Képviselőház?

Napirendi pontok ArchívumKépviselők

S. Tárgy, kezdeményező Kezdődött Állapot H/Sz Like

Jóváhagyásra váró napirendi pontok: 2Megnézem

Napirenden kívül

Napirenden kívüli hozzászólások, felszólalások, házelnöki közlemények helye
Politikus
Hozzászólás
1.

Eric Beal
kisebbségi vezető
2020.04.01 9:39

Tisztelt képviselő urak és hölgyek, tisztelt Házelnök úr!

Kérem a képviselőket, hogy mindenki nyugodjon le. Marc Scott önálló véleményt foglamazott meg, a progresszív frakcó többsége egyelőre nem látja okát a Házelnök úr leváltására. Amíg tisztségéhez híven végzi a munkáját sem a kisebbséget, sem a többsget nem akadályozva a munkában és nem tesz olyan gesztust, nyilatkozatot, mely méltatlanná teszi a hivatalához, addig a progresszív frakció nem fogja kezdeményezni a Házelnök leváltását.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
2.

Robert Folksen
levezető elnök
2020.03.16 14:11

A  képviselőé a szó.

3.

Eric Beal
kisebbségi vezető
2020.03.16 7:57

Elnök úr, szót kérek!

4.

Mike Waters
képviselő
2020.03.15 23:20

Elnök Úr,

A mai napon szemtanúi lehettünk, hogy a progresszívak megtámadták a házelnöki intézményt. Mark Scott, aki a kampányban még azt ígérte, hogy Dent elnök programja ellen szavaz, ahogy arról is beszélt, nem segíti a reformpárti házelnököt megbuktatni. Ennek éppen az ellenkezője történt. A mai napon Mark Scott csatlakozott ahhoz a demagóg progresszív hangulatkeltéshez, hogy Bartek házelnököt le kell váltani. Nagyon szomorú vagyok, hogy Scott képviselő csatlakozott egy olyan politikai vitához, amely méltatlan hozzá és Hammond közösségéhez.

Köszönöm.

0 0
 
5.

Brian Newman
levezető elnök
2020.03.15 21:09

Waters Képviselő következik!

6.

Mike Waters
képviselő
2020.03.14 22:13

Elnök Úr!

7.

Mark Scott
képviselő

2020.03.14 20:43

Köszönöm a szót, Tisztelt Házelnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Nathen Bartek alkalmatlan a konzervatív értékek képviseletére, hiszen nyíltan kiállt egy minimálbér-párti baloldali gazdasági programmal rendelkező elnökjelölt mellett!

A képviselőház válasszon olyan ÚJ házelnököt, aki hitelesen képviseli a konzervatív értékeket, és a deficit elleni  küzdelem feltétlen híve! Fontos, hogy olyan házelnök legyen aki nyitottabb a kétpárti együttműködésekre !

Köszönöm, hogy meghallgattak !

0 0
 
8.

Robert Folksen
levezető elnök
2020.03.09 20:48

Képviselő úr következik.

9.

Mark Scott
képviselő

2020.03.09 19:03

Szót kérek tisztelettel!

10.

Mark Scott
képviselő

2020.03.06 20:37

Köszönöm a szót, Tisztelt Házelnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Az első szavam a köszöneté ! Óriási tisztelet éri Osborne megye 2 lakóit , nagyon köszönöm ,hogy bizalmat szavaztak nekem ! De a munka nagy része még csak most jön, ugyanis bizonyítani kell , ha kell azt is bizonyítom , hogy a lakók érdekeinek képviseletében képes leszek a reform párt képviselőivel is együtt dolgozni ! Munkára fel! Számíthatnak rám ! Köszönöm,hogy meghallgattak!

0 0
 
11.

Robert Folksen
levezető elnök
2020.03.06 20:03

Képviselő Úr következik.

12.

Mark Scott
képviselő

2020.03.06 17:29

Szót kérek tisztelettel!

13.

Robert Folksen
levezető elnök
2020.02.13 13:23

Képviselő Úré a szó.

14.

Neville Chamberlain
képviselő
2020.02.13 11:17

Szót kérek tisztelettel!

15.

Nathen Bartek
házelnök

2020.02.13 8:59

//Az előző szókérés akkor semmis//

Tisztelt Ház! Jelen felszólalásom okaként két dolgot tudok megjelölni. Elsőként arról szeretnék beszélni, amit számos déli megye képviselőjének asztalán látok. Egy picike zászló, a konföderáció lobogója. Reform és progresszív politikusok asztalán egyaránt. Uraim, az Önök megyéjét, hagyományaikat, kulturájukat a legnagyobb mértékben tiszteletben tartva intézem most kérésemet irányukba. Ne szítsák a tüzet felesleges látszat lépésekkel és ne hergeljék a közhangulatot a déli lobogó propagálásával. Ez a Kongresszus, ennek a lobogónak pedig nem itt a helye. Ahogy egyetlen más politikus asztalán sem látok a megyéjére jellemző címert, zászlót jelképet. Nem raktam ki az asztalomra Osborne megyéről semmiféle lobogót sem, ettől még minden megyémbeli polgár tudja, hoyg értük vagyok itt és értük dolgozok. Nincs szükségem kompenzálásra és túlkompenzálsára, a munkám és az értük tett erőfeszítéseim beszédesebbek ezer zászlónál is. Kérem Önöket, hogy aktív, szorgalmas és hozzáértő munkájukkal hívják fel a figyelmünket és azzal tegyenek az emebrek kedvére, ne holmi vásári mutatványokkal és kirakat intézkedésekkel, amivel az ország egy jelentős részét sértik meg. Kérem legyenek tekintettel arra a sok millió emberre is, akik averziójukat fogalmazzák meg a konföderációs zászlóval kapcsolatban, mint a néhai rabszolgatartással egybefonódott szimbólummal. Az értelmetlen hangulatkeltéssel és provokációval csak azt fogják elérni, hogy a lobogót az önkényuralmi jelképek közé soroló törvényjavaslat elkészítésére sarkalljon egy egy kollgát. A nemzeti béke és egyetértés jegyében kérem tehát Önöket, hogy ne a széthúzást és a megyék közti különbözőséget akarják hangsúlyozni itt a Kongresszusban, hanem az összetartást, a kooperációt és egységet. 

Minderre már csak azért is van szükségünk, mert mint ahoyg arra Rafter képviselő is rámutatott, egy új szervezet, szerveződés bukkant fel, amin most még mosolyogva legyinthetünk, de valahol a Kongresszus és a kormány kritikája, ha a választópolgárokban ilyen gondolatok felmerülhetnek, megfogalmazódhatnak célként, mint amit a Visszatérés Amerikába Szervezet deklarált. Szemmel kell tartani ezt a szerveződést, szándékaikat pedig kellő komolysággal kell kezelni, hogy megőrizhessük alig több mint tíz éve kivívott függetlenségünket. Ha ez a most még csírázóban lévő fenyegetés nem elég indok arra, hogy Kongresszusunkat egységbe kovácsolja, akkor semmi. Kérem hölgyeim és uraim, emésszék meg az elhangzottakat és döntsék el bölcsen, hogy milyen hozzáállást is kívánnak tanusítani az elkövetkező ciklusban. A széthúzást erősítenék vagy az egységet és kohéziót? Egyben felszólítom az elnököt, foglaljon állást a V.A.S kapcsán, és hatorlódjon el attól. Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
16.

Nathen Bartek
házelnök

2020.02.12 9:04

Elnök Úr szót kérek!

17.

Oscar Rafter
képviselő
2020.02.06 17:19

Tisztelt Képviselőház! Tisztelt Képviselőtársaim!

Olyan ügyről szeretném Önöket tájékoztatni, amely szerintem megkívánja, hogy kellő figyelmet fordítsunk reá, hiszen hazánk függetlenségéről van szó, s emiatt is, nem, mint Progresszív walkeri képviselő, hanem mint Cironia Köztársaság állampolgárja intézek beszédet Önökhöz!

Pár nappal ezelőtt létrejött országunkban egy olyan egyesület, amely a Visszatérés Amerikába Szervezet nevet viseli. A leírásukat olvasva felfedezhetjük, hogy céljuk Cironia visszavezetése az Amerikai Egyesült Államokba, mint 50. tagállam. Polgártársaim! Itt egyértelműen függetlenségünkről van szó! Arról a függetlenségről, amelyet legelső elnökünk George Peter Taylor és kabinetjének bizonyos tagjai nagy erőfeszítések árán tudták csak kiharcolni. Köztársaságunk történelméből adódóan nem veszítheti el eme legfontosabb dolgát, bármilyen baráti nagyhatalomról is legyen szó! Fontos a jóbarátsági viszony az Egyesült Államokkal, de csakis úgy, hogy Cironia Köztársaság független jogállam.

Kérem Önöket Polgártársak, hogy politikai nézetüktől, párttagságuktól függetlenül gondolkodjanak a lehető legalaposabban a dolgon, s hozzák meg gondosan a témáról véleményüket! Jövőnkről van szó! Arról a jövőről, amelyet az elkövetkezendő nemzedékeknek is szeretnénk: független, fejlődő, jóléti Cironia!

Köszönöm a szót!

0 0
 
18.

Robert Folksen
levezető elnök
2020.02.06 16:29

A  walkeri képviselő úr következik.

19.

Oscar Rafter
képviselő
2020.02.06 16:26

Szót kérek, Elnök úr!

20.

Jefferson Lee
képviselő
2020.02.04 21:19

(Jefferson Lee kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők padsorából)

0 0
 
21.

Frank Moses
képviselő
2020.02.04 21:18

(Frank Moses kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők padsorából)

0 0
 
22.

Richard Franklin
képviselő
2020.02.04 21:17

(Richard Franklin kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők padsorából)

0 0
 
23.

Leslie Mandoki
képviselő
2020.02.04 16:07

(Leslie Mandoki kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
24.

Ray Albert
képviselő
2020.02.04 16:06

(Ray Albert kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
25.

Ralf Laurence
képviselő
2020.02.04 16:06

(Ralf Laurence kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
26.

Benson Radcliff
képviselő
2020.02.04 16:05

(Benson Radcliff kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
27.

Oscar Rafter
képviselő
2020.02.04 16:05

(Oscar Rafter kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
28.

Patrick Smith
képviselő
2020.02.04 16:05

(Patrick Smith kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők padsorából)

0 0
 
29.

elnök
2020.05.17 15:23

Köszönöm a szót, Tisztelt Házelnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Azt gondolom, hogy mint többségi vezető, nem maradhatok néma a Cironia Kommunista Pártja nevű szervezettel kapcsolatos vitában. Hogy kellő élt adjak szavaimnak, napirenden kívül kértem szót. Először is szeretném leszögezni, hogy nem támogatom a téma bagatelizálását. Sajnálom, hogy vannak köztünk olyan képviselők, adott esetben magas tisztséget betöltő képviselők, akik nem veszik eléggé komolyan a kommunisták által keltett potenciális veszélyeket. Nekik azt javaslom, gondolkozzanak el ezen. A Kim Ir Szen barátja által vezetett "párt" azt gondolom, hogy veszélyt jelent a demokráciára, ezt minden cselekedetük és gesztusuk igazolja. Cironia egy demokratikus jogállam, ahol demokrácia és nem "népi demokráciának" nevezett diktatúra van, és ez így is kell, hogy maradjon! Nem szabad teret biztosítani nemzetbiztonsági kockázatot jelentő mozgalmaknak, márpedig a Cironia Kommunista Pártja egyértelműen ilyen alakulat! 

Nem mehetek el amellett sem szó nélkül, ami a mai reggelen történt otthonomban, Pecksdale megyében. Egyesek déli lobogót rongáltak és helyére kommunista szimbólumokkal ellátott vörös lobogót tűztek. Ez a gesztus, azt gondolom, hogy egyértelmű támadás a Ciron Dél és így az egész ciron nemzet ellen! Egy okkal több, hogy fellépjünk a gyilkos kommunista eszme agresszív, ámde szelídnek mutatkozó képviselői ellen!

Jómagam tehát többségi vezetőként arra kérem a többségi frakciót, hogy szavazatával támogassa a Harkley-javaslatot, amely egy demokratikus válasz a diktatúra hívei ellen! Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
30.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Viber képviselőé a szó!

31.

elnök
2020.05.17 15:23

Elnök úr!

32.

Lesley Fast
képviselő
2019.04.05 14:00

Köszönöm Elnök úr!

Tisztelt Képviselőház!

Úgy érzem,hogy egyesek,McDornish házelnök vezetésével,el akarják bagatelizálni a CKP által nyújtott veszélyt. Csupán azt nem értem,hogy miért. Talán mégis valami titkos szál van a progresszívok és a ciron kommunisták között?[a progresszívek tagadóan,a reformerek helyeslően bólogatnak] Ha nem,akkor miért nem akarják megvédeni az országot a belső ellenségtől? Vagy majd akkor kapnak észbe,amikor Lenin-szobrok lepik el Ridgefield utcáit?Aki igaz hazafi,az megszavazza majd,a Kommunisták Ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot.[nagy taps a törvény támogatóitól] Akik pedig a CKP pártjára áltak,azoknak majd a választók haragjával kell szembe néznie! 

Arra kérem képviselőtársaimat,hogy határolódjanak el McDornish házelnök szavaitól,és törvényjavaslatától. A McDornish házelnök által benyújtott poén,nem jó semmi másra,mint arra,hogy a Kongresszus ethoszát rombolja. Ezenkívül akadályozása a belbiztonsági bizottságnak. Képzeljék el mi lenne,hogyha mind a 155 képviselő pusztán poénból küldene törvényjavaslatokat a belbiztonsági bizottságnak. Mert ugye,ha McDornish házelnök megcsinálta,akkor más is megcsinálhatja.  A pápa biztosan repes az örömtől,amikor azt hallja,hogy annak az országnak a házelnöke,ahol húsvéti misét akar tartani,egy lapon említi a keresztényeket a kommunistákkal. Így,például a szent atyát egy szovjet főtitkárral.

 Ezenkívül,legvégül Glover elnökhöz szólok,aki mostanság elfelejtette teljesíteni az Alkotmány II.cikkelyének 3.paragrafusa által végrehajtandó feladatát. Remélem ezt mielőbb orvosolja. Addig is idézném az Alkotmány eme pontjának ide vonatkozó részét:"Az elnök időről-időre tájékoztatja a Kongresszust a Köztársaság helyzetéről s a Kongresszusnak megfontolásra ajánlhat olyan intézkedéseket, amelyeket szükségesnek és hasznosnak ítél; rendkívüli alkalmakkor összehívhatja mindkét Házat..."

Átadom az üléstermet

0 0
 
33.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Fast képviselőé a szó!

34.

Lesley Fast
képviselő
2019.04.04 22:05

Elnök úr,szót kérek!

35.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Tisztelt Ház, tisztelt Képviselők!

Nem véletlen került beterjesztésre általam a provokatív törvényjavaslat. A szöveggel egyáltalán nem vallom magaménak, a szöveg a Reform Párt gondolkodását tükrözi. A törvény célja, hogy a Reform Párt szint valljon több kérdésben is.

Mint említettem fontos, hogy ez a reformpárti felszolalások alapján írodott, a reformpárti politikusok gondolkodását tükrözi nyilatkozataik alapján. Nem tükrözi a Progresszív Párt liberális értékrendjét, de ezzel tudom a konzervatív politikusokat színvonallásra késztetni.

A Reform Párt képviselői többször elmondák, hogy a kommunizmust elítélik, mint bűnös ideológiát azért, amit a nevében elkövettek: többek között embereket öltek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a törvény előtti egyenlőségben is. Ebből következik, hogy a Reform Párt minden ideológiát elítél és betiltana az országban. Akkor viszont ne válogasson az ideológiák között, hanem akarjon betiltani minden ideológiát aminek a nevében embereket öltek, bűnöket követtek el. Vagy csak egyes nekik nem tetsző ideológiát ítélnek el, ami nekik hasznot húz azt nem, mikor ölnek a nevében? Ha két ideológia nevében ölnek, akkor miért válogatnak közöttük?

Emellett felhívnám a már korábban ecsetelt következetlenség mellett egy másikra is. A cionizmus esetén egy egész népet azonosít egy ideológiával míg más ideológiák esetén nem. Ráadásul az köztudott tény, hogy nem miden izraeli állampolgár tartja a cionista ideológiát teljesen magáénak. Tehát bátorság egy ideológiát egy néppel azonosítani. Vagy ha ez lehetséges, akkor a keresztény ideológiát melyik néppel azonosítanák? A liberalizmust melyik néppel azonosítanák? A konzervativizmust melyik néppel azonosítanák?

Továbbá a kevésbé művelt képviselőknek jelezném, hogy a náci ideológia a nem Nazionalsozialistische Partei névből - Hitler pártja volt - ered, ami fordítása: nemzeti szocialista. Tehát a náci ideológia a nacionalizmus és a szocializmus együttvéve, tehát szerepel a felsorolásban, mert mindkettő ott van.

Remélem a Reform Párt az önellentmondásaira a politikai iróniával kisajtolva megfelelő választ tud adni.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
36.

Michael Jezza
képviselő
2019.04.04 19:56

McDornish házelnök törvényjavaslata antiszemita, nem szabad támogatni.

A Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága (amelynek én vagyok a rangidős tagja) elé került egy cinikus javaslat, amely ugyanakkor nevetséges mivoltán túl antiszemita vonásokat is tartalmaz: miközben felsorolt jó pár ideológiát, amelyeket szerinte a kommunizmussal együtt el kellene ítélni. A javaslat nevetségességén, mivel emlegeti a kereszténységet is, igazán riasztó: a nácizmust mint pusztító ideológiát fel se sorolta, de a cionizmust azt igen. A zsidó haza felélesztését célzó, közel egy évszázados mozgalmat Cironia Kongresszusának az elnöke egy pusztító ideológiának tartja. Ez roppant borzalmas.

A zsidó nép hosszú szenvedés után megszervezhette a hazáját, ami előtt népük jelentős részét Hitler és társai kiirtották, majd David Ben-Gurion, akit nehéz konzervatív nézetekkel vádolni, kiharcolta népe számára a függetlenséget, ahogy mi is túl vagyunk a saját cionizmusunkon. De a progresszívak antiszemita vonásai már nem újak, tudjuk, hogy terroristának tartanak, vagy tartottak egy kiváló hazafit. Ez most sem változott.

Mindeközben hol az elnök? Mit csinál, miért nem szólal meg? Számára ez nem vita, számára nem sokkoló annak a tudata, hogy a pártjában egyesek kommunistaként gondolkodnak a szocializmusról, mások szerint a cionizmus üldözendő ideológia, ergo Izrael létét kérdőjelezik meg? El kellene gondolkodni, hányadán állnak, kormányozni, és nem ellehetetleníteni az ország belbiztonságát olyan mondatokat előkapva, hogy már Platón is kommunista volt.

Nemsokára eljön a számvetés ideje a kongresszusi körzetekben, és minden progresszív képviselőnek, főleg azoknak, akiket reformpárti körzetekben választottak meg, számot kell vetnie a szavazókkal, hogy ők kinek az oldalán állnak, mely értékeket támogatják. Éppen ezért egy határozati javaslatot fogok beterjeszteni, amelyben arra kérem a Képviselőház tagjait, ítéljük Thomas McDornish házelnök szavait, mutassuk meg, hogy a két párt higgadt és felkészült törvényhozói képesek együtt dolgozni a Kongresszusban.

Átadom az üléstermet.

 

 

0 0
 
37.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Jezza képviselőé a szó!

38.

Michael Jezza
képviselő
2019.04.04 18:28

Elnök Úr!

39.

Quentin Archer
képviselő
2019.04.01 10:33

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Ház, úgy gondolom felettéb kényes kérdésről beszélünk, amint átgondoltan kell kezelni. A kommunista eszmét, a különféle váll- és alfajtáitól függetlenül szokás a szélsőséges, adott esetben radikális baloldali eszmékhez sorolni. Szabadság, egyenlőség, testvériség, mind szépen ahngzik, a kérdés mindig az, hoyg milyen úton módon kívánja azt elérni valaki. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Azt hiszem mind láttuk, hova vezetnek a szélsőségek, érkezzen az jobb vagy bal oldalról. A világon számos példa akad ezekre. Amikor egyes kormányzók, többek között megyém vezetője is, bizonyos szervezetek kitiltása, betiltása, felszámolása, akadályoztatása mellett döntenek, kétségtelenül ezen személyek, szervezetek radikalizmusa az elsődleges ok. Nem számít, hogy ez tettlegességig fajuló radikalizmus vagy sem. Egy vezetőnek mindig a nagyobb jót kell szem előtt tartani, az emberek biztonságát, a közjót, amit egy radikális eszme súlyosan veszélyeztethet, befolyásolhat. A kommunizmus elleni közhangulat jelenleg annyira túlfeszített, annyira ellenséges, hogy a politikai szereplők közbelépése és közbenjárása nélkül, csak idő kérdése lenne, hogy mikor csattan el az első pofon és akkor ki tudja hol lesz a vége az eseményeknek. Jelenleg úgy gondolom egy kommunista párt bejegyzése kimeríti a közösség elleni izgatás fogalmát, ez több, mint egyszerű polgárpukkasztás, ez nyílt provokáció. 

És van ennek egy tágabb értelemben vett következménye is. Mi, a Crion Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok katonai szövetségesei avgyunk, NATO tagállamok vagyunk, az USA az elsődleges gazdasági partnerünk. Jelenleg két globális szuperhatalom van a bolygón, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Két világ és két eszme, ideológia küzdelme ez az említett szuperhatalmakon felül. Cinikus kétkedéssel fogaom, hogy a Fehér Házban pezsgőket nyitottak volna a hír hallatán, hogy Cironiában kommunista szervezkedés ütötte fel a fejét. Ha nem határolódunk el ettőlé nyíltan, és teszünk ellene valamit, annak könnyen szövetségesi rendszerünk és ingatag külpolitikánk láthatja  a kárát. 

Kérem, ne példálózzunk azzal, hogy Franciaországban is vagy Nagy BRitanniában is van kommunista párt. Cironia alig 10 esztendeje független, önálló, szuverén állam, míg a példaként emlegetett országok sok száz éves múltra és politikai evolúcióra tekintenek vissza. Nem bezsélve az európai környezet és kultúrális felfogás sajátosságairól. Kérem a tisztelt kollégákat, ne emlegessük az alkotmányt, a különféle jogokat, hiszen ez az alapjába véve hibás, és mérhetetlenül demagóg érvelés csak táptalajt nyújtana annak, hogy a következő hónapban fasiszta párt alakuljon, és horogkeresztek árasszák el utcáinkat. Tény, vannak még szervezetek, amiket nem szabadna hagyni létezni és működni. de a kommunizmus, mint eszme, mégis a lehető legkomolyabb ideológiai fenyegetés, azt illik külön kezelni. Ettől még persze minden szélsőséges és  radikális szervezetet apránként fel KELL számolni, törvényi úton. 

Köszönöm a szót!

0 0
 
40.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Cook megye képviselőjéé a szó!

41.

Quentin Archer
képviselő
2019.04.01 10:05

Elnök Úr, szót kérek!

42.

Arya Lanchaster
képviselő
2019.03.31 21:52

Tisztelt ház!

Nem volt szándékomban az ügyben állástfoglalni, hisz ügyvédként egészen más megvilágítása van a dolognak. De úgy döntöttem leírom a véleményem. Nos Radcliff képviselővel kell, hogy egyetértsek. Hyneman képviselő úr szavaiban sok igazságtalanságot vettem észre. Először is, azt hogy a kommunisták nem a kommunizmus eszméit képviselik, nos ez általánosítás és a Ciron kommunista pártra nézve pedig előítélet. Az, hogy komoly veszélyt jelentenének a demokráciára az is előítélet, hisz maga a kommunisták létezésének megtagadása is antidemokratikus. Nem beszélve arról, hogy a volt FCFSZ vagy a mostani radikális déli értékeket képviselő szervezetek sokkal jobban sárba tiporják a demokráciát. Egy olyan ország mint Cironia nem engedhet meg magának egy ilyen kijelentést ahol törvény védi a szegregációs rendszert. Jómagam Cironiát képviselem, törvényhozó vagyok, mégis a szegregáció antidemokratikus intézkedésit vagyok kénytelen elszenvedni ha délen járok. Ez kérem veszélyezteti a demokráciát és kérdéseket vet fel bennem és sokunkban!

Másodsorban a Harkley törvényjavaslatról beszélnék. Abszolút a demokratikus jogállam ellen szól, ha elolvassák a javaslat első két sorát már maga az, egy szablya a demokrácia szívébe. A további részei sem elfogadhatóak, hisz politikai pártként nevesít egy egyesületet, tényként közöl olyan dolgokat amelynek komoly jogi vonzatai vannak mert egy politikai puccsra utal, miszerint a kommunisták részt vettek egy kormány elleni összeesküvésben. Kivétel nélkül a javaslat egy feltételezésekre alapozott de tényként kezelt antidemokratikus javaslat, amely nem mehet át a képviselőházon, sőt még a bizottságon sem. A kommunizmus egy politikai ágazat, ha vannak a világban rossz példái is, amit én is tudok, azt nem szabad hagynunk, hogy ez a Ciron kommunistákra is rányomja a bélyegét.

Összegezve mindezt, azt gondolom a törvényt el kell vetni minden  olyan Ciron politikusnak akiben józanul él a demokrácia lángja Hagyni kell a Ciron kommunista pártot fejlődni, és mindaddig amig nem követnek el törvénytelenséget, törvényesen működhessenek.

Köszönöm

0 0
 
43.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Öné a szó képviselőasszony!

44.

Arya Lanchaster
képviselő
2019.03.31 21:11

Szót kérnék elnök úr!

45.

Harvey Dent
házelnök

2020.01.02 16:41

Tisztelt Ház, tisztelt Elnök úr!

Nagyon köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon fontos témáról van szó, amiben sok minden érintve van. Egyes politikusok sok mindent összemosnak. Hogy ennek milyen oka van: politikai haszonszerzés, vagy tudatlanság, azt nem tudom. De tény, hogy el kell választanunk két alapvető dolgot: a szólás és gondolatszabadságot, illetve a kommunisták okozta veszély. Nagyon fontos, hogy a kettőt nem szabad összemosni, nem szabad a két dologról úgy beszélni, mintha a kommunizmus egyenlő lenne a kommunistákkal.

Úgy gondolom, hogy demokráciánkban nagyon fontos a gondolati, vallási, és szólássazbadság. Egy jogállamban csak akkor tudunk folyamatosan társadalmi fejlődést - a gazdasági fejlődés mellett - is felmutatni, ha a gondolatok szabadon áramolhatnak, ha az eszmék szabad szárnyakra kaphatnak. A szabad asszociáció lehetősége adja meg a tudományos, társadalmi fejlődés lehetőségét, amit a jogállam törvényhozóinak kötelességük biztosítani. Így minden olyan javaslatot el kell utasítani, mely gondolataiért, ideológiai elképzeléseiért elítél valakit.

Azonban azt is látni kell, hogy a kommunisták - aki a kommunizmus ideológiáját már régota nem képviselik, csak bitorolják ezt a megnevezést - komoly veszélyt jelentenek a demokráciára. A kommunsta országok berendezkedése, politikai és gazdasági tettei bebizonyítáttok, hogy alapvetően mást képzelnek el a világról: náluk a szólásszabadságnak nincs helye, aki mást gondol azt munkatáborba kell mennie. Ezt országunkba nem lehet bevezetni, ezért ez ellen küzdeni. Ezért a Joe Harkley által jegyzett törvényjavaslat támogatható, természetesen a megalapozott nyomozati anyaggal együtt, mely megalapozza a törvényjavaslat 2. cikkelyében foglalt tényállításokat.

Fontos tehát, hogy a politikusok ne leegyszerűsítve beszéljenek, mindent egyértelműen és tisztán fogalmazzanak meg, emellett fontos, hogy minden esetben ragaszkodjunk jogállami, demokratikus gyökereinkhez és a törvényalkotást ne az érzelmek, hanem a tények alapozzák meg.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
46.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Hyneman képviselőé a szó!

47.

Harvey Dent
házelnök

2020.01.02 16:41

Szót kérek Elnök úr!

48.

Benson Radcliff
képviselő
2019.03.31 15:28

Tisztelt Képviselőház! Tisztelt Képviselőtársaim!

Én bevallva az őszintét, osztozom Bean képviselőúr álláspontján, s elítélem azon képviselőtársaimat, akik szerint a Kommunista Pártot meg kell semmisíteni, illetve a kommunista eszmét valló polgárokat "megbélyegezni". Hazánk, Cironia egy szabad, demokratikus polgári állam, ahol érvényesülnek az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Eme nyilatkozat tartalmazza a szólás-, a véleménnyílvánítás-és a lelkiismereti szabadságot, mint az ember legalapvetőbb jogait. Idézek a Nyilatkozat második cikkejéből: "Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra." Nekünk tán a mostani témában a legfontosabb a poltikai véleménnyílvánítás szabadsága. Tudtommal Cironia Köztársaság Alkotmányában is benne vannak azon emberi, illetve polgári jogok, amelyek kimondják az egyén döntési szabadságát.

Én sem tudok azonosulni a kommunizmussal, mint eszmével, de szentül hiszem, hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy eldöntse mely politikai, illetve eszmei irányzattal azonosul a legjobban. Ha valakinek a kommunizmus tetszik, mint eszme, akkor vallja azt magáénak. Senki sem szólhat bele a döntésébe! Sőt, ha annyira tetszik neki az eszme, hogy a Kommunista Párt tagja szeretne lenni, akkor lelke rajta! Nem szólhat bele senki, hiszen az az ő döntése, az ő szabad döntési joga! Kérdem én akkor Uraim! Hát nem szabadságjogellenesek azon törvények, amelyek kitiltják a Kommunista Pártot a különböző megyékből? Nem szabadságjogellenes azon törvénytervezet, amelyet Joe Harkley akar hozni? Én szerintem mindkettő csorbítja az egyének szabadságjogait! 

Amíg békés tüntetésekről és békés politikai szerepvállalásról van szó, addig a Ciron Kommunista Pártnak joga van hozzá, hogy létezhessen hazánkban! Nem kell két párt között őrlődnie a választópolgároknak, legyen egy harmadik is! Ha valakik csatlakozni akarnak a Kommunista Párthoz, hát lelkük rajta! Joguk van dönteni! Joguk van kimondani, amit gondolnak. Azon kormányzók, kik rendeletet hoztak a Kommunista Párt kitiltásáról, a demokratikus eszmék, és a polgári szabadságjogok ellenvétettek! Demokráciában élünk, és szerintem továbbra is abban szeretnénk élni! Legyen Cironiában Kommunista Párt, de békés keretek között. És abban igazat adok a Kommunista Párt főtitkárának Bradley Rylannak, hogy ilyen törvénytervezetszerűség, amelyet Joe Harkley akar végigfuttatni a Képviselőházon, és a Szenátuson, hogy majd végül pedig normális törvény legyen, ilyet tényleg legutóbb a náci Németországban hoztak! Nézzük meg Európa demokratikus jogállamait! Franciaországban is van Kommunista Párt! Olaszországban is! Ausztriában is! Akkor Cironiában miért nem lehetne? 

Köszönöm a szót Elnökúr!

Átadom az ülésterem nyilvánosságát!

0 0
 
49.

elnök
2020.05.17 15:23

Parancsoljon, Öné a szó.

50.

Benson Radcliff
képviselő
2019.03.31 14:19

Szót kérek Elnökúr!

51.

Richard Franklin
képviselő
2019.03.31 11:18

Köszönöm Elnök úr!

Tisztelt Képviselőház!

Egyet kell értenem az előttem szóló képviselőtársaimmal! A kommunizmus egy gyilkos eszme,amely az osztályharcon és a magántulajdon felszámolásán alapszik. A vállás és nemzeti kultúra legnagyobb ellenfele. Emellett hírből sem ismeri a szabd versenyt,csak a tervgazdaságot. Eme idológia alapkövei szemben állnak mindazokkal az alapkövekkel,amelyeken hatalmas országunk,Cironia és annak demokráciája,polgári társadalma,hagyományai és kultúrája áll. Hiszem,hogy csak addig létezik szabad,független és demokratikus Cironia,amég az országot demokratikusan megválasztott vezetők írányítják,akik maguk is fontos tartják demokráciánk védelmét az olyan korcs ideológiáktól,mint a kommunizmus,bolsevizmus marxizmus "tudományos szocializmus",még napestig sorolhatnám eme gyilkos ideológia álneveit.

Én is úgy gondolom,hogy maximálisan el kell hatarolódni McDornish házelnök szavaitól! Szégyen,hogy ennek a nagyrabecsült intézmény vezetőjének olyan szavak hagyták el a száját,hogy a kommunista ideológia nem megvetendően elítélhető és legfőképpen nem üldözendő tűzzel és vassal. Az ilyen ember méltatlan arra, hogy ciron honfitársainkat büszkén és hitelesen, egyenes gerinccel képviselje, továbbá, hogy ilyen magasrangú pozíciót betölthessen.  Ezenkívül a szocális-konzervatív képviselők örömmel fogadják,Harkley szenátor javaslatát,és minden erőfeszítést megteszünk azért,hogy valóban törvény legyen belőle.

Köszönöm a szót!

0 0
 
52.

elnök
2020.05.17 15:23

Öné a szó.

53.

Richard Franklin
képviselő
2019.03.30 20:20

Elnök úr,szót kérek!

54.

Isaiah Guttmann
képviselő
2019.03.30 16:42

Elnök Úr!

Bartek kisebbségi vezető felszólalása okán kérek lehetőséget, hogy én is hozzászóljak ahhoz a vitához, amely kirobbant, és amely minket messzire is vezet. McDornish házelnök egy lakossági fórumon azt mondta, hogy a kommunista ideológia nem rossz, már-már idealizmusba illő jelzőkkel illetett egy hatalomgyakorlási formát is. Ugyanis a bolsevizmus, kommunizmus, nevezzük ahogy akarjuk, nemcsak arról szól, hogy a munkásosztály feladata, hogy erőszakosan átvegye az uralmat, azt megtartsa, mindamellett egypártrendszert és mérhetetlen uniformizálást szabadítson a világra. Ez nem veszélyes ideológia?

Én nem Cironiában születtem, hanem a világháború idején menekültem ide a családommal. A harmincas évek Németországában is azt mondták, hogy a nácizmus csak egy ideológia, nem kell komolyan venni, mi a rossz benne?

A házelnök szavai teljes mértékben helytelenek, el kell utasítani. Mint egy diktatúra túlélője, akinek a rokonai Dachau halálgyárában semmisültek meg egy ideológia nevében. Most egy másik ideológia tartja rettegésben a világot, és nekünk fel kell lépni, el kell határolódni, Ezt pedig a házelnöknek és az összes progresszív törvényhozónak ki kell jelentenie, úgy is, hogy elhatárolódik a házelnöktől.

Ez most nem pártügy, annak sokkal fontosabb.

Átadom az ülésterem nyilvánosságát.

0 0
 
55.

elnök
2020.05.17 15:23

Union képviselője!

56.

Isaiah Guttmann
képviselő
2019.03.28 22:37

Elnök Úr!

57.

Nathen Bartek
kisebbségi vezető

2019.03.28 22:05

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak, tisztelt Ház! Az ürügy, ami kapcsán soron kívül kívántam felszólalni, egy olyan témát érint, amit az utóbbi időben többen is feszegettek, számos általam is nagyra tartott politikai kollégám markáns véleményt megfogalmazva közben. Szeretnék röviden szólni a kommunizmusról és a vörös veszedelemről, ami ezekben a napokban, órákban is fenyegeti büszke, szabad nemzetünket, az ellenség most viszont onnan támad, ahonnan nem számítottunk korábban rá és csak reméltük, hogy mindent megtettünk bekövetkezése ellen. Az ellenség házon belül van. (Drámai hatásszünetet tart, körbe pásztázza a termet és minden arcát, miközben feszült, néme csend honol a teremben) Jól hallották hölgyeim és uraim. Cironia testében rákos daganatként jelent meg a terror, a nélkülözés, az igazságtalanság eszméje. Azért, amiért atyáink küzdöttek, megcsúfolásra kerülnek azzal, ha szó nélkül tűrjük azt, hogy totalitárius rendszerek politikai ideológiájának hódoló szervezetek mételyezzék meg dolgos, tisztes, egyenlőségre és szabadságra vágyó, demokratikus jogállamban szocializálódott polgáraink szívét, lelkét és elméjét.

Ezekben a napokban Cironia Kommunista Pártja, hangzatos, tiltakozó nyilatkozataiktól függetlenül a legnagyobb belpolitikai fenyegetés a Déli területek elszakadási törekvése óta. Mint a szabad világ és emberi jogok végletekig elkötelezett híve, mélységen felháborítónak tartom, hogy egy olyan szervezet legitim módon működhet, tevékenykedhet, politizálhat és ronthatja meg gyermekeink gondolkodását és világnézetét, mint a Kommunista Párt. Ez a veszedelmes, fenyegető szervezet kinyilatkozta, hogy nem értenek egyet a sztálini terror rendszerével, nem támogatják a koreai kommunista pártot, kizárólag a dél-amerikai kommunista pártokkal, politikusokkal állnak kapcsolatban. Engedjenek meg nekem egy kérdést tisztelt képviselőtársak: A jelenlegi katonai rezsimek, kommunista bábállamok miért támogathatóak Dél-Amerikában? Miben mások szovjet vagy ázsiai elvtársaikhoz képest? Miért lenne legális, elnézhető folyamat, hogy olyan országok szervezeteivel tartsa fenn bárki is a kapcsolatot, akiket vezetőink a múltban, a jelenben és a jövőben is maximálisan elítélnek? Cironia deklaráltan nem tart fenn semmiféle kapcsolatot ilyen dél és közép amerikai országokkal. Ha ezt szó nélkül hagyjuk, elveinket, honfitársainkat és alkotmányunkat áruljuk el egyidőben.

Tisztelt Ház! Amikor a Cironia Kommunista Pártja szervezet megítélésről beszélünk, jusson eszünkbe az Első Internacionálé világhíres vagy inkább hírhedt jelmondata, melyet maga Karl Marx fogalmazott meg Kommunista Kiáltványának záró akkordjaként: „Világ proletárjai egyesüljetek!” Nem létezik olyan, hogy jó kommunista, rossz kommunista, fehér kommunista vagy fekete, szelíd vagy radikális, szovjet, ciron vagy koreai. Csak kommunista van. Vörös kommunista, akik a világ meghódítására törnek, beépülnek mindenhova, hogy a megfelelő időpontban egy zászló alatt egyesüljenek, eleget téve jelmondatuknak. A kommunista eszmerendszer alapját képező jelmondat kizárja a lehetőségét, hogy a ciron kommunisták függetlenítsék magukat, illetve függetlenek legyenek szovjet elvtársaiktól. A kommunista rezsimek gyakorta alkalmazott eszköze a megtévesztés, a hazugság, a tények elferdítése, a manipulálás, a hamisítás. Nem hihetünk szép szavaknak, hangzatos kijelentéseknek és ígéreteknek, amiket egy vörös haramia ejt ki a száján.

Éppen ezért szeretném határozottan kijelenteni és leszögezni, hogy csatlakozom, mint szponzor, Harkley szenátor jövendőbeli tervezetéhez, ami egyszer és mindenkorra kisöpörné a vörös pestist a ciron belpolitikai színpadról. A tervezet a Reform Párt képviselőházi frakciójának MAXIMÁLIS támogatását fogja élvezni, mindenki, aki másképp vélekedik erről, az rossz pártban foglal helyet. A kisebbségi frakció támogatni fogja, hogy Cironia míg a világ forog, a demokrácia ösvényét tapossa és semmiféle teret, egyetlen lélegzetvételnyi sanszot se adjon népírtók, mészárosok, háborús bűnösök ideológiáját felhasználó személyeknek, csoportoknak.

Felszólalásom zárásaképp szeretnék elhatárolódni Thomas McDornish, frissen megválasztott házelnök kijelentéseitől, és meggyőződésem, hogy ezen szavaimat a teljes kisebbségi frakció nevében tolmácsolhatom, hangot adva megdöbbenésünknek, felháborodásunknak és csalódásunknak a képviselő úrban. Aki szerint a kommunista ideológia és eszme nem megvetendő, nem elítélhető és legfőképpen nem üldözendő tűzzel és vassal, az méltatlan arra, hogy ciron honfitársainkat büszkén és hitelesen, egyenes gerinccel képviselje, továbbá, hogy ilyen magasrangú pozíciót betölthessen.  Az ilyen szavak és gondolatok veszélyesek, aggasztóak, és tiszteletlenek Cironia alkotmányához, eszméjéhez, a választópolgárokhoz és a demokrácia ideológiájához, amivel egyetlen felelős tisztségviselő sem érthet egyet. McDornish képviselő magyarázattal tartozik a ciron népnek és a Kongresszusnak egyaránt, amíg ez nem történik meg, elhatárolódunk mindennemű megbeszéléstől és kooperációtól, ami Ridgefield képviselőjéhez köthető.

Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
58.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Osborne képviselője!

59.

Nathen Bartek
kisebbségi vezető

2019.03.27 23:21

Elnök Úr!

60.

Michael Jezza
képviselő
2019.03.20 23:43

Elnök Úr!

Köszönöm a szót. Most, hogy megkezdődött az új Kongresszus, itt az ideje, hogy elkezdjünk dolgozni, kemény feladatok várnak ránk. Nagyon sok mindent sikerült megválaszolni, nagyon sok mindent nem. Ennek érdekében sok kérdést kell áttekinteni, és csak akkor lesz ennek bármiféle eredménye, ha közösen dolgozzuk ki a megfelelő megoldásokat. A megyék önálló financiális útra lépnek, ez nagyon jó, most már az állami költségvetés nagyjából hárommilliárd dollárt spórol meg, és várjuk Glover elnök költségvetési ötletét tavaszra, amelyben beterjeszti, hogy mire szeretné költeni a jövő évi összeget, mekkora bevételre számol, mekkora kiadást vezet. Ez a jövőre nézve nagyon fontos lesz, és remélem, hogy a választási évtől eltekint, és nem szállnak el a költségvetési kiadások.

Ezeken felül elsődleges célunk Cironia gazdasági prosperitásának a növelése, a hatékonyságunk elmélyítése. Minél fejlettebb a ciron ipar és mezőgazdaság, annál jobb lesz itt élni. A ciron termékek pedig megérdemlik, hogy mindenütt harsogják a nevüket! Ennek érdekében meg kell védenünk a termékeinket azoktól az országoktól, de leginkább azoktól a nagyvállalatoktól, amelyek behatolnak kisebb országok piacaira, hogy az általuk gyártott silány és rosszminőségű terméket ránk erőltessék. Glover elnök választási kampányában a ciron ipar védelmét ígérte, amelyet most elfelejtett. Én nem felejtek, és a választók sem. Ennek érdekében olyan törvényjavaslat benyújtására készülök, amely előírná az állami szektornak, hogy csakis olyan terméket vásárolhat, amely bizonyítottan ciron földön, a ciron ipar által készült, ezáltal is elősegítse hazánk előre lépését. Hogy ez elegendő? Nem. Lesz még mit tenni? Igen, de kezdeti lépésnek kiváló lesz. Ebben pedig a progresszív kollégák is felvérteznek támogatásukkal, hiszen mennyit halljuk tőlük, hogy nem védjük, mi, konzervatívak, a ciron ipart, bezzeg ők és a szakszervezetek! (mosolyog gúnyosan)

Még egy témát érintenék, ez pedig Európa és a világ. Sajnálatosan undorító, amit a szovjetek művelnek. Kelet-Európa népei nem a rabszolgái, ahogy az ottani szatellitpártok, ezt meg kell érteniük, és meg kell velük értetni, hiszem, hogy egyszer az egész általuk uralt térség egyszerre fog fellázadni, és oda küldi őket, ahova valók: a Pokol egy különleges helyére. Mindamellett támogatom, hogy befogadjuk a menekülőket, és ha dolgoznak, tesznek saját és családjuk előrejutásáért, akár állampolgárai is lehetnek hazánknak. De Cironiának nem dolga a katonai beavatkozás, ebben támogatom Ed Glover álláspontját, ahogy abban is, hogy nem ment el New Yorkba bohóckodni az ENSZ-be, amelynél nagyobb sóhivatalt nem is igazán lehet találni. Nekünk vannak saját megoldásaink, a közös határozati javaslatot, amelyről Ricketts szenátor korábban beszélt, a legmesszebbmenőkig támogatom, de katonai akcióban való részvételt, erre való buzdítást egyáltalán nem.

Átadom a nyilvánosságot.

0 0
 
61.

elnök
2020.05.17 15:23

Öné a szó, képviselő úr.

62.

Michael Jezza
képviselő
2019.03.12 12:47

Elnök Úr!

63.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Tisztelt Elnök úr!, Tisztelt Ház!

Köszönöm a szót és a lehetőséget, hogy a Képviselőház előtt szólalhatok fel. Fontos események zajlanak a szemünk előtt a világban, nem túlzás azt mondani, hogy olyan események, melyet később a történészeknek is komoly feladatot fognak jelenteni. Olyan események, melyek megmutatják nekünk, hogy a mostani kétpólusú világ feszültebb politikai helyzetben van, mint a világháborúk előtti nemzetállamok idején. Olyan események, melyek megmutatják, hogy a kommunizmus terjedése továbbra is komoly veszély a szabad világra tekintve.

Ezek az események két fontos dolgot mutatnak meg nekünk: a kommunizmus világában sem ért egyet mindenki a vezetőkkel. A kisemebrek, a hétköznapi emberek nem mind ugyan azt az ideológiát képviselik, mint a politikai vezetőik. Ezek az emberek szabadságra vágynak, tisztes megélhetésre és a gondolatok szabad áramlására vágynak. Ezért ezeket az embereket segíteni kell, ahogy tudjuk. Szóban és tettekben egyaránt. Fontos látni, hogy Cironia területileg talán kicsi, de képes a segítség nyújtására olyan helyeken, ahol ezt kérik és ahol erre szükség van. A külpolitikánkat fel kell pörgetni, gazdasági hálónkat kivetni és segélyszervezetek támogatni. Ezzel nem csak szóban, de tettekben is segíteni az elesetteket és a szegényeket.

A másik, amit megmutatnak az események, hogy a kommunista elnyomás határtalan és erkölcstelen. A békeszerető emberek, ha szeretnék sem tudnák lerázni a kommunista békjót. Nekünk úgy vélem nekünk elsődleges kötelességünk az onnan menekülők segítése, mert a beavatkozás kockázatos és atomháborúhoz is vezethet. Azonban az onnan jobb életet remélőket, az onnan menekülőket és elesettekt segítenünk kell. Menekültügyi törvényt kell alkötni az eljárás lefolytatásáról, az ideiglenes ellátásról és az integráció segítéséről. Ez a mia feladatunk.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
64.

Preston Coodridge
levezető elnökhelyettes
2019.03.05 1:51

A képviselő úré a szó.

65.

Thomas McDornish

2020.01.02 16:41

Szót kérek Elnök úr!

66.

Jason Chaffee
képviselő
2018.11.12 23:15

Elnök Úr!

67.

Nick House

2018.12.26 22:32

Tisztelt Képviselőtársaim!

Nagy Öröm számomra, hogy hosszú munka után végre elkészült a törvényjavaslat, melynek elkészítésére a függetlenségünk kivívása óta vágyom. Szívemen viselem a nemzetünk biztonságát, éppen ezért tartom fontosnak, hogy a Nemzetbiztonsági Törvény elkészült.

Amikor nemzetbiztonságról beszélünk, látható és láthatatlan védelmi struktúrákat említünk. Ezen részlegek összehangolását tűzte ki legfőbb céljául a javaslat, melynek köszönhetően egy gondosan felépített rendszer foga védeni cironok millióinak életét. Jelen világpolitikai helyzetben, amikor vasfüggöny ereszkedett Európára, nem lehet félvállról vennünk azokat, akik romba dönthetik, amit mi felépítettünk!

Kérem Önöket, hogy támogassák a javaslatot és biztosítsuk a ciron nemzet biztonságát a jövő göröngyös útján!

Köszönöm!

0 0
 
68.

elnök
2020.05.17 15:23

Tisztelt Képviselőtársaim!

Arra kérem Önöket, hogy az egymásnak járó minimális tiszteletet adják meg! Úgy gondolom, normális stílusban is el tudják mondani a véleményüket. Köszönöm.

0 0
 
69.

Cliff Bedroom
képviselő

2017.03.06 16:23

Mr. Jezza. Ha én a szovjet blokk részéből jöttem akkor ön meg egy diktátor! Dolgozók százai hónapok óta nem kaptak fizetést de ön ezt szóba sem hozza hanem most is a céget és a cégvezetőket védi. Kiforgatja a szavaimat undorító módon. Szó sem volt államosításról ha önnek nehezére esik a kormányzati csőd eljárást és az államosítást megkülömböztetni akkor semmi keresnivalója itt. Máskülönben ha ön egy valamire való férfinek tartja magát akkor igazán megtanulhatná, hogy egy nővel nem beszélünk ilyen hangon, főleg akkor amikor önnek értelmezési problémái vannak. De mit is várunk öntől, mit várunk egy reformpárti bürokratól? Köszönöm a szót.

1 0
 
70.

George Lee

2018.09.27 12:00

Tisztelt Képviselőasszony!

Mi egy megyéből származunk, de olyan, mintha Ön a szovjetek valamelyik csatlósállamából érkezett volna közénk. Legalábbis ott működik az a gyakorlat, hogy az emberektől az állam elveszi a tulajdonaikat, államosítja, és akkor már úgy sanyargat mindenkit, ahogy akar. Cironia nem a szovjet blokk része, itt a választók nem építik a szocializmus rögös útját – Isten segedelmét kérem, hogy sose lépjünk ilyen útra!

Cironiában elképzelhetetlen az, hogy a kormány vagy a megyei vezetés csak úgy államosítson cégeket, csak úgy eltávolítson vezetőket, vagy bármilyen módon bezárasson egy vállalatot. Csak halkan jegyzem meg, ha ilyet tenne a kormány, akkor éppenséggel a dolgozók megélhetése kerülne veszélybe, és azoké a kisvállalkozóké, akik a Sentinel beszállítói. Persze ezt a részt Ön nagyvonalúan kihagyta a felszólalásából. Az ügyet majd a feladat- és hatáskörrel rendelkező állami és igazságügyi szervek fogják kivizsgálni, ezért került létrehozásra az Adóhatóság, ezért az Igazságügyi Minisztérium és a Belfort Megyei Ügyészség is.

Ha pedig a személyes véleményemre kíváncsi, Cironia így is túlontúl bürokratizált és centralizált, én még több jogokat adnék a megyék kezébe, de hogy Ön szerint korlátozni kellene a szabad versenyt, az tényleg felháborító. Nézzen körbe, és kérdezze meg a liberális kollégáit, hogy ők ugyan egyetértenek ezzel, garantálom, hogy nem.

A Sentinel ügyét ki kell vizsgálni, de nem kell kongresszusi dimenzióba emelni, ne ezzel próbáljon meg népszerűséget szerezni, várjuk ki a független vizsgálat végét, és az megint megbélyegzés lenne, ha a cég minden vezetőjét úgy bűnösnek nyilvánítani, hogy még nincs vizsgálat az ügyben, ez a jogállamunkkal ellentétes viselkedési forma.

Köszönöm!

0 0
 
71.

Cliff Bedroom
képviselő

2017.03.06 16:23

Napirenden kívűl, kérném a Belfort megyei politikusokat, ne hagyjuk a dolgozó családos embereket. Ne hagyjuk, hogy a Sentinel. Co kizsákmányolja őket. Ezt is a Reform párti vezetők és a kormányzat számlájára írom. Ugyanis még a választások előtt erősen támadtuk Taylor elnököt, hogy túlzásba támogatja a vállalatokat, szabad kezet ad nekik és megkapnak minden támogatást felügyeleti szerv nélkül. Azonnali kormánybeavatkozást kérünk. A Kormány fizesse ki az emberek bérét a Sentinel. Co-t pedig, kormányzati csőd eljárás keretében azonnal zárassa be. A vezetőket távolítsa el, vizsgálja át a vagyonosodásukat.

Annabell Smith

Belfort-képviselő

0 0
 

   Üzenőfal

2021. jan. 01. George Lee: Sziasztok, Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! Ne felejtsétek el megnézni 14 órakor a Youtube-on a premiert https/www.youtube.com/watch?v=PBdwcSD9Nic

2020. dec. 28. George Lee: szia, írtam neked üzenetet

2020. dec. 28. Peter Wright: Üdvözlök mindenkit!

2020. dec. 27. John Robert: Kellemes ünnepeket, így utólag is!

2020. dec. 25. George Lee: Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek én is

2020. dec. 25. Francis J. Wright: Kellemes Ünnepeket Kívánok Cironia Népének és Politikusainak!

2020. dec. 10. Cliff Bedroom: Szia, rendben azt akkor megvárom. Es aktivan visszatérek.

2020. dec. 07. George Lee: Szia, most lesz egy nagy változás, vagyis sok változás, Facebookon lehet rajta olvasni

2020. dec. 05. Cliff Bedroom: Sziasztok udv mindenkinek. Hogy megy a játék, vannak változások?

2020. nov. 23. Alexander Smith: Augusto Prescott kampány megkezdéséről szóló cikk a Weekly Walker-ben jelenik meg! (elfelejtettem odaírni)

2020. nov. 16. George Lee: sziasztok, a tegnapi események holnap délután jelennek meg!

2020. nov. 08. George Lee: Platformok a választások során a VÁLASZTÁSOK 1960 - INFORMÁCIÓK, PONTOK, RANDOM ESEMÉNYEK között!

2020. nov. 07. George Lee: Szia, Kommunista Párt hivatalosan nem működik, írj privátban, és segítek

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Látom van Ciron Kommunista Párt is ahhoz lehet csatlakozni valahol?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Annyi nagyjából megvan, hogy Usa politikai pártok vannak a játékban is, csak más néven

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Mit kellene csinálnom ebben a játékban?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Sziasztok

2020. nov. 06. George Lee: Sziasztok, ma délután az eddig bejelentett jelöltek megkapják a személyiségpontjaikat, itt fogok jelentkezni.

2020. okt. 22. George Lee: VÁLTOZOTT A MENETREND!

2020. okt. 22. Matthiash Smidth: Köszönöm a válaszokat.

2020. okt. 21. George Lee: Szia ez nagyjából azért van, mert a többség a karakterét a képviselő/szenátor vonalon építi

2020. okt. 21. Alexander Smith: Alteregók tekintetében ha jól tudom nincs megkötés, hogy mennyi lehet. De a lényeg, hogy kevés ne legyen de túl sok sem!

2020. okt. 21. Alexander Smith: Mivel nem vagyunk sokan aktív játékosok, ezért kézenfekvőbb dolog a különböző pozíciókba az alteregóinkat helyezni.

2020. okt. 21. Alexander Smith: Szia! Újságot nem tudsz alakítani. Max. ha írsz az Adminnak és ő engedélyt ad rá. De pl. mi az újságíró alteregóinkkal szoktunk írni cikkeket a nagyon újságokba, mint pl. a National Observer.

2020. okt. 21. Matthiash Smidth: Hogy hogy szinte csak alteregók vannak a kormányban?

2020. okt. 21. Matthiash Smidth: Helló, új vagyok, örülök, hogy megtaláltam az oldalt, izginek tűnik. Újságot hogy kell alakítani?

2020. aug. 05. George Lee: körzetek feltöltve!

2020. aug. 04. George Lee: egy napot kérek még a körzetekhez

2020. aug. 04. George Lee: Sziasztok, a szabályzatban megtaláljátok az új választókerületeket, ott van az Elektori Kollégium is, tanulmányozzátok

2020. júl. 18. Andrew Trump: Jojo

2020. júl. 16. George Lee: mivel ez folyó szavazás, a következőnél már tudsz majd. Sajnos elsiklottam a rendelet felett, a lónak is négy lába van ugyebár

2020. júl. 16. Andrew Trump: William Rochefortnak nem kéne tudnia már szavaznia? Csak mert meg mindig csak Trumppal tudok szavaznia a Szenátusban

2020. jún. 07. Albert Lee: Üdv a sötét oldalon!

2020. jún. 06. William Price : És ha szeretnétek ,,mi van a táskámban?" videót, akkor lájkoljatok

2020. jún. 06. George Lee: és új pártban

2020. jún. 06. William Price : Nick vagyok, ha valaki nem ismerne majd fel

2020. jún. 06. Nick House: Sziasztok, úgy fest visszatérek, épp az új karakteremen dolgozok. Egyelőre apró lépésként erre az egy karakterre szeretnék elsősorban koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

2020. jún. 05. George Lee: lesz pár xD

2020. jún. 05. Albert Lee: Ha valaki tenne fel újságírói kérdéseket az elnöknek a sajtótájékoztatón, jövő vasárnapig (júni 14) küldje el nekem pm-ben

2020. jún. 03. George Lee: szia, persze Küldtem üzenetet

2020. jún. 03. Marco Francis: Sziasztok! Ma találtam rá az oldalra, nagyon új vagyok egy kis segítséget kérhetek?

2020. máj. 30. George Lee: új szabályok, új megyék, új elnök

2020. máj. 30. Andrew Trump: Zajlanak a nagyváltozások

2020. máj. 30. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2020. máj. 18. George Lee: még ma érkeznek az új szabályok és lehetőségek

2020. máj. 17. Albert Lee: Az enyémet is, köszönjük

2020. máj. 17. Andrew Trump: Az én tetszésemet is elnyerték az új módosítások

2020. máj. 17. Alexander Smith: Akkor már értem, hogy miért változott meg a betűtípus. Mindenesetre jól sikerült minden módosítás! Gratula!

2020. máj. 15. George Lee: Sziasztok, lassan közlésre kerül pár változtatás, könnyítés, amely mindenképp segít a játéknak.

2020. ápr. 26. Harvey Dent: Elnézést a késésért, most jutottam el ide, hogy írjak

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.4 © 2016-2021 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató