Képviselőház?

Napirendi pontok ArchívumKépviselők

S. Tárgy, kezdeményező Kezdődött Állapot H/Sz Like

Jóváhagyásra váró napirendi pontok: 2Megnézem

Napirenden kívül

Napirenden kívüli hozzászólások, felszólalások, házelnöki közlemények helye
Politikus
Hozzászólás
26.

Benson Radcliff
képviselő
2020.02.04 16:05

(Benson Radcliff kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
27.

Oscar Rafter
képviselő
2020.02.04 16:05

(Oscar Rafter kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők pasorából)

0 0
 
28.

Patrick Smith
képviselő
2020.02.04 16:05

(Patrick Smith kirak egy talpas, kicsi déli zászlót az asztalára)

(Taps a déli képviselők padsorából)

0 0
 
29.

elnök2020.05.17 15:23

Köszönöm a szót, Tisztelt Házelnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Azt gondolom, hogy mint többségi vezető, nem maradhatok néma a Cironia Kommunista Pártja nevű szervezettel kapcsolatos vitában. Hogy kellő élt adjak szavaimnak, napirenden kívül kértem szót. Először is szeretném leszögezni, hogy nem támogatom a téma bagatelizálását. Sajnálom, hogy vannak köztünk olyan képviselők, adott esetben magas tisztséget betöltő képviselők, akik nem veszik eléggé komolyan a kommunisták által keltett potenciális veszélyeket. Nekik azt javaslom, gondolkozzanak el ezen. A Kim Ir Szen barátja által vezetett "párt" azt gondolom, hogy veszélyt jelent a demokráciára, ezt minden cselekedetük és gesztusuk igazolja. Cironia egy demokratikus jogállam, ahol demokrácia és nem "népi demokráciának" nevezett diktatúra van, és ez így is kell, hogy maradjon! Nem szabad teret biztosítani nemzetbiztonsági kockázatot jelentő mozgalmaknak, márpedig a Cironia Kommunista Pártja egyértelműen ilyen alakulat! 

Nem mehetek el amellett sem szó nélkül, ami a mai reggelen történt otthonomban, Pecksdale megyében. Egyesek déli lobogót rongáltak és helyére kommunista szimbólumokkal ellátott vörös lobogót tűztek. Ez a gesztus, azt gondolom, hogy egyértelmű támadás a Ciron Dél és így az egész ciron nemzet ellen! Egy okkal több, hogy fellépjünk a gyilkos kommunista eszme agresszív, ámde szelídnek mutatkozó képviselői ellen!

Jómagam tehát többségi vezetőként arra kérem a többségi frakciót, hogy szavazatával támogassa a Harkley-javaslatot, amely egy demokratikus válasz a diktatúra hívei ellen! Köszönöm a figyelmet!

0 0
 
30.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Viber képviselőé a szó!

31.

elnök2020.05.17 15:23

Elnök úr!

32.

Lesley Fast
képviselő
2019.04.05 14:00

Köszönöm Elnök úr!

Tisztelt Képviselőház!

Úgy érzem,hogy egyesek,McDornish házelnök vezetésével,el akarják bagatelizálni a CKP által nyújtott veszélyt. Csupán azt nem értem,hogy miért. Talán mégis valami titkos szál van a progresszívok és a ciron kommunisták között?[a progresszívek tagadóan,a reformerek helyeslően bólogatnak] Ha nem,akkor miért nem akarják megvédeni az országot a belső ellenségtől? Vagy majd akkor kapnak észbe,amikor Lenin-szobrok lepik el Ridgefield utcáit?Aki igaz hazafi,az megszavazza majd,a Kommunisták Ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot.[nagy taps a törvény támogatóitól] Akik pedig a CKP pártjára áltak,azoknak majd a választók haragjával kell szembe néznie! 

Arra kérem képviselőtársaimat,hogy határolódjanak el McDornish házelnök szavaitól,és törvényjavaslatától. A McDornish házelnök által benyújtott poén,nem jó semmi másra,mint arra,hogy a Kongresszus ethoszát rombolja. Ezenkívül akadályozása a belbiztonsági bizottságnak. Képzeljék el mi lenne,hogyha mind a 155 képviselő pusztán poénból küldene törvényjavaslatokat a belbiztonsági bizottságnak. Mert ugye,ha McDornish házelnök megcsinálta,akkor más is megcsinálhatja.  A pápa biztosan repes az örömtől,amikor azt hallja,hogy annak az országnak a házelnöke,ahol húsvéti misét akar tartani,egy lapon említi a keresztényeket a kommunistákkal. Így,például a szent atyát egy szovjet főtitkárral.

 Ezenkívül,legvégül Glover elnökhöz szólok,aki mostanság elfelejtette teljesíteni az Alkotmány II.cikkelyének 3.paragrafusa által végrehajtandó feladatát. Remélem ezt mielőbb orvosolja. Addig is idézném az Alkotmány eme pontjának ide vonatkozó részét:"Az elnök időről-időre tájékoztatja a Kongresszust a Köztársaság helyzetéről s a Kongresszusnak megfontolásra ajánlhat olyan intézkedéseket, amelyeket szükségesnek és hasznosnak ítél; rendkívüli alkalmakkor összehívhatja mindkét Házat..."

Átadom az üléstermet

0 0
 
33.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Fast képviselőé a szó!

34.

Lesley Fast
képviselő
2019.04.04 22:05

Elnök úr,szót kérek!

35.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Tisztelt Ház, tisztelt Képviselők!

Nem véletlen került beterjesztésre általam a provokatív törvényjavaslat. A szöveggel egyáltalán nem vallom magaménak, a szöveg a Reform Párt gondolkodását tükrözi. A törvény célja, hogy a Reform Párt szint valljon több kérdésben is.

Mint említettem fontos, hogy ez a reformpárti felszolalások alapján írodott, a reformpárti politikusok gondolkodását tükrözi nyilatkozataik alapján. Nem tükrözi a Progresszív Párt liberális értékrendjét, de ezzel tudom a konzervatív politikusokat színvonallásra késztetni.

A Reform Párt képviselői többször elmondák, hogy a kommunizmust elítélik, mint bűnös ideológiát azért, amit a nevében elkövettek: többek között embereket öltek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a törvény előtti egyenlőségben is. Ebből következik, hogy a Reform Párt minden ideológiát elítél és betiltana az országban. Akkor viszont ne válogasson az ideológiák között, hanem akarjon betiltani minden ideológiát aminek a nevében embereket öltek, bűnöket követtek el. Vagy csak egyes nekik nem tetsző ideológiát ítélnek el, ami nekik hasznot húz azt nem, mikor ölnek a nevében? Ha két ideológia nevében ölnek, akkor miért válogatnak közöttük?

Emellett felhívnám a már korábban ecsetelt következetlenség mellett egy másikra is. A cionizmus esetén egy egész népet azonosít egy ideológiával míg más ideológiák esetén nem. Ráadásul az köztudott tény, hogy nem miden izraeli állampolgár tartja a cionista ideológiát teljesen magáénak. Tehát bátorság egy ideológiát egy néppel azonosítani. Vagy ha ez lehetséges, akkor a keresztény ideológiát melyik néppel azonosítanák? A liberalizmust melyik néppel azonosítanák? A konzervativizmust melyik néppel azonosítanák?

Továbbá a kevésbé művelt képviselőknek jelezném, hogy a náci ideológia a nem Nazionalsozialistische Partei névből - Hitler pártja volt - ered, ami fordítása: nemzeti szocialista. Tehát a náci ideológia a nacionalizmus és a szocializmus együttvéve, tehát szerepel a felsorolásban, mert mindkettő ott van.

Remélem a Reform Párt az önellentmondásaira a politikai iróniával kisajtolva megfelelő választ tud adni.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
36.

Michael Jezza
képviselő
2019.04.04 19:56

McDornish házelnök törvényjavaslata antiszemita, nem szabad támogatni.

A Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága (amelynek én vagyok a rangidős tagja) elé került egy cinikus javaslat, amely ugyanakkor nevetséges mivoltán túl antiszemita vonásokat is tartalmaz: miközben felsorolt jó pár ideológiát, amelyeket szerinte a kommunizmussal együtt el kellene ítélni. A javaslat nevetségességén, mivel emlegeti a kereszténységet is, igazán riasztó: a nácizmust mint pusztító ideológiát fel se sorolta, de a cionizmust azt igen. A zsidó haza felélesztését célzó, közel egy évszázados mozgalmat Cironia Kongresszusának az elnöke egy pusztító ideológiának tartja. Ez roppant borzalmas.

A zsidó nép hosszú szenvedés után megszervezhette a hazáját, ami előtt népük jelentős részét Hitler és társai kiirtották, majd David Ben-Gurion, akit nehéz konzervatív nézetekkel vádolni, kiharcolta népe számára a függetlenséget, ahogy mi is túl vagyunk a saját cionizmusunkon. De a progresszívak antiszemita vonásai már nem újak, tudjuk, hogy terroristának tartanak, vagy tartottak egy kiváló hazafit. Ez most sem változott.

Mindeközben hol az elnök? Mit csinál, miért nem szólal meg? Számára ez nem vita, számára nem sokkoló annak a tudata, hogy a pártjában egyesek kommunistaként gondolkodnak a szocializmusról, mások szerint a cionizmus üldözendő ideológia, ergo Izrael létét kérdőjelezik meg? El kellene gondolkodni, hányadán állnak, kormányozni, és nem ellehetetleníteni az ország belbiztonságát olyan mondatokat előkapva, hogy már Platón is kommunista volt.

Nemsokára eljön a számvetés ideje a kongresszusi körzetekben, és minden progresszív képviselőnek, főleg azoknak, akiket reformpárti körzetekben választottak meg, számot kell vetnie a szavazókkal, hogy ők kinek az oldalán állnak, mely értékeket támogatják. Éppen ezért egy határozati javaslatot fogok beterjeszteni, amelyben arra kérem a Képviselőház tagjait, ítéljük Thomas McDornish házelnök szavait, mutassuk meg, hogy a két párt higgadt és felkészült törvényhozói képesek együtt dolgozni a Kongresszusban.

Átadom az üléstermet.

 

 

0 0
 
37.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Jezza képviselőé a szó!

38.

Michael Jezza
képviselő
2019.04.04 18:28

Elnök Úr!

39.

Quentin Archer
képviselő
2019.04.01 10:33

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Ház, úgy gondolom felettéb kényes kérdésről beszélünk, amint átgondoltan kell kezelni. A kommunista eszmét, a különféle váll- és alfajtáitól függetlenül szokás a szélsőséges, adott esetben radikális baloldali eszmékhez sorolni. Szabadság, egyenlőség, testvériség, mind szépen ahngzik, a kérdés mindig az, hoyg milyen úton módon kívánja azt elérni valaki. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Azt hiszem mind láttuk, hova vezetnek a szélsőségek, érkezzen az jobb vagy bal oldalról. A világon számos példa akad ezekre. Amikor egyes kormányzók, többek között megyém vezetője is, bizonyos szervezetek kitiltása, betiltása, felszámolása, akadályoztatása mellett döntenek, kétségtelenül ezen személyek, szervezetek radikalizmusa az elsődleges ok. Nem számít, hogy ez tettlegességig fajuló radikalizmus vagy sem. Egy vezetőnek mindig a nagyobb jót kell szem előtt tartani, az emberek biztonságát, a közjót, amit egy radikális eszme súlyosan veszélyeztethet, befolyásolhat. A kommunizmus elleni közhangulat jelenleg annyira túlfeszített, annyira ellenséges, hogy a politikai szereplők közbelépése és közbenjárása nélkül, csak idő kérdése lenne, hogy mikor csattan el az első pofon és akkor ki tudja hol lesz a vége az eseményeknek. Jelenleg úgy gondolom egy kommunista párt bejegyzése kimeríti a közösség elleni izgatás fogalmát, ez több, mint egyszerű polgárpukkasztás, ez nyílt provokáció. 

És van ennek egy tágabb értelemben vett következménye is. Mi, a Crion Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok katonai szövetségesei avgyunk, NATO tagállamok vagyunk, az USA az elsődleges gazdasági partnerünk. Jelenleg két globális szuperhatalom van a bolygón, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Két világ és két eszme, ideológia küzdelme ez az említett szuperhatalmakon felül. Cinikus kétkedéssel fogaom, hogy a Fehér Házban pezsgőket nyitottak volna a hír hallatán, hogy Cironiában kommunista szervezkedés ütötte fel a fejét. Ha nem határolódunk el ettőlé nyíltan, és teszünk ellene valamit, annak könnyen szövetségesi rendszerünk és ingatag külpolitikánk láthatja  a kárát. 

Kérem, ne példálózzunk azzal, hogy Franciaországban is vagy Nagy BRitanniában is van kommunista párt. Cironia alig 10 esztendeje független, önálló, szuverén állam, míg a példaként emlegetett országok sok száz éves múltra és politikai evolúcióra tekintenek vissza. Nem bezsélve az európai környezet és kultúrális felfogás sajátosságairól. Kérem a tisztelt kollégákat, ne emlegessük az alkotmányt, a különféle jogokat, hiszen ez az alapjába véve hibás, és mérhetetlenül demagóg érvelés csak táptalajt nyújtana annak, hogy a következő hónapban fasiszta párt alakuljon, és horogkeresztek árasszák el utcáinkat. Tény, vannak még szervezetek, amiket nem szabadna hagyni létezni és működni. de a kommunizmus, mint eszme, mégis a lehető legkomolyabb ideológiai fenyegetés, azt illik külön kezelni. Ettől még persze minden szélsőséges és  radikális szervezetet apránként fel KELL számolni, törvényi úton. 

Köszönöm a szót!

0 0
 
40.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Cook megye képviselőjéé a szó!

41.

Quentin Archer
képviselő
2019.04.01 10:05

Elnök Úr, szót kérek!

42.

Arya Lanchaster
képviselő2019.03.31 21:52

Tisztelt ház!

Nem volt szándékomban az ügyben állástfoglalni, hisz ügyvédként egészen más megvilágítása van a dolognak. De úgy döntöttem leírom a véleményem. Nos Radcliff képviselővel kell, hogy egyetértsek. Hyneman képviselő úr szavaiban sok igazságtalanságot vettem észre. Először is, azt hogy a kommunisták nem a kommunizmus eszméit képviselik, nos ez általánosítás és a Ciron kommunista pártra nézve pedig előítélet. Az, hogy komoly veszélyt jelentenének a demokráciára az is előítélet, hisz maga a kommunisták létezésének megtagadása is antidemokratikus. Nem beszélve arról, hogy a volt FCFSZ vagy a mostani radikális déli értékeket képviselő szervezetek sokkal jobban sárba tiporják a demokráciát. Egy olyan ország mint Cironia nem engedhet meg magának egy ilyen kijelentést ahol törvény védi a szegregációs rendszert. Jómagam Cironiát képviselem, törvényhozó vagyok, mégis a szegregáció antidemokratikus intézkedésit vagyok kénytelen elszenvedni ha délen járok. Ez kérem veszélyezteti a demokráciát és kérdéseket vet fel bennem és sokunkban!

Másodsorban a Harkley törvényjavaslatról beszélnék. Abszolút a demokratikus jogállam ellen szól, ha elolvassák a javaslat első két sorát már maga az, egy szablya a demokrácia szívébe. A további részei sem elfogadhatóak, hisz politikai pártként nevesít egy egyesületet, tényként közöl olyan dolgokat amelynek komoly jogi vonzatai vannak mert egy politikai puccsra utal, miszerint a kommunisták részt vettek egy kormány elleni összeesküvésben. Kivétel nélkül a javaslat egy feltételezésekre alapozott de tényként kezelt antidemokratikus javaslat, amely nem mehet át a képviselőházon, sőt még a bizottságon sem. A kommunizmus egy politikai ágazat, ha vannak a világban rossz példái is, amit én is tudok, azt nem szabad hagynunk, hogy ez a Ciron kommunistákra is rányomja a bélyegét.

Összegezve mindezt, azt gondolom a törvényt el kell vetni minden  olyan Ciron politikusnak akiben józanul él a demokrácia lángja Hagyni kell a Ciron kommunista pártot fejlődni, és mindaddig amig nem követnek el törvénytelenséget, törvényesen működhessenek.

Köszönöm

0 0
 
43.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Öné a szó képviselőasszony!

44.

Arya Lanchaster
képviselő2019.03.31 21:11

Szót kérnék elnök úr!

45.

Harvey Dent
házelnök
2020.01.02 16:41

Tisztelt Ház, tisztelt Elnök úr!

Nagyon köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon fontos témáról van szó, amiben sok minden érintve van. Egyes politikusok sok mindent összemosnak. Hogy ennek milyen oka van: politikai haszonszerzés, vagy tudatlanság, azt nem tudom. De tény, hogy el kell választanunk két alapvető dolgot: a szólás és gondolatszabadságot, illetve a kommunisták okozta veszély. Nagyon fontos, hogy a kettőt nem szabad összemosni, nem szabad a két dologról úgy beszélni, mintha a kommunizmus egyenlő lenne a kommunistákkal.

Úgy gondolom, hogy demokráciánkban nagyon fontos a gondolati, vallási, és szólássazbadság. Egy jogállamban csak akkor tudunk folyamatosan társadalmi fejlődést - a gazdasági fejlődés mellett - is felmutatni, ha a gondolatok szabadon áramolhatnak, ha az eszmék szabad szárnyakra kaphatnak. A szabad asszociáció lehetősége adja meg a tudományos, társadalmi fejlődés lehetőségét, amit a jogállam törvényhozóinak kötelességük biztosítani. Így minden olyan javaslatot el kell utasítani, mely gondolataiért, ideológiai elképzeléseiért elítél valakit.

Azonban azt is látni kell, hogy a kommunisták - aki a kommunizmus ideológiáját már régota nem képviselik, csak bitorolják ezt a megnevezést - komoly veszélyt jelentenek a demokráciára. A kommunsta országok berendezkedése, politikai és gazdasági tettei bebizonyítáttok, hogy alapvetően mást képzelnek el a világról: náluk a szólásszabadságnak nincs helye, aki mást gondol azt munkatáborba kell mennie. Ezt országunkba nem lehet bevezetni, ezért ez ellen küzdeni. Ezért a Joe Harkley által jegyzett törvényjavaslat támogatható, természetesen a megalapozott nyomozati anyaggal együtt, mely megalapozza a törvényjavaslat 2. cikkelyében foglalt tényállításokat.

Fontos tehát, hogy a politikusok ne leegyszerűsítve beszéljenek, mindent egyértelműen és tisztán fogalmazzanak meg, emellett fontos, hogy minden esetben ragaszkodjunk jogállami, demokratikus gyökereinkhez és a törvényalkotást ne az érzelmek, hanem a tények alapozzák meg.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

0 0
 
46.

Thomas McDornish
képviselő
2020.01.02 16:41

Hyneman képviselőé a szó!

47.

Harvey Dent
házelnök
2020.01.02 16:41

Szót kérek Elnök úr!

48.

Benson Radcliff
képviselő
2019.03.31 15:28

Tisztelt Képviselőház! Tisztelt Képviselőtársaim!

Én bevallva az őszintét, osztozom Bean képviselőúr álláspontján, s elítélem azon képviselőtársaimat, akik szerint a Kommunista Pártot meg kell semmisíteni, illetve a kommunista eszmét valló polgárokat "megbélyegezni". Hazánk, Cironia egy szabad, demokratikus polgári állam, ahol érvényesülnek az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Eme nyilatkozat tartalmazza a szólás-, a véleménnyílvánítás-és a lelkiismereti szabadságot, mint az ember legalapvetőbb jogait. Idézek a Nyilatkozat második cikkejéből: "Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra." Nekünk tán a mostani témában a legfontosabb a poltikai véleménnyílvánítás szabadsága. Tudtommal Cironia Köztársaság Alkotmányában is benne vannak azon emberi, illetve polgári jogok, amelyek kimondják az egyén döntési szabadságát.

Én sem tudok azonosulni a kommunizmussal, mint eszmével, de szentül hiszem, hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy eldöntse mely politikai, illetve eszmei irányzattal azonosul a legjobban. Ha valakinek a kommunizmus tetszik, mint eszme, akkor vallja azt magáénak. Senki sem szólhat bele a döntésébe! Sőt, ha annyira tetszik neki az eszme, hogy a Kommunista Párt tagja szeretne lenni, akkor lelke rajta! Nem szólhat bele senki, hiszen az az ő döntése, az ő szabad döntési joga! Kérdem én akkor Uraim! Hát nem szabadságjogellenesek azon törvények, amelyek kitiltják a Kommunista Pártot a különböző megyékből? Nem szabadságjogellenes azon törvénytervezet, amelyet Joe Harkley akar hozni? Én szerintem mindkettő csorbítja az egyének szabadságjogait! 

Amíg békés tüntetésekről és békés politikai szerepvállalásról van szó, addig a Ciron Kommunista Pártnak joga van hozzá, hogy létezhessen hazánkban! Nem kell két párt között őrlődnie a választópolgároknak, legyen egy harmadik is! Ha valakik csatlakozni akarnak a Kommunista Párthoz, hát lelkük rajta! Joguk van dönteni! Joguk van kimondani, amit gondolnak. Azon kormányzók, kik rendeletet hoztak a Kommunista Párt kitiltásáról, a demokratikus eszmék, és a polgári szabadságjogok ellenvétettek! Demokráciában élünk, és szerintem továbbra is abban szeretnénk élni! Legyen Cironiában Kommunista Párt, de békés keretek között. És abban igazat adok a Kommunista Párt főtitkárának Bradley Rylannak, hogy ilyen törvénytervezetszerűség, amelyet Joe Harkley akar végigfuttatni a Képviselőházon, és a Szenátuson, hogy majd végül pedig normális törvény legyen, ilyet tényleg legutóbb a náci Németországban hoztak! Nézzük meg Európa demokratikus jogállamait! Franciaországban is van Kommunista Párt! Olaszországban is! Ausztriában is! Akkor Cironiában miért nem lehetne? 

Köszönöm a szót Elnökúr!

Átadom az ülésterem nyilvánosságát!

0 0
 
49.

elnök2020.05.17 15:23

Parancsoljon, Öné a szó.

50.

Benson Radcliff
képviselő
2019.03.31 14:19

Szót kérek Elnökúr!

  2/3  

   Üzenőfal

2024. ápr. 14. Dominick Stannard: Van még itt valaki?

2023. nov. 11. Peter Bedroom: Peti? Lesz meg ebbol valami?

2023. máj. 17. Laura Grey: Sziasztok ! Na mi újság a játékkal? Még mindig fejesztés alatt van? vagy halott lett az egész project

2023. márc. 05. Peter Bedroom: na lesz valami a jatekbol? kicsit mar sokallom a fejlesztesi idötennyi ido alatt megcsinalom a nasa honlapjat bakker

2023. jan. 28. Dr.Szöllösi Dominik: sziasztok

2023. jan. 28. Dr.Szöllösi Dominik: sziasztok uj ember vagyok miniszter elnöki pózícíóra pályázom szavazattok rám majd

2023. jan. 28. George Lee: sziasztok, ma menni fog egy köremail!

2023. jan. 23. Benedict Decker: Hello

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. dec. 03. Francis J. Wright: Üdv Mindenkinek!

2022. nov. 19. Peter Bedroom: Remélem a a játékidöt is jol átfogjátok gondolni sokkal legenyesebb attol hogy mikor kezdödik a játék

2022. nov. 13. George Lee: Sziasztok, most már elkezdünk dolgozni a változásokon, a sztorin, fogunk jelentkezni

2022. nov. 10. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2022. okt. 10. Peter Bedroom: Szia eltelt 2 honap kb van már valami elorelepes?

2022. aug. 14. George Lee: köszi

2022. aug. 14. Peter Bedroom: Rendben ram szamithatsz a kezdesnel sot ha barmiben segithetek menet kozben szolj.

2022. aug. 14. George Lee: Sziasztok, már dolgozok a játék átdolgozásán, egy olyan formában, amit hasonló szimulációban lehet folytatni, de sokkal történetközpontúbb, és döntéscentrikus lesz, új térben

2022. aug. 09. Dr. Terence Rothman: Varhato valami a jatekkal kapcsolatban? vagy vegleg mondjunk le rola?

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Ne csak lapítsatok, ha idejön a Führer

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Mondjátok el

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Hol találom az önéletrajzomat

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Heil én!

2022. ápr. 25. Adolf Hitler: Heil én!

2022. ápr. 24. Peter Bedroom: Sziasztok lesz valami? vagy felejtsuk el Cironiat?

2022. márc. 12. George Lee: Sziasztok, sajnos egy munka miatt április elejére csúszik sok minden, viszont közben alakítunk át pár dolgot, ami jobbá teszi az élményt, nem felejtettük el Cironiát

2022. febr. 15. Fernand Geber: Nincs valami nagy nyüzsgés

2021. dec. 24. George Lee: még nagyobb elánnal most már nekem is kevesebb munkám lesz

2021. dec. 19. George Lee: sziasztok, úgy gondolom, hogy az ünnepek után már lehet indulni, ha vagyunk legalább öten-hatan

2021. dec. 14. Peter Bedroom: Peti, fórum!

2021. dec. 06. Alexander Smith: Jelenleg stagnálás.

2021. dec. 05. Francis J. Wright: Együttérzek. Első karácsonyom lesz, vizsgaidőszak nèlkül. Kemény időszak fizikailag, mentálisan egyaránt. És itt Curoniában mi a helyzet?

2021. dec. 05. Francis J. Wright: Együttérzek. Első karácsonyom lesz, vizsgaidőszak nèlkül. Kemény időszak fizikailag, mentálisan egyaránt. És itt Curoniában mi a helyzet?

2021. dec. 04. Alexander Smith: Közeledik a vizsgaidőszak

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. dec. 02. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2021. aug. 15. Peter Bedroom: Fórum otletek, javaslatok....

2021. jún. 10. George Lee: ma 20 órától szenátusi szavazások következnek!

2021. jún. 03. George Lee: már nem

2021. jún. 03. Robert O'Connor: Rendben, meg épp nézem még mindig Május van Cironiában ? :O

2021. jún. 03. George Lee: CONGRESSIONAL RECORD cikk, benne a mai szavazásra kerülő javaslatok tartalmi kivonatával.

2021. jún. 03. George Lee: Módosító javaslatok összefoglalója délután olvasható lesz.

2021. jún. 03. George Lee: Szavazni

2021. jún. 03. George Lee: Sziasztok, ma 20 órától kezdődnek a szavazások a Szenátusban. Mindenki egyenként tud majd

2021. máj. 31. Danny Sanchez JR.: Elnézést a triplikált közleményért, már Petinek is jeleztem hogy huncutkodik a netem, mert Telekom hálózatépítést végez nálunk

2021. máj. 10. George Lee: 20:45-től lehet felszólalni a szenátusban,egészen egyig kivételt képez, ha valaki a kisebbségi vagy a többségi vezetőt képviseli, akkor a reggeli ügyek alatt is szabad

2021. máj. 09. Peter Bedroom: tulbuzgó voltam

2021. máj. 09. George Lee: Szia, még nem is került napirendre illetve a holnapi nap folyamán tudsz majd hozzászólni

2021. máj. 09. Danny Sanchez JR.: Szenátus-törvénylavaslat vitája, szót kértem

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v2.0b © 2016-2024 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató