a szemüket, és idézzék fel az Alkotmány első gondolatsorát: „Mi, Cironia Köztársasága népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük a Köztársaságot, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Cironia Köztársaság jelen alkotmányát.”

Ezzel kezdődik az a felbecsülhetetlen értékű irat, amely történelmi értékén túl irányt mutat nekünk, és a kiegészítésékkel vegyítve egy kötelező érvényű erkölcsi és jogi útmutató, amelyet minden kongresszusi tagnak követnie kell. Nem lehet állampolgárokat megkülönböztetni nemre, fajra, származásra vagy vallásra tekintettel, nem lehet őket hamis színben feltüntetni, és nem engedhetjük meg, hogy bárkinek a testi épségét veszélybe sodorják. Ma ez sem számít bizonyos törvényhozóknak és politikusoknak.

Ma, amikor a szovjet vörös árnyék a lakott területek harmadára terjed ki, nekünk, Nyugaton, egy nagy fegyverünk van: a szabadság és a befogadás eszménye, amelyekben mi cironok páratlanok vagyunk. Mint Önök is tudják, a felmenőim között vannak németek, britek, és hogy a véletlen folytán lehetek most itt, édesanyám volt ciron, neki köszönhetem ennek a nagyszerű országnak az állampolgárságát. Amikor ideérkeztünk, mindenki szeretettel várt, és bárhova utaztunk – apám miatt sokat kellett utaznunk az ország különböző pontjai között –, mindig szeretettel vártak minket, és befogadtak minket, nem kaptunk azért soha megvetést, hogy mi bevándorlók vagyunk, sőt. Én pedig már teljesen beilleszkedtem ebbe a közegbe. Talán ennek is tudható be, hogy mindig is nagy volt bennem a szabadságvágy, és a háború kezdetén jelentkeztem, harcoltam önkéntesként Finnországban, ott voltam a nyugati fronton, láttam felkelni a Napot Észak-Afrikában, és hálát adtam, amikor 1945-ben felszabadítottuk Németországot. Én ott voltam, én harcoltam a diktatúrák ellen, én tudom, milyen fontos is a szabadság. Ahogy Robert Ingersoll mondta egyszer: „Ez az én tanításom: Adj meg minden más embernek minden olyan jogot, amit magadnak követelsz.” Én eszerint élek.

Ne engedjük, hogy bármelyik politikai entitás bármelyik politikusa a „déli hagyományok” fogalom mögé bújva megpróbálja elvenni az, ami az ember természetes és elidegeníthetetlen joga az élethez. Vegyük fel együtt a harcot az ilyen gondolatok ellen.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
64.

Pat Landford
levezető elnök
2019.02.12 1:05

Graham szenátora.

65.

George Lee
szenátor

2019.02.12 0:50

Elnök Úr!

66.

George Lee
szenátor

2019.01.05 3:56

(ilyenkor 24 óra áll a rendelkezésetekre, hogy tiltakozzatok, és akkor a bizottsági szakjaszba megy a javaslat,. Ha nem, két napon belül szavazunk róla. Elég egy szenátornak is tiltakozni, és a javaslat bizottsági szakaszba kerül)

0 0
 
67.

Nick House
Többségivezető-helyettes

2019.01.04 17:48

Tisztelt Szenátus, Tisztelt Elnök úr!

Az utóbbi napok történései heves reakciókat váltottak ki a médiában, de én ezt leginkább politikai fogásnak, mintsem személyes támadásnak veszem. Az energiaellátás biztonsága mindannyiunk közös érdeke, hiszen mi magunk és családjaink is használják a földgáz,- és villamosenergiahálózatot mindennapi tevékenységeink során. Azonban itt nem csak rólunk, hanem a népünkről, azokról a milliókról van szó, akik az egyes törvényhozókat a pozíciójukba szavazták annak érdekében, hogy képviseljék az érdekeiket. A választók érdekeinek képviseletét, s nem önnön hatalmi törekvéseiket, vagy személyes sérelmeik rendezését várják Önöktől a szavazóik, kedves kollégák! Nem számít, hogyan vélekednek rólam, egyes cselekedeteimről: Csak az számít, hogy cselekedjünk, amikor cselekedni kell, mert a nemzet biztonsága nem egy politikai ügy, hanem nemzeti érdek, mely nem tűr halasztást!

Tisztelt Szenátortársaim, azért fordulok e remek férfiakból és nőkből álló grémiumhoz, mert úgy vélem, szükséges, hogy egységesen hitet tegyünk az energiaellátás biztonsága mellett és meggyőződésem, hogy az ügy érzékenysége miatt nem várhatunk. Éppen ezért kérem, hogy a ,,SZ. 12. Egy törvény, amely módosítja a ,,KH. 31. Törvényjavaslat az 1955/56. évre megalapozott általános előirányzott forrásokról" törvény A csoportját" című törvénytervezet rögtön kerüljön a Szenátus elé bizottsági vita nélkül, valamint kérem Önöket, tegyék félre sérelmeiket és szavazzák meg az elengedhetetlenül fontos módosítást.

Köszönöm, ha így tesznek és köszönöm a figyelmüket! A választók is megköszönik, ha nemzet érdekeit helyezik előtérbe. 

 

0 0
 
68.

Chris Howard
levezető elnök
2019.01.04 17:33

Osborne szenátora.

69.

Nick House
Többségivezető-helyettes

2019.01.04 17:32

Elnök úr, szót kérek!

70.

George Lee
szenátor

2018.12.23 18:33

Elnök Úr!

Sorsfordító időszak következik, hiszen ahogy Hoyt többségi vezető mondta, hozzálát a frakciónk több olyan javaslatot fog benyújtani, amely megváltoztatja Cironia világát. Több kérdésben kell döntést hoznunk, közösen, és ehhez szeretném, ha a progresszív barátaim is csatlakoznának. Csak akkor tudunk olyan fontos kérdéseket megoldani, min az adóreform, az infrastruktúrafejlesztés, az országos költségvetési egyensúlyi kiigazítás, és még sorolhatnám a pontokat, ha Glover elnök, a reformpárti többség és a progresszív kisebbség közösen összefog, és kétpárti javaslatokkal ebben az évben megoldunk minél többet a megtenni kívánandó dolgok listájáról.

Minket azért küldtek ide, hogy megoldjuk az ország előtt álló feladatokat, amelyeket a választók elvárnak tőlünk. Hoyt többségi vezető után szólva remélem elfogadja minden kollégám a felajánlását, és a Progresszív Párt csatlakozik hozzánk a legfontosabb törvények kidolgozásában, és ugyanilyen intenzitással tudjuk megoldani az idei előirányzatok és az idei költségvetés elfogadását.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
71.

Andrew Trump
levezető elnök

2018.12.22 8:41

Graham szenátora következik.

72.

George Lee
szenátor

2018.12.21 20:04

Elnök Úr!

73.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2018.12.20 0:30

Elnök Úr, a Szenátus előtt a következő hetekben és hónapokban komoly munka vár, hiszen a Reform Párt hozzálátott a törvénykezési munkához, hiszen sajnálattal vettük tudomásul, hogy sem a President Palace, sem pedig a kisebbségi vezetés nem kíván részt venni ebben a fontos procedúrában, és a türelmünk véget ért. Mi úgy gondoljuk, hogy az emberek érdekében cselekedni kell, fenn kell tartani az ország működőképességét, éppen ezért a többségi frakció ebben az évben több jelentős törvényjavaslattal készül, karöltve a képviselőházi társainkkal.

Benyújtásra került egy törvényjavaslat a nemzeti parkokról, a standardokat meghatározó hivatalról és az adótörvényről, mind nagyon fontos mérföldkő lesz, és mint többségi mind a három javaslatot teljes mellszélességgel támogatom. A szenátoraink nagyon komoly munkát öltek ezekbe a javaslatokba, és úgy gondolom, hogy minden szenátor és képviselő támogatni is fogja ezeket a javaslatokat. Ezek közül kiemelném az adóreformot tartalmazó Bevételi Törvényjavaslatot. Ezen a törvényjavaslaton komoly munkálatokat folytattunk, kifejezetten fontos szerepet játszott benne Holsakamp, Lee szenátorok, de a kidolgozók között van Fulton és Landford szenátorok is, amiért külön köszönet jár nekik, miután a progresszív kollégáink többszöri felhívásra sem csatlakoztak hozzánk, és nem lett ebből a javaslatból egy kétpárti javaslat. A szponzorok még biztos sokat beszélnek erről a javaslatról, de el kell, hogy mondjam, sikerült egy olyan törvényjavaslatot előkészíteni, amely lefedi az ország érdekét, növeli a bevételi forrásokat, átalakítja a személyi jövedelemadózás rendszerét, segítséget nyújt a családoknak az adójóváírás bevezetésével. Ez egy új jelenség, de ez segíteni fogja a családok mindennapjait. Az örökösödési adó bevezetésével sikerül növelni az igazságosságot rendszerünkben, másrészt sikerült megoldani a települések és a megyék finanszírozási kérdését azzal, hogy ha már ezek az entitások tartják fenn a közüzemi és infrastrukturális hálózatot, ezért az erre szánt forrásokat ezek az egységek kaphassák meg, illetve kivethessenek adókat a bevételek növelésére. Ezzel a költségvetés jelentős összegeket fog tudni megspórolni, amire szükségünk is van.

Az adóreform ugyanakkor itt nem áll meg, ez az első szelete a személyi jövedelmek adózásának, az év folyamán még egy részét benyújtjuk ennek, progresszív asszisztenciával vagy anélkül, és a következő évben újabb részét fogjuk elkészíteni a reformnak, amely megváltoztatja a jelenlegi vállalati adózást. Hiszen mindnyájan tudjuk, egy ilyen jelentős reform, amely megváltoztatja az ország egy fundamentumát, ennyire megváltoztatja a fundamentumát, több időt igényel. A vállalati adózással a frakción belül Paulson szenátor fog foglalkozni, de ahogy eddig is, várjuk progresszív barátaink csatlakozását is, hogy egy kétpárti javaslat kerüljön Glover elnök asztalára.

Sajnálattal veszem azt is tudomásul, hogy a Glover-adminisztráció az elmúlt egy évben semmi érdemleges egyeztetést nem kezdeményezett, nem keresett meg minket azokkal a tervekkel kapcsolatban, amelyet a kampány során már megemlített. Nincs szó infrastruktúra fejlesztéséről, nincs szó külpolitikai kérdésekről, nincs szó gazdasági ügyekről, és még mindig nem tudjuk, hogy kit akar a Legfelsőbb Bíróság élére jelölni. Itt az idő, hogy megnevezze azt a jelöltet, akit majd mi meghallgatunk és feltesszük neki a kérdéseinket. Eddig teljesen szokatlan, hogy egy éven keresztül halogassa egy elnök, hogy kit akar új főbírónak, és ezzel a lépésével Glover elnök komolyan veszélyezteti az igazságügy függetlenségét, és blokkolja a Legfelsőbb Bíróság munkáját. Arra kérem az elnököt, hogy minél hamarabb nevezze meg a jelöltjét, és ne arra számítson, hogy jövő januárban progresszív többség elé terjeszthesse jelöltjét, hanem az ország érdekében most nevezzen meg valakit.

Több fontos kérdést még ebben az évben végre kell hajtanunk az ország érdekében, és arra kérem Glover elnököt, hogy ne féljen tárgyalni hívni minket, reformpárti szenátorokat, hiszen ahogy eddig, úgy ezután is partnerként tekintünk rá, és mellette állunk, ha a javaslata az embereket segíti, és ellenállunk, ha olyan törvényjavaslatot támogat, amely sérti Cironia érdekeit. De nyitottak vagyunk a kompromisszumra, nyitottak voltunk eddig is, ezt megmutattuk.

Eljött a pillanat, amikor össze kell fognunk, és együtt megoldani azokat a kérdéseket, amelyek előttünk állnak. Várunk Önre, Elnök Úr.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
74.

Pat Landford
levezető elnök
2018.12.20 0:30

Többségi vezető.

75.

Stuart Hoyt
többségi vezető
2018.12.20 0:29

Elnök Úr!

76.

elnök
2020.05.17 15:23

Tisztelt Szenátus!

Azért kértem napirenden kívül szót, mert aggasztónak tartom, ami a Szenátusban, különösen azok bizottságaiban zajlik. Miközben Trump szenátor bennünket és Ed Glover elnök urat ostoroz a lassú kormányalakítás miatt, addig a valóság az, hogy a reformpárti szenátorok jelentős része akadályoz bennünket és a leendő kormánytagokat a munkában, oly módon, hogy nem vesznek részt a bizottság ülésein, sem pedig a szavazásokon.

Önök arra nem voltak képesek, hogy egy egyszerű szavazáson részt vegyenek a Költségvetési Iroda elnök-jelöltjének meghallgatását követően, ezért a bizottság nem tudta elfogadni Jonathan Rowle jelölését. Tisztelt szenátortársaim! Amennyiben nem tartják alkalmasnak a miniszterjelölteket, abban az esetben ott a lehetőség, hogy részt vegyenek a bizottság meghallgatásán, kérdéseket tegyenek fel a jelöltnek és ha továbbra sem elégedettek, nemmel szavazzanak. Viszont ehelyett Önök bojkottjukkal ellehetetlenítik a bizottságok tevékenységét, amit a progresszívok és az üléseken részt vevő reformpártiak nevében is kikérek magamnak! Ne gátolják szándékosan a kormány megalakulását, nőjenek fel végre feladatukhoz!

Köszönöm!

0 0
 
77.

George Lee
levezető elnök

2018.10.12 19:33

Pecksdale szenátora.

78.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr!

79.

Atte Wilkings
szenátor
2018.10.10 10:19

Elnök úr, Tisztelt szenátus, Mr. Trump

Az önnel a legnagyobb baj, hogy a progresszívekben mindíg az ellenséget látja és nem a partnert.A szentusban és egyébként is, a kétpárti összefogás, soha nem látott volt eddig. Csodálatosan összedolgozunk Reform Párti társainkal és önön kívül szinte mindenki elégedett velünk. Glover elnök számos Reform párti tagot belevont az adminisztrációjába és az elkövetkezendő ciklust kétpárti konszenzusok alapján fogja vinni. Glover elnök és csapata rengeteget dolgozik, több száz embert kell kinevezni a megyék élére, de önnek erről hogy is lehetne fogalma, hisz ilyenkor napirendenkívűli felszólalásoknál jelen van, de amikor kinevezésekről szavazunk éjt nappallá téve akkor nyoma sincs,  sokmindenkiben felmerült a gyanú, hogy épp ön akadályoztatja a kormányalakítást. A Minap megyei bírákat és ügyészeket hallgatunk meg, még sötét volt amikor megérkeztünk a szenátus épületébe és sötét volt mikor hazaindultunk. Fejezze be az ellenségeskedést és vegyen részt a munkába, mert mindenki látja az ön körmönfont viselkedését, Cook is, és saját párttársai is.

Másodsorban ne jöjjön olyan badarságokkal, hogy Cironia több millió dollártól esett el. 1 dollár kiesésről sem tudunk, hiszen a Ciron alkotmány ezt meg sem engedi. Ugyanugy az előző kormány miniszterei irányítják a tárcát mindaddig a napig ameddig a Glover adminisztráció tagjai át nem veszik hivatalukat. Nem kell a megfélemlítés és népbutítás, Glover elnök dolgozik a President Palaceban a Reform Párti miniszterekkel addig amíg a szenátus meg nem választja a saját minisztereit. Tehát itt már Glover elnöknek semmi szerepe sincs. A Levezető elnők és a bizottságok elnökei dolgoznak az új adminisztráció kinevezésén. És hozzáteszem a munkájukkal teljesen elégedettek vagyunk.

Köszönöm a szót

0 0
 
80.

George Lee
levezető elnök

2018.10.09 20:14

Walker szenátora.

81.

Atte Wilkings
szenátor
2018.10.09 16:54

Szót kérnék elnök úr

82.

Andrew Trump
szenátor

2018.10.09 16:48

Tisztelt Szenátus!

Beszédemet nem meglepő módon a progresszív saroknak,különösen Cook szerencsés fickójának,Mr.Fox-nak ajánlom. Önnök uraim és hölgyem az elmúlt 5 hónapban a leveses kanalon kívül semmit nem tettek le az asztalra! Ismerik a mondást,miszerint az idő pénz. Nos,Cironia az elmúlt hónapokban dollár millióktól esett el,mivel számos üzletember más országot választott leendő cégének,mivel megunta azt,hogy hónapokat vár,de még mindig nincs senki akivel tárgyalhatnának. És bizony ez a tény végül a kis embereken fog a legnagyobbat csattani. Önnök 1 éve azt mondták,hogy senkit nem hagynak az útszélén,ehhez képest mindenkit ott hagytak.

 Mr.Glover már 5 hónapja bújkál a President Palace-ben,mondván,hogy rengeteg papírt kell még átolvasnia. Ez a magyarázat még elfogadható és logikus volt Márciusban,de ma már Május van! Na most,ha feltételezzük,hogy Glover elnök nem egy elsős tempójában olvassa el a papírokat,akkor mit csinál? Miért nem jelölt főbírót? Miért nem tárgyal üzletemberekkel? Miért nem áll ki az emberek elé,és miért nem tájékoztatja őket korrektul a helyzetről? Sajnos sok a miért,amire viszont egyetlen azért,mert-et se kapunk. 

Mr.Fox,ha valakinek,akkor magának biztosan megvalósult a Ciron álom. 6 év semmit tevés után felírta magát a szavazólapra ismét,és mit ad Isten 34%-os támogatottsággal újraválasztották. És azóta se csinál semmit,viszont azt elhiszem,hogy a bankszámlája szépen duzzadt az elmúlt években,és még szebben fog a következőkben. Illetve azt ajánlom,hogy az ingyen büfét is addig élvezze ki,amég tudja,mivel 1959-ben már nem sok köze lesz a Kongresszusi büféhez. A Kongresszusi munkához pedig sose volt.

Köszönöm a szót!

0 0
 
83.

Peter Noun
levezető elnök
2018.10.08 21:07

Cook szenátora.

84.

Andrew Trump
szenátor

2018.10.08 19:33

Elnök úr szót kérek!

85.

elnök
2020.05.17 15:23

Köszönöm a szót! Tisztelt Szenátus!

A magam részéről felháborítónak és elfogadhatatlannak tartom, hogy szenátortáraim jelentős része semmilyen módon nem vesz részt a bizottsági munkában! Nemrég még azon rugóztak a reformpárti kollégák, hogy milyen lassan megy a kormányalakítás és milyen lassan válaszol Önöknek a kisebbségi vezetés, most ezzel szemben gyakorlatilag az a helyzet, hogy vannak olyan meghallgatások, ahol a progresszív tagok vannak többségben. Önök ennyire ismerik Ed Glover jelöltjeit, hogy nincs is kérdésük hozzájuk? Vagy előre eldöntötték, hogy politikai alapon óhajtanak szavazni és a szakmai tartalomra nem is kíváncsiak? Vagy egyszerűen csak ennyire lenézik Glover elnököt, a jelölteket és saját választóikat, akik dolgozni küldték ide Önöket, nem pedig lábat melegíteni?

Ami pedig Jonathan Rowle meghallgatását illeti, szégyellhetik magukat a reformpárti bizottsági tagok! Különösen Trump bizottsági elnök! Ön ugyanis, szenátor úr, előre meghirdetett egy meghallgatási időpontot, amelyről tájékoztatta a progresszív tagokat, mégsem jelent meg egyetlen reformpárti tag sem a meghallgatáson! Amikor pedig a progresszív bizottsági tagok, akik vártak Önökre Rowle házelnökkel együtt, a második meghallgatáson számon akarták kérni, hogy hol voltak, akkor személyeskedéssel vádolta meg őket. Szégyen! Önnek és Önöknek bocsánatot kellett volna kérniük ezért a botrányért, nem pedig még a progresszíveket megvádolni azzal, hogy politikai célokból emelik fel szavukat a törvénytelenség miatt!

Köszönöm a figyelmet, kérem szedjék össze magukat!

0 0
 
86.

Peter Noun
levezető elnök
2018.10.07 11:27

Cook szenátora.

87.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr, szót kérek!

88.

Andrew Trump
szenátor

2018.06.18 20:19

Tisztelt Szenátus!

Először is köszönöm Kevin Smith szenátornak,hogy újra lendületet adott a témának. Most pedig válaszolok Mr.Ricketts felvetéseire.

1.Igazából megválaszolta magának a kérdést. Mivel kevés embernek van diplomácia útlevele,így könnyebb őket ellenőrizni. 100 kommunistából,vagy 100ezerből találja meg a belső elhárítás hamarabb azokat,akik az ország stabilitását veszélyeztetik? Erre mind tudjuk a választ.Másrészt a módosító javaslatom tartalmazza azt,hogy akit tényleg üldöznek hazájában,az élvezen kivételt,így ez a probléma elhárult.

2. Valóban a törvény ezen pontja csak annyit mond,hogy a lehető leghamarabb kell kitoloncolni,nem szab konkrét időintervallumot. Deha maga ezt észre vette,nyugottan javasolhatott volna egy határidőt. De ha nem tette meg,akkor azt mondom állapodjunk meg 1 hónapban. A kitoloncolás,amelyre szintén nem javasolta egyik szervet se,pedig a törvényjavaslat vitáján azt,mondta:"Éppen ezért kérem a Szenátust, hogy támogassák majd a módosító javaslatunkat." Én támogatnám,ha kaptam volna valami tervezetet a javaslatairól. A továbbiakban várom javaslatait az ügy dűlőre jutatása véget.

3. És a végén tisztáznék valamit. Nos először is meg kell különböztetni a gazdasági bevándorlókat,és a valós menekülteket. Az előbbire nincs szükségünk. Az utóbbihoz pedig annyit fűzznék hozzá,hogy a menekült státusz az első biztonságos országig tart. Az úgy nem működik,hogy valaki fel kell Bulgáriában és kitalálja,hogy ő mostantól Cironiában akar élni,úgy,hogy se beszélni,se írni,se olvasni nem tud angolul,így a törvényeinket se tudná értelmezni. Hova tovább a ciron mértékegységeket se ismeri,így egy egyszerű közlekedési táblával is meggyűlne a baja. A Közép-és Kelet Európában kommunista rabság alatt szenvedők rengeteg biztonságos országot találnak a Cironiába vezető úton pl:NSZK,Svájc,Ausztria,Olaszország stb.. gyakorlatilag a bőség zavarában vannak,válaszanak egyet. Ez már nem az 1600-as évek,ahol bárki felpattanhat egy hajóra és ucco neki az Újvilágnak. Itt már szilárd országhatárok vannak,saját kultúrával és törvényekkel. Ismerik a mondást:"Amerika az amerikaiaké!" A ciron politikusok feladata Cironia és a ciron lakosság megvédése. Cironia a cironoké,ezt ne felejtsék el.

Köszönöm a szót! 

 

0 0
 
89.

George Lee

2018.09.27 12:01

Cook szenátora.

90.

Andrew Trump
szenátor

2018.06.18 17:53

Elnök úr, szót kérek!

91.

Kevin Smith
szenátor
2018.06.18 17:03

Köszönöm a szót Elnök úr!

Felszólalásom rövid lesz. Pár mondat, vagy annál kevesebb. Mr. Rickettsnek köszönöm a felvilágosító beszédet!

Köszönöm!

0 0
 
92.

George Lee

2018.09.27 12:01

Monroe szenátora.

93.

Kevin Smith
szenátor
2018.06.17 19:41

Szót kérek Elnök úr!

94.

George Lee

2018.09.27 12:01

Tisztelt Elnök Úr!

 

Monroe szenátorának a felszólalására szeretnék reagálni. A „Beutazási tilalom bizonyos kommunista országok lakosai ellen” c. javaslattal kapcsolatban a progresszív kollégám számon kérte a többségi vezetést, miért nem nyújtja be a vita lezárását kezdeményező indítványát. Nem tisztem Stuart Hoyt testőri posztját ellátnom, de úgy gondolom, hogy Hoyt többségi vezető tisztában van vele, milyen jogosítványok illetik meg, és milyen lépéseket tehet meg az Alkotmány és a törvényesség figyelembe vételével.

 

Az ok, amiért nem adja be ezt az indítványt, nagy egyszerű: ez a javaslat nem felel meg azoknak a törvényességi kritériumoknak, amelyeket elvárnánk, és nincs nyolc olyan szenátor a Szenátusban, aki a vita lezárását kezdeményező javaslat mellé állna.

 

Az első pont, hogy a javaslat éppen azokat védené, akik a bolsevik diktatúrából menekültek, de paradox mód ellenük irányul több része is a javaslatnak. Ennek a leginkább szembetűnő része, hogy mentességet ad, azoknak, akiknek diplomáciai útlevele van, miközben, akik nincs, azt ki kell toloncolni. Megkérdeznék én itt bárkit: nem egy nagykövetségen dolgozónak, vagy kormányközeli alkalmazottnak van diplomáciai útlevele? Éppen azokat segíti elő ez a cikkely, akiknek lehetőségük van kémkedni.

 

A másik, hogy kitoloncolást foganatosítana azok ellen, akik megsértik a törvényjavaslat pontjait, de ennek nincs időintervalluma. Meddig tart egy ilyen folyamat? Három napig, két hétig, öt évig? Melyik kormányzati hivatal fogja ezt azután végrehajtani? Ki felügyeli a kitoloncolás jogi hátterét? Ez nem derül ki.

 

Továbbá a javaslatban vannak olyan részek, amelyek nem kapcsolódnak a törvényjavaslat tematikájához, idézek, 3. cikkely: „Ciron Hatóságoknak az illegálisan beutazni akaró polgárokat meg kell akadályozni a tevékenységükben.” Mi köze van a kommunista blokk bizonyos országainak a kémeit kitiltó rendeletnek a bevándorláshoz? Másik helyen katonai felhatalmazást adna az elnöknek, amely megint szembekerül a ciron törvényi gondolkodással. Egyik elnök se kapjon lehetőséget csakúgy háborút kirobbantani, ez ellen a lehető leghatározottabban tiltakozok, a Kongresszus azért van, hogy ellensúlyt képezzen az elnökkel szemben is.

 

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
95.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.06.17 18:55

Nincs ellenvetés!

96.

George Lee

2018.09.27 12:01

Monroe szenátora beszédéhez szeretnék hozzászólni.

0 0
 
97.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.06.17 18:40

Megadom a szót!

98.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

99.

Kevin Smith
szenátor
2018.06.17 16:49

Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt Szenátus és Szenátortársaim!

Lehet, hogy modorom eme felszólalásban nyers és faragatlan lesz, de meg kell, hogy kérdezzem Önöktől, hogy Mr. Andrew Trump javaslata a Beutazási tilalom bizonyos kommunista országok lakosai ellen törvényjavaslat mi a ló fülének van még mindig abban a kicseszett fiókban!? Uraim! Lassan már sok, nagyon sok hónapja csak ülünk rajta és nincs meg döntés, nincs meg a szavazás eme fontos és sürgető ügyben! Jogos az a kijelentés, hogy rohadt lassan dolgozunk! Nagyon is igaz! Egyikünk sem képez kivételt! Még én sem! De már nem türhettem szó nélkül a dolgot! Uraim! Kapjuk össze magunkat! Míg mi itt ülünk, addig a kommunizmus polipja egyre jobban nyújtja ki a csápjait! Félő, hogy egy idő után az egyik ilyen csáp Cironiát is eléri! Arra kérem Önöket és a tisztelt Elnök urat, hogy minél előbb zájuk le a vitáját, és küldjük szavazásra! Nem ülhetünk a papírokon, mint a kotlós tyúkok a tojásokon! Ideje, hogy cselekedjünk! Amíg mi itt nem csinálunk semmit, addig a Vörös Pestis hódít! Mr. Trump nem hiába készítette el a törvényjavaslatot! Országunk érdekében gürcölt vele naphosszakat! 

Tudom Uraim! Mondani, sőt támadni fognak, hogy miért napirenden kívül beszél eme törvényjavaslatról. Gondoltam, hogy azért beszélek napirenden kívül eme mára már égető dologgá vált dologról, hogy a tisztelt szenátor társak végre felébredjenek a szép álomból! Jó reggelt! Ébresztő!

 

0 0
 
100.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.06.17 16:37

Megadom a szót Szenátor!

101.

Kevin Smith
szenátor
2018.06.17 16:22

Elnök úr! Szót kérek! 

102.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr, nehéz időket élünk. Nyolc év prosperáló és fejlődő időszak után Cironia válaszút elé érkezett: merre folytassa az útját, amelyen eddig George Taylor vezette? Válaszút elé érkezett a konzervativizmus is: milyen utat képviseljen a jövőben a mozgalom?

 

Éppen ezekben a napokban ülésezik a Reform Párt Nemzeti Konvenciója Silver Cityben. Mivel hiszek benne, hogy a pártunk legnagyobb fórumának résztvevői bölcs és mértéktartó emberek, új utat fognak szabni, vagyis úgy fognak dönteni, hogy követik a taylori utat, nem tér le róla a ciron konzervativizmus legjelentősebb mozgalma. Még akkor sem, ha a párt elnökjelöltje vélhetően egy olyan személy lesz, aki szerint a taylorizmus rossz irányba vitte a Reform Pártot, és az általa hirdetett jobbratolódással megoldja ezt a nehéz feladatot. Andrew Trump demagóg és szélsőséges politikájáról már vannak elképzeléseink. Olyan emberek mellé állt, akik szakadár elképzeléseket hirdettek, akik kiskirálysággá tették azt a megyét, ahol megválasztották, akik nem hisznek a tudományban. Ezek mind olyan sötét előjelek a jövőre nézve, amellyel szemben nem maradhatunk csendben. Ha a Reform Párt ezen az úton fog megindulni, akkor veszélybe kerül az elmúlt évek stabilitása, a társadalomban húzódó szakadékok felszámolására tett kísérletek. Hiszen egy ilyen változás nemcsak egy pártot, hanem egy egész országot elér.

 

Azt gondolom, hogy a ciron társadalom immunrendszere erősebb annál, minthogy befogadjon a gyűlöletre, a félelemre és a megosztásra épülő programot. De nekünk józanul gondolkodó törvényhozóknak, akik egy-egy megyét képviselünk, a stabilitás és a béke oldalára kell állnunk. Nekünk kell felvállalni a vezető szerepet, és nekünk kell felszólalni minden ilyen próbálkozás ellen, jöjjön az jobbról vagy balról. Az elmúlt időszakban a családommal együtt komolyan fontolóra vettük a politikai karrieremet: induljak-e a második hatéves ciklusomért, vagy ne. A ciron politikában manapság folyó események hatására kezdetben rezingált és demoralizált voltam. „Hogy történhet ez meg a hazámban?” Úgy éreztem, az események kifutnak a kezünkből, és nem tudunk semmit sem tenni a kialakulóban lévő, új folyamatokkal szemben. De a véleményem megváltozott, és úgy vélem, hogy a demokratikus intézmények és szokásjogok megvédése a mindenkor hatalomra törő demagógokkal szemben a törvényhozók privilégiuma, főleg akkor, ha a demagógia a President Palace falai közé akarja bevenni magát. Ezért döntöttem úgy, hogy újraindulok a posztomért, hogy megvédjem Edmundot és az országot olyan vezető személyiségektől, aki bizonyíték nélkül vádolja részrehajlással azokat az újságokat, amelyek kritikát fogalmaznak meg vele szemben, vagy amikor azt mondja, hogy nem fogadja el a független elemzővel és irodával készített közvéleménykutatási eredményt, mert az nem az ő elsőbbségét mutatja.

 

Ezekkel a lépésekkel pedig nagyon könnyedén alááshatja bárki is Ciron Nemzet demokráciába és szabadságba vetett hitét. Ugyanakkor mi, törvényhozók, azért leszünk, én magam is azért leszek ott újra az edmundi szavazólapokon, hogy az értékeinket féltő állampolgárok is megfelelő képviselethez jussanak, és ha szükséges támogassam az egyes javaslatukat, vagy éppen ellenálljak annak, jöjjön az a konzervatív vagy a liberális oldal felől. Mi a Szenátusban megfelelő példát tudunk mutatni, és rendelkezünk minden olyan felhatalmazással, hogy ellenőrizhessük az elnököt, vagy ha szükséges, megvédjük a demokratikus intézményeket bármilyen politikai támadástól.

 

Mivel ezeket az értékeket csak akkor tudom megfelelően kommunikálni, ha a Kongresszus tagja vagyok, ezért döntöttem úgy, hogy ismét elindulok az edmundi szenátusi mandátumért. Nem ígérhetek sok mindent, nem tudok jól hangzó, de tartalmában üres ígéreteket deklarálni, de egy valamit ígérhetek: ahogy eddig is, úgy ezután is a legnagyobb elszántsággal és odaadással fogom szolgálni Edmundot, és fogom szolgálni Cironiát, hogy a helyes úton tartsuk.

 

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
103.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.06.10 23:41

Megadom a szót Szenátor Úr!

104.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

105.

elnök
2020.05.17 15:23

Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt Szenátus!

Úgy gondolom, hogy Hoyt szenátor iménti napirend előtti felszólalásában olyan hangot ütött meg, amely mellett nem mehetek el szó nélkül, sem mint progresszív szenátor, sem pedig mint a Progresszív Párt kisebbségi törvénykezési vezető-helyettese. Az a vád ért bennünket – szerintem egyébként nevetséges módon –, hogy csak a kampányidőszakban vagyunk aktívak és nem akarunk tárgyalni a reformpárti törvényhozókkal fontos javaslatokkal kapcsolatban. Ez nonszensz állítás.

Hogyha valakinek, akkor Önnek tudnia kéne, Mr. Hoyt, hogy a progresszív honatyák az elmúlt években mindig hajlandók voltak leülni tárgyalni a kormányoldallal, hogyha fontos stratégiai kérdésekről volt szó. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a számtalan kétpárti törvényjavaslat, amelyek közül az egyiket pont Ön dolgozta ki Albert Lee szenátortársammal közösen, ha jól emlékszem, de azóta is több ilyen együttműködésre sor került, mint azt Ön is tudja. Arra kérem, hogy legyen korrekt és válogassa meg a gondolatait, mielőtt szót kérne és valótlanságokat állítana!

Az pedig egyenesen hazugság, hogy nem akarunk tárgyalni a költségvetésről, az adóreformról, vagy éppen az infrastrukturális fejlesztések kérdéséről! Ilyen tárgyalásokra ugyanis korábban nem kaptunk meghívást, de természetesen könnyű úgy hibáztatni minket azzal, hogy nem ülünk le Önökkel egy asztalhoz anélkül, hogy hívnának bennünket. Ha jól tudom, még egyszer sem utasított vissza egyetlen progresszív párttársam sem egyetlen tárgyalást sem Önökkel, higgye el, az a jövőben sem fog megváltozni. Nem örülök, hogy ilyen ízléstelen, erőszakos és ultimátum-jellegű módon kapunk tájékoztatást arról, hogy vegyünk részt néhány Önökkel közös javaslat kidolgozásában, erre csupán egyetlen magyarázat lehetséges: valójában Önök azok, akik nem akarnak tárgyalni velünk. Ennek természetesen ezer oka lehet, hogy miért van így, de kérem, hogy ez esetben beszéljenek egyenesen, és mellőzzék ezt a ciron törvényhozást eddig egyáltalán nem jellemző arroganciát és gőgöt!

Zárójelben jegyezném meg, hogy Ön, Mr. Hoyt arról beszél, hogy nem ismeri a véleményünket a költségvetéssel kapcsolatban, vagy épp az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban. Ezt betudhatjuk az Ön tájékozatlanságának is akár, hiszen álláspontunk számtalan alkalommal elhangzott a médiában, viszont érdekes módon az elmúlt két évben az Önök szájából sem lehetett hallani egy árva szót sem az infrastruktúráról, vagy a főbb gazdasági irányvonalakról, maximum ígérgetés szintjén. Arról már nem is beszélve, hogy a Kormány külpolitikája, szociális politikája és egészségpolitikája egyenértékű a nullával, ezekről persze mélyeket hallgatnak, nem úgy mint a választási kampányok idején…

Kijelenthető, hogy a Reform Párt már készül az elnökválasztásokra és érzi a vesztét, azért próbálják meg bemocskolni a progresszív honatyákat. Érzik, hogy Ed Glover fog jövőre kormányt alakítani, és akkor végre valóban pozitív változások indulhatnak meg Cironiában, valódi reformokkal. Ne aggódjon, szenátor úr, nincs sok hátra a ciklusukból, kíváncsi leszek, hogy Ön olyan konstruktív ellenzéke lesz-e a Glover-kormánynak, mint amilyen mi voltunk Önöknek! Kötve hiszem. Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
106.

George Lee

2018.09.27 12:01

Garfield szenátoráé a szó.

107.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr, szót kérnék!

108.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr! A Szenátus többségi vezetőjeként örömmel tölt el, hogy rövid időn belül sikerül kinevezni minden kormányzati és bírójelöltet, akiket Taylor elnök nevezett meg, ezáltal növekedni fog a kormányzati hivatalok működésének hatékonysága, és a fellebbviteli bírók beiktatásával sokkal nagyobb hatásfokkal fognak működni a bíróságok, ez pedig mindenképpen az ország és a társadalom érdekét fogják szolgálni. Remélem, hogy ebben és a következő évben sikerül a fennmaradó bírósági és kerületi ügyészi posztokra is megtalálni azokat a szakembereket, akik a legalkalmasabb Cironia Köztársaság igazságszolgáltatásának a vezetésére és függetlenségének a megőrzésére. Ez ennek a Szenátusnak lesz a feladata.

Továbbá komoly törvényeket kell előkészíteni. Adóreform és egy összetett költségvetést kell kidolgoznunk, ehhez viszont szükség lenne a progresszívakra. A progresszív törvényhozók ugyanakkor csak a kampányidőszakban aktívak. Az elmúlt időszakban nem volt egy érdemi javaslatuk, nem tettek le semmit az asztalra, nem akarnak tárgyalni sem az adóreformról, sem az infrastrukturális fejlesztésekről. Önök szerint ez nem az ország érdeke lenne? Önök szerint nem lenne szüksége az Önökre szavazók millióinak, hogy valaki képviselje az érdekeiket? Nem gondolják, hogy el kell fogadni Taylor elnök meghívását, és egy kétpárti egyezségen alapuló adórendszert teremtsünk? Ma a progresszív vezetőket nem érdeklik ezek a fontos kérdések, pedig éppen ezek a javaslatok fogják hosszú időre átrajzolni hazánk társadalmi és gazdasági struktúráját, éppen ezért lenne fontos, hogy a progresszív kollégák is csatlakozzanak. Mi készen állunk, és pontosan május vége az az időpont, amíg jelezhetik, hogy részt akarnak-e venni ebben a munkában vagy sem. Június 7-én találkozik a delegációnk Taylor elnökkel, ahol megbeszélik a részleteket, azt már elmondhatom, hogy Holsakamp szenátortársam vezetésével működő munkacsoport kidolgozta a közel 1000 oldalas javaslatnak a vázát. Ha nem lépnek a progresszívak, egyedül nyújtjuk be.

Ugyanezt tudom a költségvetéssel kapcsolatban mondani. Eltökélt tervünk, hogy a költségvetési törvénnyel egyszerre, annak részeként szeretnénk elfogadni az infrastrukturális fejlesztéseket, amely 10 éves periódusban át fogja formálni hazánk arculatát. Azóta se hallottunk érdemi felvetést a progresszív oldalról, hogy ők mit akarnak. Mi a prioritása az egyes törvényhozóknak. Mi június elején tájékoztatni fogjuk a közvéleményt erről, és legkésőbb decemberben szavazunk róla. Nincs több idő várni. Itt az idő, hogy a progresszív szenátorok is kivegyék a részüket a munkából, miközben azzal vádolnak minket, hogy nem történik semmi érdemi dolog. Most fog.

Elnök Úr! A lehető leghamarabb elfogadásra kerül a Gregory McInnis edmundi szenátortársunk által benyújtott, a költségvetés törvényi hátterét erősítő és szabályozó javaslat. Annak fényében, hogy nem érkezett rá érdemi válasz, remélem, hogy támogatni fogják.

Mindezek a döntések az ország jövőjét alapozzák meg, ezért kérem, támogassák azokat!

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

 

0 0
 
109.

George Lee

2018.09.27 12:01

A többségi vezetőé a szó.

110.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

111.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr, Szenátortársaim!

Ma azért kértem szót, hogy azokról az értékekről beszéljek, amely miatt országunk és társadalmunk annyira erős és termékeny, mint amilyen. Cironiában nagyon erős a demokrácia fenntartása iránti vágy, az alkotmányos rendszerünk tisztelete, az egyén, a sajtó és a vallásszabadság, hiszünk a másik ember véleményében, és befogadjuk azokat, akik messziről vagy nehéz körülmények közül érkeznek. Ezek az értékek minden konzervatív honfitársunkban ott vannak.

Hiszek benne, hogy az országba érkező menekülteket nem ellenségként, csőcseléknek címezve kell várni, hanem segítenünk kell nekik. Nagy többségük olyan országokból érkeznek, ahol hírből sem ismerik a demokráciát, az önrendelkezés jogát, támadják az általános emberi jogokat, és semmibe veszik a szabadság bárminemű fajtáját. Ezeket a támogatásra szoruló férfiakat és nőket, gyerekeket és családokat támogatnunk kell! Ezért nagyon örülök, hogy a hazánkba érkező vélhetőleg kubai menekülteket Taylor elnök védelmébe vette, úgy hiszem, ezzel komoly segítséget nyújthatunk a számukra. De ez egyben gazdasági érdek is. Ezek az új jövevények, annak érdekében, hogy befogadjuk őket, dolgozni fognak, részt kérnek Cironia fejlesztéséből. Ma, amikor a munkanélküliség rekordalacsony, minden segítséget el kell fogadnunk! Hiszek benne továbbá, hogy hazánk elég befogadó és toleráns, hogy segítséget nyújtson olyan embereknek, érkezzenek bárhonnan is, akik bajban vannak. Ennek érdekében arra kérem a Szenátust, hogy a továbbiakban is támogassuk az országba legálisan érkezőket, és támogassuk azokat az illegálisan ideérkezőket, akik szeretnének Nemzetünk tagjaivá válni. Persze azok, akik nem akarnak tenni annak érdekében, hogy befogadjuk őket, azoknak nem is tudunk segíteni.

Hasonlóan fontos, hogy tiszteletben tartsuk Cironia értékeit. Minden törvényhozónak, közéleti személyiségnek el kell ítélnie azokat a támadásokat, amelyet politikusok a szabad sajtó ellen intéznek. Nem attól lesz egy újság jobb vagy rosszabb, hogy konzervatív vagy liberális értékrenddel rendelkező újságírókat, rovatvezetőket vagy szerkesztőket foglalkoztatnak, vagy éppen a tulajdonos milyen pártnál regisztrál. Nem attól lesz jobb vagy rosszabb egy újság, hogy az éppen kritizált személy milyen módon minősíti azt. Az újságírók komoly feladatot teljesítenek: keresik az igazság forrását, próbálják elmagyarázni az egyes politikusok tetteit, de ha kell kritizálják is őket, mindezt annak érdekében, hogy fejlődésre bírják a törvényhozókat. Egy demokráciában ezt el kell fogadniuk, nem pedig hazugnak vagy szennynek minősíteni az adott lapot. A nemrég meghalt nagyformátumú író, George Orwell, egyszer azt írta: „A sajtószabadság jelent mindent, jelenti a kritizálás és az ellenzés szabadságát.” Ezt a rövid idézetet minden szenátortársam figyelmébe ajánlom!

Ciron konzervatívként hiszek a kormányzat és a törvényhozás ellenőrzésében, hiszek azokban a szavakban, amelyeket Thomas Jefferson mondott egyszer: „Ha aközött kellene választanom, hogy kormányunk legyen újságok nélkül, vagy újságjaink legyenek kormány nélkül, habozás nélkül a másodikat választanám.”

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
112.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.04.08 0:11

Megadom a szót Szenátor Úr!

113.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

114.

George Lee

2018.09.27 12:01

Köszönöm! Az is fontos, hogy hasonló forrásokkal lássuk el a halászatot, amely mezőgazdaságunk és Greene egyik legfontosabb ipara. Jelen pillanatban nagyon sok jól működő családi vállalkozás foglalkozik halászattal, az én családom is ebben a mezőgazdasági ágban dolgozik, de az is lényeges, hogy elősegítsük a halászati ipar fejlődését. Erre egy sajnálatos példa a burkhilli tömeges halmérgezés esete. Nagyon komoly krízis, és ebben az ügyben számítanék a Taylor-adminisztráció segítségére is, hiszen egy ilyen tömeges pusztulásnak mesterséges okainak kell lennie. Azt pedig ne feledjük el, hogy ha a szennyező gyárak oldalára állunk, kétszer is meg kell majd gondolnunk, hogy mi eszünk meg. Javaslom, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium vizsgálata mellett a Kongresszus illetékes bizottságai is vizsgálódjanak a katasztrófában.

Ha sikerül a ciron halászatot kimozdítani a jelenlegi helyzetéből, akkor az komoly fejlődést fog hozni hazánk gazdasága szempontjából.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
115.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.04.04 21:12

Nincs ellenvetés!

116.

George Lee

2018.09.27 12:01

Ma a mezőgazdaság helyzetéről szeretnék beszélni, illetve az ehhez kötődő könnyűipar helyzetéről. Mint Greene megye szenátora, fontosnak érzem, hogy a ciron mezőgazdaság, és a hozzá köthető ipar megfelelő támogatást kaphasson, hogy a ciron farmerek több lehetőséghez jussanak, mint eddig, hogy a halászat kiemelt program legyen a kormány számára is.

Milyen formái vannak a ciron mezőgazdaság számára? Először is a farmergazdaságok erősítése. Cironia azon nagyszerű országok közé tartozik, ahol családok, barátok, ismerősök összefogva hoznak létre közös farmergazdaságokat, ahol növényeket termesztenek, állatokat tenyészetnek és értékesítenek. Büszkeséggel tölt el, hogy farmerjeink kiváló termékei ott vannak Cironia különböző megyéinek különböző boltjainak a polcain, sokak közülük saját maguk árulják a termékeiket. Ugyanakkor azt hozzá kell tennünk, hogy ez a munka nagyon nehéz, az időjárás viszontagságainak is ki vannak téve nap mint nap. Éppen ezért szükség van a központi kormányra. Olyan programokat és projekteket kell indítanunk, amelyek segítségével még több forráshoz jutnak a farmerek, és elvárom a Mezőgazdasági Minisztériumtól és a minisztertől, hogy az előirányzati és költségvetési bizottsági meghallgatás során, beszámol azokról a kormányzati tervekről, amely hosszú távon fejlődő pályára fogja állítani a ciron mezőgazdaságot.

Másrészt állandó forrásokat kell biztosítani a mezőgazdaság számára, főként akkor, ha megindulnak az infrastrukturális fejlesztések és az útépítések. Félreértés ne essék, támogatom az ország átalakítását és megújulását, de nem szeretném, ha ez az agrárium rovására menne. Javaslom, hogy az útdíjból befolyó összegből majd a központi kormányzat, bizonyos állandó százalékot figyelembe véve, támogassa a farmereket a kormányzat. Ez úgy gondolom, megfelelő eljárás lenne, miután a földek egy részét más célokra kerülnek felhasználásra.

Ezenfelül szükség van még egyéb lépésre is, hogy fokozzuk a ciron agrártermelést, és minél több kiváló terméket juttassunk a külföldi piacokra. Ennek érdekében olyan külkeresdelmi egyezményeket kell kötnünk a külföldi partnerekkel, amelyek elősegítik a termékeink forgalmazását. Ennek érdekében javaslom, hogy minél kisebb vámokat vessünk ki, és ne engedjük, hogy ellehetetlenítsék a külföldi kereskedést a partnereink! Nagyon sok lehetőségünk van terjeszkedni, ajánlom a szenátortársaim figyelmébe Közép- és Dél-Amerikát, ahol biztos vagyok benne, hogy lenne kereslet a termékeinkre.

Elnök Úr, szeretnék részben eltérni a beszédem témájától.

0 0
 
117.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.04.04 20:56

Megadom a szót!

118.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

119.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

Nagy örömmel tölt el, hogy elmondhatom első beszédemet ezen jeles épület falai között, képviselve a nagyszerű megyémet, Grahamet. Tavaly nyáron azért jelöltettem magam a Reform Párt előválasztásán, mert úgy éreztem, hogy szükség van Graham lakosainak és értékeinek országos szintű képviseletére, és azok elhintésére az országos politikában. Graham egyik legnagyobb erénye, hogy képes a pártok közötti kompromisszumokat tető alá hozni. Ennek jegyében kívánok most egy országos politikai kérdésről beszélni.

Ma egyre inkább sürgetővé vált a fegyvertartás kérdésének megvitatása. Az elmúlt események pedig még inkább megerősítették, hogy szükség van valamilyen mértékű szabályozásra, hiszen az Alapító Atyák azért adták meg a fegyvertartás lehetőségét, hogy megvédjük a hazánkat, a családunkat és a magántulajdonunkat. De mint világháborús veterán azt is tudom, hogy a fegyverhasználat arra irányul, hogy valaki másnak kioltsuk az életét, és ez nemcsak azon okokból valósulhat meg, amelyet a II. kiegészítés biztosít, hanem gyilkosság, rablás, erőszak céljából is. Útját kell állnunk az értelmetlen és az előre megfontolt gyilkosságoknak, a maffiaharcoknak, ezáltal növeljük a közbiztonságot és megvédjük a polgárokat. Ennek keretében szükség van egy olyan törvényjavaslatra, amely segítségével ellenőrizhetjük, hogy hol adnak el fegyvereket, kiken és milyen típust. Hiszen abban egyetérthetünk, hogy csak olyan polgár vásárolhasson fegyvert, akinek büntetlen előéletű és lelkileg kiegyensúlyozott. Mindazonáltal gátat kell szabnunk minden olyan törekvésnek, amely gépfegyvereket próbál eladni. Meg kell akadályozni, hogy bűnszervezetek így szerezzenek fegyvereket a ciron polgárok ellen!

Egy közös megoldást kell találnunk, éppen ezért már egyeztettem Gregory Hammer garfieldi szenátorral, és készen állunk egy olyan törvényjavaslat benyújtására, amely szabályozza a fegyvervásárlást, és meg fogja akadályozni, hogy olyan emberek is fegyverhez jussanak, akik szánt szándékkal véteni akarnak Cironia hatályos törvényei ellen. Természetesen én sem vitatom el a fegyvertartás jogát, ez alkotmányos jog, ugyanakkor mindenki másnak joga van az élethez!

Ma a törvényhozóknak lépniük kell az ügyben, ezt várják el tőlünk Cironia minden lakosa. Önök szerint is azért választottak minket ide, hogy dolgozzunk? Mert szerintem igen, és ha így gondolják, akkor itt az ideje, hogy meg is mutassuk, képesek vagyunk egy ilyen fontos témában összefogni, és megoldást adni az emberek, mindazonáltal erősíteni a közbiztonságot. Ez legyen a célunk.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
120.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

Nagy örömmel tölt el, hogy elmondhatom első beszédemet ezen jeles épület falai között, képviselve a nagyszerű megyémet, Grahamet. Tavaly nyáron azért jelöltettem magam a Reform Párt előválasztásán, mert úgy éreztem, hogy szükség van Graham lakosainak és értékeinek országos szintű képviseletére, és azok elhintésére az országos politikában. Graham egyik legnagyobb erénye, hogy képes a pártok közötti kompromisszumokat tető alá hozni. Ennek jegyében kívánok most egy országos politikai kérdésről beszélni.

Ma egyre inkább sürgetővé vált a fegyvertartás kérdésének megvitatása. Az elmúlt események pedig még inkább megerősítették, hogy szükség van valamilyen mértékű szabályozásra, hiszen az Alapító Atyák azért adták meg a fegyvertartás lehetőségét, hogy megvédjük a hazánkat, a családunkat és a magántulajdonunkat. De mint világháborús veterán azt is tudom, hogy a fegyverhasználat arra irányul, hogy valaki másnak kioltsuk az életét, és ez nemcsak azon okokból valósulhat meg, amelyet a II. kiegészítés biztosít, hanem gyilkosság, rablás, erőszak céljából is. Útját kell állnunk az értelmetlen és az előre megfontolt gyilkosságoknak, a maffiaharcoknak, ezáltal növeljük a közbiztonságot és megvédjük a polgárokat. Ennek keretében szükség van egy olyan törvényjavaslatra, amely segítségével ellenőrizhetjük, hogy hol adnak el fegyvereket, kiken és milyen típust. Hiszen abban egyetérthetünk, hogy csak olyan polgár vásárolhasson fegyvert, akinek büntetlen előéletű és lelkileg kiegyensúlyozott. Mindazonáltal gátat kell szabnunk minden olyan törekvésnek, amely gépfegyvereket próbál eladni. Meg kell akadályozni, hogy bűnszervezetek így szerezzenek fegyvereket a ciron polgárok ellen!

Egy közös megoldást kell találnunk, éppen ezért már egyeztettem Gregory Hammer garfieldi szenátorral, és készen állunk egy olyan törvényjavaslat benyújtására, amely szabályozza a fegyvervásárlást, és meg fogja akadályozni, hogy olyan emberek is fegyverhez jussanak, akik szánt szándékkal véteni akarnak Cironia hatályos törvényei ellen. Természetesen én sem vitatom el a fegyvertartás jogát, ez alkotmányos jog, ugyanakkor mindenki másnak joga van az élethez!

Ma a törvényhozóknak lépniük kell az ügyben, ezt várják el tőlünk Cironia minden lakosa. Önök szerint is azért választottak minket ide, hogy dolgozzunk? Mert szerintem igen, és ha így gondolják, akkor itt az ideje, hogy meg is mutassuk, képesek vagyunk egy ilyen fontos témában összefogni, és megoldást adni az emberek, mindazonáltal erősíteni a közbiztonságot. Ez legyen a célunk.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
121.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.04.03 14:19

Megadom a szót Lee szenátor úrnak!

122.

George Lee

2018.09.27 12:01

Elnök Úr!

123.

Robert Shaw
szenátor
2018.03.18 19:20

Tiszteletem a szenátusnak!

Megpróbálok pártatlanul fogalmazni, bár ez lehetetlennek tűnik. Igaz, én sem támogatom a szegregációt, de az egészséges déli értékeket tiszteletbe tartom. Nagyrabecsült Progresszív kollégáim sem vélekednek másképp, hisz többször elmondták, nem délt és a déli embereket támadják, ahogy én sem hanem az FCFSZ és DSZ radikális-szélsőséges lépéseit. Ők azok akik megkeserítik az életünket. Északon és Délen egyaránt. A napokban találkoztam nagyon furcsa és igazságtalan plakátokkal, amin valami ilyesmi szerepel: "Akinek nem tetszik mi folyik délen az húzzon északra" Ez a mondat engem nagyon felháborított, két okból is...az egyik az, hogy a szöveg kitalálója aki valószínű FCFSZ közeli személy, az  a mondatában beismeri, hogy délen baj van, és ez így jó, akinek ez nem tetszik húzzon el. a másik dolog, hogy ki lehet az az elvetemült személy aki Cironiát ily módon merészeli ketté szelni. Mi az, hogy dél meg észak? Mi is Koreát akarunk ahol a szélsőségek szétszakítottak egy országot? Mi az, hogy északi politikusok ne szóljanak bele dél dolgába? Ez Cironia kedves FCFSZ és kedves szövegíró, egységes demokratikus országunkat nem szelheti ketté egy önök által húzott határvonal. Ciron polgárok vagyunk, alapító atyáink szégyenkezhetnek önök miatt! Létezik egy egészséges déli értékrend amit, én Mr. Bedroom vagy bármely politikusunk tisztel, de nincs külön dél amelynek egyes politikusai teljesen lekarják szakítani Cironiátol és semmibe veszik törvényeinket. Ha önökön múlna szétszakítanák fiatal országunkat csk hogy az önök akarata érvényesüljön.Kérek mindenkit tiszteljük meg országunkat azzal, hogy ideológialiag sem szakítjuk ketté. Fejezzük be a vitát, és a déli kérdést bízzuk Taylor elnökre és a President Palace-ra.

Köszönöm

0 0
 
124.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.18 18:37

Megadom a szót Shaw szenátornak.

125.

Robert Shaw
szenátor
2018.03.18 13:11

Szót kérnék tisztelettel az elnök úrtól.

126.

Gregory Hammer
szenátor

2018.03.17 19:21

Tisztelt Szenátus!

 

Szeretném megköszönni mindenkinek aki résztvesz a jövőhéten szombati napon tartandó Columbia-i eseményen. Nagyon fontos, hog a ciron politika vezéralakjai, résztvegyenek ezen eseményen, úgy hiszem ezen kérdés pártokon felül áll. Ezért szeretném megragadni az alkalmat és bár lehet felrúgok most egy-két protokollt, de szeretném meghívni George Taylor elnök urat is, a Columbia városában tartandó eseményre. 

Egy békés, stabil és sokszínű Cironiáért zajlik ezen megmozdulás, mely úgy hiszem George Taylornak is érdeke, ezért kérem tisztelettel, ha ideje engedi vegyen részt legalább 1 órácskára a városban tartandó megmozduláson, szeretettel várjuk!

Andrew Trump kiviharzásához pedig csak annyit, hogy egyrészt sokat elmond egy politikusról az, ha nem bírja a kritkát, másrészt pedig szeretném innen is üzenni az Önhöz kedves Trump és köreihez tartozó médiáknak, hogy, nem tartozok semmilyen Bedroom körbe, nem tartozok semmilyen titkos szervezethez sem és meglepőt mondok kedves Uram, kommunista sem vagyok. a munkások és keményen dolgozó ciron emberek érdekképviselete úgy tudom nem tartozik a szélsőbaloldalisághoz, főleg úgy nem hogy hívő keresztény vagyok... Mint tudja keresztény kommunsitáról nem nagyon hallottam még... 

Az Ön hangneme nem való ezen ház falai közé, ez az egyetlen pozitív fejleménye az Ön távozásának. 

Engedjék meg, hogy a petícióval kapcsolatban is megszólaljak... vegyük szépen sorba...

1.A gyülekezési jog visszaállítása!

-Ez még valahol jogos is, csak mint tudjuk joggal történt meg bizonyos déli szervezetek tüntetéseinek felfüggesztése. Minden olyan megmozdulás mely veszélyt jelent az állampolgárokra valamint a köz és magántulajdonra teljes joggal függeszthető fel, utasítható el a demonstráció megtartása. Amennyiben az érintett szervezetek legyenek azok afro-amerikaiakhoz tartozóak vagy déliek garantálni tudják azt, hogy nem lesznek zavargások akkor újra visszaállítható a gyülekezési jog az érintett területeken. 

2.A déli békemenet engedélyezése!

-Békemenet... "Aranyos" szó, az Önök menete nem egy békemenet lenne a jelenlegi körülmények között hanem a feszültség és kirekesztés menete. Erről többet nem is szeretnék beszélni szerintem rendkívül képmutató elképzelés.

3.A szegregáció jelenleg csak megyei törvények védik,követeljük,hogy az Alkotmány is mondja ki azt,hogy minden megyének joga van szegregációs rendeleteket hozni,amiket a központi kormány nem törölhet el,csak a megye aktuális kormányzója

-Úgy hiszem egy ilyen rendelet hihetetlen mértékben veszélyeztetné a későbbiekben országunk területi és jogi integritását. Az egy dolog, hogy alapból szerintem felháborító az elképzelés hogy ezzel megerőszkoljuk nemzetünk alkotmányát, de mondom mégegyszer egy ilyen javaslat csak veszélyeket hordozhat magában. 

4.Az Alkotmány mondja ki,hogy a Konföderációs zászló Dél büszkesége,a déli kultúra része és a déli emberi jogok része,így annak használatát a központi kormány nem korlátozhatja!

-Egy újabb mániákus próbálkozás a déli megyék autonómiájának növelésére mely úgy hiszem szintúgy csak veszélyes lenne. Cironai összes megyéjének megvan a megfllő joga saját ügyeinek rendezésére, viszont a központi kormányzat is érdemben szólhat bele bizonyos dolgokba, ezt a balanszot vétek lenne felborítani. Valamint mondom még egyszer, Önök olyan jelképeket erőltetnének rá az egész nemzetre ezzel mely sok ember számára visszatetszést, félelmet kelt. 

5.A Déli ügyekkel foglalkozó miniszter kinevezése!A minisztert az elnök nevezheti ki,de csak Cook, Jefferson, Greene, Lassen, Oakland, Pecksdale, és Walker megye lakosai közül,csak az említett megyék lakosai tölthetik be ezt a pozíciót!

-Ez nettó butaság, elnézést hogy ezt mondom. Ezzel is csak orszgunk és államigazgatási egységünket akarná megosztani az FCFSZ és a DSZ, innen nem kell sok lépés és újra megpróbálhatják a feszltésg keltést és nvelni kártékony befolyásukat, valamint erőltetni a déli területek komplett autonómiáját. Ez csak az első lépés lenne nemzetünk szétszakítása felé vezető óton. 

6.A szabad fegyvertartás és a halálbünetés jelenlegi állapotának fenntartása.

Előbbiel egyetértek utóbbival nem. Alapvetően hanyag a megfogalmazás. Milyen jogi úton kívánjuk ráerőltetni az egész országra, hiszen itt a szervezet nem írta, hogy most csak a dél lenne a fontos ezt a kérdést? Ez maradjon meg minden megyének joga eldöntenie. 

7.Az állami iskolákban a kreacionizmus tanítása az ateista darwinizmus helyett.

 

Úgy hiszem itt már extázis állapotába kerültek a kedves értelmi szerzők, ez az egyik legnonszenszebb dolog. Darwin elméletei nem zárják ki a vallásosság létét, és úgy hiszem, ha gyermekeink ne mtanulják meg az iskolában az evolúció elméletét, olyan hátrányba kerülnek a nemzetközi munkaerőpiacon mely hatalmas problémákat okozhat nekik. Mellesleg ez egy újabb olyan követelés mely az északi területkre is ráerőltetné egy radikálisan gondolkodó déli szervezet nézeteit. 

Nem is szeretném szaporítani tovább a szót kedves szenátor társaim!  Nekünk, felelős politikusoknak kell együtt vigyáznunk a nemzet egységére és abban lakó minden tisztességes polgár jogaira. Köszönöm a figyelmet!

 

0 0
 
127.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.17 18:04

Megadom a szót Hammer szenátornak!

128.

Gregory Hammer
szenátor

2018.03.17 17:26

Tisztelt Elnök úr!

Szót kérnék! 

129.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus!

Mint Walker megye junior szenátora szeretnék a kibontakozott vitához hozzászólni. Kapcsolatban állok a walkeri megyei tisztviselőkkel, Alexander Smith képviselővel is folyamatosan tájékoztatjuk egymást a történtekről.

Ezek az események a modernkori Cironia egyik legszomorúbb időszakaként fog a bevonulni a történelemkönyvekbe. Bizonyos csoportok, személyek, érdekszövetségek megpróbálják aláásni hazánk demokratikus rendszerét, megbecstelenítik azt a megyei autonómiát, amelyet tavaly fogadott el a Kongresszus, és ma már Holsakamp-törvény néven védelmezi Cironia megyéit azoktól a szélsőséges politikusoktól, akik lebontanák a megyei autonómiát. George Taylor elmúlt hat éve bebizonyította, hogy komolyan veszi a megyei autonómiát, és megvédi azt.

Ma a DSZ és az FCFSZ a megyei autonómia ellen kampányol. A két szervezet, amely kiprovokálta az erőszakot hét déli megyében is, szervezett módon, az elnök és a Kongresszus tekintélyének aláásása céljából tették. Gondoljunk csak bele: ha ez spontán, hogy robbant közel azonos időben hét megyében is? Az is egy ordas hazugság, hogy bárki is be akarja tiltani a konföderációs zászlót. Olvassák vissza Holsakamp szenátortársam felszólalását, mondott ő ilyet? Nem. Ezek a vádak teljes mértékben alaptalanok, de hiába cáfolják meg, ők folyton ugyanezt hangoztatják.

Ugyanakkor ezek a csoportok lehetőséget adnak az autonómia ellenzőinek, hogy tüntetéseket szervezzenek, és arról beszéljenek, hogy be kell tiltani a konföderációs zászlót. Nagyon megdöbbentem, hogy Cliff Bedroom kisebbségi vezető, aki amíg nem választották újra a saját déli megyéjéből, igen mérsékelt hangot ütött meg, ma már a régi húrokat pengeti. Nem fogok támogatni egy olyan törvényjavaslatot, amely a konföderációs zászló használatát tiltaná, ez szembemegy az Alkotmányunk azon passzusával, amely a szabad véleménynyilvánításról szól. Nincs szükség tüntetésre, és a konföderációs zászló egyáltalán nem a rabszolgaság jelképe, hanem nekünk, a délieknek egy fontos kapaszkodó a hagyományainkhoz.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
130.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus!

Mint Walker megye junior szenátora szeretnék a kibontakozott vitához hozzászólni. Kapcsolatban állok a walkeri megyei tisztviselőkkel, Alexander Smith képviselővel is folyamatosan tájékoztatjuk egymást a történtekről.

Ezek az események a modernkori Cironia egyik legszomorúbb időszakaként fog a bevonulni a történelemkönyvekbe. Bizonyos csoportok, személyek, érdekszövetségek megpróbálják aláásni hazánk demokratikus rendszerét, megbecstelenítik azt a megyei autonómiát, amelyet tavaly fogadott el a Kongresszus, és ma már Holsakamp-törvény néven védelmezi Cironia megyéit azoktól a szélsőséges politikusoktól, akik lebontanák a megyei autonómiát. George Taylor elmúlt hat éve bebizonyította, hogy komolyan veszi a megyei autonómiát, és megvédi azt.

Ma a DSZ és az FCFSZ a megyei autonómia ellen kampányol. A két szervezet, amely kiprovokálta az erőszakot hét déli megyében is, szervezett módon, az elnök és a Kongresszus tekintélyének aláásása céljából tették. Gondoljunk csak bele: ha ez spontán, hogy robbant közel azonos időben hét megyében is? Az is egy ordas hazugság, hogy bárki is be akarja tiltani a konföderációs zászlót. Olvassák vissza Holsakamp szenátortársam felszólalását, mondott ő ilyet? Nem. Ezek a vádak teljes mértékben alaptalanok, de hiába cáfolják meg, ők folyton ugyanezt hangoztatják.

Ugyanakkor ezek a csoportok lehetőséget adnak az autonómia ellenzőinek, hogy tüntetéseket szervezzenek, és arról beszéljenek, hogy be kell tiltani a konföderációs zászlót. Nagyon megdöbbentem, hogy Cliff Bedroom kisebbségi vezető, aki amíg nem választották újra a saját déli megyéjéből, igen mérsékelt hangot ütött meg, ma már a régi húrokat pengeti. Nem fogok támogatni egy olyan törvényjavaslatot, amely a konföderációs zászló használatát tiltaná, ez szembemegy az Alkotmányunk azon passzusával, amely a szabad véleménynyilvánításról szól. Nincs szükség tüntetésre, és a konföderációs zászló egyáltalán nem a rabszolgaság jelképe, hanem nekünk, a délieknek egy fontos kapaszkodó a hagyományainkhoz.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
131.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.17 13:19

Megadom a szót Paulson szenátornak!

132.

George Lee

2018.09.27 12:00

Elnök Úr!

133.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus!

Azért kértem ismételten szót, hogy elmondhassam a véleményem arról a parázsvitáról, amely most már hosszú ideje tart. Mi, déliek, ugyanolyan kiváló állampolgárai vagyunk az országnak, mint bármelyik másik szegletéből érkező férfija vagy nője. Mi Délen híresek vagyunk optimizmusunkról, a vendégszeretetünkről, amellyel az idegeneket fogadjunk, jöjjenek bárhonnak. De ugyanígy hiszünk a hagyományok és a szokásjogok hatalmában.

Példaképemnek tartom Abraham Lincolnt, de számomra ugyanolyan fontos az ország egyik konszolidálójának, Robert Lee tábornoknak az emléke. Hiszek abban, hogy eldönthetjük, hogy a nemzeti lobogó mellett a délit is kitegyük-e; hiszek benne, hogy a jelenlegi szabályozások elegendő lehetőséget adnak hagyományaink gyakorlására, illetve kultúránk képviseletére. Ma megválaszthatjuk a helyi politikusainkat, a megyei tanácsosokat, a kormányzónkat, illetve azokat a törvényhozókat, akik Ridgefieldben képviselik az érdekeinket. Nem kötik meg a kezünk, minden megye maga dönt a választási eljárásról. George Taylor elnök a megyei autonómia barátja, és sokszor beszélgettem már vele, tudom, hogy számára az alkotmányosság betartása és betartatása a legfontosabb, a jelenlegi helyzetből nem lesz visszalépés.

Ugyanakkor voltak olyan hozzászólások, amelyeket meg kell cáfolnom. Andrew Trumppal vitába szállva a DSZ és az FCFSZ nem a déli értékek hordozójaként aposztrofálható egyesületek, hanem bizonyos körök politikai céljait szolgáló csoportok, amelyek csak akkor tűnnek fel, ha konfliktus van, vagy ha ők gerjesztik azokat. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen részük van ezekben az eseményekben, és ha ők voltak a provokátorok, mi fel fogunk ellenük lépni! Itt az ideje, hogy lemondjon mindenki a déli autonómia követeléséről, hiszen ezek ma már törvényi szinten biztosítottak.

A progresszív kollégák hozzászólásai szintén igen destruktívak voltak. Sokunk nevében beszélhetek, legyenek azok reform vagy progresszív szenátorok, hogy sosem szavaznánk meg egy olyan javaslatot, amely tiltaná a konföderációs zászló használatát. Ez nemcsak a déli hagyományok megnyirbálását jelentené, de szembehelyezkedne az Alapító Atyák által folytatott harccal, amelyet a függetlenségünkért, megbecsülésünkért folytattak, továbbá semmibe venné az elmúlt évtizedek és évszázad történeti fejlődését. Ma nem tüntetésekre, nem zászlók tiltására van szükség, sem arra, hogy további indulatokat gerjesszenek egyes csoportok, hanem meg kell találnunk a közös hangot, a közös gondolkodást. Minket azért küldtek ide a választók, hogy megoldjuk a problémáikat, és az ország ma stabilitásért kiált.

Ha ezt közülünk bárki elfelejti, annak nagyon nehéz újraválasztási küzdelem elé kell néznie.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
134.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.17 0:20

Megadom a szót Holsakamp Szenátornak!

135.

Cliff Bedroom
kisebbségi vezető

2018.03.17 0:04

Tisztelt szenátus, Tisztelt Trump úr!

Ne meneküljön, hisz nincs miért!? Mégegyszer hangsúlyozom saját és kollégáim szavait! Hisz ön folyton dél mögé bújik, bújjunk mi is észak mögé??? Dél Cironia, Cironia része, eszem ágában sincs délt vagy az ott élő embereket megbántani, nekem, nekünk kizárólag önnel személyesen és az FCFSZ-el van bajunk. Fejezze már be a déllel való takarózást. Ön káros úgyanúgy délnek mint északnak, az FCFSZ káros egész Cironiának. De ha már a konföderáció a vita tárgya akkor idéznék önnek az alkotmányunkból, annak az országnak az alkotmányából amiért ön is harcolt.

1.cikk, 10§  Az egyes megyék nem lehetnek szerződés, külföldi szövetség vagy konföderáció részesei;

A Bedroom kör, ahogy ön nevezte, javításra szorul, Ciron kör! Cironok az FCFSZ, a gyülölet, a rasszizmus és ön ellen aki folyton egymásnak akarja uszítani délt és északot, csak azért mert ön rasszista és nem tűri a színesbörűeket. Önnek a Klu Klux Klánban a helye! Ha pedig visszamerünk szólni önnek akkor ön vállalja a tetteit hanem déllel takarózik, fejezze már be ezt, egyszer s mindenkorra, dékés demokratikus állam vagyunk, az ENSZ tagállama, ahol még mindíg hatályos az EJENY, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, javaslom tanulmányozza az alkotmányunkhoz hasonlóan.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng.pdf

Köszönöm a szót!

0 0
 
136.

George Lee

2018.09.27 12:00

Elnök Úr!

137.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.16 23:40

Megadom a szót Szenátor Úr!

138.

Cliff Bedroom
kisebbségi vezető

2018.03.16 23:38

Viszontválaszra szót kérnék elnök úr.

139.

Andrew Trump
Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága

2018.03.16 23:37

Köszönöm Elnök úr!

Tisztelt Szenátus!

Először is a sors iróniája,hogy Mr.Szélsőbal Hammer tart engem kommunistának.Mr.Aston kijelentései pedig egyszerűen csak olaj a tűzre.Ha betiltaná a Konföderációs zászlót és a déli jogi szervezeteket csak felfokozná a hangulatat.Ez is azt mutatja,hogy a Bedroom kör eme felszólalást is csak az uszításra,a déliek sértegetésére használja,a valódi békés kompromisszum helyet.Szeretem Cironiat,harcoltam is érte,önökkel ellentétben.Az ülést elhagyom,mivel nem vagyok hajlandó tovább egy légtérben tartózkodni a Bedroom körrel.

Viszlát uraim!

0 0
 
140.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.16 23:26

Megadom a szót Trump Szenátor!

141.

Andrew Trump
Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága

2018.03.16 23:24

Elnök úr szót kérek!

142.

Roger Aston
szenátor
2018.03.16 23:17

Trump úr, először is ön nem kapott szót a szenátustól, kérem tiszteljen meg minket és az elnök urat, másodjára Bedroom szenátornak nincs oka bocsánatot kérni, bár önnek lenne, egész Cironiától, hisz gyűlöletet kelt és gerjeszt. Én is marhaságnak tartom a konföderációs zászlót, és biztos vagyok benne, hogy sok ezer jóérzésú Ciron is.

De rátérnék arra amiért felszólalni kívántam.

Én az egész ügyet, ami mostanra már polgárháborús helyzetre hajaz, előszöris George Taylor elnök úrnak rónám fel...ugyanis... már-már két éve, hogy megígérte pontot tesz az ügy végére, és egy főügyész-helyettest nevez ki az ügy megoldására és koordinálására. Ez a mai napig nem történt meg, ez lett belőle elnök úr! Másodlagosan mielőtt hatalmas probléma lenne az egész ügyből, az lenne a megoldás, hogy elnöki lépésként betiltanám a konföderációs zászló használatát, mindennemű szélsőséges jelkép és csoportosulás haszn álatát illetve létrejöttét.  Felfüggeszteném az FCFSZ és DSZ müködését, tagjait és az elnököt felmenteném hivatalából. Lehet javaslataim túl keménykezűek, de az ami ma itt örténik országunkban, szégyenletes és demokrácia ellenes. Addig itt nem lesz rend és béke amíg olyanok mint Trump szenátor nincsenbek tisztába tetteik és szavaik súlyával, polgárháborút idéznek elő, közben azt hajtogatják, hogy mi dél ellenesek vagyunk. Nem, nem vagyunk dél ellenesek, mi szegregáció rasszizmus, és gyülöletellenesek vagyunk, ön viszont Trump úr Cironia ellenes, hasonlóképpen mint maga az FCFSZ vagy azok akik a konföderációt éltetik.

Köszönöm elnök úr!

0 0
 
143.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.16 23:01

Trump Szenátor! A jövőben kérem tartsa magát a Szenátus szabályzatához és kérjen előzetesen szót, mielőtt felszólalna! A szólás joga Roger Aston szenátoré!

0 0
 
144.

Andrew Trump
Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága

2018.03.16 22:58

Tisztelt Szenátus!

Mind láthatjuk,hogy Mr.Bedroom mennyirre elutasító a déliek iránt.A béke és a demokrácia betartatásáról beszél,miközben egyértelműen a délieket hibáztatja mindenért.Idézem:"Nem sértheti a demokráciát meg senki,legyen az déli vagy északi,bár utóbbit kétlem" Ezenkívül marhaságnak tartja a Konföderációt.Felszólítom Mr.Bedroom-ot a nyílvános bocsánat kérésre!

Köszönöm a szót!

0 0
 
145.

Gregory Hammer
szenátor

2018.03.16 22:56

Tisztelt Szenátor társaim!

Ez az első felszólalásom itt, de engedjék meg hogy rögtön reagáljak az engem ért támadásokra. Megszeretném kérdezni Andrew Trump urat mégis milyen logika szerint gondolkodik Ön? Belső ellenséget vizionál mindefelé, külföldi és belföldi felforgatók? Elnézést, lehet ezzel most nagy hőbörgést váltok ki, de így egy kommunista beszél...

Visszatérve az Ön logikájára mégis pl akár én, hogy lehetnék felelős a zavargásokért? Hogy lehetnék felelős mikor az én nyilatkozatom az adott kérdésben az események, vagyis a zavargások kezdete után történt bőven. Bőven mikor már nekem semmi közöm nem lehet azok kirobbanásához. Egyszerűen nonszensz amilyen logikával Ön vagdalkozik. Tudja megmondom mi a felelős ezért. A politikusok és azon szervezetek amik ezen feszültségekből kívánnak politikai tőkét kovácsolni és ez kedves uram úgy hiszem nem én vagyok... 

Nagyon köszönöm Bedroom szenátor csatlakozását a demonstrációhoz. Minden demokratát, aki hisz egy színes Cironiában örömmel várjuk Columbia város főterére. Akár délről is kedves kollégáim. Itt az idő, hogy megmutassák hisznek a békességben és a különböző emberek békés egymás mellett élésében. 

Végezetül visszatérve a probléma általam ejtett gyökereire... Nagyon komoly felülvizsgálást igényel ez a kérdés, hiszen ilyen többet nem történhet hazánkban. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

 

0 0
 
146.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.16 22:55

Megadom a szót Roger Aston szenátornak!

147.

Roger Aston
szenátor
2018.03.16 22:43

Engdelmével én is szót kérnék elnök úr!

148.

Cliff Bedroom
kisebbségi vezető

2018.03.16 22:34

Tisztelt szenátus

Aggodalommal tölt el az ami ma Cironiában zajlik, több helyen már-már polgárháborús lincs hangulat uralkodik. Mi felelős vezető politikusok ezt nem hagyhatjuk. Nem sértheti meg a demokráciánkat senki, legyen az déli vagy északi, bár utóbbit kétlem, aki gerjeszti ezt az egészet, annak a törvény előtt kell felelnie. Be kellene fejezni, fejeztetni, ezt az egész konföderációs marhaságot. Mi békés demokratikus ország vagyunk, nincs szükségünk belső viszályra amit, unatkozó emberek gerjesztenek a déli hagyományokra hivatkozva. Cironiában vagyunk, Ciron hagyományokkal ennek kell élnünk és ezt kell követnünk. Megragadom a szót, és ezennel bejelentem, hogy több politikus társammal egyetemben én is Garfieldbe utazom és kiállok a béke melett. Hammer szenátortásam kezdeményezése, a békés demonstráció egy hatalmas lehetőség arra, hogy megmutatjuk az FCFSZ-nek és a Déli szélsőségeseknek, hogy Cironiában nincs jövőjük, itt a béke és a demokrácia az úr!

Köszönöm.

0 0
 
149.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.16 22:21

Megadom a szót Szenátor Úr!

150.

Cliff Bedroom
kisebbségi vezető

2018.03.16 22:17

Szót kérnék következőként elnök úr!

151.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.16 22:06

Egadom a szót Gregory Hammer szenátornak!

152.

Paul Kellerman
szenátor
2018.03.16 22:06

Tisztelt Szenátus, tisztelt Szenátorok!

Nagyon súlyos belpolitikai helyzet alakult ki délen, mely annak kösznhető, hogy szélsőséges provokátorok nyughatatlanul a békés rend megtörése érdekében dolgoznak. Délen vannak olyan szélsőséges csoportok, mint az FCFSZ, vagy a DSZ, akik folyamatosan azon tevékenykednek, hogy a társadalmi feszültséget fenntartsák.

De nézzük a tényeket: fehát emberek rasszista rigmusok között templomot gyújtottak fel, azt nem lehet tudni, hogy tagjai-e az FCFSZ-nek vagy a DSZ-nek, de ezt senki nem is állította. Ezt majd a hivatalos nyomozás kideríti. Az is tény, hogy ma a déli emeberek mindenképpen ápolhatják hagyományaikat: a konföderációs zászló ott leng mind hivatalon és bárki kirakhatja, a szegregáció rendelet van biztosítva. Így a déli emberek mondhatják, hogy nincsenek egyenlőként kezelve, mert ez hamis állítás lenne a részükről. Mi mást akarnak még? Mi szükség van egy déli ügyekkel foglalkozó miniszterre? Akkor mért nem kérünk külön minden megyének minisztert? Ez nonszensz és felesleges kérés. Minden déli szabadon gyakorolhatja hagyományait, nincsenek körlátozva benne, így a tünteséknek sem volt semmi értleme, amiért először mentek ki az utcára. Ezáltal az első tüntetés csak provokációnak fogható föl, egy olyan tevékenységnek aminek egy célja volt: a társadalmi feszültség keltése. Ezt a provokációt meg kell szüntetni.

Fontos látni, hogy tehát ezen eseményeket nem a kisebbségek kezdték el, hanem a déli szélsőségesek, akik nem nyugodtak bele hagyományaik őrzésébe, a szegregáció megvalósításába, és a déli zászlók kitűzésébe. Úgy tűnik ők ennél tovább akarnak menni. Nem lehet engedni nekik, hogy demokratikus és alkotmányos berendezkedésünket megboncsák. Meg kell védeni az alkotmányunkat és meg kell véden minden békés ciron állampolgárt. Meg kell védeni az alapvető emberi jogokat a szélsőségesektől.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

0 0
 
153.

Gregory Hammer
szenátor

2018.03.16 21:58

Tisztelt Elnök úr!

Én is szót kérnék!

 

0 0
 
154.

Andrew Trump
Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága

2018.03.16 21:51

Tisztelt Szenátus!

Megragadnám a szót,hogy beszéljek a déli helyzetről.Először is,mind az FCFSZ,mind a DSZ helytelennek tartja a rabszolgaságot és nem tervezik visszaállítani azt.Pártom Lincoln pártja,így teljes mértékben visszautasítom azokat a támadásokat,amelyek engem a rabszolgaság éltetőjének tart.De szerintem ezeket minden déli visszautasítja.Másodszor is sem az FCFSZ sem a DSZ módszerei nem tartalmazzák a templom gyújtogatást.Délen a vallás rendkívül fontos dolog,abszurd a feltételezés,miszerint mi Isten házát gyújtanánk fel,javaslom a Ciron Polgárok a Szegregáció Ellen szervezetnek,hogy ne vádoljon minket a feketék bűneivel.Harmadszor üzenék a bizonyos déli kormányzóknak.Először is én csak az FCFSZ-t vezettem és a tüntetést sorozatot a DSZ is támogatta,aminek a vezetője a párttársuk,maguk részéről az öröm,hogy ilyen kiváló párttársuk lehet.Ha egyedül ekkora tömegeket tudnénk megmozgatni nem csak egy szenátor lennék.Illetve minden déli kormányzó,akik továbbra is engem támadnak,ahelyett,hogy az utcán lévő népük szavára figyelnének,azok méltatlanok Dél képviselésére!A kialakult helyzetért a délieket mindig támadó Danny Sanchez,a nyíltan Dél ellenes Gregory Hammer és a Ciron Polgárok a Szegregáció Ellen szervezet okolható!Ők uszítják ellenünk a beilleszkedésre képtelen kisebbséget.Kiváncsi lennék maguk közül hányan tűrnék némán,ha magukat és családjukat tobbálnák kövekkel és botokkal.Mi se szabjuk meg más megyéknek azt,hogy hogyan éljenek ők se tegyék.Ha a világon bárhol élsz,neked kell alkalmazkodnod az ott lévők kultúrájához,nem fordítva.Ezalól a ciron Dixie sem kivétel,akinek nem tetszik a rendszer Északon tágasabb!Mi nem akarunk saját államot!Nekünk nem kell saját elnök!Nekünk egy dologra van szükségünk,arra hogy a kormány egyenlően kezeljen minket,amit csak egy Déli ügyekért felelős miniszter tudd biztosítani.

Köszönöm a szót!

0 0
 
155.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Szenátus!

Azért kértem lehetőséget a felszólalásra, hogy déli szenátorként elmondjam a véleményem, mi történik most felénk. Sajnálatos módon Greene megyében is felkorbácsolták az indulatokat, először azok a déli szervezek a lakosainkat, akik szervezett módon próbálják destabilizálni országunkat, aláásni gazdasági eredményeinket, hogy egy általuk releváns dologért, azért a bizonyos déli autonómiáért harcoljanak, ha kell fegyverrel. Ez a provokáció elérte a liberális, szegregációt eltörölni kívánó szervezeteket, ezáltal teljes a káosz Délen, amely csak a szélsőséges szervezetek érdeke. A mai nap folyamán már egyeztettem George Taylor elnökkel, aki tájékoztatott a rendeletéről, és mint egy déli megye törvényhozója, támogatom a szükségállapot bevezetését ezekben a megyékben, azt kértem az elnöktől, hogy személyesen őrködjön az alkotmányos állapot fenntartásán.

De mi is a valódi tétje a mostani zavargásnak? Az ország jövője. Azok a szélsőséges csoportosulások, akik a lázadás és a tömegverekedések élére álltak, egy olyan nem létező, és egyben egy olyan, minden realitást nélkülöző rigmust ismételgetnek, mint az autonómia. Ez egy felelőtlen, és egyben vállalhatatlan politikai ügy. Mert mit is jelentene ez az autonómia? Ha ez az intézkedés megvalósulna, a követelők saját minisztériumot, több jogot, beleszólást a fellebbviteli bírókba és még ki tudja, mit kellene bevezetni. Mindamellett, ahogy emlegetik, akkor a déli megyék egymással kereskedve megoldanák a gazdasági kérdéseket is, egymás között. Lefordítva a racionalitás nyelvére tehát mint jelentene ez?

Partikularizmus, káosz, gazdasági recesszió és felesleges költekezés következne. Hiszen a szenátorkollégáim is tudják, hogy azok a felhatalmazások, amelyet ezek a szervezetek követelnek, aláásnák hazánk stabilitását és beindítana egy folyamatot, amelynek során északi, keleti és nyugati megyék is ugyanolyan jogokat akarnának, mint a déli társaik, azon az elven, ha nekik jár, másnak miért nem? Másrészt ezért hozzunk létre újabb minisztériumot, amely növeli a központi kormányzat kiadásait, ezáltal az adófizetők olyan posztokat betöltő embereknek fizessenek, akik effektíve munkát nem is végeznek? Szerintem ezt a ciron polgárok, jöjjenek bármelyik megyéből is, azt fogják mondani, hogy ezért ők nem akarnak adóemelést.

Gazdaságilag is komoly megtorpanást jelente egy ilyen esemény. Ma az ország különböző részein különböző gyárak, feldolgozóüzemek működnek, és ezek összhangban látják el az országot, szolgálják a lakosság érdekeit. Például Délen hogy jutnánk olyan ipari termékekhez, amelyeket Északon gyártanak vagy fordítva? Lezárják azokat az utakat, amelyek északról jönnek? Másrészt bármiféle vámjavaslat, amelyek ezek a szervezetek hangoztatnak, teljes mértékben sértik az Alkotmányt.

Harmadrészt ezek a szervezetek ugyanolyan bomlasztóak, mint a bolsevik Quisling-klikkek, és ezek a magukat mozgalmaknak nevező csoportosulások miatt gondolják azt a déliekről más régiókban, amit. arra törekszenek, hogy politikai befolyásra tegyenek szert. A hihetetlen módon megosztó Richard Rawlings bukása, és a köztörvényes Walter George politikai hattyúdala után sem tántorította el ezeket a sejteket, hogy harcoljanak a fennálló, demokratikus intézményrendszerünk ellen, és harcoljanak annak a kétpárti kompromisszumos törvény ellen, amelyet még tavaly egy hatalmas többség kíséretében utalt a Kongresszus George Taylor asztalára. Tárgyalva a progresszív barátaimmal, Andrew Fox szenátorral egy közösen szponzorált törvényjavaslatban fogunk lépéseket tenni az olyan szervezetek ellen, amelyek megpróbálják aláásni a demokráciánkat, és azon dolgoznak, hogy tönkretegyék Dél értékeit. Álljunk ki a Dél lakosai mellett, támogassuk a csendes többséget, amely elutasítja az erőszakot és a gyűlöletet!

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
156.

Lincoln Burrows
levezető elnök
2018.03.16 20:00

Megadom a szót Greene szenátorának!

157.

George Lee

2018.09.27 12:00

Elnök Úr!

158.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Szenátus!

Először is szeretném köszönteni az újraválasztott és az elsőként megválasztott szenátorokat a terem falai között. Nagy megtiszteltetés továbbá, hogy a Reform Párt frakciója alkalmasnak talált a többségi vezetői posztra. Ígérem, alkalmas leszek erre a feladatra, és minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy rászolgáljak a bizalomra. Annál is inkább, mert mozgalmas év elé nézünk.

Tisztelem Frank Blank kétéves munkáját, amelyet többségi vezetőként csinált, de én más úton fogok járni. Mint többségi vezető, hiszek benne, hogy nagyobb felelősséget kell vállalnom a törvénykezési munkában. Ennek jegyében még a mai nap olyan bizottsági elnököket fogunk bejelenteni, akik komolyan gondolják a törvényhozói munkát, és segítik az elnököt a kormányzati tervek végrehajtásában. Nem lesz könnyű, de azon fogunk dolgozni, hogy minél hamarabb feltöltsük a még üresen lévő kormányzati helyeket és igazságszolgáltatási posztokat. Miután Taylor elnök még az előző évben benyújtotta a miniszterhelyettes és egyéb kormányzati szereplők jelölését; megnevezte azokat a jogászokat, akiket a fellebbviteli bíróságokba szánt, és azt is megtudtam tőle, hogy minél hamarabb meg akarja nevezni Cironia kerületi ügyészeit. Hogy segítsük a munkáját, a bizottságoknak januárig van lehetőségük meghallgatni a jelölteket, februárban szeretném, ha a Szenátus minden jelöltről szavazna. Minden személy képzett, a munkáját száz százalékosan elvégezni bíró személy, ezért hiszem, hogy mindkét párt támogatni fogja őket.

De ez csak az első lépcsőfok. Idén jó pár fontos törvényjavaslatot fogunk az ülésterem előtt megvitatni, ezek közé tartozik az infrastrukturális fejlesztés, az adóreform, és a költségvetési törvény. Mindegyik fontos változást fog magával hozni. Ennek érdekében arra kérem progresszív barátainkat, hogy minél hamarabb nevezzék meg azokat a szenátorokat, akik a következő két évben a vezetésben a bizottsági alelnöki posztokon fognak tevékenykedni annak érdekében, hogy kezdődhessen az érdemi munka. Arra szeretném kérni a másik párt vezetését, hogy legyen partner a megvalósításban, hiszen az infrastruktúra vagy az adóreform nem két évre, nem négy évre, hanem jó esetben évtizedekre szól, és nekünk, szenátoroknak, van akkora felhatalmazásunk, hogy egy kétpárti egyezséget elfogadtassunk a Képviselőházzal is. Azt szeretném, hogy ne reformpártiként, progresszívként, konzervatívként vagy liberálisként tekintsünk ezekre a fontos lépésekre, hanem cironként.

Amit a Reform Párt a javaslatoktól elvár, hogy tartsa tiszteletben a felelős költségvetési politikát, ne kelljen ezért hosszú távon deficitet termelni, másrészt vegye figyelembe a legfontosabb adottságokat, nem fogunk Patyomkin-fejlesztéseket végrehajtani. Az adótörvények esetében szintén szükség lesz a kétpárti kompromisszumra. Személy szerint támogatom az elnök azon törekvését, hogy a nagyobb keresetekkel rendelkezők többet adózzanak, ezzel segítve a ciron középosztályt. De az adó nem lehet büntetés, és nem támogatjuk, hogy olyan adók kerüljenek bevezetésre, amely komoly adóemelést jelent a ciron családoknak.

Hogy szóljak az elmúlt időszak eseményeiről is, örülök Arnold Barreth belforti szenátor kezdeményezésének, és messzemenőkig támogatom, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és kezdődjön meg az elmúlt négy év feltárása Cookban. A véleményem, hogy Walter George több helyen megsértette az Alkotmányt és a hatályban lévő törvényeket, önkényeskedő kormányzó volt, amelyet a fellebbviteli bíróság is így gondolt. E helyről utasítom vissza a ciron igazságszolgáltatást ért támadást. A ciron bíróságok függetlenek, és a döntését ugyan bárki vitathatja, jogi alapon, de nekünk, szenátoroknak, vissza kell utasítanunk, ha egy bűnös politikai támadást hangoztat. Mi vagyunk az ország biztonságának őrzői.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
159.

Remiel d'Alambert
levezető elnök
2018.03.13 21:34

Megadom a szót Hoyt többségi vezetőnek!

160.

George Lee

2018.09.27 12:00

Elnök Úr!

161.

George Lee

2018.09.27 12:00

Azért kértem szót, hogy beszéljek az elmúlt napok egyik legmegrázóbb politikatörténeti eseményéről, jelesül arról a kiegészítés-javaslatról, amelyet kollégámmal, frakciótársammal és barátommal adtam be, és amely kétpárti támogatással megszerezte a Szenátus több mint kétharmados támogatását. Arról a javaslatról, amely a Képviselőházban a nyugati konzervatív képviselők ellenállásán megbukott. A javaslat ellen foglalt állást George Starson és a többi, hozzá közelálló képviselő is, miközben a céljával, miszerint az Alkotmányban is rögzítsük, hogy egy személy két cikluson keresztül lehet elnök, mindenki egyetért.

De az ügyet átpolitizálták. Olyan személyek, akik abban érdekeltek, hogy a Reform Párt továbbra is megosztott legyen, és akiknek az a céljuk, hogy bevigyenek egy jobbhorgot az elnöknek. Ez az ütés meglehetősen mélyre sikeredett. Ennek pedig nemcsak George Taylor elnök a vesztese, aki egyébként megígérte, hogy nem indul el újabb ciklusra, de az egész nemzetünk kárvallottja a képviselőházi és a Reform Párt belharcának. Egy olyan alkotmányos fejlődési lehetőség gátját szabták, amely még nem tudjuk, milyen hatással lesz hazánkra.

Eddig nem akartam részt venni azokban a meddő vitákban, amelyek a mai politikai közbeszéd keretét adják, de úgy hiszem, most nem szabad elhallgatnom a véleményem, hiszen törvényhozóként felelősséggel tartozok minden belforti választóért, sőt felelősséget érzek azon választópolgárok iránt is, akiket nem képviselnek megfelelően a fent említett képviselők. Fel kell lépnünk azon személyek ellen, akik személyes érdekeit és karrierjét a köztársaság értékei és céljai elé helyezik. Fel kell szólalnunk minden ilyen politikus ellen, jöjjön bármelyik mozgalomból.

A következő időszakban ki fogom venni a részem ebből a harcból, meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy elmondhassam az emberek szerte az országban: olyan törvényhozókat válasszanak, akik komolyan aggódnak az ország helyzetéért. Ez a mi, konzervatív ciron állampolgárok elvárása a politikai posztra jelentkezőktől, és tudom, hogy ez az üzenet megértő fülekre talál a választópolgároknál is.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
162.

George Lee

2018.09.27 12:00

Megadom a szót Belfort szenátorának.

163.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr, szót kérek!

164.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátor Úr!

A javaslata nem került beadásra a vonatkozó bizottsághoz, kérem, adja be az indítványát a Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési Ügyek Bizottságához.

0 0
 
165.

Kevin Smith
szenátor
2017.09.27 17:12

Mélyen Tisztelt Szenátus! Mélyen Tisztelt Szenátortársaim! Mélyen Tisztelt Levezetőelnökúr!

A Mélyen Tisztelt Levezetőelnökúrhoz fordulok ama kérésemmel, hogy kérem Önt, mint Levezetőelnököt, hogy A diákok jogai és kötelezettségei nevű törvénytervezetemet, minél előbb tekintse át és bocsájssa vitára! Ezt kérem Öntől, mert szerintem minél előbb meg kell, hogy vitassuk a diákság jogait és kötelezettségeit! Mint szenátor tudom, hogy nincs hatalmam a levezetőelnök felett, én ezzel tisztában vagyok mielőtt még megtámadnának!

Köszönöm a szót!

0 0
 
166.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Szenátortársaim!

Eljött ez a nap is, több szenátortársammal közösen beadtuk a szenátus jövőbeni munkáját szabályozandó indítványt, amely minőségi változást fog hozni a politikai kultúránkban és törvényhozási munkában is.

A javaslat megszabja az indítványok beadásának formáját, az indítványok fajtáit, rendet teremt az eddig sokszor bonyolult szokásjogokra épült mechanizmusokat, tiszteli az Alkotmányunkat és a berendezkedésünket is, hiszen az Alapító Atyák már a kezdetekkor nagyobb felhatalmazást adtak a szenátusnak. Ez most sem lesz másképpen. Nemcsak abban különbözünk az alsóháztól, hogy mi választjuk meg a bírákat jelenleg még csak a legfelsőbb bíróságba, később az egész ország fellebviteli bíróságaiba, amelyet jelenleg is írnak a President Palace-ban, mármint az erre vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet nagyon várok már, hanem abban is, hogy egy új eljárási rend bevezetésével. Ennek az a lényege, hogy minden szavazás előtt ugyanígy szavazással zárjuk le a vitákat, és a szenátorok minden javaslatról (kivéve a legfelsőbb bírák és nemzetközi szerződések esetében van kétharmados szavazati küszöb) 3/5-ös többséggel fognak határozni. Szóval legalább 28 szenátorra lesz szükség jelölés vagy törvényjavaslat elfogadásához. Ezek mellett lehetőség lesz elnapolásra, halasztásra, és egyéb más dologra is.

Vagyis lehetőséget adunk az ellenzéknek az obstruálás folyamatára, a mindenkori ellenzéknek persze, és remélem, hogy leszünk annyira felnőttek, mindkét oldalon, hogy egyik frakció sem, amelyik valaha is többségben lesz, nem próbálja megváltoztatni a szabályokat a saját érdekében. Amíg én tagja leszek ennek a nagyszerű intézménynek, ez nem fog előfordulni. Hiszek benne, hogy mi, akik itt megyéket képviselünk, képesek leszünk felnőni a feladathoz.

Köszönöm a lehetőséget!

0 0
 
167.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr!

Ügyrendben kérek szót, a nagyköveti szavazással kapcsolatban. Véleményem szerint, de erről majd a szenátortársaim is megerősítenek, a szavazás nem törvényes keretek között zajlott, hiszen a külügyi bizottságon kell először átmenni a jelölteknek, ahol szavazunk is róla.

Kérem javaslatom figyelembe vételét, és inkább arról beszéljünk, mikor hallgatjuk meg a két jelöltet.

Köszönöm!

0 0
 
168.

Nick House

2018.12.26 22:32

Tisztelt Ház! 

Örömmel jelenthetem be, hogy több nyugati konzervatív kormányzóval való tárgyalásom sikeresen zárult. Tom Kane kormányzó volt az egyetlen, aki nem vonta vissza a fegyvertartás szigorításáról szóló rendeletét azok közül, akikkel tárgyalóasztalhoz ültem.

Peterson, Osborne, Eagle és Crowley megyékben visszavonásra kerültek azon kormányzói rendeletek, amelyeket nem is olyan rég hoztak és amelyek a fegvyertartás kritériumainak szigorítására irányultak. Meggyőztem őket, hogy lépésük alapvető szabadságjogba ütközik: Az önvédelem szabadságáéba. Hiszem, hogy eme törekvésemmel azon embereket szolgáltam, akik meg szeretnék védeni birtokukat azoktól, akik nem hisznek a magántulajdon fogalmában és védelmében. 

Remélem, hogy a jövőben több más megye is követi a példájukat és visszavonják az alkotmányellenes rendeleteiket. 

Köszönöm!

0 0
 
169.

Robert Shaw
levezető elnök
2017.03.27 11:55

Köszönöm Mr. Noun!

170.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus! A módosítás megtörtént, a törvényjavaslatban most már a várható összeg látszik, köszönöm!

 

 

0 0
 
171.

Robert Shaw
levezető elnök
2017.03.27 10:07

Tisztelt Reform párti szenátortársaim!

Csak jelzem, hogy holnap éjfélkor, lefog járni a 8. nap ez a korrekciós beadványuk határideje, mint azt legutóbbi közleményemben megírtam (1950.09.20)-(1950.09.28) ha addig nem érkezik be a helyesbítés, elfogom utasítani a tervezetet, annak ellenére, hogy az többségében elfogadásra került!

Robert Shaw

0 0
 
172.

George Vattson
szenátor
2017.03.21 10:48

Most mondta ki Mr. Aston a lényeget...

Ha jelentéktelen az elírás az összegről akkor nyugodtan visszahelyezhetik állásába Harry Elmannt, ha pedig ennyire precedens értékü a dolog akkor legyenek szívesek vita nélkül egy helyesbítést benyújtani! Sakk-Matt, igaz reform párti kollégáim?

0 0
 
173.

Roger Aston
szenátor
2017.03.20 21:57

Ne legyen már mindíg, mindenben önöknek igazuk! Shaw szenátor egy 2 soros kiegészítést kér. Ugye nem fog belegebedni a törvényjavaslat alkotója? Mr Kolby öntől pedig nem kértünk értelmezési kézikönyvet. Mindenki jól tudja mi Shaw szenátor szerepköre. Másik dolog pedig az hogy ha ilyen evidens a számok évközbeni módosítása, és nincs nagy szerepe a javaslatban akkor mi alapján rúgták ki Harry Elmannt? Érdekes kérdés ugye?

0 0
 
174.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátortársam! Ön szerint év közben a kormányzat nem módosíthatja a költségvetési tételeket és a számokat? Szerintem ezzel nincs semmi baj, és nem gondolom, hogy jelen rendelkezés tövénytelen lenne. A másik gond, hogy a javaslatot Robert Shaw szenátor nem akaszthatja meg, hiszen nem a szenátus vezetője, csak az üléseken elnököl, ami mindössze közvetítő szerep.

0 0
 
175.

Simon Bright
szenátor
2017.03.20 21:21

Szerintem igazán nem gond, egy két soros kiegészítést hozzácsatolni, mert így lényegében nem azt össszegeket szavazzuk meg ami valós.

0 0
 
176.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátortársaim!

Megrökönyödve értesültem, hogy Robert Shaw szenátor úr addig nem hajlandó lezárni az 1951. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló vitát és szavazást,amíg nem nyújt be valamelyik szenátortársam vagy én magam, vagy többen egy módosítást.

Úgy gondolom, ez nem szükséges, és minden egyes költségvetés csak egy tervezet, amelynek a sarokszámai eltérhetnek a jövő évi megvalósítástól, azt javaslom, tekintsük ezt "vis maior" keretnek, és fogadjuk el a javaslatot, minél hamarabb. Szeretném, ha a szenátusi vezetők, mindkét frakció vezetését kérem, fogadják el az érvelésem.

Köszönöm szépen!

0 0
 
177.

Cliff Bedroom
szenátor

2017.03.06 16:23

Nem kívánok reagálni, csak pártunk egységességét bomlasztanám, a negatív jelzőiért pedig ön felel, Mr. Lee.

0 0
 
178.

elnök
2020.05.17 15:23

(Albert Lee kacagva tapsol Bedroom szenátor felszólalása után)

Tisztelt Szenátus! Tisztelt Bedroom szenátor!

Először is, ha Ön nincs kapcsolatban Franklin szenátorral, akkor hogy tudja biztosan kijelenteni, hogy javaslatának nincs semmi köze az Ön által említett dolgokhoz. Úgy tűnik, szándékomon kívül sikerült lelepleznem egy összeesküvést. (nevet) Én nem állítottam, hogy köze van Franklin szenátorhoz, Ön nem figyelt, én azt mondtam, hogy a szenátor javaslat-kidolgozási módszerei a "Bedroomista-radikális" módszerekkel megegyeznek, azaz valami komolyan nem vehető nevetséges dolgot odacsapott az asztalra, majd amikor kritizálják, akkor eljátsza a nagy világfájdalmat - bár ezt mos Ön produkálta Mr. Franklin helyett -. 

Másodszor, igen, jól hallotta, a halálbüntetés ilyen formájú eltörlése egy diktatórikus törekvés. Az én olvasatomban - lehet hogy tévedek -, az egy diktatórikus lépés, ha egy politikus mindenféle előjel nélkül rá akarja erőszakolni a népre saját álláspontját. Szerencsére a Szenátus ezt nem fogja hagyni. Nem az ENSZ-re mondtam én negatív jelzőt, fölösleges kiforgatnia a szavamat. Az ENSZ különben is azt mond ki amit akar, én nem értem, hogy nekem, vagy bármely más ciron polgárnak miért kéne ezzel feltétel nélkül egyetértenie, csak azért, mert az ENSZ mondta ki. A halálbüntetés jelenkorunk egyik legfontosabb belpolitikai vitája, amely csakis a ciron emberekre tartozik, s amelyet nem lehet egy ilyen kétsoros törvénytervezettel lezárni.

Harmadszor, ne tegyünk úgy, mintha a halálbüntetéssel a szegény, ártatlan ciron állampolgárokat sújtaná a törvény! Vallom, hogy a tömeggyilkosok, a pedofilok és a gyerekgyilkosok már eljátszották evilági lehetőségeiket, és őket igenis halálbüntetéssel kell büntetni. Ennek van visszatartó, elrettentő ereje is, ráadásul a bűnösök is elnyerik méltó büntetésüket tettükért. Nagyon kérem, ne takarózzon ezzel a vallásos álszent beszéddel, mert csak a tisztességes vallásos embereket járatja le! Magam is vallásos vagyok, igaz nem keresztény, de tudnék olyan idézetet felolvasni Önnek ezzel kapcsolatban az Ótestamentumból, hogy a két füle háromfelé állna utána. Higgye el, jobb ha kihagyjuk a vitából Istent és a vallást, mert nem ide tartozik. Köszönöm a figyelmet, a magam részéről e vitát lezártnak tekintem, úgyis már a bizottság is leszavazza a törvénytervezetet.

0 0
 
179.

Cliff Bedroom
szenátor

2017.03.06 16:23

Diktatórikus?  Az viszont, hogy elvesszük egy ember életét, amit isten adott neki, fegyvert adunk mindenki kezébe, és gyülöljük azt aki nem olyan mint mi az pedig demokratikus? Gratulálok Mr Lee. Továbbá közlöm, hogy Franklin szenátorral semmilyen kapcsolatom nincs, a Bedroomista felvetés csak az ön szüleménye. Semmi köze a módosító javaslatnak, sem Ed Gloverhez, sem a Déliekhez, sem a választáshoz, amihez köze van azaz ENSZ csatlakozás és az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata ami nyíltan kimondja a halálbüntetés, a fegyverviselés, a szegregáció elítélését. És képzelje, Cironia épp csatlakozni kíván a "diktatórikus" ENSZ-hez.

0 0
 
180.

elnök
2020.05.17 15:23

Tisztelt Szenátus!

Nem mehetek el szó nélkül amellett az arcátlan, aljas provokáció mellett, amelyet saját párttársaim követtek el a demokrácia és a megyei önrendelkezés ellen. Azt már megszoktuk, hogy a szegregáció ellen észérvek nélkül, érzelmi alapon vagdalkoznak, de a legutóbbi két törvényjavaslat, amelyet a Szenátus elé benyújtottak, az már nekem is sok volt!

Én megértem, Franklin szenátor, hogy most divat lett Edward Glovert és a déli progresszíveket lejáratni és karanténba zárni, de lépjünk már túl ezeken az aljas Bedroomista-radikális módszereken! Komolyan mondom, ilyenkor szégyellem, hogy egy pártba tartozunk! Tudhatná, hogy a szabad fegyverviselés - és a halálbüntetés - olyan érték, amely minden déli számára fontos.

A ciron emberek hisznek a demokráciában, hisznek abban, hogy joguk van eldönteni, hogy szeretnének-e szegregációt, halálbüntetést, vagy szabad fegyverviselést. Ezek olyan ügyek, amelyeket nem lehet fölülről szabályozni, s csak egyszerűen betiltani! Ha már valami értelmeset szeretnének képviselni, akkor harcoljanak inkább azért, hogy a döntés joga kerüljön megyei hatáskörbe, vagy kezdeményezzenek megyénként népszavazást ezekről. Látszik, hogy nem gondolják komolyan ezt az egészet, annyi csupán a céljuk, hogy hangulatkeltésre és az elvakult Bedroom-szavazók feltüzelésére használjanak fel bizonyos politikai kérdéseket. Szomorú. Remélem a progresszív választók átlátnak e harmatgyenge látszattevékenységen... Ne felejtsék el, hogy a választók többsége nem vevő ezekre a diktatórikus, demagóg blöffökre! Köszönöm!

0 0
 
181.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

Mr Goodman, egyetértek, csak az a baj, hogy ezt ön mondja és nem Taylor elnök.

0 0
 
182.

Nick House

2018.12.26 22:32

Tisztelt Szenátus!

Több mérsékelt reformpárti kollégámmal azon az állásponton állunk, hogy meg kellene hagynunk a magánnyugdíjrendszert, ugyanakkor nem szabad mindent a jelenlegi állapotában hagyni. Egy olyan törvénytervezet kialakításán dolgozunk, melynek központi része egy az állam által juttatott nyugdíjkiegészítés a munkaviszonyban eltöltött idő arányában. Ez nem termelne brutális deficitet, ugyanakkor ösztönözné az embereket a munkában maradásra, miközben mindenki megkapná azt a pénzt, ami neki jár... a társadalomnak nyújtott szolgálatai elismeréseként, arányosan. 

Ez azonnali megoldást jelentene a problémára, a nyugdíjasoknak pedig nem kellene az utcán megfagyniuk. Miközben Önök abban a reményben, hogy minél több hasznot húznak a helyzetből vitatkoznak, mások a megélhetésükért küzdenek az utcán! Megoldást nem kínálnak, ez üres fecsegés! Ez teljesen elfogadhatatlan!

Kérem, hogy minden józanul gondolkodó szenátortársam támogassa a törvénytervezet létrejöttét és később megszavazását!

Köszönöm!

0 0
 
183.

George Lee

2018.09.27 12:00

Show Szenátor Úr!

Nem, nem fektethetné be, ahogy az IKÁF-ot sem szabad a költségvetési bevételek között feltüntetni, mert eltűnik az útvesztőkben, amelyeket a költségvetés rejt. Nem költheti el egyik kormány sem mások megtakarításait, ez lopás lenne.

Köszönöm!

0 0
 
184.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus!

Robert Shaw kollégám felszólalására szeretnék reagálni. Miért kellene szétverni egy jól működő rendszert? Miért jobb az, ha az állam felügyeli a pénzeket? Többet úgyse tudna hozzátenni, és akkor felmerülhetne bizonyos politikusokban, hogy a befizetéseket a költségvetés részévé tegyék. 

Egy olyan változást tudnék támogatni, amely törvényi garanciákat ad a biztosítottaknak, hogy a pénzük nem veszhet el, de szerintem ennél tovább nem szabad menni.

Köszönöm!

0 0
 
185.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

Így is úgy is fizetnek az emberek járulékot csak most magánnyugdíjpénztárba, azt a pénzt ha fizetnék az államnak azt Cironia befektethetné...

0 0
 
186.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Shaw Szenátortársam!

Akkor elmondaná, hogy ezt az állami nyugdíjalapot ki finanszírozná? Járulékot vetne ki a dolgozókra, vagy úgy gondolja, hogy ezt az államnak kell megtermelnie?

Köszönöm!

0 0
 
187.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

A magányugdíjrendszert meg kell szüntetni mert így ebben a formájában rossz. Mindenképp kell egy állami nyugdíj, és melette lehet üzemeltetni egy magánynyugdíjrendszert is igy aki teheti az állami nyugdíj melett, takarékoskodhat idős korára.

0 0
 
188.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Szenátus!

Shaw kollégám felszólalására szeretnék reagálni. Cironiában magánnyugdíjrendszer működik, nincs semmilyen alap, amely elvett volna bármilyen nyugdíj-előtakarékosságot. Ez nem igaz. De mondok Önnek valami meglepőbbet: nem von le az állam nyugdíjjárulékot a dolgozóktól, olvassa el az adótörvényeket, és világos lesz. A Reform Párt politikai credója az öngondoskodás megértetése és kiterjesztése, éppen ezért jelen pillanatban csak az állami dolgozók kapnak állami nyugdíjat. Aki magánnyugdíjat tett félre, miért kapna állami nyugdíjat?

Lehet beszélni a nyugdíjrendszer törvényi szabályozásáról, de állami, univerzális nyugdíjrendszerről nem, hiszen ezzel egy kiterjedt, költséges államot hozunk létre, amelyet nem támogat a konzervatív Cironia. Azt pedig magyarázza meg Ön a középosztálybeli szavazóinak, hogy miért fizessenek be több adót, amelyet nyugdíjra vonnak el tőlük.

Köszönöm!

0 0
 
189.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

Elnézést Mr Hoyt ha lehagytam a "levezető" szót. Tehát, én mint a szenátus levezető elnöke, megkérdem önt, ön hogy áll az emberek szeme elé ha President Palace előtt hagyják fagyoskodni a nyugdíjasokat és egy-két háttér válaszon kívül eddig semmit nem kaptunk? Kérem ne zongorázzák le újra a deficit kérdést, már unalmas, a nyugdíjrendszer elfogadása nem okozna semmilyen zavart ha a nyugdíjalap pénze meglenne önöknél, talán nem kellene annyit lopni? Már többször több helyen elmondtam én is és párttársaim is, nem kell az oktatás vagy az egészségügy pénzéhez nyulni, ez egy kötelező állami kiadás min a rendvédelem finanszírozása. Adott az általuk befizetett nyugdíjalap a kormány pedig fejlesztésekkel, exportal, évente egészítse azt ki a költségvetésben ha Taylor elnöknek ez megterhelóő feladat adja át tisztségét másnak.

Ui: A szenátus elnöke, tudja, nem a levezető, jó lenne ha immár majd 3 év után tenne is valamit mert eddig füle botját sem mozdította én személy szerint egy mellékhelyiség alelnöki posztját sem bíznám rá.

0 0
 
190.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Levezető Elnök Úr!

Szeretnék a felszólalására reagálni, és erre az egész ügyre, ami most lázban tartja hazánkat.

Az első és a legfontosabb: Ön nem a Szenátus elnöke. Én nagy híve vagyunk az Alkotmányunknak, és jó, ha azt Ön is tanulmányozza. A Szenátus elnöke az alelnök, ami egy közjogi tisztség, míg az Öné nem protokolláris, hanem bürokratikus és adminisztratív, azaz Ön felel a Szenátus mindennapi működéséért. Ezt szögezzük le.

Kettő. Ha olvassa az Alkotmányt, akkor azt találja benne, hogy az elnöki vétó teljesen legális intézmény. Amennyiben Bedroom szenátortársam úgy gondolja, hogy méltánytalanság érte, nyújtsa be ugyanebben a formában, változtatás nélkül a javaslatot, és ha megszerzi a 60 százalék+1 szavazati arányt a Kongresszus mindkét házában Taylor elnöknek alá kell azt írnia. Akkor nincs lehetősége a vétóval élni, de ezt nem teszi meg, hiszen ő is nagyon jól tudja, hogy még a progresszív kollégák sem állnak ki teljes mellszélességgel a javaslat mellett. Vannak itt is, illetve a Képviselőházban is olyan kongresszusi tagok, akik nem tudnának igennel szavazni. 28 voks kell a Szenátusban és 94 „igen” a Képviselőházban. Tehát az elnöki vétó sem egy despotikus momentuma a politikai rendszerünknek.

Több olyan javaslat is könnyedén átment, Kedves Elnök Úr, amely a progresszívekhez köthető. Sikeresen megválasztottuk a Legfelsőbb Bíróság tagjait, és könnyedén ment át az Albert Lee liberális szenátortársammal jegyzett, a kampányfinanszírozást szabályozó, így a korrupciót nagymértékben csökkentő javaslat. A többi javaslatnál is többségi szavazás született, ezt Önnek ezért kellett elismernie, nem azért mert ezt akarta. Alig van olyan kormányzati vagy reformpárti javaslat, amelyet Ön valaha is támogatott, ön a kampányfinanszírozás jogi keretek közé szorítását sem támogatta, amely nagyon szomorú. Ön azt akarja, hogy kampánypénzek minden ismeretlen forrásból, mondjuk a média felől, érkezzenek? Mi ezt oldottuk meg. Ez egy olyan kétpárti javaslat volt, amelyet a társadalom is támogatott. Ön nem.

A reformpárti képviselőházi többség hatalmas hibát vétett a törvényjavaslat megszavazásánál, hatalmas hibát vétett az akkori házelnök, mára kisebbségi vezető George Starson. Ők a kampány hevében egy nagyon rossz dolgot tettek, aminek meg is itták a levét: a takarékos adminisztráció mellett álló választók Uniontól Denfieldig, Clarktól Eagle-ig súlyosan megbüntették a konzervatív jelölteket, remélem ebből tanultak.

George Taylor az ország elnöke, aki leginkább kompetens a vezetésben, hiszen harmadik éve irányítja az országot, nagyobb tapasztalata van ebben, mint bármelyikünknek. Nem akar ártani a nemzetünknek, és Isten látja a lelkemet, a bennem élő katolikus hitemnek köszönhetően nagyon nehezen tudtam nemmel szavazni erre a kérdésre, nagyon nehezen tudtam ezt a döntést meghozni, de ezt meg kellett tenni. Hogy álljak a választóim elé, hogy álljak azon választóim elé, akik aktívak, akik dolgoznak, és akiknek az adóit legalább a duplájára kellene emelni ahhoz, hogy ez a törvény ne okozzon hatalmas deficitet? Hogy álljak oda a madisoni vállalkozók elé, hogy azért kerül majd háromszorosába a családi vállalatának az adója, hogy megfékezzük az államcsődöt? És hogy álljak oda a családapa elé, aki ezért veszti el a munkahelyét?

Ön hogy állna az eagle-i lakosok elé, Elnök Úr?

Köszönöm szépen!

0 0
 
191.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

Én mint a szenátus elnöke, állásfoglalást szeretnék nyílvánítani a nyugdíjtörvény ügyben. Azt gondolom a Progresszív többségű szenátusnak van jogalapja megkérdőjelezni Taylor elnök korrektségét. Az elmúlt két évben számos olyan törvény ment rajtunk keresztül ami teljesen szembement eszméinkel, és kalapácsütéseimmel szavazások végén Ciron emberek feje felett engedtem át törvényeket. A mi javaslatainkat folyamatosan elutasították, most Beedrom szenátortársam nyugdíjtörvénye mindkétházban átment a szavazásokon. Jelzem, hogy a képviselőházban a törvény szavazásakor még Reformpárti többség volt. A törvényt elfogadtuk ! Felkérem Taylor elnök urat, tartsa be a korrektséget és írja alá a törvényt!

Robert Shaw

A szenátus elnöke

0 0
 
192.

Cliff Bedroom
szenátor

2017.03.06 16:23

Tisztelt Ricketts Szenátortársam!

Nem gondolom, hogy egy demokratikus jogállamban, megkellene kérdőjelezni a nyugdíjhoz való jogosultságot, még ha ez megterheli a költségvetést akkor sem. Vannak egy államnak olyan alapvető kiadási ami kötelezően fontos, és az emberi méltóságban elsőrendű feladat minden országnak. Ha ilyen kiemelkedően magas adótörvényt szavaztunk meg, akkor nem hiszem, hogy a szenátus vagy a közpolitikusok feladata lenne előteremteni a forrást erre. Ez a mindenkori kormány kötelező feladata és nem az oktatás vagy más ágazat terhére. Egy komplex szociálpolitikai program hiányossága sajnos ilyen problémákat szül. A miniszterelnök, a pénzügyminiszter, és sorolhatnám erre esküdtek fel. Nem mondhatjuk egy idős, az életét ledolgozó bácsinak, hogy "honnan"? Teljesen mindegy, hogy valaki 39 évet dolgozott vagy 11-et. Hisz a nyugdíjjárulék kötelező mindenkinek. Ezt olyannyira nem tudjuk kontrollálni mint ahogy azt, hogy valaki 80 évig él és 18 éven át fizettünk neki nyugdíjat mint ha valaki 60 évesen elhunyt pedig 30 éven át fizetett járulékot. Ily szempontból a társadalmi igazságosság elvész. Létrekell hozni egy globális nyugdíjalapot akik a befizetett járulékot kezelik, (nem zsebre tenni mert akkor tényleg nem lesz nyugdíj) Ezt a járulékot a nemzeti bank évtizedek alatt kamatoztatja, ilyen magas adókbol még a kormány is tud betenni a nyugdíjalaba egy önrészt, és a mindenkori kormány feladata, hogy ezt a pénzt ha kell kiegészítse. Ön egy olyan dolgot kritizál ami alapvető emberi jog mindenhol és minden országban ez működik, vagy vesztességel vagy stagnálva de működnie kell vagy így vagy úgy de kötelező, önöknek is. Ön úgy fogalmazott hogy hibás döntés ha csak a munkaviszonyhoz kötjük a nyugdíj jogosultságot, miért mihez kötné még? Ön egy globálisan müködő nyugdíjrendszert kérdőjelez meg, és túlbonyolítja a szálakat. Egy szemény dolgozik x éven át, és járulékot fizet, időskorában az államnak kötelezően elkell tartani a megtakarításábol. Ezt nem kell túlkomplikálni, hisz ez nem az ön vagy az állampénze, ezt a személy fizette be államkasszába egy életen át akit majd majdan eltartunk belőle.

0 0
 
193.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Elnök Úr!

Azért kértem szót, hogy Bedroom szenátortársam indítványáról beszéljek, amely nemsokára a Szenátus elé kerül, hiszen valószínűleg átszavazásokkal és tartózkodással a Képviselőház megszavazza. Nem csoda, választási év van, és senki se kockáztatja az újraválasztását. Én ugyanakkor nem kampányolok a mandátumomért, ezért nyíltan és kritikusan beszélnék a javaslatról.

Az első, amit megállapítanék, hogy egy valóban jól kidolgozott javaslatról van szó, ami igazán nagy pozitívum és dicséret Bedroom szenátor felé. Szakmai javaslat, amelynek bizonyos részeit messzemenőkig támogatom, ilyen a nyugdíjkorhatár mértéke, illetve, hogy bizonyos állami dolgozók, mivel munkájuk veszélyes és stressztől nem mentes, hamarabb mehessenek nyugdíjba, ezt tudnám támogatni, és egy másik törvényjavaslatában a liberális szenátoroknak, ha ilyen a Szenátus elé kerül, támogatni is fogom, egy szakmai vita után persze.

Ami viszont számomra teljesen elfogadhatatlan, és ami miatt nemmel fogok szavazni, hogy a javaslat hatalmas terhet ró a központi költségvetésre. Önök kiszámolták, hogy ez mennyibe kerülne a költségvetésnek? Számoltak Önök azzal, hogy mennyivel nőne meg a költségvetési hiány? Nem. Ugyanis, ha ezt megtették volna, akkor világosan látnák, hogy jelen demográfiai mutatók mentén számolva ez körülbelül hétmilliárd dollárt tesz ki. Hétmilliárd dollárt! A szufficitet figyelembe véve évente 6 milliárddal terhelné meg a központi költségvetést, és 55 százalékkal nőne egyik pillanatról a másikra a kiadási oldal a jelenlegiről. Ezek borzasztó számok, nem gondolják? Ha ez elfogadásra kerül, és szentesíti Taylor elnök, akkor ez beláthatatlan következményekkel jár. Persze, ha Önök megmutatják nekem ezt a költségvetésen belüli hét milliárdnyi pluszt, akkor természetesen elfogadom a javaslatot. Tudnak olyan területet, ahol ez megspórolható? Mennyivel csökkentsük az oktatásra szánt kétmilliárd dollárt? Hány hivatalt építsünk le? Mennyit vegyünk el a megyéktől? Adót emelnének? Kinek és mennyit?

Ezek mind olyan kérdések, amelyeket a javaslat szenátusi vitájában le kell, hogy folytassunk. A másik vitás pont ebben az egészben, hogy a meglévő nyugdíjrendszert, amely az öngondoskodásra épül, megtoldaná egy másik, állami nyugdíjjal. Ugye, jól értem? Ez mind szép és jó, de óriási felelőtlenségnek érzem, azt gondolom, hogy ez a javaslat radikalizmusában túlmutat a New Dealen. Másodsorban igazságtalan, hiszen olyanok is megkapnák, akik egy centet nem fizettek nyugdíjjárulékot, hiszen a javaslat csak munkaviszonyhoz köti a jogosultságot. Ha Joe 39 éven át dolgozott, fizette a járulékokat, nem fog haragudni Benre, aki 11 évet dolgozott, egy cent nyugdíjjárulékot nem fizetett, és ő is jó pénzt kap? Hol a társadalmi igazságosság, Barátaim?

Rokkantnyugdíjra pedig nincsen szükség, hiszen ha felütik az 1947. évi adótörvényekkel foglalkozó törvényt, láthatják, hogy az Időskori, Árvasági és Fogyatékossági Járulék (röviden: IÁFJ) biztosítja a rokkantak és a fogyatékosok ellátását az egészségügyben, illetve ebből segélyt is folyósít a kormányzat.

Mindent egybevetve, a javaslatot én ebben a formájában nem tudom támogatni.

Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
194.

Cliff Bedroom
levezető elnök

2017.03.06 16:23

Tisztelt Noun szenátor.

A Szavazást újraindítottam mind három törvényjavaslatnál.

0 0
 
195.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Shaw Elnök Úr!

Kérem, kérjen új szavazásokat a korábbi, három javaslatban, több szenátortársam a kampány miatt nem tudott részt venni a szavazáson, és kérem, adjuk meg nekik is a lehetőséget. 

Köszönöm!

0 0
 
196.

Cliff Bedroom
szenátor

2017.03.06 16:23

McKinson asszony, támogatom a tervét még ha a Reformpártiak oly hűen hallgatnak is!

0 0
 
197.

Cliff Bedroom
szenátor

2017.03.06 16:23

Tisztelt szenátus, Tisztelt elnök úr, szenátorok és képviselők, Reformpárti és Progresszív társaim. Szeretném ha Cironia felemelkedése a leggyorsabb ütemben zajlana le. Szeretném ha a Ciron emberek nem éreznék meg a recessziót, a törvényalkotás és országépítés lankás köveit. Szeretném ha összefognánk és a választóink érdekeit nézve, létrehoznánk egy közmunkaprogramot országosan, mely ideiglenes sok család hétköznapjait könnyítené meg. Tisztelt Reformpártiak, tudom, hogy önök nem támogatják a közmunka bevezetését, azonban ez elkerülhetetlen egyenlőre, a munkanélküli segély bevezetése nem megoldás. Mindenképp munkára kell ösztönöznünk a társadalmat, még ha ilyen csekély mértékben is. A munkanélküli segély nem rossz ötlet de mindenképp összekötném a közmunkával, ami ugyancsak nem hosszútávú megoldás belátom, de mindenképp ösztönző és mindenképp minimálisan gazdaságélénkítő hatása lesz. Szeretném ha a közmunkaprogram teljesen adómentes lenne, és 3 hónap közmunka után lenne jogosult a polgár munkanélküli segélyre. Tehát minimum 3 hónap és maximum 1 évben határoznánk meg a programban való részvételt. Kérem az illetékes bizottságot, az illetékes Minisztert fontolja meg az ügyet és közösen dolgozzuk ki eme programot.

 

Köszönöm

0 0
 

   Üzenőfal

2021. jan. 01. George Lee: Sziasztok, Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! Ne felejtsétek el megnézni 14 órakor a Youtube-on a premiert https/www.youtube.com/watch?v=PBdwcSD9Nic

2020. dec. 28. George Lee: szia, írtam neked üzenetet

2020. dec. 28. Peter Wright: Üdvözlök mindenkit!

2020. dec. 27. John Robert: Kellemes ünnepeket, így utólag is!

2020. dec. 25. George Lee: Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek én is

2020. dec. 25. Francis J. Wright: Kellemes Ünnepeket Kívánok Cironia Népének és Politikusainak!

2020. dec. 10. Cliff Bedroom: Szia, rendben azt akkor megvárom. Es aktivan visszatérek.

2020. dec. 07. George Lee: Szia, most lesz egy nagy változás, vagyis sok változás, Facebookon lehet rajta olvasni

2020. dec. 05. Cliff Bedroom: Sziasztok udv mindenkinek. Hogy megy a játék, vannak változások?

2020. nov. 23. Alexander Smith: Augusto Prescott kampány megkezdéséről szóló cikk a Weekly Walker-ben jelenik meg! (elfelejtettem odaírni)

2020. nov. 16. George Lee: sziasztok, a tegnapi események holnap délután jelennek meg!

2020. nov. 08. George Lee: Platformok a választások során a VÁLASZTÁSOK 1960 - INFORMÁCIÓK, PONTOK, RANDOM ESEMÉNYEK között!

2020. nov. 07. George Lee: Szia, Kommunista Párt hivatalosan nem működik, írj privátban, és segítek

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Látom van Ciron Kommunista Párt is ahhoz lehet csatlakozni valahol?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Annyi nagyjából megvan, hogy Usa politikai pártok vannak a játékban is, csak más néven

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Mit kellene csinálnom ebben a játékban?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Sziasztok

2020. nov. 06. George Lee: Sziasztok, ma délután az eddig bejelentett jelöltek megkapják a személyiségpontjaikat, itt fogok jelentkezni.

2020. okt. 22. George Lee: VÁLTOZOTT A MENETREND!

2020. okt. 22. Matthiash Smidth: Köszönöm a válaszokat.

2020. okt. 21. George Lee: Szia ez nagyjából azért van, mert a többség a karakterét a képviselő/szenátor vonalon építi

2020. okt. 21. Alexander Smith: Alteregók tekintetében ha jól tudom nincs megkötés, hogy mennyi lehet. De a lényeg, hogy kevés ne legyen de túl sok sem!

2020. okt. 21. Alexander Smith: Mivel nem vagyunk sokan aktív játékosok, ezért kézenfekvőbb dolog a különböző pozíciókba az alteregóinkat helyezni.

2020. okt. 21. Alexander Smith: Szia! Újságot nem tudsz alakítani. Max. ha írsz az Adminnak és ő engedélyt ad rá. De pl. mi az újságíró alteregóinkkal szoktunk írni cikkeket a nagyon újságokba, mint pl. a National Observer.

2020. okt. 21. Matthiash Smidth: Hogy hogy szinte csak alteregók vannak a kormányban?

2020. okt. 21. Matthiash Smidth: Helló, új vagyok, örülök, hogy megtaláltam az oldalt, izginek tűnik. Újságot hogy kell alakítani?

2020. aug. 05. George Lee: körzetek feltöltve!

2020. aug. 04. George Lee: egy napot kérek még a körzetekhez

2020. aug. 04. George Lee: Sziasztok, a szabályzatban megtaláljátok az új választókerületeket, ott van az Elektori Kollégium is, tanulmányozzátok

2020. júl. 18. Andrew Trump: Jojo

2020. júl. 16. George Lee: mivel ez folyó szavazás, a következőnél már tudsz majd. Sajnos elsiklottam a rendelet felett, a lónak is négy lába van ugyebár

2020. júl. 16. Andrew Trump: William Rochefortnak nem kéne tudnia már szavaznia? Csak mert meg mindig csak Trumppal tudok szavaznia a Szenátusban

2020. jún. 07. Albert Lee: Üdv a sötét oldalon!

2020. jún. 06. William Price : És ha szeretnétek ,,mi van a táskámban?" videót, akkor lájkoljatok

2020. jún. 06. George Lee: és új pártban

2020. jún. 06. William Price : Nick vagyok, ha valaki nem ismerne majd fel

2020. jún. 06. Nick House: Sziasztok, úgy fest visszatérek, épp az új karakteremen dolgozok. Egyelőre apró lépésként erre az egy karakterre szeretnék elsősorban koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

2020. jún. 05. George Lee: lesz pár xD

2020. jún. 05. Albert Lee: Ha valaki tenne fel újságírói kérdéseket az elnöknek a sajtótájékoztatón, jövő vasárnapig (júni 14) küldje el nekem pm-ben

2020. jún. 03. George Lee: szia, persze Küldtem üzenetet

2020. jún. 03. Marco Francis: Sziasztok! Ma találtam rá az oldalra, nagyon új vagyok egy kis segítséget kérhetek?

2020. máj. 30. George Lee: új szabályok, új megyék, új elnök

2020. máj. 30. Andrew Trump: Zajlanak a nagyváltozások

2020. máj. 30. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2020. máj. 18. George Lee: még ma érkeznek az új szabályok és lehetőségek

2020. máj. 17. Albert Lee: Az enyémet is, köszönjük

2020. máj. 17. Andrew Trump: Az én tetszésemet is elnyerték az új módosítások

2020. máj. 17. Alexander Smith: Akkor már értem, hogy miért változott meg a betűtípus. Mindenesetre jól sikerült minden módosítás! Gratula!

2020. máj. 15. George Lee: Sziasztok, lassan közlésre kerül pár változtatás, könnyítés, amely mindenképp segít a játéknak.

2020. ápr. 26. Harvey Dent: Elnézést a késésért, most jutottam el ide, hogy írjak

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.4 © 2016-2021 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató