Média cikkek

   Hírek

A pártok nyitottak McCain tervére

2020. márc. 23. - Cironia News (Joe Vilsack)


Peter McCain még nemrég beszélt tervéről, hogy át kellene alakítani az ország alkotmányos rendszerét, ma már mindkét párt és a kormányzat részéről vannak támogatói. Lapunk információi szerint a President Palace is támogatja az ötletet, és már a pártvezetők találkoztak is, hogy átbeszéljék az ötletet. Peter McCain azt javasolja, hogy nyirbálják meg a megyék jogait, legyen erősebb központosítás, cserébe nőne a Kongresszus és az elnök bizonyos jogköre, szenátusi körzeteket alakítana ki, és az elnökjelölő előválasztás egy napra korlátozódna. Mindezek mellett létrejönne több új ügynökség is, visszavenné a megyéktől az oktatást és a rendfenntartást, miközben a megyéknek nem lenne kormányzója a jövőben.

Több képviselő és szenátor is hezitál, mások támogatják. Isaiah Guttmann, a Reform Párt veterán képviselője, támogatja a megyéje szenátorának tervét, mivel „a jelenlegi berendezkedés megmutatta a behatároltságát, és mindig késznek kell lennünk a változásra.” Guttmann szerint a 13 évvel korábbi irány jó volt, „de azóta sok minden történt.” Jason Chaffee többségi vezető „elgondolkodtatónak” nevezte a javaslatot. Az 1950 óta a Kongresszusban dolgozó belforti szerint, aki több, a megyei autonómiát erősítő javaslatot dolgozott ki, támogatja, hogy vitázzanak a javaslatról. „Van létjogosultsága az új Alkotmánynak.”

A Szenátusban is vannak támogató és ellenző hangok, legalábbis azoktól, akik az ügyben nyilatkoztak. Információink szerint Stuart Hoyt elfogadhatónak tartaná, ha a szenátusi körzeteket nagyjából a jelenlegi határok mentén rajzolnák meg, és az elektori rendszer is érvényben maradna. A déli reformpártiak közül Steve Paulson (R-Walk.) és Jim Holsakamp (R-Gre.) is nyitott, eddig csak Holsakamp válaszolt a kérdésünkre. „Az alkotmány kérdésről szóló vita mindig élénkítően hathat országunk jövőjére, de egy ilyet csak akkor tudok támogatni, ha a jelenlegi megyei jogok nem kerülnek csorbításra.”

David Coleman szenátusi kisebbségi vezető is csak ebben az esetben támogat bármiféle kezdeményezést. „Szokatlan, hogy pont reformpárti politikusok kezdeményeznek egy központosító, és megyék jogait csorbító reformot, hiszen ez inkább a progresszív nézőponthoz áll közelebb. Ebből adódóan a törvényhozóink többsége minden bizonnyal a javaslat mellett fog szavazni, ugyanakkor jelen pillanatban a déliek szavazata még kérdéses. Azt látjuk, hogy vannak pozitív elemei a tervezetnek, ezekben a napokban egy szakpolitikusokból álló déli munkacsoport foglalkozik a kérdéssel, Garrett Russel szenátor úr vezetésével. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a reform nem csorbítja a déli értékeket, még akár az is lehetséges, hogy az egész progresszív szenátusi frakció egységesen igennel szavaz.”

A mérsékelt törvényhozók közben úgy tűnik, támogatni fogják. Zárt ajtók mögött mind George Lee, Ernest Holder és Arnold Barreth támogatta a javaslatot, a többségi vezető ezt mindenképp úgy akarja kivitelezni, hogy a párt többsége ne kerüljön veszélybe, ezt közölte is a mérsékelt politikusokkal. Egyedül Andrew Trump cooki szenátor próbálta nevetségessé tenni McCaint és a javaslatát. „Jómagam és még jó pár politikus társam már a Katonai Akadémiát végezte, amikor ő indiánosdit játszott. És ezekután ő akar minket kioktatni. Tudtommal az öreg indián mond mesét a tábortűznél a fiataloknak, nem fordítva.” Az unioni szenátor nem kívánta kollégája véleményét kommentálni, de röviden közölte: „Örülök, hogy sok törvényhozó a Kongresszus mindkét házából üdvözölte a javaslom, remélem, velük komoly munkát tudunk majd kezdeni a terveimmel kapcsolatban. Ha sikerült erős kétpárti felhatalmazással megírni egy új alkotmányt, az nemcsak számomra lesz győzelem, hanem egész Cironiának is.” Trumppal kapcsolatban annyit mondott: „Ahonnan én jövök, az a megye elnököt adott az országnak, Cironia első és legjobb elnökét. Én a példáját követem, tőle tanulok, másnak is a hasznára válhat.”

Változatos reakciók a Morgan-esetre a Progresszív Pártban

2020. márc. 21. - Ridgefield Times (David Rossi)


Mint ismeretes Oakland megyében Miss Morgan esetében csúcsosodott ki az ország egyik legfontosabb kérdése: a szegregáció. A ltartóztatott fekete hölgy esetére az Elnök is reagált: már korábban deszegregálta az egész állami rendszert - ahogy azt kampányában megígérte - és elmondta, hogy programot indítanak, hogy a szegregált megyéből az elnyomottak könnyebben költözhessenek a deszegregált megyékbe. Ez is kampányának ígérete volt. Ez az, ami aa hatáskörébe tartozott, és azt meg is tette, amíg jogi keretei engedték. De az Elnökön kívül kevés progresszív politikus szólalt meg az ügyben. Most megkérdeztünk párat a mostani és volt progresszív prominens személyek közül. Az ők niylatkozatai olvashatják:

Mark Harmok - kormányzó, Union: "Teljes mértékben elítélem az estet. A szegregáció egy szőrnyű szégyenfolt a kultúránkon. Ez nem része sem a ciron értékeknek, ezért teljesen el kell törülni. Ezt több szinten is meg kell tenni. Nagyon dícséretes, hogy az Elnök minden jogi lehetőséget kiaknázott a szegregáció eltörlésére. Most a megyéken a sor: Union már elfogadta a deszegregációs rendeletet, ahol nem csak a faji, de a vallási és a politikai megkülönböztetést is megszüntetjük. Ezt minél több megyének meg kéne lépnie."

Garrett Russel (Szen.; P-GE): "Sajnálom, hogy egyesek kesztyűbábként rángatják a veteránokat és nyíltan a társadalmi rend ellen izgatják a tisztességes, fehér déli lakosokat. Azt gondolom, hogy alaposan ki kell vizsgálni ezt az ügyet, akárcsak a felforgató greene-i néger nő esetét, hiszen egy ilyen tudatosan megszervezett esemény kapcsán felmerül a gyanú, hogy szélsőbaloldali és anarchista ügynökök állnak ezen elfogadhatatlan provokációk hátterében."

Andrew Fox (Volt Szen.; P-CK): "Én úgy látom, hogy ezek az emberek nem az elnyomás ellen küzdenek, épp ellenkezőleg, ők akarják elnyomni a délieket. A szegregáció eltörléséről még a vitát sem szabad megengedni, hiszen ez a rendszer egy jogos társadalmi igényt elégít ki, emellett javítja a közbiztonságot és az emberek biztonságérzetét is növeli. Aki szerint ez rasszizmus és kirekesztés, az nincs tisztában a déli polgárok akaratával."

Eric Beal - kisebbségi vezető, képviselőház, Crowley: "Sajnálatosnak találom a szegregáció intézményét. Úgy vélem nem elég az Elnöknek lépni, fontos, hogy törvénnyel tiltsuk be a szegregációt. Egyes megyék már léptek, de ezt kevésnek tartom. Ezt a kérdést nem a megyéknek kell kezelni, hanem törvényi szinten. Hamarosan be fogok nyújtani ilyen javaslatot, amit ha a déli képviselők nem is ,de a többség szerintem támogatni fog. Egyeztetni fogok reformer törvényhozókkal is, hogy kétpárti javaslatként kerüljön a Kongresszus elé a javaslat."

„Ha az elnök szerint ez rendben van, nagyon téved”

2020. márc. 21. - National Observer (Nick Robertson)


Ernest Holder oaklandi szenátor és Moses Douglas, a Cironia NAACP újonnan megválasztott vezetője közös sajtónyilvános eseményen kritizálták Harvey Dent válaszát, amelyet „elégtelennek és igazságtalannak” tartanak. Holder, aki korábban George Taylor főtanácsadója volt, elmondta: „Harvey Dent válasza Gloria Morgan esetére nem elég. Azzal elintézi, hogy a faji megkülönböztetés, a rasszizmus, a megyék dolga. Ez elfogadhatatlan.” Holder azt is elmondta, hogy el fog menni Hamiltonban, hogy találkozzon Gloria Hamiltonnal, aki szabadlábon védekezik.

Moses Douglas aktívabb mozgalmi életet ígért. „Dent elnök saját és pártja politikai megfontolásából nem mer harcba bocsátkozni a Biztos Déllel. Ha ő nem teszi, majd mi lépünk, különböző békés akciókkal fogjuk felhívni a figyelmet az intézményes rasszizmus ellen.”

Gloria Morgan Hamiltonban egy fehéreknek fenntartott buszra szállt fel, így tiltakozva a tömegközlekedést érintő szegregáció ellen.

Peter McCain teljesen át kellene alakítani a ciron közigazgatási rendszert

2020. márc. 15. - Columbia Post (Henry Stevenson)


Union fiatal szenátora megtartotta beszédét a „Közös gondok, közös megoldások” konferencián, amelyet először rendeztek meg mérsékelt közéleti személyiségek vezetésével. McCain beszédében a centralizáció fontosságáról beszélt. „Jelenleg a megyék bizonyos kérdésekben kormányzati hatáskörrel rendelkeznek, miközben nincs valódi adóbevételük. Vannak olyan megyék, amelynek a lélekszáma meg fogja haladni a millió főt, miközben a legtöbb kisebb megye elveszti kongresszusi körzetük nagy részét, 1-2 körzetre redukálva azt. A fejlődés irányát nézve pedig ez a szám a következő 10 évben azt eredményezheti, hogy a legkisebb megyéknek mindössze 1 kongresszusi képviselőjük lesz.” McCain szerint 80-100 megyére lenne szükség, „főleg olyan településeket kellene egy megyébe forrasztani, amelyek egymással vitális kapcsolatban állnak.”

A szenátor elismeri, ez a megyei autonómia végét jelentené. „Ebben az esetben nem lennének kormányzók, nem lenne külön kabinet, hanem egy végrehajtó szervezet, amelynek a tagjait az állampolgárok választják meg, viszont ezzel sokat spórolna a kormányzat is.”  Az unioni szenátor a jelenlegi megyék joghatóságát túlságosan erősnek tartja. „Ma egy kormányzó szükségállapotot hirdethet, kivezényelheti a Nemzeti Gárdát, dönthet olyan kérdésekben, amely a végrehajtó hatalom feladata, de közben a megyéknek nincs önálló bevételi forrása. A kongresszusi előirányzat nem számít annak.” McCain szerint „elismerésre méltó a 13 évvel ezelőtt született alkotmány, amelyet megalkottak, de ideje korrigálni az utat.” A törvényhozó úgy véli, vagy centralizál a Kongresszus, vagy meg kell indulni a szövetségi berendezkedés felé. „Jelenleg egy köztes rendszerben tobzódunk, és nem tudjuk, merre tovább.” Példának említette a kubai hajók ciron vizekre való betévedését. „Ha például ez megtörténik, az elnök vagy a kormányzó dönt? A menekültek, ha közel érnek az oaklandi partokhoz, az oaklandi kormányzó rendelete nélkül nem léphetnek ciron földre. Oakland kormányzója nem mutat túl nagy érdeklődést a megyei ügyek iránt, ekként elképzelhető, hogy hónapokig vesztegelnek majd csónakok a partjainknál?” McCain szerint a progresszívak „saját politikai céljukra használják fel a megyejogokat, ez pedig, hogy biztosítsák a saját hatalmukat Délen a szegregáció jegyében. De jelen pillanatban tudna átmenni a Kongresszuson egy szegregációellenes javaslat, miközben én azt támogatnám.”

Arról is beszélt, hogy nagyobb befolyást adna a városoknak, településeknek, könnyebben lehetne rendezni az adóvitákat, megoldani az infrastrukturális fejlesztéseket. Ezenfelül nem szüntetné meg a Szenátus jelenlegi megválasztását, erre 26 körzetet hozna létre, így 52-re nőne a szenátorok létszáma, és ezen körzetek alapján kapnának elektorokat az elnökjelöltek is. Azt is megoldhatónak tekintené, hogy ezekben a körzetekben az előválasztások más és más időpontban történjenek, de akár az egész ország szavazhat egyszerre is. „Ha maradunk a jelenlegi szisztémában, az egyes szenátusi körzetekben fekvő megyéknek kellene közösen határozni a szavazások idejéről és módjáról, ez már csak részletkérdés.”

Azt is elmondta, nemzetbiztonsági szempontból is fontos lenne a centralizáció. „Ma a kommunista behatolással is küzdünk, amelyet nem lehet úgy megtenni, hogy külön-külön szabályozások születnek megyékben, nincs összhang, késlekedés van, amely megnehezíti a nemzetbiztonságunk védelmét.”

Veteránok álltak ki a szegregáció ellen Miami-ban

2020. márc. 15. - Ridgefield Times (David Rossi)


Az oakland-i eseményeket úgy tűnik leginkább a civileket mozgatják meg és nem a politikusokat. Nem sok politikus nyilatkozott meg az események után, de annál több civil megmozdulás volt. A Warner Robinson-i felvonulás után az oakland-i Miamai-ban a szegregáció ellen vonultak emberek. Fekete, latínó és fehér veteránok szervezték az eseményt, olyan katonák akik egykor együtt harcoltak a ciron népért a háborúk során. A veteránokhoz sokan csatlakoztak: fehérek, négerek, és más kisebbségek is. Összesen körülbelül tizenötezer ember vonult az egyik hétvégén a bejelentett tüntetésen.

Az egyik fehér veteránt, James Hunter századost, lapunk meg is szólatatta: "A feketék és minden kisebbség ugyan olyan jogokat érdemel, mint bárki más. A déli értékek nem az elnyomás értékei. Déli veterán vagyok én is, és nem tűmogatom a szegregációt, azt nem sorolom a déli értékek közé. Egyesek elfelejtik, hogy mindannyiunk vére vörös és csak ez számít. A feketék és a többi kisebbség is együtt harcolt velünk a ciron népért és országért. És mit kapnak cserébe? Elnyomást. Ez nem járja. Itt nem a rendőrökkel és az ügyészekkel van a gond, akik a jogszabályokat betartják, hanem a rendeletekkel és a törvényekkel. A politikusok, akik a feketék ellen szítanak, kevesebbet tettek a ciron emberekért, mint a feketék, akik az életüket adták az országért. Ebből elég, véget kell vetni az elnyomásnak."

Központosító törekvések a Reform Párt szenátorától

2020. márc. 14. - National Observer (Nick Robertson)


COLUMBIA – Union junior szenátora beszédet mond a „Közös gondok, közös megoldások” konferencián, ahol arról fog beszélni, hogy központosítani kell a jelenlegi közigazgatási és alkotmányos szabályozásokon. Szerinte egy teljesen új modellre van szükség, ahol felszámolják a jelenlegi megyei autonómia rendszerét, sokkal több megyére lenne szükség, ahol a helyi ügyeket teljes mértékben a megyékre bízná, és a kormányzó feladatait a megyei bizottságok vennék át, akiknek a tagjait és vezetőjét a szavazók választanák, de sokkal kisebb befolyással rendelkeznének, mint a mostani kormányzók.

Ez alapján a Kongresszus és a kormányzat venné át a megyék menedzselését, illetve jelentősebb szerepet kapnának a nagyvárosok, azok saját városi tanácsukat megtartva nem kapnak helyet a megyei vezetésben, de egy-egy nagyváros nagyjából egy egész megyét tenne ki. A megyék központi finanszírozását ezentúl is az előirányzatokból finanszíroznák, de azok felhasználását a bizottságok ellenőriznék és javasolnák.

A Képviselőház megtartaná jelenlegi létszámát, de ebben a felvetett javaslatban egyszerre több megye tartozhat egy kongresszusi körzetbe miközben 50 szenátor lenne, akiket a jelenlegi metódusban 25 körzetből választanának meg. Szabályozná a népszavazások tartását, egységesítené a választási eljárásokat. McCain információink szerint mindezt azzal fogja még megerősíteni, hogy egy jelentősebb, központilag homogénebb ország jobban képes ellenállni az olyan kihívásoknak, mint az infrastrukturális reform, egységesíteni lehet az oktatási szegmenst, a meghozott törvények mindenkire vonatkoznának.

Szerinte a gazdaság is sokkal egységesebb képet mutatna, mivel nemcsak a nyugati és bizonyos keleti megyék fejlődnének gőzerővel, hanem a szegényebb térségek is.

Union szenátora erre négy év vitát engedélyezne, és Harvey Dent újraválasztásának évében, figyelembe véve a jövőre kezdőd népszámlálási eredményeket, már az új rendszer lépne életbe.

 

Déli érzelmű civilek vonultak fel Warner Robinsban

2020. márc. 13. - National Observer (Dominick Taylor)


A mai nap déli érzelmű civilek vonultak fel Warner Robins belvárosában. A gyülekezés reggel 8 órakor kezdődött Lee tábornok szobránál, majd 9 órakor vonultak végig a főutcán, ezzel megbénítva a reggeli csúcsot. A tüntetést a déli jogok, kultúra, szellem, patriotizmus és törvények védelmében szervezték meg civilek, akik egyhangúan ítélték el Gloria Morgant. Szerintük ezzel a fekete nő alapjaiban sértette meg a déli embereket. Az esemény külön érdekessége, hogy egyetlen politikus sem vett részt rajta, illetve egyetlen szervezet sem hirdette meg ezt.

„Igen, szervezet és politikus nélkül vonulunk, mi Déliek. Az a fekete alap jogainkban sértett meg minket, s ezt nem hagyjuk annyiban. Ezért szervezetük közösen ezt a tüntetést, hogy hallják meg Cironia szerte, hogy elítéljük eme súlyos szabályszegést.” -nyilatkozta lapunknak az egyik tüntető.

„Déliek vagyunk, amire büszkék vagyunk! Nem hagyjuk, hogy megtapossanak minket, ezért is szerveztem meg többi társammal ezt a tüntetést. Sajnos tudjuk, hogy a sok északi képviselő és szenátor direkt nem akarja felfogni a dolgokat, és ez hatalmas probléma. Kiállnak amellett a nigger nő mellett, aki törvényt sértett, sőt lassan már szentnek állítják be! Ezt nem engedhetjük meg, hogy egyszerű köztörvényeseket az égig emeljenek!” -nyilatkozott lapunknak az egyik szervező, aki neve elhallgatását kérte.

A tüntetés során sokszor skandálták a következő mondatot hangosan: „Négerek! Ha nem tetszik Dél, Északon tágasabb!”

Az esemény délután 4 órakor ért véget.

Diplomáciai botrány a láthatáron

2020. márc. 13. - Cironia News (Alex Recon)


Az 1959-es új esztendő már első napjain meghozta az év egyik legnagyobb botrányának ígérkező eseményét. A kétes megítélésű Kuba tengeri hadgyakorlatot tartott, amikor is több gyakorlatozó hajójukkal megsértették a a ciron felségvizeket, illetéktelenül behatolva oda. Információink szerint a ciron haditengerészet reagálva az eseményekre több hajójával is a helyszínre sietett, ahol már nem találtak senkit, így az esetleges konfrontációra nem került sor. 

Meg nem erősített hírek szerint Ridgefield és a President Palace magyarázatot vár Kubától a történtekre, ahol a helyi hadügy miniszter sikeresnek, eredményesnek titulálta a gyakorlatot, miközben kikérte magának, hogy bármiféle határsértést elkövettek volna. 

"Kuba tiszteletben tartja a nemzetközi megállapodásokat, a gyakorlat mindvégig saját felségvizeken és nemzetközi területeken zajlott, ahogy az előre el volt tervezve. Nem léptunk ciron vizekre!"

Lapunk az eset kapcsán próbálta utolérni Harvey Dent elnököt, Paul Kramer védelmi minisztert, és Robert O'Connor haditengerészeti minisztert, ezidáig sikertelenül. Egy dolog már most biztosnak látszik, komoly diplomáciai feszültséget okozhat ez a két ország jövőbeni kapcsolatában, egyúttal intő jel a Moszkvával szimpatizáló szigetországgal szemben, ami hétről hétre egyre inkább baloldalra sodródik. . 

Sajtótájékoztató az első Kormányzók-Elnök kerekasztal tárgyalásról

2020. márc. 13. - Cironia News (Oliver Goldin)


1959 májusának első hétvégéjén: 2-3-án megtartották az első kerekasztal beszélgetést a kormányzók és az Elnök között Garfield megyében. A Harvey Dent kezdeményezésére megszervezett találkozó célja, hogy a kormányzat és a megyei vezetők közvetlen kapcsolat alakuljon ki és a kormányzók is közvetlenebb beleszólást kapjanak a napi országos politikába. A kétnapos rendezvény szombat délelőtt kezdődött és fényképeszkedésekkel, nyilatkozatokkal, sajtó nyilvános eseményekkel kezdték el. Utána zárt ajtós megbeszélések voltak. Majd minden megye képviseltette magát, egyedül Graham, Denfield, Eagle és Burkhill megye kormányzói nem jöttek el, illetve Walker megyét a kormányzóhelyettes képviselte Alexander Smith egészségi állapotára hivatkozva. Szombati napon díszvacsora is volt. Vasárnap Nicholas Mulligan és Harvey Dent közös sajtótájékoztatót tartott az aznapi megbeszélések lezárása után.

A sajtótájékoztatót az Elnök kezdte meg: "Először is köszönöm a lehetőséget Garfield megye vezetőjének és az itt élőknek, hogy lehetőséget kaptunk erre a kerekasztal beszélgetésre. Azt viszont sajnálom, hogy négy megye - Graham, Burckhill, Eagle és Denfield - nem képviseltette magát és a meghívásomra sem reagáltak. Ennek ellenére úgy gondolom, sikeresnek könyvelhetjük el a találkozót.

Azért kezdeményeztem ezt a konferenciának is beillő beszélgetést a kormányzók és a kormányzat között, hogy egyrészt tájékoztassam a kormányzat terveiről a megyék vezetői, másrészt az ő véleményüket is szerettem volna hallani ezekkel kapcsolatban. A legfontosabb téma a tervezett költségvetés volt, amit természetesen a Kongresszusnak kell elfogadnia, de úgy gondolom a kormányzóknak is fontos, hogy tudjanak a terveikről és a véleményüket beépíthessük. Fontos téma volt az egészségügy témája. Az állami kézben lévő egészségügy fejlesztését fontosnak tartottuk. Az államnak 69 kórház, 207 szakrendelőt, 721 háziorvosi rendelőt és 529 gyermekorvosi rendelőt tart fent, amire több, mint 1,7 milliárd dollárt tervez költeni, emellett további egészségügyi kiadások is várhatók. Emellett támogatni kívánjuk a magán és az egyházi kórházakat is.

További téma volt, hogy a megyék hozzájárulnak az adóbehajtáshoz, miért cserébe körülbelül egymilliárd dollárt kívánunk a megyéknél hagyni, amit szabadon felhasználhatnak majd a költségvetésben. Emellett a további egymilliárd dollárt szán azoknak a megyéknek a felzárkóztatására az állam, akik a gazdaságilag legelmaradottabbak. Ez kifejezetten a reformpárti képviselők és szenátorok kérése volt, melyet beépítettünk a költségvetés tervezésébe. Tájékoztattam a kormányzókat, hogy továbbra is folytatjuk a Taylor elnök által megkezdett utat a vidéki vállalkozások és farmerek támogatásában, melyre a költségvetésbe fél milliárd dollárt kívánunk költeni. Elmondtam a kormányzóknak, hogy a rendvédelem területén sem hagyjuk őket magukra és több, mint százmillió dollárral kívánjuk támogatni a megyei rendvédelmi szervek fejlesztését felszerelés és technológia területén.

 

Tájékoztattam a megyék vezetőit arról, hogy terveink szerint tömegsportra alkalmas létesítmények, sportpályák fejlesztésére is szánunk forrásokat másfélmilliárd dollár értékben, de azt is elmondtam nekik, hogy a tudomány és oktatás területén sem kívánjuk őket magukra hagyni. Segíteni kívánjuk az egyházi és magániskolákat, óvodákat és egyetemeket több, mint egy millárd dollár értékben és a munkavállalók tovább- és átképzését is támogatni szeretnénk forrásokkal. Emellett nem feledkezünk meg a szociális és tanulmányi ösztöndíjakról sem. Fontosnak tartottam hangsúlyozni, hogy benyújtásra került az USA-val és Kanadával kötött kétoldalú egyezmény, melyben nagy hangsúlyt kaptak az oktatási együttműködések is és bátorítottam a kormányzókat, hogy minél elterjedtebb legyen a külföldi ösztöndíj lehetősége is. Továbbá a cégek kutatási és fejlesztési támogatását is támogatandónak tartjuk, mely megjelenik a költségvetésben is.

Nagyon fontos téma között említhetjük, hogy a kormány a költségvetésben közel húszmilliárd dollárt szán infrastrukturális fejlesztésekre. Ebbe nem csak állami, de megyei fejlesztésekre is szánnak forrásokat. Ebbe a kormányzat a megyéket is be kívánja majd vonni a végrehajtási rendeletekben részletezve: a nyomvonalak kijelölésébe és egyéb kérdésekbe a megyéknek is beleszólást kívánnak engedni.

Amiben talán nagyobb lehet az ellentét az a vámok kérdése. Próbáltam érveimmel meggyőzni a kormányzókat, hogy támogassák ők is a vámok bevezetését, ami szerintem kevesebb sikerrel történt meg, mint reméltem. Vázoltam a mostani gazdasági szituációt, ami nagyon rossz a ciron farmerek és cégek számára. Nem elég anyagiakkal támogatni a mezőgazdaságot, hanem a piaci lehetőségeiket is javítanunk kell jogszabályokkal. Tájékoztattam a kormányzókat a jelenlegi jogi állapotról: behozatalra nincs természetesen most nincs vám, mivel azt törvénnyel kell szabályozni és jelenleg nincs ilyen törvény hatályban. Ennek az a következménye, hogy a hazai piacot elárasztja a külföldi rosszabb minőségű áru és mivel árérzékenyek a gazdasági szereplők, elsősorban ezeket vásárolják fel. Külföldön pedig nagymértékű vámokat kell fizetniük a farmereknek így nem tudnak versenyezni a külföldi árakkal. Egyedül az USA vámmentes piaca menekülő út egyelőre, de ez tarthatatlan állapot szerintem. A vámokkal véleményem szerint a hazai piacon erősítjük a farmereket, így több árut tudnak itthon eladni, illetve a vámok - amiket ismétlem már kint meg kell fizetniük - csak út tudjuk lebontani, ha kétoldalú megállapodásokat kötünk. Azonban más országok nem fogják elengedni a vámokat, csak ha mi is engedményeket teszünk és megnyitjuk a piacokat. De ehhez kellenek a vámok.

Összességében úgy látom sok témát tudtunk megbeszélni és konstruktívnak ítélem, és még egyszer szeretném megköszönni a Garfield-i emberek türelmét és Mulligan úr segítségét a szervezésben is."

Ezután Garfield megye vezetője tartotta meg tájékoztatóját: "Nagy megtiszteltetés volt Garfield megye számára, hogy az első kormányzók részére szervezett nagyszabású rendezvény házigazdája lehetett, személy szerint bízok abban, hogy a jövőben is sor kerül hasonlóakra és minden megyében megtarthatunk egy ilyet. Fontos, hogy azok az emberek, akik helyben dolgoznak és tesznek az egyes megyék boldogulásáért, nagyobb teret és beleszólást kapjanak az országos politikába. Valami ezen a téren elindult és megmozdult, ennek lehetőségét pedig személyesen is köszönöm Dent elnöknek, és javaslom, tartsa meg ezt az irányt, mert ez az, ami valóban az ország hasznára válhat. Nem mondhatom, hogy az egyetértés mindent felülmúló volt. Sok megye sok kormányzója volt jelen, ami önmagában hordozta, hogy nem minden kérdésben fogunk azonos álláspontra helyezkedni. Mégis úgy hiszem, a kétpárti politizálásban ennek helye van és szükségszerű, hogy véleményeinket ütköztessük. Személy szerint az eseményt sikeresnek ítélem és értékelem, amennyiben pedig gyermekbetegségeit kiküszöböljük a jövőben, egy még hatékonyabb eseményt hozhatunk tető alá. Mindebből pedig végső soron a megyék és a választópolgárok fognak a legtöbbet profitálni, ami elsődleges célunk kell, hogy legyen és ami egyben igazolja ezen konferenciák létjogosultságát. Bízom abban, hogy a jövőben sok más fontos témát is képesek leszünk megbeszélni, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nem csak gazdasági kérdések várnak megoldásra hazánkban. Köszönöm a lehetőséget, hogy mint házigazda kormányzó jelen lehettem és bizakodva tekintek a jövőbe. Isten áldja Cironiát!"

Rick Fulton mozgalmat szervez Harvey Dent és a progresszívak ellen

2020. márc. 10. - National Observer (Nick Robertson)


JEFFERSON CITY – Meleg nyári nap, rengeteg érdeklődő jelent meg Rick Fulton rendezvényén, ahol bejelentette, hogy újraindul a mandátumáért a jövő évi félidős választáson. Az eddig kevésbé ismert törvényhozó ugyanakkor egyórás beszédében nemcsak erről beszélt, hanem felvázolta tervét, hogyan kívánja legyőzni Dent elnököt és a progresszívakat.

 „Valódi megoldásokra van szükség, valódi konfrontációkra van szükség, meg kell mutatnunk, hogy nem támogatjuk Harvey Dent és a progresszív elvbarátai súlyosan veszélyes politikáját. Azért indulok újra szenátornak, hogy megvédjem Legrandot ezektől a pusztító politikai döntésektől.”  Legrand junior szenátora vissza akar térni az „egyetemleges, ciron kulturális és társadalmi értékekhez.” Fulton folytatta: „Vannak olyan kérdések, amelyekben nem lehet egyezkednünk, meg vannak olyan kérdések, amelyekhez vissza kell térnünk annak érdekében, hogy hazánk ismét erős, erkölcsös és bátor nemzet legyen.” Fulton szerint ebben jelentős változásokat kell elérni. „Többek között tiltani kell a pornógráfiát, olyat a posta se szállíthasson, ahogy a különböző szexjátéknak nevezett erkölcstelen dolgokat, a prostitúciót, az abortusz mindenféle formáját. Ideje visszatérni a régi keresztény gondolkodáshoz, Istenhez, hiszen keresztény múltunk segített abban, hogy független államot hozhassunk létre.”

Fulton ennél is tovább ment, szerinte a progresszívak elfordultak ettől az iránytól. „Csak nézzünk a Progresszív Pártra. Legutóbb egy katolikust jelöltek, aki idehívta a pápát, az egyik utolsó teokratikus diktátorát a világnak, aki a középkor óta azon ügyködik, hogy igája alá hajtsa a keresztény embereket. Glover pedig idehívta, hogy a pápaság feje alá adja hazánkat. A progresszív pártelit nem hisz erkölcsben és morálban, nem hisz vallási elveinkben, csak saját hatalmi igényeit akarja kielégíteni.” A szenátor szerint a Reform Pártnak ebből az irányból is támadnia kell az ellenfelét. „Először is, a Reform Pártnak fel kell vállalnia, hogy mi képviseljük az evangéliumi keresztényeket, hiszünk abban, hogy a vallásnak fontos szerepe van államunk életében. Aztán kiállunk a pápa ellen, támogatjuk a néger barátainkat a polgárjogokban, hiszen ők is annyira konzervatívak és keresztények, akárcsak mi.”

Fulton hozzátette: nemcsak kampányt, hanem mozgalmat is kell építeni. „Ha igazam lesz, ez a morális, erkölcsös és keresztényi, alulról szerveződő mozgalom nemcsak eldönti a következő választás sorsát, de hosszú időre ellenzékbe kényszeríti a Progresszív Pártot.”

Gloria Morgant letartóztatták Hamiltonban

2020. márc. 07. - Ridgefield Times (Howard Briggs)


„Ez egy nyílt tiltakozás annak kifejezésére, hogy a megyei vezetés lépten-nyomon megpróbál minket kiszorítani az általunk annyira szeretett hazánkból” – mondta Gloria Morgan néger varrónő, amíg várta a kiérkező hatóságokat, hogy rabosítsák. A néger munkásnő a tiltás ellenére fehéreknek fenntartott boltban vásárolt.  Ezt pedig Greene-ben tiltják a hatályban lévő szegregációs rendeletek, és a kiérkező rendőrök, újságírók és a NAACP tagjai előtt kísérték a rendőrőrsre, ahol rabosították, felvették az adatait, majd azt a kerületi ügyészi hivatalba fogják továbbítani, ahol az ügyész dönt, hogy ez vádemelési eljárást von-e maga után, de dönthet úgyis, hogy szabálysértésként pénzbírságot vet ki.

Gloria elmondta, hogy előre eltervezte az akciót. „Igen, már régóta terveztem, hogy felhívjam a figyelmet arra, ami Délen folyik. Mi miért nem vásárolhatunk ugyanott, mint a fehérek? A mi pénzünk nincs olyan jó, mint másoké? Mi miért nem vehetjük meg ugyanazokat a dolgokat?”  Gloria elmondta, nem saját magáért, hanem a gyerekei és az unokái érdekében cselekedett. „Mi nem akarunk északra vándorolni, mi itt akarunk maradni, de ideje lenne, ha emberszámba vennének miket.”

Jelenleg több déli megyében van érvényben olyan rendelet, amely szegregálja az oktatási intézményeket, a boltokat és a tömegközlekedést.

Mark Scott győzött az időközi választáson

2020. márc. 01. - Ridgefield Times (Howard Briggs)


HAMMOND – Az osborne-i időközi képviselőválasztáson Mark Scott progresszív jelölt a voksok 49,8 százalékával győzött, ellenfele, Ray McMiller 49,3 százalékkal lett második, a szavazatkülönbség mindösszesen 116 szavazattal győzött a mérsékelt progresszív. Miközben McMiller 1 százalékponttal győzött Hammondban, Garyben és South Bendben Scott 4-5 százalékponttal nyert, ez, és a hammondi szoros második hely hozta meg a sikert.

Ez történelmi győzelem, hiszen ez az első olyan választás, ahol egy progresszív jelölt legyőzött egy reformpárti jelöltet a konzervatív kongresszusi körzetben. Ugyanakkor sok bizonytalanság uralja a jövőt. Ez egy időközi választás, egy félidős választáson várhatóan sokkal több konzervatív szavazó fog részt venni voksoláson, éppen ezért lesz fontos, hogy a fontos kérdésekben miként szavaz Scott, támogatja-e Nathen Bartek leváltását, hogy szavaz a vámok ügyében, és még lehet sorolni a példákat.

Kormányzók, külföldi út, költségvetés

2020. febr. 25. - Ridgefield Times (David Rossi)


RIDGEFIELD CC - Sajtótájékoztatót tartott a President Palace-ban Kensi Blye sajtófőnök és ezúttal Martin Gregg kabinetfőnök is elkísérte. A sjatótájékoztatón több téma is előkerült hol egyikük, hol másikuk reprezentálásában. Természetesen a végén a sajtó akreditált tagjai feltehették kérdéseiket is,

Az egyik legelső téma volt, hogy Harvey Dent elnök észak-amerikai külföldi körutat tett, amit a kormányzat nagyon sikeresnek tart. A kabinetfőnök be is jelentette, hogyaz USA esetében "a két ország megválasztott vezetője elvi megállapodást kötött a szorosabb együttműködésről, gazdasági, kulturális és nemzetvédelmi területen is." Hozzátette, hogy a Kongresszusnak is ratifikálnia kell. Az előzetes megállapodást már meg is küldte a kormányzat a törvényhozásban a Szenátus többségi vezetőjánek is, illetve a teljesen végleges dokumentumot a két ország a nagyköveteken keresztül véglegesíti. Hasonlóan gyümölcsöző volt az Elnök Kanadában tett látogatása is. Az elkövetkező külföldi útja az Elnöknek izraelbe fog vezetni.

További fontos téma a költségvetés, aminek már a második körös előzetes tárgyalása folyik. Az előző személyes találozó után a "reformpárti észrevételeket és kifogásokt beépítve" újabb változatot kldött előzetes egyeztetés céljából a Kongresszus tagjainak és a Házelnöknek is. Kensi Blye elmondta, hogy a költségvetés várhatóan 54 millárd dollár bevétellel számol és a legfőbb kiadási pontok az infrastruktúra, az egészségügy és a nemzetbiztonság. De számos más területre is fordítanak majd forrásokat. A megyéknek is jár forrás az állami adózásban való részvételért, illetve szociális kiadások is vannak betervezve és a megyéket nem hagyják magukra az oktatás területén sem.

Szóba került, hogy az Elnök nem túl bizakodó a kormányzói egyeztetés kapcsán. Minden kormányzónak küldött meghívót, de eddig csak tíz kormányzó jelzett egyáltalán vissza. A többiek a megkeresést illetően több, mint a fele kormányzó váalszra sem méltatta az Elnököt. Ennek ellenére Garfield kormányzójával egyeztetve Garfield megyében tartják meg majd május elején az első ilyen találkozót, ahol a kormányzók ötleteit várják. Erre reagálva a kabinetfőnök hozzátette, hogy örülnek Anderholt kormányzó kezdeményezésének és hasonló ötleteket, igényeket várnak az egyeztetés során is. Az Elnök pedig többek között a tervezett költségvetésről is tájékoztatja majd a megyék vezetőit.

Győztesek és vesztesek a Választás Estéje után

2020. febr. 19. - National Observer (Nick Robertson)


A tegnapi választások érdekes eredményeket hoztak, és az estének vannak nagy nyertesei, de ugyanúgy vannak vesztesei. A cikkben körbejárjuk, ki örülhet, ki búslakodhat, kinek van lehetősége visszavágni.

GYŐZTESEK

Elizabeth Byron

A megválasztott denfieldi szenátor mindenképp boldog lehet. Ő az első olyan progresszív politikus, aki abszolút többséggel nyert meg megyei szintű választást. Habár tavaly Dent elnök győzött Denfielden, de neki nem sikerült 50% felé tornáznia a szavazatait, viszont Byron 96 százalékos feldolgozottság mellett 50,3 százalékkal vezet, és nem valószínű, hogy a fennmaradó szavazatok ezt komolyan befolyásolnák. A kérdés már csak az, hogy ha megválasztják, tudja-e tartani a független attitűdjét, amelyet a Reform Párt biztosan górcső alá fog venni. Byron 1962-ig marad szenátor, akkor szállhat ringbe egy teljes mandátumért.

Mark Scott

A progresszívak fiatal reménysége, aki egy karakteresen reformpárti körzetben próbálkozik megszerezni egy olyan körzetet, ahol eddig csak reformpárti jelöltek győztek, 20 százalékpontos előnnyel verte meg Mitchell Pritchettet, aki a progresszívak korábbi jelöltje volt, és aki markáns támadásával elérte, hogy adományozzanak neki – igaz, ez nem volt elég a sikerhez. A reformpárti és a progresszív előválasztáson nagyjából ugyanannyi választó vett részt, és Scott szerezte a négy jelölt közül a legtöbb szavazatot Hammondban, ami igencsak aggasztó a Reform Pártnak.

A kérdés, hogy ha meglesz a reformpárti ellenfele (ugyanis Ray McMiller és Dave Hopkins között mindössze 33 szavazat a különbség, ezért újraszámolnak), és szembe kell néznie a teljes reformpárti elittel és gépezettel, képes lesz-e győzni.

A Progresszív Párt

Az elnök pártja büszke lehet, hiszen sikerült megnyerniük Denfieldet, amely pár hete még inkább csak álom volt, és sikerült jelentős részvételt produkálni Osborne 2. kongresszusi körzetében, és jön Denfield 3, ahol Byron nagyon népszerű volt. Ugyanakkor nem lesz könnyű dolguk, ha győzelemre akarják segíteni Mark Scottot a hammondi körzetben. Frank DeWine szenátor korábbi körzete az egyik legpirosabb.

VEGYES

Harvey Dent

Az elnök is boldog lehet, hiszen a denfieldi eredményét Byronnak sikerült túlszárnyalni, erősített a megye iparvidékén, és habár gyengült Warwickben, és Salt Lake City hű maradt Farrellhez, a vidéki térségek erősítették a megválasztott szenátort. Másrészről viszont nem felhőtlen a boldogsága, mert mind Byron, mind Scott azzal szerzett magának valódi támogatást, hogy függetlenül fognak politizálni az elnöktől.

 

VESZTESEK

Reform Párt

Rossz estéje volt a Reform Pártnak. Elvesztettek egy olyan szenátusi mandátumot, amely 1946 óta volt a kezükön, bajban vannak Osborne 2-ben. Stuart Hoyt zárt ajtók mögött fog egyeztetni a szenátusi vezetéssel, hogy megtalálják a progresszív mérsékeltek felemelkedését, és megőrizzék a szenátusi többségüket. Emlékeztetőül, négy olyan szenátor is akad, akinek olyan megyében kell győznie, amelyet Dent nyert, és további háromban igen szoros eredmény született, amely megnehezítheti a védekezést.

De a kongresszusi Reform Párt sem pihen, hiszen nekik meg kell védeni Osborne 2-t, ahol Mark Scott esélyes lehet progresszív színekben. A McMiller-Hopkins párviadalban még túl korai dönteni, ezért az RKKB várhatóan Scottra összpontosít majd. További probléma lehet Denfield 3. kongresszusi körzete, ahol májusban lesz időközi választás, de Elizabeth Byron 52-46-ra legyőzte Dustin Farrellt.

Dustin Farrell

Valószínűleg szomorú Farrell szenátor is, akinek pár hónap után távoznia kell a felsőházból, mivel elbukta a választást. Több reformpárti forrás Denfieldből Farrellt okolja a verségért, amiért „nem volt elég profizmus a kampányban, nem volt aktív, keveset járta a megyét.” Több megyei politikus vészjóslónak látta, hogy Byronnak több forrása van egy piros megyében, mint a hivatalban lévő szenátornak. Dave Merrick denfieldi kormányzó korábbi beosztottjáról egy baráti társaságban tegnap azt mondta: „Most elbukta ezt a versenyt, de három év múlva, sokkal felkészültebben, a győztes helyéről fogja elmondani a beszédét.”

Weller:

2020. febr. 14. - Ridgefield Times (David Rossi)


Kurt Weller korábbi kongresszusi jelölt, akit később Harvey Dent megválasztott elnök felkért a kereskedelmi miniszteri pozícióba. A jelölt elfogadta a jelölést és a Szenátus megfelelő bizottsága meghallgatása után a teljes Szenátusban is megkapta a kellő számú szavazatot. A politikussal David Rossi készített interjút érintve a vámok kérdését és sok mást is.

David Rossi: Először is gratulálok! Sokan támadják a kormányt az összetétele miatt. mi erről a véleménye?

Kurt Weller: Köszönöm szépen. Úgy gondolom mindenkinek szíve joga véleményt mondani a kormány összetételéről. Én úgy látom, hogy minden pozícióba olyan embereket jelölt, akik az adott területhez értenek is. Az adott szakmában van végzettségük, szereztek tapasztaltot. Ahogy én is. Szerintem fontos, de nem a legfontosabb kérdés a pártállás, pártpreferencia. Abban játszik szerepet, hogy a miniszter képes és hajlandó-e végeghezvinni a programot, amire az Elnököt és a kormányát a választók felhatalmazták. Emellett látni kell, hogy több pozícióba olyan emberek kerültek, akik korábban nem is politizáltak. És ez így a jó. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy amikor a kormány összetételét bírálják, senkinek sem szabad elfeledni, hogy a jelölteket a Szenátus is megszavazta.

D.R.: Ön a kereskedelmi miniszteri posztot kapta. Egyik legfontosabb téma volt a kampány során és jelenleg is a vámkérdés. Mik a tervek?

K.W.: Le kell szögeznem valamit az elején: a vámokat szükségszerűnek tartom mind politikai, gazdasági és társadalmi tekintetben is. Minél hamarabb ki kell dolgozni egy részletes ugyanakkor általános törvényt ebben a kérdésben. Ez kicsit ellentmondásos lehet, de valójában nem az. Álatlános rendelkezéseket kell hozni a szabályozás tekintetében, ami általánosan vonatkozik a termékekre, de részletesnek kell lennie abban, hogy milyen felhatalmazást kapnak a kormány tagjai, milyet nem, illteve milyen vámkulcsok vonatkoznak az egyes termékekre.

D. R.: Sokan a vámtörvény megalkotását egybekötik a szabad piac végével. Mit szól ehhez a kritikákhoz?

K.W.: Sajnos ki kell ábrándítanom azokat, akik a vámokat a szabad piac végének tekintik: a szabad piac ebből a szempontból már ma sem létezik és mi nagyon lemaradtunk ebben a kérdésben. A tények a következők: a behpzatalt tekintve nagyon egyszerű a helyzet: a Alkotmány egyéertelműen fogalmaz ebben a kérdésben. A I. cikk több helyen foglalkozik a vámok kérédésével, aminek eredménye, hogy a vámok kérdésének kezelése a Kongresszus kezében van: törvénnyel kell szabályozni. Mivel ilyen törvény nincs, a behozatal - származási országtól függetlenül - senki nem fizet vámot. A kivitelt tekintve is egyszerű a helyzet. Ebbe nekünk nincs beleszólásunk, minden ország maga határozza meg, hogy mekkora vámot kell fizetni a ciron termékek után. És mindenhol kell, kivéve az USA-ban. Ez nagyon jó indulat a részükről, hogy 0%-os vámot vezettek be a ciron termékekre. Mindenhol máshol kell. Az Egyesült Királyság például átlagosan 5%, Franciaországban átlagosan 8%. De a dél- és közép-amerikai országokban ez az érték még nagyobb.

D.R.: És ennek mi a következménye?

K.W.: A legyegyértelműbb következmény, hogy a piacaink nagyon nyitottak, bárki bármilyen árut behozhat. Olcsóbb, rosszabb mínőségűt is, ami árhátrányt okoz a ciron farmereknek az itthoni piacon. Külföldre pedig nagyon egyoldalúan kereskedünk. A kereskedelmünk döntö többsége - több, mint 90%-a - az USA-ba megy. Ez egyértelmű, mivel más országokban a mgas vámok miatt árhátrányban vannak és csak drágábban tudnák az árujukat eladni. Ez nagyon egyoldalú kereskedelem és ez nem egészséges.

D.R.: Mit kell és lehet tenni?

K.W.: Nagyon fontos, hogy a vámok bevezetésével - az USA-val megtartva a 0%-os kölcsönös vámkulcsot - megvédeni a piacainkat ezzel erősíteni a hazai vállalkozókat. Ezután kétoldalú egyezményekkel más országok piacait is megnyitni az exportra termelők számára. Ez az egyetlen gazdaságilag helyes út. Így az exportunk nem lesz ennyire egyoldalú, több lábon állhat, ami mindig jobb, mintha egy ország - mégha oly baráti, mint az USA is - piacára tűmaszkodni.

A Reform Párt lendületet akar szerezni magának az osborne-i időközi választás miatt

2020. febr. 10. - Cironia News (Jim Dowling)


SILVER CITY – Thomas Levin képviselő, aki a Reform Párt Kongresszusi Kampánybizottságát is vezeti, bejelentette, hogy hirdetésekben fogják kérdezni azokat a progresszívakat, akik olyan körzetekben nyertek, ahol René West győzött, hogy támogatják-e Mitchell Pritchett jelöltségét. „Az osborne-i időközi választást vízválasztó lesz, mert láthatjuk, hogy az esélyes jelölt megpróbálja a demokráciával szembeni lépésnek beállítani, ha egy kormányzó a pártjához tartozó személyt küld a Szenátusba. A választási vereséget meg kellene emészteni, ha nem sikerült kormányzót választani, ez van. De a valódi veszély, ha Mitchell Pritchett nyer, le fogják váltani Nathen Barteket a házelnökségről. Ezzel a hirdetéssel csak azt szeretnénk tudni, hol áll a mérsékelt Progresszív Párt.”

Levin hozzátette, hogy sok adománygyűjtést szerveznek, és várják a további adakozók felajánlásait is. „Meg kell állítanunk a progresszív rohamot, ez a gondolkodás nem tükrözi a ciron emberek véleményét.” Levin hozzátette: köszönettel tartozik Pritchettnek, „amiért meg fogja nekünk nyerni a választást. Két nagyszerű jelöltünk van, bárki is győz, könnyedén tartja meg a mandátumot.

Zavar a Reform Párt-ban

2020. febr. 10. - Ridgefield Times (David Rossi)


Osborne megye időközi választásán parázs vita robbant ki Marcus Mortimer, Dave Hopkins reformpárti politikusok, illetve Mitchell Pritchett progresszív képviselőjelölt-aspiráns között. A történet lényege, hogy Pritchett véleményezte a kormányzó lépését: szerintem nem a legdemokratikusabb - de törvényes - lépés volt a kormányzó részéről, hogy a megüresedő szenátori székért nem időközi választást írt ki - ahogy példáúl Denfield megyében tette a reformer kormányzó - hanem kinevezte a második kerületi képviselőt és így lett időközi választás a második választókerületben Osborne megyében.

Két dolgot fontos tisztázni, mielőtt tovább megyünk: Egyrészt senki nem tett semmi törvénytelent, vagy alktományellens dolgot. Másrészt ezt senki nem is állított csak véleményezte. A politiaki vitának következtében több szereplőt is megkerestünk: Mitchell Pritchett elmondta nekünk: "Ez egy politikai vita. Nem azt mondtam, hogy a kormányzó törvénytelent tett volna. Csak azt, hogy szerintem lett volna demokratikusabb megoldás is, méghozzá az időközi változás. Ezt a vitát szerintem le kell folytatni itt és később is, amikor kezdeményezni fogom a Képviselőházban - ha megbíznak a polgárok - a törvény módosítását. Szerintem minden ilyen esetben időközi választás kell és nem engedhetünk teret a politikai kinevezetteknek."

A következő kérdéseket küldtük el Stuart Hoyt többségi vezetőnek: 1) Egyetért-e azzal a többségi vezető, hogy egy reformpárti jelölt azért támad egy liberális jelöltet, mert az kiáll a demokratikus választások mellett? 2) Hisznek-e még a Reform Pártban a demokratikus választásokban? 3) Ön szerint helyes lépés volt, hogy Marcus Mortimer politikai kinevetett küldött a Szenátusba, ahelyett, hogy a választókra bízta volna a döntést, hogy egy választói felhatalmazással rendelkező ember képviselhesse az osborne-i embereket a Kongresszusban? Stuart Hoyt a sajtófőnökén keresztül az alábbi közleményt küldte el (változtatás nélkül közöljük):

Nagyon igazságtalan, amikor egy újságíró megpróbál politikai jelöltek mellett lándzsát törni, ahogy most is. Stuart Hoyt többségi vezető mindig is a törvényesség és az Alkotmány betartása mellett állt és áll, ahogy most is: teljes mellszélességgel támogatja Frank DeWine szenátort, aki kiváló törvényhozóként ismertette meg magát a Képviselőházban, és biztos benne, hogy a Szenátusban is hasonló hírnévre fog szert tenni. Ha a félidős választásokon elindul az időközi választásokon, hogy betöltse a mandátumot, a többségi vezető és a Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága teljes mellszélességgel támogatni fogja. Marcus Mortimer teljes mértékben törvényesen járt el, amikor a félidős választásokig személyes döntésével kijelölte az új szenátort – erre törvény kötelezi, amelyet a progresszívak is támogattak. Természetesen nincs ellenvetés azzal, hogy Albert Lee alelnök szenátusi helyére is hasonló metódussal jelöltek. Minden egyéb felvetés a valóságtól elrugaszkodott politikai hergelés, amelyben a többségi vezető nem kíván részt venni.

Hoyt szenátor tehát egyértelmű választ nem adott kérdéseinkre, ellenben elkezdte pocskondiázni az újságírót, aki végzi a munkáját. Marcus Mirotmernek is elküldtük kérdéseinket, de ő nem válaszolt a megkeresésünkre. Azonban sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között a következőket mondta: "A megye minden képviselőjelöltje jobban tenné meglátásom szerint, ha inkább a kampányával és a második kerület polgáraival foglalkozna, egyben pedig arra törekedne, hogy a Képviselőházba kerülve öregbítse nemzetünk jó hírét. Nem a képviselőjelöltek tiszte megítélni azt, ami egy kormányzó jogköre és felelőssége."

Azért érdemes megemészteni a kijelentést, főleg az utolsó mondatot. Tehát nem joga - avagy tiszte - véleményt nyilvánítania egy polgárnak a kormányzója tetteiről, legyen képviselőjelölt vagy egyszerű választópolgár? A kampánynak nem része az egyes politikai események véleményezése? Ezek szerint a kormányzó válasza nem az előbbi kérdésekre.

A Visszatérés Amerikába Szervezet először jelent meg a sajtó előtt

2020. febr. 07. - Ridgefield Times (Oliver Goldin)


A mai nap során Ridgefieldben a frissen bejegyzett és megalapult Visszatérés Amerikába Szervezet megválasztott vezetője válaszolt a sajtó munkatársainak a kérdésekre. A szervezet megjelenése viharként söpört végig az országon és borzolta fel a kedélyeket. Brady Payton most minden öntudatos ciron polgárhoz szólt. "Igen, valóban az szervezetünk célja, hogy megvalósítsuk Cironia visszacsatlakozását az Egyesült Államokhoz. "Reunion", ez a mi vezérszavunk. Újra egyesülni azzal a szuperhatalommal, amivel oly régre visszanyúló közös történelmünk van és ahova a kezdetek óta tartozunk lényegében. Ha rajtunk múlik, Cironia lesz az 50. tagállam."

Arra a kérdésre, hoyg mégis mi motiválta őket az alapításban, határozott álláspontot képviselt. "A jelenlegi politikai elit az állóvízben tapicskol, mondom ezt pártállástól függetlenül, mindkét oldal csak a maga kis homokozójában próbál előtérbe kerülni, de az emberek nem élnek jobban az elszakadás óta. El akartunk szakadni, hogy magunk kezébe vegyük a sorsunkat, de kormány követ kormányt és azt látjuk, hogy igazából nem tudják mihez is kéne kezdeni egy országgal. Az Egyesült Államok egy megbecsült tagja voltunk, egy szuperhatalom vigyázása mellett. Most egy katonailag és gazdaságilag egyaránt kiszolgáltatott kisország vagyunk, az óceán közepén. Újabb és újabb társadalmi problémák merülnek fel, amit a kormányok nem tudnak itthon kezelni."

Arra a kérdésre, hogy ez nem egy fajta Déli autonómiára való burkolt törekvés-e, határozottan nemmel felelt. "Még a feltételezés is sértő, hogy azokhoz az ostoba tuskó déli politikusokhoz hasonlítsanak minket, akik még tovább szabdalnák nemzetünket. Mi nem tovább aprózódni szándékozunk, hanem valami nagy és csodálatossal egyesülni. Újra egyesülni. Számunkra az Egyesült Államok a lehetőségek hazája, nem pedig Cironia, ami jelenleg is mindenben a nagy testvért másolja csak. Ezért kár volt elszakadni, ha inden Amerikából adaptálunk."

Arra a kérdésre, hogy miért nem költöznek az USA-ba, felhborodottan válsazolt. "Már miért tennénk ilyet? Mi ezen a szigeten születtünk, itt éltük le életünket is. Nem a környezettel van bajunk, hanem a rendszerrel, a vezetéssel. Cironia szuverenitása és független működése egy teljesen okafogyott és indokolatlan jelenség, amit csak megerősítettek az elmúlt évek eseményei és politikai döntéshozatalai. Nem a ciron szigetet akarjuk elhagyni, hangsúlyozom."

Payton végül kitért arra is, hogyan kivánnak küzdeni céljuk megvalósulásáért. "Szigorúan demokratikus úton, a törvények adta keretek között. Független jelölteket fogunk a Kongresszusba juttatni, akik eljuttatják mindnehova hangunkat országszerte, egyúttal aláírás gyűjtésekbe fogunk kezdeni a téma kapcsán, hoyg népszavazásra vigyük a dolgot. Távlatokban gondolkodunk és türelmesek leszünk, megerősödünk. Várjuk minden érdeklődő és támogató polgár jelentkezését."  

Kórházba került Alexander Smith

2020. febr. 06. - National Observer (Dominick Taylor)


Válságos állapotban vitték kórházba ma reggel Alexander Smith-t. A walker kormányzó a hivatala kapujában esett össze. A portás azonnal értesítette a mentőket, akik a perceken belül a helyszínen voltak.

"Egyik pillanatban még jött, a másikban már a földön rogyott a kormányzóúr. Gyorsan értesítettem telefonon a mentőket, hogy gond van. Addig kimentem, hogy megnézzem az állapotát. Pulzusa és légzése nem volt, emiatt elkezdtem az újraélesztést, addig, míg meg nem érkeznek a mentők. Mikor kiérkeztem, még akkor sem volt állapotánál. A mentős urak átvették kezelését. Aggódom, hogy mi történhetett Mr. Smith-szel." -nyilatkozott lapunknak a kormányzóhivatal portása.

Lapunk a továbbiakról, Dr. Jeff Markkula főorvost kérdezte.

"Mikor beérkezett a mentő, már volt légzés és keringés is. A vizsgálatok kimutatták, hogy szívinfarktus okozhatta az átmeneti életjel kimaradást, de hála a mentősöknek, ezt sikerült visszahozni. Azonban jót még nem mondhatunk, hiszen a kormányzóúr még mindig élet és halál között lebeg, állapota válságos! De mi orvosok igyekszünk mindent megtenni, hogy felépüljön, hiszen erre esküdtünk fel." -nyilatkozta.

Chesterfield Szenátor tiltakozik az Union megyei kormányzói rendelet ellen

2020. febr. 06. - Columbia Post (Oliver Goldin)


A szenátus egyik prominens tagja, a mindig  szókimondó milliomos vállalkozó, Aleister Chesterfield sajtótájékoztatón adott hangot nemtetszésének és felháborodásának az Union megyében napokban a megyei tanács által is elfogadott, majd a kormányzó által szentesített deszegregációs rendelettel kapcsolatban. A petersoni törvénykező a rendelet 7. cikkeléyt kifogásolta, ami kötelező állami támogatást ír elő Union megye részére. "Ez abszurd! Egyetlen kormányzó sem foglalhat rendeletbe ilyet, ez túllép a megyei önrendelkezésen. Vagy ha mégse, javaslom megyénk krományzójának, hogy rendletbe foglalja, hoygt az állam évi 1 milliárd dollárral köteles minket támogatni."

Chesterfield szenátor elmondta, a ridgefieldi főügyészhez eljuttatta a megfelelő iratokat, hogy vizsgálják felül a rendelet jogszerűségét.  "Egyetlen kormányzó sem mondhatja meg vagy írhatja elő, hoyg az állam mire köteles forrásokat biztosítani. Ezt a kongresszusnak kell jóváhagyni és az előirányzatokba kelett volna belefoglaltatni, amit még progresszív többségű képviselőház mellett fogadtunk el. Az állami hivatalok deszegregációs átalakítáára viszont nem szerepeltek külön források."

A szenátor hangsúlyozta, ez nem a szegregációról vagy deszegregációról szóló kérdés. "Teljesen indifferens, hogy a szegregáció kérdésében mit gondolok én vagy bárki ebben az országban. Itt egy jogszerűtlen kormányzói rendeletről beszélünk, ami az állam pénzét herdálná kontroll és felügyelet nélkül. Nem tetszik az unioni progresszív kormányzó hozzáállása, ezen húzásával szembeköpte a Kongresszust és a demokratikus jogrendszerünket. De kritika illete a reform többségű megyei tanácsot is, amelyik megszavazott egy ilyen rendeletet. Valami bűzlik Unionban, de a petersoni polgárok egy fillért sem fognak fizetni azért, hogy máshol valósuljon meg valami az ő pénzükön. Minden megye gazdálkodja ki magának az errre szánható forrásokat és ne az államnál kalapozzanak."

Várjuk a további fejleményeket az ügy kapcsán...

Kávészünet

2020. febr. 06. - National Observer (Dominick Taylor)


Augusto Prescottot kérdezte lapunk a déli kérdésről.

„A Déli kérdés Cironián belül országos kérdés és nem pártpolitikai. Ezt onnan is lehet venni, hogy amikor pár évvel ezelőtt voltak a déli lázongások, akkor nem csupán egy párt emberei, hanem mindkettő déli konzervatívjai fogtak össze a Déli Autonómia ügyében. A Reform részről a volt cooki kormányzó, Walter George, a Progresszív részről pedig Lewis York voltak azok, akik nagyon is irányították az eseményeket. Számomra az volt a meglepő, hogy Lewis York, aki lássuk be, nem volt egy híres politikus, akkora hatalmas nagy tömeget volt képes megszólítani. Gyakorlatilag egész Walker megye fehér lakosságát mozgósította az ügy érdekében. De Walter George is egészen jó munkát végzett ebben a tekintetben, hogy még a cooki déli progresszívokat is megszólítani tudta. Amikor azok az események pörögtek, akkor nem igazán számított az emberek párthovatartozása, csak az, hogy déli érzelmű legyél, illetve fehér, hiszen lássuk be, hogy az egész incidenssorozatot a feketék kezdték azzal, hogy a konföderációs zászlókat égettek, Lee tábornok arcképeit tépdesték majd vizelték le. Ez nyilván felkorbácsolta az indulatokat a fehér, déli érzelmű lakosság körében, akik számára ezen tettek szentségtörésnek számítottak. Az események sajnos nem hozták el a Déli Autonómiát, hiszen az északi politikusok egésze gyakorlatilag be volt gyöppösödve, mert nem is akarták megérteni a Déli Autonómia tervezetét. De nem maradtak meg a harcok nyom nélkül, hiszen Walker megyében például a Lawrence zsoldosok és rendőrök nagyon is kegyetlenül bántak a lakosság minden tagjával, ami végül a volt kormányzó népszerűtlenedését, majd bukását jelentette. A rákövetkező kormányzóválasztást azaz Alexander Smith nyerte meg, aki egy keverék, hiszen liberális, de egyben déli konzervatív nézeteket is vall. A megválasztásával zárult le a hanyatló lawrence-i diktatúra és kezdődött el a virágzás kora Smith kormányzó képében, aki ténylegesen meghozta a változások szelét.

Hogy mit is lehet levonni tanulságként a Déli Lázongásokból? Azt leginkább, hogy nem szabad hergelni a déli embereket! Ezt megkéne tanulnia minden politikusnak, akár elnök, akár miniszter, akár a kongresszus tagja. Talán az elnök felelőssége a legnagyobb ebben a kérdésben, hiszen úgy kell kormányoznia az országot, hogy azt a déliek is elismerjék. Tehát igen, a déli konzervatívok kedvére is kell tennie minden elnöknek, hiszen ez a szavazótábor jelen állásában is nagyon stabil, és csakis olyat támogat, aki kiáll az ügyükért. Tehát, a déliek addig nem fognak megnyugodni, amíg nem sikerül kiharcolniuk egy autonómiát, vagy legalább egy Déli Ügyekért felelős Minisztert az elnöki kabinetben.

Igen, olvastam a hírlapokat, hogy mik történtek a Szenátusban és a Képviselőházban a déli zászlók ügyében. A részemről egyfajta provokáció volt, amit a levezető elnök tett. Nem szabadott volna megtennie, hiszen lehet, hogy éppen ez a szikra kell majd ahhoz, hogy tán egy nagyobb volumenű megmozdulás meginduljon.”

A „Tiszta Rendfenntartást” szervezet beadványt fogalmaz meg a Hatodik Fellebbviteli Bíróságra

2020. febr. 02. - Columbia Post (Henry Stevenson)


SEDGEFIELD – A „Tiszta Rendfenntartásért” jogvédő szervezet már 3 éve azért küzd, hogy a rendőri túlkapásokat is vizsgálat tárgyává tegyék Cironiában, legyen az korrupció, faji megkülönböztetés. Most vizsgálatot követelnek Guenther Mueller hírhedt kommunista terrorista ügyében. „Nem firtatjuk a Mueller által elkövetett terroristaakciókban véghez vitt hatalmas erőfeszítést, amelyet a rend őrei és az ügyészségek végeztek, viszont a halálával kapcsolatban felmerülnek valós kételyek, és Madison vezetését arra szeretnénk rávenni, ha komoly vizsgálatot hajtana végre, átvilágítaná a rendőröket, és amit lehet az ügyből, a nyilvánosság elé tárna.” A szervezet szerint akár a nemzetbiztonságot is érhette hátrány, amiért nem elfogták, hanem kivégezték Muellert. „Ha vallomást tenne, lehet, hogy a társaira is terhelő vallomást tett volna."

A szervezet azt szeretné elérni, hogy a megyei főügyész, a posztjáért éppen idén újrainduló Milford Corwin, kezdjen vizsgálatot, és azt  „igen aggasztónak” tartják, hogy eddig nem indult meg.

Reformpárti válasz az Üzenet a Köztársaságra

2020. febr. 01. - Morrison-Scott Channel (John Stetton)


Jó estét és sikerekben gazdag boldog új évet, Ciron Honfitársaim,

Nagy megtiszteltetéssel tölt el, hogy az Üzenet a Köztársaságnak kapcsán, amelyet személyesen hallgattam végig, ezáltal részt vehetek hazánk sorsának a diskurzusában.

Mint fiatal, anglo-ciron fiú, akinek az apja ciron, az anyja brit volt, és egy alsó középosztálybeli kétgyerekes család legifjabb tagjaként számomra Cironia és Graham megye a lehetőségek hazája volt. A szüleim kemény munkával elérték, hogy tanulhassak, az legyek, aki szeretnék, aki most vagyok. Tudtam, hogy ezért tartozok a hazámnak és a ciron embereknek, ezért is harcoltam 1939-től először a szovjetek, majd a nácik ellen, és tettem azt azért, hogy megvédjem a nemzetünket a rárontani készülő diktatúráktól. Akkor is a hazámat szolgálom, amikor a Szenátusban próbálok a polgárok érdekében tevékenykedni, amikor azt szeretném, hogy a ciron középosztály élete nap mint nap jobb legyen.

Cironia számára fontos volt, hogy olyan személyek vezessék, akik képesek felülemelkedni saját pártjukon, akik ideológia és nagy tervek helyett képesek a Kongresszussal együttműködve évtizedekre szóló közmegállapodásokat kötni. Az ideák fontosak, de amennyire erősek annyira megosztók is egyben. Nem lehet úgy országot építeni, hogy megfeledkezünk a másik politikai oldalról, vagy ha semmibe vesszük véleményüket. Csak akkor tudunk sikeres országot felépíteni, ha sikerül megegyezni a mindenki számára fontos ügyekben.

Mindamellett vannak olyan kérdések, amelyben nem lehet alkut kötni a szélsőségesekkel, Elnök Úr. Amikor ciron állampolgárok szabadságát korlátozzák, amikor megpróbálnak csoportokat kizárni a szavazásból, az ellen fel kell lépni. Minden ciron polgárnak joga van oda járatni a gyerekét iskolába, ahova szeretné, ott dolgoznia, ahova megvan a képzettsége, azon a buszon és vonaton utazni, amelyiken csak akar. De valóban, az oktatás a jövője ciron fiatalok ezreinek, kitörési pont lehet a szegénység és a megkülönböztetés világából. A ciron állam nem vonulhat ki belőle, igenis ellenőriznie kell az egyes megyék oktatási tevékenységét, hiszen gyereket nem lehet bőrszín, nem és vallás alapján megkülönböztetni.

Ezeken túl kiforrott tervekre, kezdeményezésre és új javaslatokra is szükség van, hiszen vitázni csak arról tudunk, aminek van koncepciója. Ideje az országot menedzselőknek megmutatni, hogy van koncepciójuk Cironia jobbá tételére, van tervük, hogy változtassanak dolgokon. Ilyenkor nem szabad restnek lenni, és vissza kell térni az ősi forrásokhoz, meg kell érteni, hogy korábbi vezetők, hogy tudtak nagy eredményeket elérni. El kell olvasni a történelemkönyveket, fel kell lapozni a memoárokat, és meg kell kérdezni az akkor és ott élőket és dolgozókat, melyek voltak a változás fordulópontjai.

Honfitársaim,

Mi egy erős és sokszínű nemzet vagyunk, amely hisz a szolidaritásban, hisz egymás szeretetében, és elutasítja a kirekesztést, az értelmetlen gyűlölködést és a demagógiát. Tudom azt is, hogy választások idején mindkét oldal őszintén hisz saját igazában, és ilyenkor össze is csapunk a politikai arénában, de amikor véget érnek ezek a viták, megszámolják az utolsó szavazatot is, gratuláljunk a győztesnek, fogjuk meg egymás kezét, és közösen folytassuk hazánk modernizációját.

Jó éjszakát, Cironia!

Üzenet a Köztársaságnak

2020. febr. 01. - Morrison-Scott Channel (Alex Recon)


Nathen Bartek: Tisztelt Kongresszus! Enyém a kiváltság és a megtiszteltetés, hogy felkérhetem Harvey Dent elnök urat, tartsa meg beszédét a nagyra becsült Kongresszus előtt! Köszönöm!

Harvey Dent: Tisztelt Házelnök úr, tisztelt Kongresszus! Képviselők, Szenátorok, munkatársak és minden ciron állampolgár!

Először is köszönöm a Házelnök úr meghívását! Nagy öröm számomra itt megjelenni, eleget tenni ennek a meghívásnak, mely egy régi hagyományra épül és mely jól kifejezi a törvényhozás és a végrehajtó hatalom közötti együttműködést, a közös munka erejét és a benne rejlő lehetőségeket, mert mindannyian – ha nem is mindenben egyetértve – az ország és a benne élők érdekéért küzdünk. Ez a küzdelem olykor vitát és olykor együttműködést igényel, de mindkét esetben az ország csak nyer, mert a vita során ésszerű kompromisszumok, egyetértés esetén pedig erőteljes felhatalmazással készülő döntések születhetnek meg. Ehhez mindenkinek sok sikert és kitartást kívánok.

Nem sok idő telt el történelmi távlatot tekintve országunk önállósodása óta, de ha egy ember életével vetjük össze, akkor már elég hosszúnak tekinthető ez az idő. Főleg, ha azt tekintjük már mennyi választás volt, már mennyi kormánya volt már országunknak és mennyit fejlődtünk azóta, hogy saját kezünkbe vettük az irányítást. Az elmúlt kormányok teremtettek jó és rossz hagyományokat, dolgoztak hatékonyan és kevésbé hatékonyan. Nem érzem feladatomnak értékelni és megítélni az előző Elnökök munkáját, de a tanulságot mindenképpen levontam belőle. A jó dolgokat meg kell tartani, amik pedig nem jók, azokon javítani vagy elvetni.

Az elmúlt évben azonban a választók döntöttek mind a törvényhozás mind a kormány összetételt illetően, amit – mint mindenkinek – nekem is tiszteletben kell tartanom és tiszteletben is fogom tartani. Ennek a döntésnek – és a Szenátus hatékony működésének – köszönhetően ma már a kormányzat teljes mértékben működőképes, a személyi feltételek adottak, hogy megvalósíthassuk a programot, amire a választók felhatalmazást adtak. Ugyanakkor látni kell, hogy a polgárok továbbra is bíznak a demokratikus kontrollban, amelyet a törvényhozás és annak összetétele biztosít. A választók döntöttek méghozzá a politikusok együttműködése mellett a szélsőségesek ellen.

Azon szélsőségesek ellen, akik nem csak belföldön, de külföldön is nagy veszélyt jelentenek mind a mi országunkra mind pedig a demokratikus alapértékekre világszerte, a jogállamra és az alapjogokra. Senki sem dughatja a fejét a homokba, fel kell vennünk a kesztyűt és lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szélsőségesek okozta veszélyt legyőzzük. Belföldön is megjelentek a veszélyek, amikre együtt kell megoldást találnunk a törvényhozásnak, a kormányzatnak, a megyéknek és nem utolsó sorban az állampolgárok közreműködésével. De nem elég a belföldi veszélyekkel foglalkozni, annak külföldi forrásának felszámolásában is részt kell venni nemzetközi partnereink segítségével és katonai szövetségeseinkkel.

Azonban nem csak ideológiai-politikai támadások érhetik országunkat, hanem gazdasági támadások is, amire szintén felkészültnek kell lennünk. Meg kell tudnunk védeni magunkat, amihez az első lépés, hogy kezünkbe vegyük a gazdaságunk irányítását. Növelni kell a belső gazdaság erősségét és a fogyasztást, meg kell erősíteni gazdasági határainkat és olyan megállapodásokat kell kötni külföldi gazdasági partnereinkkel, amik elősegíti a gazdasági fejlődést. Nem szabad magára hagyni a hazai vállalkozásokat, segíteni kell őket a fejlesztésben, a hazai piac erősítésében és a nemzetközi piacra lépés segítésében. Ugyanakkor a gazdaság másik fontos szereplőit sem szabad magára hagyni: a munkásokat. Segíteni kell őket, hogy magas szintű szakmát sajátítsanak el, segíteni kell őket, hogy munkát találjanak és segíteni kell őket, hogy megfelelő bért kapjanak a családjaik ellátásához.

George Lee: (Hoyt figyel, mérsékelt taps a reformpárti padsorokból. Jezza mosolyogva a fejét csóválja)

Harvey Dent: Azonban bármennyire is törekszünk ezekre azt látni kell, hogy ezeket a célokat nem csak a magunk érdekében hozzuk meg, hanem gyermekeinkért is, a jövő generációkért. Azokért a generációkért, melyeknek nem csak jó alapokokat kell kapniuk, de a jövőbeni kihívásokra nekik kell megoldást találniuk, a jövő lehetőségeivel nekik maguknak kell élniük. Ezt mi úgy segíthetjük elő, hogy olyan oktatásban részesítjük őket, mely felkészíti őket a nagybetűs életre, lehetőséget ad számukra a boldogulásra.

Az oktatás megszervezése immár megyei feladat, a közoktatási intézmények fenntartói és a közoktatás szervezői immár ők lettek. Emellett nagy szerepet vállalnak ezen a téren az egyházak és civil alapítványok is, melyekért nem lehetünk elég hálásak. Azonban a kormányzat nem maradhat le és szintén komoly részt kell vállalnia. A fejlesztésekbe költségvetési forrásokat kell biztosítani, ösztöndíjak segítségével segíteni kell a tehetséges, szorgalmas diákokat, hogy ne csak a hazai, de a nemzetközi oktatási szintéren is tapasztalatot szerezzen.

Nem elég a megfelelő oktatás biztosítása az embereknek joguk van a megfelelő egészségügyi ellátáshoz is. Ezen a területen komoly jogszabályi és tárgyi fejlesztésekre szükség van. A következő időszakban tisztázni kell az egyes szereplők – megyék, állam, magánszervezetek, egyéb szervezetek – szerepét és feladatkörét. Biztosítani kell mindenkinek, hogy megfelelő ellátásban részesüljön éljen is az ország bármely pontján.

George Lee: (taps reformpárti oldalról)

Harvey Dent: (a progresszív frakció tapssal fogadja a beszédet)

Harvey Dent: Nem szabad magára hagyni sem a vidéki sem a nagyvárosi embereket, de ugyanakkor a szükséges magánszférát meg kell hagyni nekik. Az államnak nem irányt kell mutatnia az embereknek, hanem lehetőséget biztosítania, hogy mindenki azt csinálhassa, amihez ért, amiben tehetséges és amit szeret is csinálni. Az államnak szolgálnia kell a népet és nem fordítva. Elnökként úgy érzem az a feladatom, hogy minden ciron embernek biztonságot nyújtsak és megteremtsem nekik a lehetőségek országát.

Úgy vélem a következő években nagy lehetőségek előtt állunk, melynek alapja a technológiai fejlődés. E mellett a kormányzat és a törvényhozás sem mehet el, mert ha kimaradunk ebből, akkor országunk hosszú időre lemarad a világ élvonalától. Fejlődnünk kell, fejlesztenünk kell nem csak az oktatás és az egészségügy, de a nemzetbiztonság, a hadsereg, a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások, a pénzügyek, a kereskedelem, a közlekedés, a média, az információterjedés területén is.

Remélem ebben a törvényhozás minden tisztelt Szenátora és Képviselője is segítségemre lesz. Együtt tudjuk előre vinni az országot egymás segítésével. Támaszkodjunk egymásra és használjuk ki az előttünk álló lehetőségeket, hogy a Ciron Köztársaság méltó helyét elfoglalja a világban.

Köszönöm, hogy meghallgattak! Isten áldja Cironiát és a ciron embereket!

Nathen Bartek: (osborne-i politikusok tisztességesen megtapsolják az elnök beszédét)

George Lee: (15 perc, és az MSC közvetíti a Reform Párt válaszát)

George Lee: (Az MSC Ridgefieldből élőben közvetíti George Lee szenátor (R-Grah.) az Üzenet a Köztársaságra adott válaszát:

George Lee: Jó estét és sikerekben gazdag boldog új évet, Ciron Honfitársaim, Nagy megtiszteltetéssel tölt el, hogy az Üzenet a Köztársaságnak kapcsán, amelyet személyesen hallgattam végig, ezáltal részt vehetek hazánk sorsának a diskurzusában.

Mint fiatal, anglo-ciron fiú, akinek az apja ciron, az anyja brit volt, és egy alsó középosztálybeli kétgyerekes család legifjabb tagjaként számomra Cironia és Graham megye a lehetőségek hazája volt. A szüleim kemény munkával elérték, hogy tanulhassak, az legyek, aki szeretnék, aki most vagyok. Tudtam, hogy ezért tartozok a hazámnak és a ciron embereknek, ezért is harcoltam 1939-től először a szovjetek, majd a nácik ellen, és tettem azt azért, hogy megvédjem a nemzetünket a rárontani készülő diktatúráktól. Akkor is a hazámat szolgálom, amikor a Szenátusban próbálok a polgárok érdekében tevékenykedni, amikor azt szeretném, hogy a ciron középosztály élete nap mint nap jobb legyen.

Cironia számára fontos volt, hogy olyan személyek vezessék, akik képesek felülemelkedni saját pártjukon, akik ideológia és nagy tervek helyett képesek a Kongresszussal együttműködve évtizedekre szóló közmegállapodásokat kötni. Az ideák fontosak, de amennyire erősek annyira megosztók is egyben. Nem lehet úgy országot építeni, hogy megfeledkezünk a másik politikai oldalról, vagy ha semmibe vesszük véleményüket. Csak akkor tudunk sikeres országot felépíteni, ha sikerül megegyezni a mindenki számára fontos ügyekben.

Mindamellett vannak olyan kérdések, amelyben nem lehet alkut kötni a szélsőségesekkel, Elnök Úr. Amikor ciron állampolgárok szabadságát korlátozzák, amikor megpróbálnak csoportokat kizárni a szavazásból, az ellen fel kell lépni. Minden ciron polgárnak joga van oda járatni a gyerekét iskolába, ahova szeretné, ott dolgoznia, ahova megvan a képzettsége, azon a buszon és vonaton utazni, amelyiken csak akar. De valóban, az oktatás a jövője ciron fiatalok ezreinek, kitörési pont lehet a szegénység és a megkülönböztetés világából. A ciron állam nem vonulhat ki belőle, igenis ellenőriznie kell az egyes megyék oktatási tevékenységét, hiszen gyereket nem lehet bőrszín, nem és vallás alapján megkülönböztetni.

Ezeken túl kiforrott tervekre, kezdeményezésre és új javaslatokra is szükség van, hiszen vitázni csak arról tudunk, aminek van koncepciója. Ideje az országot menedzselőknek megmutatni, hogy van koncepciójuk Cironia jobbá tételére, van tervük, hogy változtassanak dolgokon. Ilyenkor nem szabad restnek lenni, és vissza kell térni az ősi forrásokhoz, meg kell érteni, hogy korábbi vezetők, hogy tudtak nagy eredményeket elérni. El kell olvasni a történelemkönyveket, fel kell lapozni a memoárokat, és meg kell kérdezni az akkor és ott élőket és dolgozókat, melyek voltak a változás fordulópontjai.

Honfitársaim, Mi egy erős és sokszínű nemzet vagyunk, amely hisz a szolidaritásban, hisz egymás szeretetében, és elutasítja a kirekesztést, az értelmetlen gyűlölködést és a demagógiát. Tudom azt is, hogy választások idején mindkét oldal őszintén hisz saját igazában, és ilyenkor össze is csapunk a politikai arénában, de amikor véget érnek ezek a viták, megszámolják az utolsó szavazatot is, gratuláljunk a győztesnek, fogjuk meg egymás kezét, és közösen folytassuk hazánk modernizációját. Jó éjszakát, Cironia!

Madisonban dőlhet el a Reform Párt jövője

2020. jan. 31. - Cironia News (John Carstell)


SEDGEFIELD – Még csak február van, de beindult a politikai kampány Madisonban, ahol megismétlődhet a tavalyi elnökválasztási harc: David Chesterfield hivatalban lévő kormányzó nyíltan támogatta Andrew Trump független jelöltet, ezért Balthazar Nelson, korábbi képviselő, kihívta ellenfelét, ő René Westet támogatta. Közben Shemar Moore progresszívként figyeli a párharcot.

Chesterfieldet ugyan mindig a párt jobbszárnyához kötötték, de ügyelt arra, hogy ne rúgja össze a port az establishmenttel. Már csak azért is, mert Stuart Hoyt többségi vezető a Szenátusban épp Madisont képviseli. Most viszont úgy tűnik, hogy Chesterfield előveszi a Trump-forgatókönyvet, és trumpistaként akarja legyőzni Balthazar Nelsont, aki korábban tűzoltóparancsnok volt.

„Nem hiszem, hogy ez jó irány lesz.” – véli Frank Senton, a sedgefieldi körzet képviselője, aki semleges az előválasztási csatában. „A megye szívében régen is, azóta még inkább, rengeteg diplomás él, ideköltöznek a ridgefieldi hivatalnokok, hiszen tömegközlekedéssel is elérhető CC, és itt jobb élni. Sedgefield és Canton az R szívének a közepe. Ha a kormányzó Trumpként akar kampányolni, szembe fogja magát találni a szavazóinkkal.” Valóban, tavaly ugyan Mike Jezza legyőzte a madison kaukuszon Westet, de West novemberben könnyű győzelmet aratott, mindössze két települést vesztett, Cantonban 60% felett végzett, és Sedgefieldben is nagy győzelmet aratott.

Sedgefield és Canton főként a magasabb iskolázottságú, fehérgalléros szavazók központja, akik biztos reformpárti szavazók, és a megyét általában az nyeri, aki dominálja ezt a két várost, ez történt 1954-ben is: habár Ed Glover nyerte a vidéket, Andrew Trump győzött Madison 2. kongresszusi körzetében. Viszont kampányában Trump komoly energiát fektetett Madisonban, ahol főként Stuart Hoytot támadta – mindössze 1,7%-ot szerzett, ami rosszabb eredmény Perryhez is viszonyítva. „Ha madisoni vagy, pláne, ha reformpárti, nagyon merész dolog Hoytot kóstolgatni” – mondta lapunknak Mitch Hollings, aki Canton városát képviseli a Megyei Tanácsban. „Stuart Hoyt befolyásos személyiség, és ami ennél is fontosabb, nagyon népszerű a megyében, és ez az, amit a kormányzó sem ért, de az ítélőképessége a sajátja, ebben senki sem tud segíteni.” Hollings hozzátette: attól fél, hogy a kampány „trumpi mélységekbe jut, és Shemar Moore Dentként jut a kormányzói irodájába.”

Ugyanakkor mások arra hívják fel a figyelmet, hogy országos hatása is lehet az előválasztásnak. Ed Mullins, aki George Taylor kampányfőnöke volt mindkét győzelme idején, úgy véli, ha Nelson legyőzi Chesterfieldet, sokan félhetnek. „Nem mondanám a jobbszárnynak, hiszen rengeteg olyan jobboldali törvényhozó volt, akik Westet támogatták Trump helyett, inkább trumpisták. És maga Trump. Ha Chesterfield veszít, akkor sokan bátorságot merítenek, és kihívhatják azokat a törvényhozókat, akik kitartanak Trump mellett. Nekik valamit ki kell találniuk.” Attól nem tart, hogy rohamosan más irányt venne a Reform Párt. „West nagy támogatottsága a fekete lakosság körében azt az olvasatot erősíti, hogy ők fognak a polgárjogokért küzdeni, miközben a President Palace sokkal inkább a status quo duója lesz, már csak azért is, hogy megtartsák a Biztos Delet.”

 1/50  

   Üzenőfal

ma 9:42 Harvey Dent: Képviselőház --> Alkotmány vita

ma 9:27 Harvey Dent: Az elnöki hozzászólást ne tekintsétek. Először elfelejtettem beállítani a hozzászólót.

2020. márc. 24. Harvey Dent: Még nem olvastam végig

2020. márc. 24. George Lee: Képviselőház Igazságügyi Bizottságában várom a szavazatokat a javaslatra

2020. márc. 15. Harvey Dent: Az még időben odébb van.

2020. márc. 15. Alexander Smith: Remélem lesz majd egy törvénytervezet egy kis beavatkozásról (Disznó-öböl)

2020. márc. 15. Harvey Dent: A kubai random során azért vegyük figyelembe a történelmi hűséget: 1961-ig nem volt Castro kommunista, és addig az USA is támogatta.

2020. márc. 14. Alexander Smith: "A nemzetközi helyzet fokozódik."

2020. márc. 08. Andrew Trump: Má rendeződött a helyzet

2020. márc. 08. Harvey Dent: Sztem nyugodtan kampányolj. Emiatt ne várj, add ki magadból nyugodtan

2020. márc. 08. Andrew Trump: Azért nem akartam még kampányolni,mert az csak plusz számok lennének

2020. márc. 08. Andrew Trump: Jó,csak azzal megzavarnám a számítást

2020. márc. 08. Harvey Dent: Úgy is messze van még a vége. Gyűjtsd még a pénzt.

2020. márc. 08. Andrew Trump: David Chesterfield összegyűjtött pénzről mikor kapok infot? Csak,mert már 2 hete várok,és így fogalmam sincs,hogy mennyiért tudok hirdetni...

2020. márc. 07. George Lee: BREAKING NEWS

2020. márc. 07. George Lee: informatikuson múlik

2020. márc. 07. Harvey Dent: Kell a Reform Pártnak Denfield 3? Időben hekkeljétek a szavazatokat

2020. márc. 07. Harvey Dent: Mikorra?

2020. márc. 07. George Lee: Sziasztok, sajnálatos technikai gondok miatt csúszik az időközi eredményhirdetése, megértéseteket köszönöm.

2020. márc. 04. William Church: Köszönöm!

2020. márc. 04. Harvey Dent: Szia! Ment üzenet.

2020. márc. 04. William Church: Üdv! Bár a regisztrációm régi, mégsem ismerem ki magam itt. Van olyan játékos aki segítene kiigazodni itt? Aki megmutatná mit és hogyan is kell itt csinálni?

2020. márc. 03. George Lee: SZAVAZÁS A SZENÁTUSBAN!

2020. márc. 03. George Lee: szia, igen, ment üzenet

2020. márc. 02. Marcus Taylor: Sziasztok még új vagyok. Valaki tudna nekem segíteni?

2020. febr. 29. Harvey Dent: PROGRESSZÍV TAGOK: E-mail-ben vannak új infók.

2020. febr. 28. George Lee: megoldva

2020. febr. 28. George Lee: szia, nézem máris

2020. febr. 28. Cliff Bedroom: Sziasztok, Peti, nálam a kormányban 2 veterángyi minisztert mutat...

2020. febr. 23. Harvey Dent: A kormányzók nem nagyon jeleznek vissza, hogy részt kívánnak-e venni a garfield-i egyeztetésen. A helyszínt a garfield-i kormányzó engedélyezte (ha jól emlékszem).

2020. febr. 23. Harvey Dent: Erős Észak-Nyugati

2020. febr. 22. Francis J. Wright: Sziasztok! Milyen szelek fújnak ma Cironiában?

2020. febr. 15. Harvey Dent: Pritchettnél elírtam. Ennyi embert találátunk meg a kampány során és nem ennyi háztartást. Bocsi.

2020. febr. 14. Harvey Dent: Nem tudom mért nem jelent meg rendesen a hír címe. Amikor jóváhagytam, akkor még látszódott. A lényeg benne van a szövegben.

2020. febr. 12. Nathen Bartek: Jó tudni, ebben az esetben kéretik figyelmen kívül hagyni a felszólalásom meg hamarosan érkezik

2020. febr. 12. George Lee: a házelnök bármikor szólhat kérés nélkül

2020. febr. 12. Harvey Dent: Ja értem. De a Házelnök vezető az üléseket. A Képviselőházban nem jelöltünk ki soha eddig levezető elnököt.

2020. febr. 12. Harvey Dent: Bartek nem a Házelnök? Akkor ki az?

2020. febr. 12. Nathen Bartek: Nem Bartek a levezető elnök végül is. Gondolom akkor neki is be kell állni a sorba

2020. febr. 12. Harvey Dent: A Házelnök kér szót a Házelnöktől? Ezt megnézem

2020. febr. 06. Alexander Smith: https/www.youtube.com/watch?v=OCP-Y4u-beQ

2020. febr. 06. George Lee: Egy valamit sose felejts el: https/www.youtube.com/watch?v=_MHusGl9BeM

2020. febr. 06. Andrew Trump: Semmi baj,te csak félreértelmeztél egy dolgot akkor. Peti viszont rögtön rám akarta fogni azt,hogy félre ment valami.

2020. febr. 06. George Lee: Mit gondolsz, hol van ez a pont?

2020. febr. 06. Edward Glover: Az oldal megengedte, hogy napirendre tűzzem, így azt gondoltam, hogy igazam volt és valóban jogosult vagyok rá. Tanulva az esetből, legközelebb szólok előre, mielőtt ilyesmi történik

2020. febr. 06. Edward Glover: Én tűztem napirendre a kérdéses javaslatokat, mint kisebbségi vezető. A szenutusi szabálykönyv alapján úgy értelmez(t)em, hogy erre lehetőségem van a többségi vezető szándéka ellenére is.

2020. febr. 06. Edward Glover: Elnézést mindenkitől, főleg Trumptól, nem akartam konfliktusokat generálni! Sajnos az elmúlt 2 napban nemigen tudtam figyelni az oldalt, így nem tudtam tisztázni a helyzetet.

2020. febr. 06. Andrew Trump: amúgy előtte kellett volna megkérdezned,mielőtt automatikusan elkönyveled,hogy biztos én csináltam

2020. febr. 05. George Lee: ennek utána fogok járni ebben az esetben

2020. febr. 05. Andrew Trump: Meg mondom,én anno a szóadásért lettem levezető elnök,a napirendi pontokkal sose foglalkoztam.

   Online (2)

George Lee, Harvey Dent,

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.3b © 2016-2020 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató