Szervezetek közleményei

Közlemények

Haditengerészeti jelentés

1959/4


Kiadta: Kormány

A minap kiadott parancs a haditengereszeti fokozott ellenőrzésre eddig sikeres.

Hadihajóink az elmúlt éjszakán 3 kubai lélekvesztő hajót tartóztattak fel Ciron vizeken fedélzetükön 135, 73 és 181 fő illegális bevándorlóval akik minden önigazoló papír nélkül léptek be határainkon. A fedélzetükön szovjet, éles lőszerrel megtöltoltött fegyvereket is találtunk. Ezeket elkoboztuk és a hajókat visszafordítottuk az induló kikötő felé. Fegyveres konfliktus nem történt. Kubai legális bevándorlók is érkeztek hivatalos önigazoló dokumentumokkal, hajóval, fegyverek nélkül kikötőinkbe. 17 család, összesen 56 fő, a kubai milícia elől menekülve, őket a hatóság biztonságosan elhelyezte átvilágításuk jelenleg is zajlik.

Robert O Connor 

Miniszter

Haditengerészet

2 0
 

Támogatjuk Stannard jelöltségét

1959/4


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Jómagam és a Progresszív radikális szárny, illetve a progresszív szenátorok jórésze támogatja Dominick Stannard alelnöki kinevezését.

Sok sikert és kitartást!

Danny Sanchez szenátor

1 0
 

Dominick Stannard közleménye

1959/4


Kiadta: Liberális Frakció

Az elmúlt napokban történt események sűrűsége miatt fontosnak tarottam, hogy e sajtótájékoztatót összehívjam. Nem csak azért, miután nevem is felmerült, hanem mert kötelességemnek érzem, hogy véleményemet, állásfoglalásomat is kifejtsem.

Mint ahogy Oscar Rafter képviselőúr is kifejtette, sajnos bekövetkezett az, amit nem akartunk, amitől legmélyen, belül féltünk: szomszédunkban egy kommunista állam jött létre. Ez már önmagában is gond, amely komoly veszélyekkel fenyeget a jövőt illetően. Ezenfelül még súlyosabb, hogy Kuba felvette a kapcsolatokat a Szovjetunióval, s mint a legutóbbi híradásokból kiderült, valamire készülnek azok ketten, de jóra ne számítsunk. Örömömre szolgál látni, ahogy a nemzet egy emberként sorakozik fel pártállástól függetlenül, s mondja ki: „Megvédjük a Hazát!” Én is csatlakozom! Semmilyen államnak nincs joga ahhoz, hogy Cironia felségvizeit megsértse! Nem engedhetjük meg, hogy Kuba kisajátítsa a Mexikói-öblöt önmagának! Nem engedjük! Minden eszközzel be kell szűkítenünk Castroék mozgásterét! Gazdasági szankciók, nyomásgyakorlás az ENSZ közgyűléseken! Mindent be kell vetnünk ellenük! Alber Lee jól tette, hogy a ciron polgárok, föld és felségvizek védelme érdekében készültséget rendelt el a flottának és a légierőnek! Meg kell mutatnunk a kommunista senkiháziknak, hogy nem félünk! Nem félünk kardot rántani Polgáraink és Hazánk védelme érdekében! Egyesülj Cironia! Egyesülj, hogy megvédd a következő nemzedéket, a felségvizeket, a szülőhazát! Független Cironia, a független ciron nemzet a fennállás óta sohasem szenvedett vereséget! Mexikó kihátrált! Most rajtunk és az Egyesült Államokon a sor, hogy vállvetve harcoljunk a vörös pestis ellen, a szabadság, az egyenlőség, a testvériség, a demokrácia védelmében!

Reagálva a Walker megyei képviselők közös nyilatkozatára. Ha bármily felkérést kapok az elnöktől vagy a kormányzattól, akkor szívesen vállalom az alelnökséget! Igen, vállalom! Vállalom a polgárokért, a Hazáért!

Isten velünk van! Győzni fogunk!

Dominick Stannard

0 0
 

A Walker megyei képviselők közös nyilatkozata

1959/4


Kiadta: Képviselőházi Tagok Sajtóosztálya

Albert Lee és kormányzata gyors cselekvésének köszönhetően Cironia példamutató módon kezeli a kialakult helyzetet. A Walker megyei képviselők teljes vállszélességgel kiállnak az elnök mellett és száz százalékosan támogatják őt munkájában. A kubai helyzet veszélyességi foka példanélküli Cironia 1945-től tartó függetlensége óta. S emiatt is fontos, hogy a nemzet összekovácsolódjon, s felsorakozzék a Haza lobogója alatt, rettenthetetlenül. Ahogy a Képviselőházban is elmondottam, meg kell mutatnunk Castroéknak, hogy nem félünk tőlük! Az Elnök, a Kormány és nem utolsó sorban a Haditengerészeti Miniszter példát mutatott azzal, hogy a Képviselőházra hallgatva megerősítette Cironia felségvizeinek védelmét, készültségbe helyezte a flottát és a légierőt! Mi sosem provokálunk senkit! De ha kell, egységbe forrva felsorakozunk a zászló alatt és megvédjük magunkat az agresszorokkal szemben!

Másodsorban kérjük az elnökurat, hogy lehetőleg minél előbb nevezzen ki alelnököt, hiszen a jelenlegi állapot a ciron nemzet ellenségeinek kedvez! A Walker megyei képviselők mindegyike Dominick Stannard-et ajánlja fel erre a posztra! A 60 éves diplomatának kiterjedt kapcsolatrendszere van a világ országaiban, köszönhetően annak, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériumának szakértője, a külügyminiszter főtanácsadója volt. Nem mellesleg volt ciron haditengerészeti miniszterként van tapasztalata az államügyeket illetően.

Istent velünk van! Győzni fogunk!

Oscar Rafter

Patrick Smith

Leslie Mandoki

Ralf Laurence

Ray Albert

1 0
 

Tengeri határaink megerősítése elnöki parancsra

1959/4


Kiadta: Kormány

Lee elnök parancsára a haditengerészet flottája készültségben van.

 A kubai konfliktus helyzetre tekintettel ma este kiadtam a parancsot déli felségvizeink fokozott ellenörzésére és tengeri határaink védelmére.

A C.S Navy (Cironia Ship Navy) az alábbi haderőt veti be:

2 db Nimitz osztályú felderítő-cirkáló tengeralattjáró

12 db romboló fregatt

1 db C.S  Madison repülőgéphordozó 

4 db mentő hajó

8 db  cirkáló hadihajó 

Parti őrség 0-24 szolgálatban 800 fő, 120 db cirkáló motoros kishajóval

Készültségben van a déli partoknál 18 db Alabama tipúsú hadihajó.

A  teljes készültség elnöki visszavonásig érvényes.

Robert O Connor

Haditengerészeti Minisztérium

2 0
 

Albert Lee garantálja a ciron polgárok biztonságát

1959/4


Kiadta: Elnöki Iroda

A kubai helyzetre és a Cironiát érő kommunista veszélyre való tekintettel Albert Lee, a Ciron Köztársaság Elnöke a Nemzetbiztonsági Minisztérium vezetésére és miniszeri posztjának ideiglenes betöltésére azonnali hatállyal kinevezi Peter Collins-t, akitől hatékony munkát és példást helytállást vár a fokozódó nemzetközi helyzetben.

Az elnök jelenleg mindennél fontosabbnak ítéli meg a ciron polgárok védelmét és biztonságuk szavatolását, ugyanakkor úgy véli, hogy a menekültkérdést is napokon belül rendezni kell, mielőtt még jobban elmérgesedik a helyzet. Első lépésként Albert Lee a hadsereg főparancsnokaként azonnali hatállyal elrendelte a Kubával határos felségvizeinken a ciron hadiflotta és a légierő fokozott jelenlétét. Az egységek parancsot kaptak a nyílt konfrontáció elkerülésére, ugyanakkor jelenlétük szükséges határaink biztosítása és nemzetünk védelme érdekében. Az elnök a folyamatosan zajló egyeztetéseket követően a hétvégén televíziós sajtótájékoztatón fog beszámolni a kormány cselekvési tervéről és a lakosság védelmét célzó intézkedéseiről. Nem fogjuk hagyni, hogy demokráciánk veszélybe kerüljön!

Leo Wellington

Sajtófőnök, President Palace

1 0
 

Oklevél prof. Dr Jeremy Collinsnak

1959/4


Kiadta: Kormány

A mai nap tette közzé a Ridgefildei Tudományos Akadémia Biológiai és növénytermesztési tanszék vezető professzora Dr. Jeremy Collins, hogy ő és csapata kidolgozott egy új hibrid kukorica fajt, mely rendkívűl ellenálló az időjárás viszontagságainak és extra gyorsan termő fajta. Ez hatalmas áttörés nemzetközileg is.  Ha az Ensz Növényvédelmi és  élelmezésbiztonsági tanácsa is jóváhagyja a jelenleg H12304 elevezésű kukoricafajtát Ciron Kukorica néven terjedhet el a világban ezzel nemzetközi elismerést szerezve országunknak. Dr. Jeremy Collins-t Miniszteri oklevéllel ajándékozom meg, és dícséretben részesítem csapatát. Különdíjként a Mezőgazdasági minisztérium 5000 dollárt utal a tanszék számlájára a további engedélyezési költségekre.

 

 

2 0
 

Határvédelem

1959/4


Kiadta: Kormány

 A kubai válság melynek egyértelmű kirobbantója Fidel Castro teljes államosításba kezdett és Szovjet mintára létrehozta a kubai gulágot ahol több ezer kubai ember raboskodik akik nem értettek egyet a Castro diktatúrával. A haditengerészet  és a határvédelem szerint egyre aggasztóbb országunkra nézve az illegális menekültek száma akik délfelől próbálnak bejutni illegálisan. Cironia demokratikus és együttérző ország a legálisan és hivatalos iratokkal rendelkező menekülteket fogadjuk és ellátjuk. De nem szabad az emberkereskedőkdnek szabad utat adnunk. Oyan hajók érkeznek ciron vizekre amiket lehetetlen beazonosítani fedélzetén több száz latin amerikai emberrel akik szintén nem tudják azonosítani kilétüket és származásukat. Arra kérem a déli és dél keleti megyéket, a határőrséget és a hivatalos szerveket, erősítsék meg határainkat és szigorítsák a belépést amig a hivatalos törvényhozás nem hozza meg az ide való rendeleteket.

R.R Benett

Belügyminiszter

1 0
 

A Kubai konfliktusok az egész atlanti térséget érintik

1959/4


Kiadta: Kormány

Mint tudjuk Kuba az egész amerikai földrészre kihat a válságával.

Fidel Castro átvette a hatalmat és ígéretével ellentétben nem állította helyre az alkotmányos rendet, ehelyett tejhatalmat gyakorol a kubai triumvirátus, Fidel Castro, Raul Castro és Ernesto Guevara. Gazdasági blokád alá kell vennünk Kubát az Egyesült államokhoz hasonlóan. Kérem a szakminisztereket az elnököt a kongresszust, hogy minnél előbb üljünk tárgyalóasztalhoz ez ügyben és törvényekkel szabályozzuk a Castro vezette triumvirátus tombolását. Felségvizeinken egyre nehezebben tudjuk tartani a frontot az illegális bevándorlóktól az ember csempész hajó flották üldözése és felderítése dollármilliókat emészt fel a Haditengerészet büdzséjéből. Továbba 24 órás elsőfokú készültségben van minden hajó flottánk a Kubai tengeri hadgyakorlatok miatt ami mostanra már szinte folyamatos. Castro hadiflottája gyakorlatozik és veszélysztetik ezzel a teljes mexikói öböl hajóforgalmát. Azt gondolom kubával kapcsolatban készen kell állnunk a legrosszabbra is.

Robert O Connor

Haditengerészeti Miniszter

1 0
 

Az elnök csak képviseltesse megát az ENSZ-ben a panaszkodás helyett!

1960/9


Kiadta: Cironia Kommunista Pártja

Albert Lee elnök csak képviseltesse magát az ENSZ kongresszuson a panaszkodás és felesleges nyavalygás helyett. Lehet, hogy Cironia és a nyugati imperialista hatalmak nem akarják elfogadni, de attól még a kommunista blokk országainak is joga van, hogy részt vehessenek az ülésen és esetlegesen felszólalhassanak! Pártunk őszintén reméli, hogy valamelyik testvéri ország felhozza azon áldatlan állapotokat, amelyek itt Cironiában folynak, hogy minket, kommunistákat oly módon üldöznek, hogy lassan már nem tartozunk emberszámba. Reméljük, hogy felemeli valaki a szavát, hogy Pártunk főtitkárát, Bradley Rylant mindenféle megalapozott gyanú, bűncselekmény hiányában, ártatlanul tartják fogva és készek elítélni.

Efféle mentalitással, hogy nem vagyunk hajlandók meghallgatni másokat abban a nemzetközi házban, ahol mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik, hogy szólhasson a többi néphez, akkor ez az ország nem jogosul magát a demokrácia és a szólásszabadság egyik védelmezőjének nevezni.

CKP közgyűlés

0 0
 

Az elnök aggodalmát fejezi ki a 15. ENSZ kongresszus miatt

1960/9


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee a mai nap magához hivatta Jacob McMiller ciron ENSZ-nagykövetet a 15. ENSZ kongresszussal kapcsolatos aggasztó fejlemények ügyében. Az eseményre korábban az Elnök úr is meghívást kapott és eredetileg beszéddel készült, de amikor világossá vált, hogy kommunista diktátorok tömegesen lesznek jelen, lemondta a részvételt.

Albert Lee tájékoztatta az amerikai külügyet, hogy amennyiben Gheorghiu-Dej román, és Todor Zsivkov bolgár, Kádár János magyar és Nyikita Hruscsov szovjet kommunista diktátorok is szót kapnak New Yorkban, akkor Cironia nem fogja képviseltetni magát a kongresszuson. Lee elnök megérti, hogy nagy a nyomás Eisenhower elnök úron és továbbra is elkötelezett a ciron-amerikai kapcsolatok ápolása mellett, de a leghatározottabban elutasítja, hogy az ENSZ véreskezű diktátorok szócsövévé váljon.

Leo Wellington

Sajtófőnök

1 0
 

Személyiségpontok 1960

1960/9


Kiadta: Választások 1960 - személyiségpontok

Személyiségpontok alakulása

1 0
 

Magyar ház nyílt Ridgefieldben

1960/8


Kiadta: Cironiai Magyarok Egyesülete

Magyar Kulturális Központ nyílt a Ridgefieldben, melynek célja a magyar történelem és kultúra megismertetése a ciron emberekkel. Az épület további olyan funkciókat fog még ellátni, mint a Cironiai Magyarok Egyesületének székhelye, illetve segélyközpont az itteni magyaroknak.

Egyesületünk elnöke, George Egerszegi megnyitó beszédében kiemelte, hogy fontos az kommunista rezsim miatt Cironiába érkező magyarok megsegítése, hogy minél előbb és könnyebben illeszkedjenek be a társadalomba, illetve hasznos tagjai legyenek a ciron polgárságnak. Az elnök elmondta, hogy az integráció elősegítése céljából heti angol órákat tartanak az emigrált magyaroknak, illetve foglalkozások keretében megismertetik velük a ciron kultúrát, az ország politikai, közigazgatási, választási és nem utolsó sorban munkaügyi rendszerét. Mr. Egerszegi továbbá köszönetet mondott Jack Harrison Taylor és Dominick Stannard politikusoknak, illetve a Ciron Avantgárd Mozgalom vezetőjének, Sébastien Gauthiernek, akik jelentős adományokkal segítették a Cironiai Magyarok Egyesületét. Az egyesület elnöke még köszönetet mondott azon ciron polgárok sokaságának, akik kisebb vagy nagyobb pénzadományokkal, tárgyakkal segítették, hogy a kulturális központ megnyithassa kapuit.

0 0
 

Chile számíthat ránk

1960/5


Kiadta: Kormány

Május 22-én, az egyik legerősebb egy 9,5-ös erősségű földrengés rázta meg Chilét. A földrengés okozta cunami pusztított Hawai-on, Japánban és a Fülöp-szegeteken is.Több millió ember maradt otthon nélkül és több 1000 ember sérült meg.

Egyeztettem a chilei külügyminiszterrel és megbeszéltük, hogy a cironi kormány minden módunkban álló segítséget megad Chilének. Munkaerőt küldünk az építkezésekhez, illetve orvosokat, orvosi eszközöket a segebsültek megmentéséhez. Két vulkán kitörés okozta füst- és hamufelhők miatt a légimentést nem lehet végezni, de amint lehetséges helikopteres egységeket is küldünk a mentésekre.

5 0
 

Aktív zsidó közösséget szeretnénk Cironiában!

1960/4


Kiadta: Progresszív Zsidó Tanács

A februárban megtartott rendezvények, nagyon jól sikerültek, de sajnos nem tudtunk mindenkit fogadni a hatalmas túljelentkezés miatt.

Nagyon örülünk Albert Lee elnök és a szenátus választásának, mely szerint egy Izraelt teljes mértékben támogató külügyminisztert jelölt a pozícióra. Reméljük, hogy Ms. Mendes valóban növeli Cironia kapcsolatát Izraellel és ez mégtöbb zsidó embert bátorít fel Cironiában, hogy újra vagy elősször érdeklődni kezdjenek a kúltúránk felé. 

Szeretnénk állandó rendezvényeket tartani, nagyobb létszámmal, minden péntek este közös Shabat, azaz szombat fogadáshoz.

Ehhez szeretnénk adománygyűjtést szervezni, mert különben csak kis létszámmal tudunk embereket fogadni.

5 0
 

ÍTÉLETHOZATAL A „CIRONIA KÖZTÁRSASÁG ÚJ KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSÁRÓL” TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

1960/3


Kiadta: 4. számú Fellebbviteli Bírósági Körzet

ÍTÉLETHOZATAL A „CIRONIA KÖZTÁRSASÁG ÚJ KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSÁRÓL” TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Negyedik Fellebbviteli Bírósági Körzet

Felperes csoport fordult a Negyedik Fellebbviteli Bírósági Körzethez, akik polgári peres úton kívánták megtámadni a „Cironia Köztásaság Új Közigazgatási Beosztásáról” c. törvényt, amely szerintük megsérti az emberek egyenlőségének elvét. A Felperesek szerint az elfogadott javaslat megsérti az „általános emberi jogaikat,” ugyanis Westminster várost is több megyére osztja szét a Törvény, hasonlóan az országban máshol is, miközben vannak ellenkező példák, például Silver és Miami-Sarasota megyék. A Felperesek azt is megjegyzik, hogy egyes megyékhez nem tartozik kiépült egészségügyi ellátás, postaszolgálat, oktatási intézményhálózat.

Az Alperes (Igazságügyi Minisztérium jogásza) szerint a regionális, gazdasági és társadalmi kapcsolódások figyelembevételével húzta meg a Kongresszus a megyehatárokat, és az humánszolgáltatási intézményrendszer, a megyei autonómiák átalakulásával, már állami szintre emelkedett.

A két fél meghallgatása után helyt adtam a Felperesnek. Habár fontos szempontok a kulturális-társadalmi hagyományok közigazgatási szinten történő érvényesítése, de jelen megyei határvonalak mentén bizonytalan, hogy a társadalom tagjai, akik fizetnek a szolgáltatásért, ne kapják meg időben azt az ellátást, amire jogosultak. Hasonlóan problémásnak érzem, hogy bizonyos városokat több megye között osztott szét a törvényhozó házak két ága, ami megnehezíti az egyes polgárok és az államigazgatás közötti kapcsolat konkretizálását a választási regisztráción át a szavazáson, jelöltségig át az igazságszolgáltatásig.

Ezért ma úgy rendelkezem, hogy a fentebb említett Törvényt az Alkotmány és az egyes polgárok egyenlőségének és a szolgáltatások igénybevételének az elve mentén hatályon kívül helyezem.

Westminster, 1950. március 13.

 

Albert Kerns
Fellebbviteli Bíró

1 1
 

Albert Lee új minisztereket jelölt

1960/1


Kiadta: Elnöki Iroda

Az Elnök úr a Közlekedési Minisztérium élére Bill Wright-ot, a külügyminiszteri tisztség betöltésére pedig Kathleen Mendes nagykövet asszonyt jelöli. A President Palace felkéri az illetékes szenátusi bizottságok vezetőit, hogy mielőbb kerítsenek sort a miniszterjelöltek meghallgatásának megszervezésére.

 

Leo Wellington

Sajtófőnök, President Palace

2 0
 

Harry Jenkins elindul Broderick szenátusi körzetéért

1960/1


Kiadta: Megyei és városi újságok hírei

Harry Jenkins reformpárti kongresszusi képviselő bejelentkezett a brodericki szenátusi körzet képviseletéért. A harmadik ciklusát töltő törvényhozó közleményében tudatta, hogy egyeztett családjával és szövetségeseivel, és úgy döntött, hogy szenátorként folytatná tovább a munkáját. „Felelősséggel tartozok az országért és az általam képviselt emberekért, éppen ezért úgy döntöttem, hogy elindulok Broderick szenátusi képviseletéért.”

Jenkins, aki egy biztos elővárosi körzetét adja fel a szenátusi harcért, a Reform Párt maisntreamjéhez tartozik, közleményében megerősítette, hogy azt fogja képviselni, amit eddig, például ellen fog állni a „mértéktelen kormányzati költekezésnek, amely Albert Lee elnök terve, és amellyel romlásba fogja taszítani Cironiát.” Jenkins szerint a progresszívak nem képviselik a cironok érdekeit, ezért olyan személyekre van szükség a törvényhozásban, akik komolyan gondolják programjukat. „Az elnök legfontosabb feladata, hogy megpróbálja a reformpárti vezetést kiütni a Képviselőház vezetéséből, miközben sokkal komolyabb problémákkal küzd az ország. Én ezekkel foglalkoznék szenátorként.”

/Crowley County Inquirer/

0 3
 

Közös rendezvény a PZsT-vel

1960/1


Kiadta: Progresszív Muszlimok Gyülekezete

Az az ötletünk támadt, hogy a Progresszív Zsidó Tanáccsal csinálunk egy közös rendezvényt első sorban muszlim és zsidó gyerekeknek, persze akárki jöhet akit érdekel a kúltúránk. Szeretnénk, hogy megismerjük egymás kúltúráját, hogy megalapozzuk a két nép közötti békét. Adam Moses, a PZsT elnöke nagyon örült az ötletnek és egyből elfogadta. A rendezvényt február 24-én fogjuk megtartani.

1 0
 

Rendezvények: február

1960/1


Kiadta: Progresszív Zsidó Tanács

A TuBisvát, azaz a fák ünnepe alkalmából egy kis rendezvénnyel készülünk a gyerekeknek. A program célja a zsidóság megismertetése a következő generációval, hogy kúltúránk továbbra is fennmaradjon Cironiában. Ezt február 12-én fogjuk megtartani, az ünnep előtt egy nappal.

David Nelson szenátor, a cironi zsidóság egyik fő támogatója felajánlotta, hogy tartsuk meg a rendezvényt a házában és biztosít nekünk ételt, italt és egyéb dolgokat, ami kell a rendezvényhez.

Barchad Nassar, a Progresszív Muszlimok Gyülekezetének elnöke felkeresett minket, hogy csináljunk egy közös rendezvényt is. Elfogadtuk az ajánlatát, mert egymás kúltúrájának megismerése rendkívül fontos a zsidó-muszlim barátság építésének céljából.

1 0
 

Sajtónyilatkozat a Házelnöktől

1959/12


Kiadta: Cironia Képviselőháza Elnökének Sajtóosztálya

"Cironia polgárai! Tisztelt Szavazópolgárok! Nemzetünket hatalmas csapás érte pár hónappal ezelőtt, amikor is az ország első emberét, Harvey Dent elnököt elveszítettük tragikus, már-már felfoghatatlan körülmények között. Ugyanez igaz az elhunyt miniszterekre, és a sok ártatlan polgárra is. A gyász elviselhetetlen, különösen a hozzátartozóknak, akiknek továbbra is erőt és kitartást kívánok. 1959 fekete betűkkel, gyásszal átitatva kerül majd nemzetünk historikus könyveibe bele. Így közelítve az év vége felé viszont egy dolgot ígérhetek: Cironia erősebben fog visszatérni!

Azt látjuk viszont, és emellett mint Házelnök, nem mehetek el szó nélkül, hogy az ország új vezetésével sok szempontból indult el rossz irányba, letért arról az ösvényről, aminek alapjait egy éve közös erővel kezdtük lerakni, egy jobb, élhetőbb, szabadabb és igazságosabb Cironia érdekében. Albert Lee, immáron elnök úr elárulja a szabad és egyenlő nemzet elvét, amikor is olyan elnöki rendeleteket vont vissza, amiket kampányában megígérve hajtott végre tragikus sorsú elődje, és aminek egyebek mellett köszönhető volt megválasztása is. Ez a progresszív párt elárulta az embereket, elárulták a tisztességes politikusokba vetett választói bizalmat, elárulták a társadalmi egyenlőséget és szolidaritást. A progresszív párt új vezetése zászlajára tűzte ki az "ELŐRE A MÚLTBA" rigmust. Én inkább vissza kívánok térni a jövőbe és a mögöttem felsorakozó képviselőházi frakcióval is ezen fogunk nap nap után dolgozni!

Veszély fenyegeti viszont ezen törekvéseinket, hiszen a bal oldal össztűz alá vette demokratikus rendszerünket azzal, hogy mindent magukhoz kívánnak ragadni, hogy Cironiat egy sötétebb, igazságtalanabb hellyé változtassák. Ha a tisztelt Ház úgy kívánja és leváltanak, úgy szomorú szívvel, de büszkeséggel magamban adom át a staféta botot bárkinek. Úgy hiszem azonban, hogy a Képviselőház jó munkát végzett az elmúlt egy-másfél évben, sikereket értünk el, működött a kétpárti egyezkedés. A progresszív pár tfelé nyújtott jobbunk most elutasításra került azzal, hogy új házelnököt jelöltek soraikból, minden korábbi ígéretük és fogadkozásuk ellenére. A harcot azonban nem adjuk fel és mindent meg fogunk továbbra is tenni, hoyg féken tartsuk az esztelen baloldali kormányzást, érintse az a nemzeti fiskális politikát vagy a jogállamiságot vagy bármi mást. Egyben felszólítom mindkét párt racionális, konzervatív tagjait, hogy voksaikat NE pártszimpátia vagy frakció parancs mentén hozzák meg, hanem Cironia nemzeti érdekeit mérlegre helyezve. Köszönöm, Isten óvja nemzetünket!"

2 2
 

Kenny Johnson visszavonul

1959/12


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Kenny Johnson, Monroe megye progresszív szenátora magánéleti okokból kifolyólag mai határidővel lemond mandátumáról. A PSZKB és a monroe-i Progresszív Párt egyaránt arra kéri Albert Lee elnök urat, hogy a megüresedett szenátori helyre David Nelson jogász-közgazdászt nevezze ki, akit a leginkább alkalmasabbnak tartanak megye érdekeinek és a választók képviseletére.

Progresszív Szenátorok Sajtóosztálya

1 0
 

A Lee-adminisztráció a fiatalok pártján áll

1959/12


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee, a Ciron Köztársaság Elnöke üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének november 20-án elfogadott, gyermekek jogairól szóló nyilatkozatát. A nyilatkozatot, amelynek vannak ugyan kifogásolható pontjai, a közgyűlés ciron képviselete is megszavazta. Az elfogadott szöveg 10 gyermekjogi alapelvet fogalmaz meg, melyek többek között a gyermekek állampolgárságáról, esélyegyenlőségéről, oktatásáról, társadalombiztosításáról és társadalmi hátrányaik leküzdéséről szólnak. Az elnök úgy ítéli, hogy Cironia jól áll a gyermekjogok ügyében és más országok példát vehetnének a hazai állapotokról, ugyanakkor a Lee-adminisztráció elkötelezett további lépések megtételére.

Az elnök Jacob McMiller ENSZ-nagykövettel közösen délután a President Palace-ban fogadta a Perry megyei cserkészek és kiscserkészek küldöttségét. A szövetség fúvós zenekara előadása után Albert Lee csodálatát fejezte ki a cserkészet iránt, kiemelte, hogy fontosnak tartja a fiatalok keresztény szellemben történő nevelését, amely a cserkész nevelési módszer egyik fő eleme. Az elnök tiszteletben tartja, hogy a cserkészmozgalom független a politikától és ezen nem is kíván változtatni, ugyanakkor szeretné ha minél több fiatal részt tudna venni a programokban, és lobbizni fog azért, hogy az ifjúsági szabadidős mozgalmak számára legyenek elérhető állami pályázatok. Ezenkívül személyes gesztusként a President Palace saját költségvetéséből tízezer dolláros adományt juttat el a Ciron Cserkészszövetség számára.

A találkozó után Albert Lee telefonon tárgyalt Daniel Spryjal, a Cserkészmozgalom Világszövetségének igazgatójával. Az elnök kifejezte azon szándékát, hogy idéntől Ciron Cserkészszövetség részt kíván venni a Cserkészek Nemzetközi Konferenciáján és arról is megállapodtak, hogy 1961-ben Ridgefieldben rendezhetik meg az eseményt.

 

Leo Wellington

Sajtófőnök

President Palace

2 0
 

Albert Lee elnök elfordult a jövő útjáról

1959/11


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Albert Lee elnök elfordult a jövő útjáról

Lee elnök elmúlt idejének tevékenysége megmutatta, hogy számára a legfontosabb a társadalmi egyenlőtlenségek kiemelése, és nem támogatja azokat a folyamatokat, amelyek 1946 óta elkezdődtek. Albert Lee elnök visszavonta azokat a kicsiny, de Dent elnök idején megindított deszegregációs folyamatokat, amelyek megkérdőjelezték az állami faji megkülönböztetés bizonyos fokát.

Az új elnök ugyanakkor még mindig hiszi, hogy az embereket bőrszín alapján kell megkülönböztetni, és ezeket a nézeteket a President Palace falai között nyíltan vallja is. Ma Cironiának nem arra van szüksége, hogy megosszuk a polgárokat, hanem éppen arra, hogy együtt sorakozzunk fel a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek ellen.

Mint Cironia Köztársaság szenátora, büszkén állok a polgárjogi mozgalmak élére, és mindent meg fogok tenni, hogy a szegregációt minél inkább kiszorítsam országunk életéből.

 

Ernest Holder
szenátor

1 3
 

Elnöki sajtótájékoztató

1959/11


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee, a Ciron Köztársaság elnöke 1959. december 9-én, szombat este 19 órától kezdődően tartja első sajtótájékoztatóját a President Palace épületében. A hazai és külföldi újságírók november 30. éjfélig regisztrálhatnak az eseményre, ahol kötetlen témákban tehetnek fel kérdéseket.

Leo Wellington

Sajtófőnök

President Palace

2 0
 

Az elnök sajtófőnökké és szociálpolitikai főtanácsadójává nevezi ki Leo Wellingtont

1959/10


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee elnök úr úgy döntött, hogy a President Palace sajtófőnökévé nevezi ki Graham megye korábbi kormányzóját, Leo Wellingtont. Az elnök ezenkívül számít rá szociálpolitikai főtanácsadóként is, hiszen a kormányzó számos példaértékű helyi szociális programot vezetett be, amelyek sikeresen betöltötték szerepüket és a mai napig többezer grahami családnak nyújtottak érdemi segítséget. Azt várjuk Mr. Wellingtontól, hogy ezen tapasztalatait a President Palace-ban végzett munkája során is kamatoztassa, ezzel is megerősítve, hogy a Lee-adminisztrációra minden segítségre szoruló ciron polgár számíthat.

Gabriel Marian, titkár

President Palace

1 2
 

A ciron nemzet saját halottjának tekinti Harvey Dentet és a balesetben elhunyt minisztereket

1959/9


Kiadta: Elnöki Iroda

Szörnyű csapás sújtotta hazánkat. Szeretett elnökünk, akit fiatal, ámde erős jellemű és határozott embernek ismerhetett meg a közvélemény, szörnyű körülmények között hagyott itt bennünket. A President Palace, a kormány és a ciron nép nevében kifejeztem legmélyebb részvétemet az elnök úr családjának, illetve a szintén elhunyt Donald Kellermann és Howard Steinfield miniszter urak hozzátartozóinak. Köszönetemet küldtem a francia hatóságoknak az együttműködésért, remélem alaposan kivizsgálják a baleset hátterét. Utasítottam a külügyminiszterhelyettest és a franciaországi ciron nagykövetet, hogy kísérje figyelemmel az eseményeket és szeretném, hogyha a ciron hatóságok is közreműködhetnének a nyomozásban.

Alelnökként arra esküdtem fel, hogy minden helyzetben szolgálni fogom hazámat, a Ciron Köztársaságot, az elnöki széket most mégis keserű szájízzel, gyásszal telt szívvel kellett átvennem. Cironia polgárai ugyanakkor továbbra is számíthatnak a progresszív kormányra és bár lesznek átalakítások, a főbb politikai ügyek többségében Harvey Dent örökségét kívánom folytatni. Hiányozni fogsz, Harvey!

Albert Lee, President Palace

2 0
 

Chesterfield megvédi Madisont

1959/6


Kiadta: Madison megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

A reformer kormányzó Harmonyban kampányolt. A belépő 5$ volt.

"Üdvözlöm minden madisoni polgártársamat! Ma sajnos azt kell látnunk, hogy Képviselőház a prioritásának nem a CIEF beindítását tekinti, hanem azt, hogy miként tudná még tovább növelni a saját jogkörét, ezzel csorbítva a megyék és a megyei lakosság jogkörét!(hatalmas fujjolás) Külön szívfájdalom az is,hogy ezekhez a Frank Senton is beállt. Franknek fontosabb a saját hatalmas növelése,mint az, hogy ti rendes utakon tudjatok közlekedni, rendes vízvezetékrendszerrel és elektromos hálózattal rendelkezettek. Hiszem,hogy ez,egy olyan következetes megyében,mint Madison nem maradhat büntetlenül!(vastaps) Róla majd jövőre fog ítéletet hírdetni Madison népe,ha addig el nem törlik a képviselőválasztást.Ez volt a rossz hír. A jó hír,pedig az,hogy Mr.Nelson,már hónapok óta bújkál,lévén semmilyen érdemi programa nem volt, alantas támadásai pedig elbuktak, megfuttamodott a harc elől!(hatalmas ováció) Ugyanakkor én minden madisoni ember kormányzó akarok lenni, és nem táplálok semmilyen nehéz érzéseket Mr.Nelson irányába. Csak közös erővel állíthatjuk meg azt,hogy a progresszív Thomas Kane 2.0-át rakják Madison élére,ezzel vissza repíve inket 1946-ba. Csak együtt győzhetük,úgyhogy gyertek el szavazni! Éljen Madison!(vastaps)

Harmony Observer 

2 0
 

Bob Walsh felfüggeszti a kormányzói kampányát

1959/6


Kiadta: Graham megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

Graham kormányzója felfüggeszti újraválasztási kampányát – adta hírül a megyei vezető hivatalos kampánycsapata által közzétett közleménye. A megyei vezető szerint „McCain szenátor terve kiforrott, bátor kezdeményezés, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megszerzi a kétharmados többséget mindkét házban, éppen ezért úgy gondolom, hogy most a közös munkára, a könnyű átmenetre, nem pedig a kampányra kell koncentrálnom.”

Walsh megköszönte az aktivisták munkáját, reméli, hogy még folytatják közösen a munkát. „Az új Alkotmány új lehetőségeket is hoz magával, éppen ezért gondolom úgy, hogy van helyem a politikai közéletben, és minden grahami polgárral szeretnék még találkozni, igaz, egy kicsit más helyen, mint ahol most vagyok.” A mérsékelt konzervatív politikus azt is mondta, ha mindkét párt „jelentős és túlnyomó többsége” igent mond a javaslatra, ő is csatlakozni fog, „hiszen most Cironiának ismét a közös gondok megoldására kell összefognia.”

/Granttown Chronicle/

0 0
 

Trump:A törvény győzedelmeskedni fog

1959/6


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Andrew Trump Ridgefieldben tartott sajtótájékoztatót,ahol különböző újságírók kérdéseire válaszolt.

-Miért volt szükség egy új adózási törvényjavaslat benyújtására?

-Nos jómagam már többször kifejtettem,hogy nem vagyok nagy támogatója a jelenlegi törvénynek. Az adókulcsok túl magasak,szinte rablás zajlik adózás szintjén. A legboszantóbb pedig az,hogy az elmúlt 4 évben szinte semmi hasznosra nem lett elkötve az a sok pénz. A CIEF még mindig a levegőben lóg és a progresszívok csak hitegetnek minket,semmi konkrétat nem mondanak róla. Ha pedig így áll a helyzet,hogy a kormány semmi hasznosra nem tudja költeni az adófizetők pénzét,inkább csökkentsék az adókat és hagyják a pénzt az emberek zsebében. Higyjék el,ők el tudják költeni hasznos dolgokra.(fiskálisan konzervatív újságírók helyeselnek)

-Mi a véleménye a Greene-i eseményekről?

- A törvénynek kell győzedelmeskednie! Az a nő szánt szándékkal megszegte Greene törvényeit. Ezzel arcon köpte Greene törvényhozását,akik meghozták a törvényt. A bíróságokat,akik ellenőrzik a törvények alkotmányosságát. A rendőröket,akik betartatják a törvényt és vegezetül Greene népét,akiknek az akaratából a szegregációs törvény megszületett. Az nő semmi vett több,mint 160ezer greene polgárt,és ezután még egyesek hősként ünneplik. Rajtunk röhögne az egész világ,ha holmi deviánsok miatt elkezdenénk megváltoztatni a törvényeinket. Ha holnap valaki molesztál egy gyereket legalizáljuk a pedofíliát? Ha valaki belepisál a városi ciszternába díszpolgár lesz? Ugye,hogy a válasz mindekettőre egyértelmű nem. Miért lenne ez máskép Gloria Morgannel?(a déli újságírók tapsolnak)

-Mi a véleménye arról,hogy a kubaiak provokálnak minket?

-Egyszerűen felháborító. Ez annak a jele,hogy a Kubaiak gyengének tartják Dent elnököt és,ami rosszabb,lekezelik a Ciron Haditengerészetet és nem tisztelik a ciron népet. Sürgőssen meg kell erősítenünk déli partjainkat.És rendkívüli készültségben kell tartani a flottát és a légierőt,amég a kaotikus helyzet fenn áll. Emellett fenn kel tartani egy állandó 24/7 vonalat NATO HQ-val.(nagy helyeslés)

-1962-ben szenátorként vagy elnökjelöltként szeretne indulni?

-Egyértelmű,hogy szenátorként. Az elmúlt hónapokban rájöttem,hogy engem az Isten is szenátornak,azonbelül pedig Cook szenátorának teremtet. Úgy érzem,hogy jelenleg a Szenátus az a hely,ahol a leghasznosabb vagyok az ország számára. Ott tudom továbbra is védeni a megye jogokat, a kereszténységet  és a 2.Alkotmánykiegészítést. Emellett a cooki embereket ismerem a legjobban,életem jelentős részét ott éltem le,így azt a megyét tudom a legjobban szolgálni.

-Mi a véleménye McCain centralizációs ötletéről?

- Rossz. Idejönn egy fiatal csávó Unionból,aki még alig töltött el időt a Szenátusban és máris azt hiszi,hogy ő mident tud és mindenkinél okosabb,ezért újraírja az Alkotmányt. Jómagam és még jó pár politikus társam már a Katonai Akadémiát végezte,amikor ő indiánosdit játszott. És ezekután ő akar minket kioktatni. Tudtommal az öreg indián mond mesét a tábortűznél a fiataloknak,nem fordítva.(az öregebb újságírók helyeselnek)

A sajtótájékoztató után feltűnő volt a kontraszt,hogy a liberális,főleg északi újságírók idegesen és gyorsan távoztak,még a konzervatív,főleg nyugati és déli újságírók vidám és barátságos off the record beszélgetésbe elegyedtek a politikussal.

 

 

0 0
 

Chesterfield bejelentése

1959/6


Kiadta: Jelöltek Sajtóosztálya

David Chesterfield és csapata  a mai napon,eleget téve kötellességeiknek,nyílvánosságra hozzták az anyagi helyzetüket. A kormányzó 10.533$-t kapott kisadományokból és 466$ 60 centet nagyadományokból.Így 40 cent hiján 11ezer $ áll a kampány rendelkezésére jelenleg.

 

0 0
 

A Házelnök is megszólalt az elmúlt napok eseményei kapcsán

1959/5


Kiadta: Cironia Képviselőháza Elnökének Sajtóosztálya

Nathen Bartek Házelnök sajtókonferenciát hívott össze. ahol több aktuálpolitikai kérdésre is válaszolt, az elmúlt napok által témát szolgáltató ügyek kapcsán. Természetesen a prioritást a kubai hadgyakorlat és határsértés jelentette. A Házelnök szerint "az esetet alaposan ki kell vizsgálni, de a határsértés ténye megerősítést nyert ciron oldalról, bárhogyan is kommunikálja az esetet Kuba, mindez pedig elfogadhatatlan. Egyetlen ország sem sértheti meg felségvizeinket vagy légterünket engedély nélül, még az Egyesült Államok sem. A kubai haditengerészet túllépett egy bizonyos határt a szó szoros és átvitt értelmében is, amire nemzetünk joggal vár magyarázatot. Az esetet összességében maximálisan elítélem és felháborítónak tartom." 

A kérdésre, hogy a Dent kormány jól kezelte vagy fogja e kezelni a szituációt, csak röviden kommentálta. "A ciron haditengerészet jól reagált, a kormány pedig bizonyosan tisztázni fogja az esetet és kérdőre vonja az illetékeseket kubai oldalon. Amíg nem történnek az ügyben konkrét lépések, felesleges találgatni és szaporítani a szót. A személyes elvárásom, és itt talán több tucat képviselőtársam szívéből is szólok, hogy a kormány beszámoljon a Kongresszus előtt a Kubával lezajlott egyeztetések kapcsán."

A konferencián természetesen nem maradhatott ki a kérdések sorából Mark Scott frissen megválasztott Osborne megyei képviselő azon indítványa sem, amivel komoly veszélybe kerülhet Bartek jelenlegi házelnöki pozíciója. "A mindenkori  Házelnök sorsa a mindenkori Képviselőház kezében van, ezúttal sincs másképp, és ez független attól, hogy mióta is töltöm be a pozíciót. Minden úgy lesz, ahogy a tisztelt Ház dönt, én pedig elfogadom. Scott képviselő viszont az első adandó alkalommal becsapta a saját szavazóit, és elárulta az Osborne megyei polgárokat, amivel a jövő évi választásokra aláírta a saját politikai értelemben vett halálos ítéletét. Fiatal kollégám és honfitársam kampánya, megválasztása és viselkedése pedig hűen igazolja, hogy a jelenlegi progresszív politika milyen módszerekkel is kíván operálni, hogyan is kívánaj ezt az országot igazgatni. Strómanok, pártkatonák, kegyencek és pribékek rendszerén keresztül, amit a Reform Párt nem nézhet tétlenül, így a Párt felsővezetésével a következő napokban zártkörben kívánunk akciótervet kidolgozni, hogy a Scott képviselőhöz hasonló deviáns eseteknek elejét tudjuk venni a jövőben, illetve hogy a pártunk modern, új, határozott arculatát felállítsuk és az emberek bizalmát visszaszerezzük ott ahol, az megrendült, és megerősítsük ott, ahol él irányunkba. Kezdésképpen ezt fogjuk tenni Osborne megyében, Petersonban, Eagleben vagy éppen Denfieldben."

Zárásképpen szóba került McCain szenátor közeljövőbeni tervezete, ami fenekestül forgatná fel Cironia politikai és közigazgatási életét. "Megleptek a szenátor szavai, de amíg nem látukn egy kész, de legalábbis félkész tervezetet, addig nincs miről tárgyalni. A megyei autonómia egy fotnos kérdés nemzetünkben, személy szerint a kormányzók helyzetének és jogkörének tisztázását, konkretizálást egy hatáákonyabb megoldásnak látnám kezdetben, ha már problémaforrást látukn ebben. Meglátjuk hogyan is alakulnak a dolgok, de szándékomban áll McCain szenátorral személyesen is egyeztetni az ügyben."

0 0
 

Sajtótájékoztató a President Palace-ban

1959/5


Kiadta: Elnöki Iroda

RIDGEFIELD CC - Sajtótájékoztatót tartott Harvey Dent elnök és Kensi Blye sajtófőnök. Az eseményt a sajtófőnök kezdte meg rövid bevezetővel, majd Harvey Dent következett, aki a hazai és a nemzetközi helyzet kapcsán. Először az Oakland-i helyzetre tért ki.

"Azt már a kampányomban is elmondtam többször hangsúlyoztam, mit gondolok a szegregáció intézményéről. Ennek fényében született meg a rendelet, amely az állami intzéményeknek, hivataloknak és cégeknek a dolgozóik és az ügyintézés körében is. De ez nem csak a faji megkülönböztetésről, hanem a vallási kisebbségekről és a politikai véleménynyilvánítás szabadságáról is szólt George Taylor elnök által megkezdetett utat, aki a hadseregben szüntette be a szegregációt. A megyei autonómiát azonban tiszteletben kell tartani, így látható, hogy vannak olyan megyék, akik deszegregációs, míg mások szegregációs rendeleteket alkalmaznak. A kormányzat ebbe nem szólhat bele és nem is fog. Azonban, ahogy a választási kampányban is ígértem programot indítunk azoknak a kisebbségeknek, akik olyan megyében akarnak élni, ahol jogilag is biztosítva van az egyenlőségük. Ez a program már az első Dent-kormányzat által javasolt költségvetésben is szerepelni fog."

Ezután egy másik belpolitikai eseményre ért át az elnök: "McCain szenátor sajtóban megjelent tervezetét érdemben nem tudja a kormányzat értékelni, hiszen egyelőre semmilyen konkért javaslatot nem látunk, kizárólag sajtóban megjelent információkat pedig egyelőre nem tekintjük hivatalos bejelentésnek."

A továbbiakban a külpolitikai eseményekre tért ki: "A kubai események kapcsán fontos felvenni a diplomáciai kapcsolatot az új kubai vezetéssel és az USA-val is. Azért fontos a két országgal együtt beszélni, mert az új kubai vezetés az USA-val nagyon jó viszonyban van, az USA segítette a Castro vezette kormányzatot a hatalomba, hogy a diktartórikus hatalmat felváltsa egy demokratikus vezetés. Reméljük, hogy az USA Castro-ba vetett bizalma meg fog valósulni. A jelenlegi nemzetközi egyezmények alapján a Ciron Köztársasághoz a partoktól számított tíz tengeri mérföld számít ciron felségíznek. Véleményünk szerint a nemzetközi vizeken túlságosan megközelítette a ciron felségvizeket, sőt azokat át is lépte. A megfelelő azonnali intézkedéseket a nemzedvédelem érintett egységeitől megtörténtek. A hasonló félreértések elkerülése érdekében első lépésként a kubai kormányzatnak elküldtük észrevételeinket ezzel kapcsolatban, ahogy az USA illetékes szerveinek is.

Ezen kívül nekünk is lépéseket kell tenni a nemzetünk védelme érdekében. A haditengerészetet teljes készültségbe helyeztük és állandó vízi jelenlétet biztosítunk a kubai felségvizeken. Ezen kívül a Den-tadminisztráció fontosnak tartja a modern védelmi rendszereket. Ennek megfelelően hamarosan kidolgozásra kerül egy haderőmodernizációs program, hogy fejlett technikával tudjuk megfékezni az országot érő fenyegetéseket. Továbbá egyeztetéseket folytatunk a amerikai haditengerészettel is a közös védelem érdekében valamint a nemzetbiztonsági szervezetek munkájának összehangolásában. Ezzel kapcsolatban emlékzetetni szeretném a közvéleményt, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban törvényjavaslatok állnak a képviselőházi - reformer vezetésű - bizottságokban. Tájékoztatni szeretném továbbá a lakosságot, hogy a menekültek száma egyáltalán nem emlekedett meg, mivel a kubai nép nagyban támogatta a mostani kormányzatott a forradalomban. A vesztes fél menekültjei pedig a Domikai Köztársaságba tartanak. Ezen kívül természetesen szívesen vesszük a kongresszusi bizottságok és a Kongresszus javaslatait és kérem, hogy közösen gondolkozzunk ez ügyben."

Ezután a több megyei és országos médiaképviselői kérdezhettek.

0 0
 

Ideje, hogy a Dent-adminisztráció választ adjon a krízisre

1959/5


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Ma Cironia veszélyben van, kubai forradalmi hadihajók sértik meg a felségvizeinket, kubai menekültek tartanak tengerpartjaink felé. Ezek komoly problémák, amelyeket orvosolni kellene, és eddig nem kaptunk választ a kormányzattól, hogyan próbálják ezt a válságot megoldani. Ilyen krízishelyzetben fontos, hogy Dent elnök és csapata előálljon egy olyan tervezettel, amely megvédi a ciron emberek biztonságát. Reméljük, hogy a kormányzati szereplők rövid időn belül tájékoztatják a Kongresszust, hogy próbálják megoldani ezeket a fenyegető nemzetközi konfliktusokat.

A helyzet Képviselőház és a Szenátus szakbizottságai éppen ezért együttes üléseket fognak tartani, ahova beidézik az adminisztráció területért felelős szereplőit, hogy a Kongresszus és a közvélemény előtt tisztázzák a helyzetet, és segítsenek megnyugtatni a ciron nemzetet.

Isaiah Guttmann, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Martin Ricketts, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Mike Jezza, elnök, Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága
John Prescott, elnök, Szenátus Kormányzati Ügyek Bizottsága
Arnold Barreth, elnök, Szenátus Hírszerzési Bizottsága
Tony King, elnök, Képviselőház Hírszerzési Bizottsága

0 0
 

Ideje, hogy a Dent-adminisztráció választ adjon a krízisre

1959/5


Kiadta: Képviselőházi Tagok Sajtóosztálya

Ma Cironia veszélyben van, kubai forradalmi hadihajók sértik meg a felségvizeinket, kubai menekültek tartanak tengerpartjaink felé. Ezek komoly problémák, amelyeket orvosolni kellene, és eddig nem kaptunk választ a kormányzattól, hogyan próbálják ezt a válságot megoldani. Ilyen krízishelyzetben fontos, hogy Dent elnök és csapata előálljon egy olyan tervezettel, amely megvédi a ciron emberek biztonságát. Reméljük, hogy a kormányzati szereplők rövid időn belül tájékoztatják a Kongresszust, hogy próbálják megoldani ezeket a fenyegető nemzetközi konfliktusokat.

A helyzet Képviselőház és a Szenátus szakbizottságai éppen ezért együttes üléseket fognak tartani, ahova beidézik az adminisztráció területért felelős szereplőit, hogy a Kongresszus és a közvélemény előtt tisztázzák a helyzetet, és segítsenek megnyugtatni a ciron nemzetet.

Isaiah Guttmann, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Martin Ricketts, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Mike Jezza, elnök, Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága
John Prescott, elnök, Szenátus Kormányzati Ügyek Bizottsága
Arnold Barreth, elnök, Szenátus Hírszerzési Bizottsága
Tony King, elnök, Képviselőház Hírszerzési Bizottsága

0 0
 

Ernest Holder Gloria Morgan mellett áll

1959/5


Kiadta: Oakland megye hírei (félidős választások, 1960)

SARASOTA – Oakland kormányzója Sarasota városában tartott sajtótájékoztatót, ahol néger egyházi és polgárjogi vezetőkkel találkozott, itt kitért a Greene-ben zajló eseményekre, a szegregációs rendeletet megszegő Gloria Morgant „korunk egyik legmeghatározóbb hősének” nevezte. A szegregációellenes szenátor, az egyik legjelentősebb vállalkozócsalád tagja és George Taylor korábbi tanácsadója, szerint fel kell lépni a faji megkülönböztetés ellen. „A megyék egy része a hagyományokra hivatkoznak, amikor arról beszélnek, miért kell különválasztaniuk a ciron polgárokat. Gloria megmutatta, hogy ezt el kell törölni, ezt fel kell számolni. Gloria egész Cironia hőse, és itt az ideje, hogy mozgalom épüljön mögötte.”

A törvényhozó leszögezte, tenni fog a kirekesztés ellen, törvényjavaslatokat dolgoz ki, és útnak indul Hamiltonba, hogy találkozott Morgannel. „Ha Greene hatóságai kezet mernek emelni egy szenátorra, és megbüntetik, csak mert egy néger embertársával beszél, akkor országunk sötét korszak felé fog zakatolni.”

/Sarasota Noticias/

0 0
 

Alec Harrison: „Még nem döntöttem el”

1959/5


Kiadta: Edmund megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

 Edmund kongresszusi képviselője, Alec Harrison arra kérdésre, hogy újraindul-e a posztjáért, azt válaszolta, hogy még nem döntött, és még az is lehet, hogy kihívja a hivatalban lévő Alfred Cameront.  „Ez egy demokratikus párt, és nincs olyan, hogy valakinek a pozíciója biztos lenne. Cameron kormányzó több kérdésben helytelen álláspontot képvisel, és ha az előválasztáson résztvevő szavazók úgy érzik, mást jelölnek kormányzónak.”

Harrison 1946 óta képviselő, a 6. kongresszusi körzetet képviseli, amely New Castle egyes részeit foglalja magában. A politikus úgy véli, hogy Cameronnak „nyitnia kellene az edmundi bátor konzervatív vezetőink felé, és ezért voltam igazán szomorú, hogy a kormányzó nem támogatta Martin Ricketts szenátor elnökjelöltségét.”

/Edmund Journal/

0 0
 

Elítéljük Gloria Morgan cselekedetét

1959/5


Kiadta: Déli Hazafias Front

A Déli Hazafias Front vezetősége és annak tagjai egységesen, egyhangúan ítélik el a Greene-ben történt incidenst! Szerintünk Gloria Morgan alapjaiban sértette meg cselekedetével a déli törvényeket és nem utolsó sorban a déli embereket!

Egyetértésben a Déli Unióval, szerintünk is a fekete kisebbséggel van a legtöbb probléma hazánkban. Nem bírják, nem tudják, vagy nem akarják elfogadni, hogy a déli emberek mélyen konzervatívak, s ez a törvényeiken is visszatükröződik.

Az is igaz, hogy Cironiában több kisebbség is van: latinok, franciák, olaszok, zsidók, mormonok, németek, lengyelek, magyarok, és még lehetne folytatni. Ők az ékes példái arra, hogy betudtak illeszkedni a társadalomba, betartják a törvényeket, ha Délen laknak, akkor tisztelik a déli embereket. Vannak álmaik, sokan köztük tehetségesebbnél tehetségesebbek, s emiatt többen nyitottak üzleteket, vállakozásokba kezdtek, s ennek mindenki a csodájára jár.

De mi van a négerekkel? A gettókban élnek mocskos körülmények között. A legtöbbjük munkanélküli, mert nem akarnak dolgozni. Semmit nem tesznek azért, hogy boldogulni tudjanak. Bezzeg tüntetésekre eljárnak, ha a jogaikról van szó. Kérem, a jogok mellett kötelességek is vannak, de igaz, minek a kötelesség ha a begyöppösödött unionista, északi képviselők, szenátorok minden olyan törvényt elfogadnak, amelyek elősegítik a fekete hatalom megerősödését, s egyben megalázzák a déli emberek kultúráját, törvényeit, patriotizmusát.

Összességében nekünk ez a véleményünk a történtekről, s minden erőnkkel támogatjuk Greene vezetését, törvényvédő egységeit, akik jogszerűen cselekedtek!

Üzenjük Gloria Morgannak és a többi hozzáhasonló feketének: HA NEM TETSZIK DÉL, ÉSZAKON TÁGASABB!

Déli Hazafias Front vezetősége és tagjai

0 1
 

Kiállunk a Greene-i hatóságok mellett

1959/5


Kiadta: Déli Unió

A Déli Unió támogatja a Grenne-i Hatóságokat,akik betartatják a törvényeket. Cironia egy jogállam,ahol senki se állhat a törvények felett. Elegünk van abból,hogy a négerek lépten-nyomon megpróbálják kijátszani országunk törvényeit,főleg itt délen. Országunkban számos kisebbség él pl:latinók,indiánok,ázsiaiak,németek,franciák,mormonok,zsidók stb... Ezzekkel a kisebbségekkel rendesen együtt tudunk élni. Azonban van 1 kisebbség,a négerek,akikkel nem. Világosan látszik,hogy itt a probléma nem velünk van,hanem velük. Velük,akik szándékosan balhéznak és uncivilizált módon viselkednek,mintha még mindig Afrikában élnének. Sajnos az ügy minket személyesen érint,ugyanis egyik tagunké az a bolt,ahova Gloria Morgan behatolt. Itt az ideje,hogy megtanuljanak viselkedni,ennek érdekében pedig arra kérjük a Greene-i ügyészséget,hogy fogják perbe a nőt,majd a bíróságot arra,hogy ellretentő büntetést szablyon ki a nőre.

Arra kérjük a többi déli szervezetet,hogy ők is ítéljék el a négernő akcióját  és támogassák a Grenne-i hatóságokat.

Déli Unió 

0 0
 

Colloway rádiós hirdetése

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

"Don Colloway hithű mormon, aki tesz a helyi emberekért és hitközösségekért. Don Colloway anti-kommunista és deficithéja. Don Colloway a farmer gazdák barátja és nem támogatja a vámrendszert. Don Colloway felelős gazdálkodó, igazi konzervatív. Don Colloway vérbeli denfieldi, aki tudja mik a helyi problémák és mik azokra a megoldások. Don Colloway az Ön jelöltje. Szavazzon 1959-ben rá, hogy a kongresszus megőrizze reform párti többségét, hogy Bartek házelnök tovább folytathassa munkáját és hogy az ország továbbra is abba az irányba haladjon, ami a haladás felé visz, egyben kontroll alatt maradjon minden idők legkékebb kormánya. 

Don Colloway vagyok és támogatom ezt az üzenetet!"

 

Az alábbi üzenet elhangzott 5 alkalommal.

0 0
 

Colloway prominens képviselők társaságában kampányolt

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//West Jordan// Don Colloway West Jordan városában tartott nagygyűlést, amire egyebek mellett elkísérte Mike Jezza belforti képviselő, aki tavaly szoros csatában maradt alul René West kormányzóval szemben az elnökjelölti előválasztási küzdelemben, és Nathen Bartek házelnök és osborne megyei képviselő, akinek akár a házelnöki széke is múlhat a denfieldi választáson. 

Mike Jezza szerint különösen fontos, hogy olyan ember képviselje Denfieldet a Kongresszusban, aki valódi konzervatív. „Ma harcot vívunk a Képviselőházért, mert a Progresszív Párt megpróbálja elorozni Bartek házelnök székét. Amikor elmennek szavazni, erről is döntenek. Személyesen ugyan az elnök nem jött el, nem támogatja a progresszív jelöltet, de biztosak lehetünk benne, hogy a ridgefieldi progresszív elit itt ólálkodik, keresi a lehetőséget, hogy juttathatná győzelemhez a jelöltjét, és hogy ki legyen az új házelnök. Ne szórakozzanak velünk!” Az elnökjelöltségre sikertelenül pályázó képviselő szerint a győzelem a legfontosabb. „Don Collowaynak győznie kell, különben elbukunk.”

Bartek Házelnök elhárította azokat a vélekedéseket, hogy a denfieldi választások róla és pozíciójáról szólnának, mint mondta "Ez a voksolás a denfieldi polgárok életéről szól, arról, ahogyan ők látják megyéjük és városaik helyzetét, illetve saját életüket, mindennapjaikat. Ez nem rólam és a házelnöki székről szól. Kihatással lehet rá, de itt és most Önöknek egyetlen dolgot kell figyelembe venni és mérlegelni a döntés meghozásakor: Egy olyan embert választanak, aki valóban a helyiek igényének megfelelő programmal bír és egyetlen percig sem akart másnak látszani, mint ami és aki valójában, vagy egy olyan jelöltet támogatnának, aki mindenféle álarc mellett hintázik választócsoporttól választócsoportig és az elnöki lobogót próbálja dugdosni a a háta mögött, de a programja és beszédei újra és újra elárulják őt. Denfield 3. kerülete döntés előtt áll: Őszinte, tiszta szívű képviseletért kiáltanak, vagy egy megalkuvó, opportunista és őszintelen ridgefieldi bábot akarnak a képviselőházba küldeni? Don Colloway előbbi, így nem lehet kérdés, hogy a kerület legjobb választása."

Don Colloway beszédében elmondta, nem fogja támogatni a vámrendszert, mert az a kerület minden farmergazdaságának csak hátrámnyt jelentene, viszont lobbizni fog azért, hogy az előirányzatokban külön mezőgazdasági fejlesztéseket célzó tétel kerüljön be. "A vidéki kerületek képviselőivel erős érdekképviseletet akarok kiépíteni, bízom benne, hogy Jezza képviselő akkor is mellettem fog állni, hogy kerületeink és az ott élő farmer barátaink és bajtársaink a megfelelő figyelmet és támogatást kapják. Az ilyen kerületeknél ez kulcsfontosságú kérdés, de a progresszív kormány 5 év alatt sem tudott e téren felmutatni semmit. Ideje változtatni a kerületeink helyzetén és az agráriparban tevékenykedők életszínvonalát egy magasabb szintre emelni."

 

//West Jordan Chronicle//

0 0
 

Colloway kampányplakátok a kerületben

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

Az alábbi kampányplakátból 20 darab került kihelyezésre a kerület településein, azok forgalmasabb pontjain. (3500 $) 

 

                             

0 0
 

Denfield szenátora nyitott gazdaságot szeretne

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

ST. GEORGE – John Prescott szenátor town hall fórumon találkozott a választókkal, hogy meggyőzze őket, támogassák Don Collowayt a közelgő időközi választáson, amelyet Denfield 3. kongresszusi körzetében írtak ki. Prescott szerint „Don Colloway hiteles gazdasági programmal rendelkezik, ellenzi a vámokat, amelyek nagyon jelentősen gátolnák a denfieldi gazdaság fejlődését. Ellenfele támogatja Dent elnök értelmetlen vámháborús törekvéseit, amelyekkel csak árt Denfieldnek. Mi ezt tudjuk és érezzük, ezért fogok mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.”

Prescott mindazonáltal biztos Colloway sikerében. „A denfieldi farmerek tudják a legjobban, mennyire ronthatja esélyeiket egy ilyen politikai döntés. Ezért szavaznak Collowayre.”

/Western Star/

0 0
 

Prescott szerint Cironia fontos lépések előtt áll

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN – Prescott szenátor tovább folytatta kampányát a denfieldi 3. kongresszusi körzetben annak érdekében, hogy Don Colloway, a Reform Párt képviselőjelöltje nyerje meg a választást. „Nem engedhetjük meg, hogy a kubai válság befurakodjon Cironiába, A progresszív vezetés eddig semmit se tett annak érdekében, hogy felkészüljön egy esetleges katonai akcióra, és jelenleg csak a Reform Párt alkalmas arra, hogy a nemzetbiztonsági kérdésekben megfelelő választ adjon az olyan kommunista országoknak, mint Kuba. Ezért is szükséges, hogy Dont képviselővé válasszák.”

Prescott hozzátette: csak akkor lehet megoldani a határok védelmét, a partiőrség, a haditengerészet és a katonaság megerősítését, ha Don Colloway fog győzni.

/Western Star/

0 0
 

John Prescott bízik a konzervatív sikerben

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

SOUTH JORDAN – John Prescott szenátor South Jordanben kampányolt Don Colloway képviselőjelölt mellett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy „Colloway az a jelölt, aki alkalmas a körzet hiteles képviseletére, ő az, aki keményen dolgozna Denfield értékeiért.” Prescott szerint fontos, hogy olyan személy képviselje Denfield 3 lakóit, akinek fontos a vallásosság. „Don Colloway minden vasárnap részt vesz a kongregáció gyűlésein, elmondja, mit gondol Jézus Krisztus utolsó szentjeinek a tevékenységéről, és számára mennyire fontos, hogy a vallása alapján döntsön bizonyos kérdésekben.”

A szenátor szerint Colloway győzni fog, mert ő az, aki hitelesen képviseli a megyében élők akaratát. „Ő az a jelölt, aki tisztességesen fog dolgozni az Önök jólétéért, munkájáért, megbecsüléséért.”

/Western Star/

0 0
 

Imahara újsághirdetés III.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara újsághirdetés II.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara újsághirdetés I.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara West Jordan-ben: "Az egyházak függetlenségét nem érheti támadás"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN - West Jordenbe látogatott kampánya zárásaként Grant Imahara. A politikus nagyon aktív kampányt folytatott és többször is járt a megye minden településén megszólítva a választókörzet mérsékelt szavazóit. Ezúttal az egyházak helyzetéről beszélt: "Modern korunk egyik nagy vívmánya az állam és az egyházak elválasztása, az egyházak függetlensége. Ezt szerintem mindenképpen meg kell tartani. Úgy vélem fontos, hogy támogassuk az egyházi iskolákat és szociális intézményeket, és arra is adjunk közpénzeket, hogy egyházi épületek kerüljenek felújításra. De ez nem jelenti azt, hogy bármilyen befolyást jelentene ez az államnak az egyházak felett, mert hogy az emberek közös pénze, nem a politikusoké vagy az államé, akik a költségvetést megszavazzák. Az egyházak függetlenségét nem érheti semmilyen támadás, nem fogom engedni."

// West Jordan Chronicle //

0 0
 

Imahara Taylorsville-ben: "Az infrastruktúra fejlesztések nem mehetnek hitelből"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

TAYLORSVILLE - Taylorsville-ben folytatta kampányát Grant Imahara, aki lakossági fórumot tarott. A politikus az ifrastruktúrára és a költségvetésre is kitért: "A megyének nagyon fontosak az infrastrukturális fejlesztések, amit az állami költségvetésnek is tükrözni kell. Ideje elkezdeni a CIEF megvalósítását és fontos, hogy a megyéknek is legyen beleszólása ezekebe a fejlesztésekbe. A másik nagyon fontos dollog, hogy sem a fejlesztések, sem a szociális kiadások nem mehetnek hitelból. Jelenleg az államnak több milliárdos hitelevan, amit vissza kell fizetni és nem is szabad több hitelt felvenni."

// West Jordan Chronicle //

0 0
 
vissza

   Üzenőfal

tegnap 21:55 Albert Lee: Szokni kell még az új neveket xD

tegnap 21:54 Albert Lee: Bocsánat, Walter Collins, nem Peter. Csak Peter Bedroom karija és a tudatalattim kombinálta ezt a két nevet

tegnap 15:37 George Lee: most már ülésezik mindkét ház

tegnap 14:38 Frank Senton : szia, mindig látod, ha van ülés, általában lesz minden nap, csak a Képviselőházban elég képlékeny a dolog, kié is a többség De a tervek szerint egy héten 3-4 ülése lesz mindkét háznak.

tegnap 11:13 Denis Miller: ja és beállítottam 72 órára az üzeneteket, ennyi idő alatt csak észreveszi valaki.

tegnap 11:12 Denis Miller: de van egy javaslatom: ha valaki beír egy ülésterembe és választ vár, akkor kattintson felül a piros "aktiválás" gombra. ezzel az ülésterem a főoldalon is láthatóvá válik.

tegnap 11:11 Denis Miller: a cseten csak az elmúlt 24 óra üzenetei jelennek meg visszamenőleg, tehát van rá esély, hogy már nem látja senki.

tegnap 10:45 Dr. Naomi Hands: Sziasztok ha szot kerek a chat-en a kepviselohazi ulesteremben azt latja valaki mert elegge el van dugva a regi rendszerben ezt konnyen eszrevette az elnok

2021. ápr. 06. John Prescott: szia

2021. ápr. 06. David B. Sinclair: Sziasztok!

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Fenebe akkor ismet lesz harcom radikaliskent

2021. ápr. 05. George Lee: Most már bármelyik pártban lehet karaktere mindenkinek én is megyek déli progresszívnak

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Jaj Gergo csak nem....utalom a konzervativokat

2021. ápr. 05. James Horner: Sziasztok! Gergő vagyok, hoztam egy új, konzervatív karaktert

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Csao Bartek ezer eve nem beszeltunk

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Sziasztok tetszik az uj felulet....bar kicsit meg szokni kell kezdodhet a politikai jatszma

2021. ápr. 05. Denis Miller: sziasztok! én a cseten csak mint megfigyelő leszek jelen...

2021. ápr. 04. George Lee: új megyék feltöltve: https://cironia.hu/index.php?page=pageview&id=51

2021. ápr. 04. George Lee: vagyis hova tartozik most már

2021. ápr. 04. George Lee: Új megyékkel kapcsolatban is lesz még ma térkép, ha valaki nem biztos benne, hova tartozott, keressetek nyugodtan

2021. ápr. 04. George Lee: még a mai napon lesz egy összefoglaló a médiában, hol is állunk történetileg, és ahhoz tudtok alkalmazkodni.

2021. ápr. 04. George Lee: lehetőség lesz megyéket, városokat irányítani is

2021. ápr. 04. George Lee: randomok*

2021. ápr. 04. George Lee: Sziasztok! Néhány cikk, aktivitás törlődött, mert visszaállunk 1959 áprilisára, innentől kezdve IRL idő szerint haladunk, de ez ne jelentené, hogy ne lennének események: ramondok, időközi választások

2021. márc. 27. George Lee: szia, reméljük hamarosan minden megoldódik

2021. márc. 25. Peter Bedroom: Szia Peti pedig sajnos az a benyomasom hogy epp a koronavirus ideje alatt lenne mindenkinek tobb ideje jatszani/tenykedni. Legalabbis estenkent biztos. Tehat jo lenne osszulni es otletelni itt a chat

2021. márc. 23. George Lee: szabályzatok is.

2021. márc. 23. George Lee: Sziasztok, sajnos Cironiát is elérte a koronavírus a technikai dolgokra várva viszont elkészült a játékszabály, az új megyei beosztás, az Alkotmány, készülnek a szenátusi és képviselőházi

2021. márc. 22. Peter Bedroom: Sziasztok a kerdesem ugyanaz kenne....

2021. febr. 19. George Lee: ha minden jól megy, márciusban már lehetséges

2021. febr. 17. Peter Bedroom: Sziasztok lehet mar tudni mikor indulunk?

2021. jan. 01. George Lee: Sziasztok, Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! Ne felejtsétek el megnézni 14 órakor a Youtube-on a premiert https://www.youtube.com/watch?v=PBdwcSD9Nic

2020. dec. 28. George Lee: szia, írtam neked üzenetet

2020. dec. 28. Peter Wright: Üdvözlök mindenkit!

2020. dec. 27. John Robert: Kellemes ünnepeket, így utólag is!

2020. dec. 25. George Lee: Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek én is

2020. dec. 25. Francis J. Wright: Kellemes Ünnepeket Kívánok Cironia Népének és Politikusainak!

2020. dec. 10. Cliff Bedroom: Szia, rendben azt akkor megvárom. Es aktivan visszatérek.

2020. dec. 07. George Lee: Szia, most lesz egy nagy változás, vagyis sok változás, Facebookon lehet rajta olvasni

2020. dec. 05. Cliff Bedroom: Sziasztok udv mindenkinek. Hogy megy a játék, vannak változások?

2020. nov. 23. Alexander Smith: Augusto Prescott kampány megkezdéséről szóló cikk a Weekly Walker-ben jelenik meg! (elfelejtettem odaírni)

2020. nov. 16. George Lee: sziasztok, a tegnapi események holnap délután jelennek meg!

2020. nov. 08. George Lee: Platformok a választások során a VÁLASZTÁSOK 1960 - INFORMÁCIÓK, PONTOK, RANDOM ESEMÉNYEK között!

2020. nov. 07. George Lee: Szia, Kommunista Párt hivatalosan nem működik, írj privátban, és segítek

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Látom van Ciron Kommunista Párt is ahhoz lehet csatlakozni valahol?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Annyi nagyjából megvan, hogy Usa politikai pártok vannak a játékban is, csak más néven

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Mit kellene csinálnom ebben a játékban?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Sziasztok

2020. nov. 06. George Lee: Sziasztok, ma délután az eddig bejelentett jelöltek megkapják a személyiségpontjaikat, itt fogok jelentkezni.

2020. okt. 22. George Lee: VÁLTOZOTT A MENETREND!

   Online (1)

Alexander Smith,

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v2.0b © 2016-2021 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató