Szervezetek közleményei

Közlemények

Harry Jenkins elindul Broderick szenátusi körzetéért

1960/1


Kiadta: Megyei és városi újságok hírei

Harry Jenkins reformpárti kongresszusi képviselő bejelentkezett a brodericki szenátusi körzet képviseletéért. A harmadik ciklusát töltő törvényhozó közleményében tudatta, hogy egyeztett családjával és szövetségeseivel, és úgy döntött, hogy szenátorként folytatná tovább a munkáját. „Felelősséggel tartozok az országért és az általam képviselt emberekért, éppen ezért úgy döntöttem, hogy elindulok Broderick szenátusi képviseletéért.”

Jenkins, aki egy biztos elővárosi körzetét adja fel a szenátusi harcért, a Reform Párt maisntreamjéhez tartozik, közleményében megerősítette, hogy azt fogja képviselni, amit eddig, például ellen fog állni a „mértéktelen kormányzati költekezésnek, amely Albert Lee elnök terve, és amellyel romlásba fogja taszítani Cironiát.” Jenkins szerint a progresszívak nem képviselik a cironok érdekeit, ezért olyan személyekre van szükség a törvényhozásban, akik komolyan gondolják programjukat. „Az elnök legfontosabb feladata, hogy megpróbálja a reformpárti vezetést kiütni a Képviselőház vezetéséből, miközben sokkal komolyabb problémákkal küzd az ország. Én ezekkel foglalkoznék szenátorként.”

/Crowley County Inquirer/

0 3
 

Közös rendezvény a PZsT-vel

1960/1


Kiadta: Progresszív Muszlimok Gyülekezete

Az az ötletünk támadt, hogy a Progresszív Zsidó Tanáccsal csinálunk egy közös rendezvényt első sorban muszlim és zsidó gyerekeknek, persze akárki jöhet akit érdekel a kúltúránk. Szeretnénk, hogy megismerjük egymás kúltúráját, hogy megalapozzuk a két nép közötti békét. Adam Moses, a PZsT elnöke nagyon örült az ötletnek és egyből elfogadta. A rendezvényt február 24-én fogjuk megtartani.

1 0
 

Rendezvények: február

1960/1


Kiadta: Progresszív Zsidó Tanács

A TuBisvát, azaz a fák ünnepe alkalmából egy kis rendezvénnyel készülünk a gyerekeknek. A program célja a zsidóság megismertetése a következő generációval, hogy kúltúránk továbbra is fennmaradjon Cironiában. Ezt február 12-én fogjuk megtartani, az ünnep előtt egy nappal.

David Nelson szenátor, a cironi zsidóság egyik fő támogatója felajánlotta, hogy tartsuk meg a rendezvényt a házában és biztosít nekünk ételt, italt és egyéb dolgokat, ami kell a rendezvényhez.

Barchad Nassar, a Progresszív Muszlimok Gyülekezetének elnöke felkeresett minket, hogy csináljunk egy közös rendezvényt is. Elfogadtuk az ajánlatát, mert egymás kúltúrájának megismerése rendkívül fontos a zsidó-muszlim barátság építésének céljából.

1 0
 

Sajtónyilatkozat a Házelnöktől

1959/12


Kiadta: Cironia Képviselőháza Elnökének Sajtóosztálya

"Cironia polgárai! Tisztelt Szavazópolgárok! Nemzetünket hatalmas csapás érte pár hónappal ezelőtt, amikor is az ország első emberét, Harvey Dent elnököt elveszítettük tragikus, már-már felfoghatatlan körülmények között. Ugyanez igaz az elhunyt miniszterekre, és a sok ártatlan polgárra is. A gyász elviselhetetlen, különösen a hozzátartozóknak, akiknek továbbra is erőt és kitartást kívánok. 1959 fekete betűkkel, gyásszal átitatva kerül majd nemzetünk historikus könyveibe bele. Így közelítve az év vége felé viszont egy dolgot ígérhetek: Cironia erősebben fog visszatérni!

Azt látjuk viszont, és emellett mint Házelnök, nem mehetek el szó nélkül, hogy az ország új vezetésével sok szempontból indult el rossz irányba, letért arról az ösvényről, aminek alapjait egy éve közös erővel kezdtük lerakni, egy jobb, élhetőbb, szabadabb és igazságosabb Cironia érdekében. Albert Lee, immáron elnök úr elárulja a szabad és egyenlő nemzet elvét, amikor is olyan elnöki rendeleteket vont vissza, amiket kampányában megígérve hajtott végre tragikus sorsú elődje, és aminek egyebek mellett köszönhető volt megválasztása is. Ez a progresszív párt elárulta az embereket, elárulták a tisztességes politikusokba vetett választói bizalmat, elárulták a társadalmi egyenlőséget és szolidaritást. A progresszív párt új vezetése zászlajára tűzte ki az "ELŐRE A MÚLTBA" rigmust. Én inkább vissza kívánok térni a jövőbe és a mögöttem felsorakozó képviselőházi frakcióval is ezen fogunk nap nap után dolgozni!

Veszély fenyegeti viszont ezen törekvéseinket, hiszen a bal oldal össztűz alá vette demokratikus rendszerünket azzal, hogy mindent magukhoz kívánnak ragadni, hogy Cironiat egy sötétebb, igazságtalanabb hellyé változtassák. Ha a tisztelt Ház úgy kívánja és leváltanak, úgy szomorú szívvel, de büszkeséggel magamban adom át a staféta botot bárkinek. Úgy hiszem azonban, hogy a Képviselőház jó munkát végzett az elmúlt egy-másfél évben, sikereket értünk el, működött a kétpárti egyezkedés. A progresszív pár tfelé nyújtott jobbunk most elutasításra került azzal, hogy új házelnököt jelöltek soraikból, minden korábbi ígéretük és fogadkozásuk ellenére. A harcot azonban nem adjuk fel és mindent meg fogunk továbbra is tenni, hoyg féken tartsuk az esztelen baloldali kormányzást, érintse az a nemzeti fiskális politikát vagy a jogállamiságot vagy bármi mást. Egyben felszólítom mindkét párt racionális, konzervatív tagjait, hogy voksaikat NE pártszimpátia vagy frakció parancs mentén hozzák meg, hanem Cironia nemzeti érdekeit mérlegre helyezve. Köszönöm, Isten óvja nemzetünket!"

2 2
 

Kenny Johnson visszavonul

1959/12


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Kenny Johnson, Monroe megye progresszív szenátora magánéleti okokból kifolyólag mai határidővel lemond mandátumáról. A PSZKB és a monroe-i Progresszív Párt egyaránt arra kéri Albert Lee elnök urat, hogy a megüresedett szenátori helyre David Nelson jogász-közgazdászt nevezze ki, akit a leginkább alkalmasabbnak tartanak megye érdekeinek és a választók képviseletére.

Progresszív Szenátorok Sajtóosztálya

1 0
 

A Lee-adminisztráció a fiatalok pártján áll

1959/12


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee, a Ciron Köztársaság Elnöke üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének november 20-án elfogadott, gyermekek jogairól szóló nyilatkozatát. A nyilatkozatot, amelynek vannak ugyan kifogásolható pontjai, a közgyűlés ciron képviselete is megszavazta. Az elfogadott szöveg 10 gyermekjogi alapelvet fogalmaz meg, melyek többek között a gyermekek állampolgárságáról, esélyegyenlőségéről, oktatásáról, társadalombiztosításáról és társadalmi hátrányaik leküzdéséről szólnak. Az elnök úgy ítéli, hogy Cironia jól áll a gyermekjogok ügyében és más országok példát vehetnének a hazai állapotokról, ugyanakkor a Lee-adminisztráció elkötelezett további lépések megtételére.

Az elnök Jacob McMiller ENSZ-nagykövettel közösen délután a President Palace-ban fogadta a Perry megyei cserkészek és kiscserkészek küldöttségét. A szövetség fúvós zenekara előadása után Albert Lee csodálatát fejezte ki a cserkészet iránt, kiemelte, hogy fontosnak tartja a fiatalok keresztény szellemben történő nevelését, amely a cserkész nevelési módszer egyik fő eleme. Az elnök tiszteletben tartja, hogy a cserkészmozgalom független a politikától és ezen nem is kíván változtatni, ugyanakkor szeretné ha minél több fiatal részt tudna venni a programokban, és lobbizni fog azért, hogy az ifjúsági szabadidős mozgalmak számára legyenek elérhető állami pályázatok. Ezenkívül személyes gesztusként a President Palace saját költségvetéséből tízezer dolláros adományt juttat el a Ciron Cserkészszövetség számára.

A találkozó után Albert Lee telefonon tárgyalt Daniel Spryjal, a Cserkészmozgalom Világszövetségének igazgatójával. Az elnök kifejezte azon szándékát, hogy idéntől Ciron Cserkészszövetség részt kíván venni a Cserkészek Nemzetközi Konferenciáján és arról is megállapodtak, hogy 1961-ben Ridgefieldben rendezhetik meg az eseményt.

 

Leo Wellington

Sajtófőnök

President Palace

2 0
 

Albert Lee elnök elfordult a jövő útjáról

1959/11


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Albert Lee elnök elfordult a jövő útjáról

Lee elnök elmúlt idejének tevékenysége megmutatta, hogy számára a legfontosabb a társadalmi egyenlőtlenségek kiemelése, és nem támogatja azokat a folyamatokat, amelyek 1946 óta elkezdődtek. Albert Lee elnök visszavonta azokat a kicsiny, de Dent elnök idején megindított deszegregációs folyamatokat, amelyek megkérdőjelezték az állami faji megkülönböztetés bizonyos fokát.

Az új elnök ugyanakkor még mindig hiszi, hogy az embereket bőrszín alapján kell megkülönböztetni, és ezeket a nézeteket a President Palace falai között nyíltan vallja is. Ma Cironiának nem arra van szüksége, hogy megosszuk a polgárokat, hanem éppen arra, hogy együtt sorakozzunk fel a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek ellen.

Mint Cironia Köztársaság szenátora, büszkén állok a polgárjogi mozgalmak élére, és mindent meg fogok tenni, hogy a szegregációt minél inkább kiszorítsam országunk életéből.

 

Ernest Holder
szenátor

1 3
 

Elnöki sajtótájékoztató

1959/11


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee, a Ciron Köztársaság elnöke 1959. december 9-én, szombat este 19 órától kezdődően tartja első sajtótájékoztatóját a President Palace épületében. A hazai és külföldi újságírók november 30. éjfélig regisztrálhatnak az eseményre, ahol kötetlen témákban tehetnek fel kérdéseket.

Leo Wellington

Sajtófőnök

President Palace

2 0
 

Az elnök sajtófőnökké és szociálpolitikai főtanácsadójává nevezi ki Leo Wellingtont

1959/10


Kiadta: Elnöki Iroda

Albert Lee elnök úr úgy döntött, hogy a President Palace sajtófőnökévé nevezi ki Graham megye korábbi kormányzóját, Leo Wellingtont. Az elnök ezenkívül számít rá szociálpolitikai főtanácsadóként is, hiszen a kormányzó számos példaértékű helyi szociális programot vezetett be, amelyek sikeresen betöltötték szerepüket és a mai napig többezer grahami családnak nyújtottak érdemi segítséget. Azt várjuk Mr. Wellingtontól, hogy ezen tapasztalatait a President Palace-ban végzett munkája során is kamatoztassa, ezzel is megerősítve, hogy a Lee-adminisztrációra minden segítségre szoruló ciron polgár számíthat.

Gabriel Marian, titkár

President Palace

1 2
 

A ciron nemzet saját halottjának tekinti Harvey Dentet és a balesetben elhunyt minisztereket

1959/9


Kiadta: Elnöki Iroda

Szörnyű csapás sújtotta hazánkat. Szeretett elnökünk, akit fiatal, ámde erős jellemű és határozott embernek ismerhetett meg a közvélemény, szörnyű körülmények között hagyott itt bennünket. A President Palace, a kormány és a ciron nép nevében kifejeztem legmélyebb részvétemet az elnök úr családjának, illetve a szintén elhunyt Donald Kellermann és Howard Steinfield miniszter urak hozzátartozóinak. Köszönetemet küldtem a francia hatóságoknak az együttműködésért, remélem alaposan kivizsgálják a baleset hátterét. Utasítottam a külügyminiszterhelyettest és a franciaországi ciron nagykövetet, hogy kísérje figyelemmel az eseményeket és szeretném, hogyha a ciron hatóságok is közreműködhetnének a nyomozásban.

Alelnökként arra esküdtem fel, hogy minden helyzetben szolgálni fogom hazámat, a Ciron Köztársaságot, az elnöki széket most mégis keserű szájízzel, gyásszal telt szívvel kellett átvennem. Cironia polgárai ugyanakkor továbbra is számíthatnak a progresszív kormányra és bár lesznek átalakítások, a főbb politikai ügyek többségében Harvey Dent örökségét kívánom folytatni. Hiányozni fogsz, Harvey!

Albert Lee, President Palace

2 0
 

Chesterfield megvédi Madisont

1959/6


Kiadta: Madison megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

A reformer kormányzó Harmonyban kampányolt. A belépő 5$ volt.

"Üdvözlöm minden madisoni polgártársamat! Ma sajnos azt kell látnunk, hogy Képviselőház a prioritásának nem a CIEF beindítását tekinti, hanem azt, hogy miként tudná még tovább növelni a saját jogkörét, ezzel csorbítva a megyék és a megyei lakosság jogkörét!(hatalmas fujjolás) Külön szívfájdalom az is,hogy ezekhez a Frank Senton is beállt. Franknek fontosabb a saját hatalmas növelése,mint az, hogy ti rendes utakon tudjatok közlekedni, rendes vízvezetékrendszerrel és elektromos hálózattal rendelkezettek. Hiszem,hogy ez,egy olyan következetes megyében,mint Madison nem maradhat büntetlenül!(vastaps) Róla majd jövőre fog ítéletet hírdetni Madison népe,ha addig el nem törlik a képviselőválasztást.Ez volt a rossz hír. A jó hír,pedig az,hogy Mr.Nelson,már hónapok óta bújkál,lévén semmilyen érdemi programa nem volt, alantas támadásai pedig elbuktak, megfuttamodott a harc elől!(hatalmas ováció) Ugyanakkor én minden madisoni ember kormányzó akarok lenni, és nem táplálok semmilyen nehéz érzéseket Mr.Nelson irányába. Csak közös erővel állíthatjuk meg azt,hogy a progresszív Thomas Kane 2.0-át rakják Madison élére,ezzel vissza repíve inket 1946-ba. Csak együtt győzhetük,úgyhogy gyertek el szavazni! Éljen Madison!(vastaps)

Harmony Observer 

2 0
 

Bob Walsh felfüggeszti a kormányzói kampányát

1959/6


Kiadta: Graham megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

Graham kormányzója felfüggeszti újraválasztási kampányát – adta hírül a megyei vezető hivatalos kampánycsapata által közzétett közleménye. A megyei vezető szerint „McCain szenátor terve kiforrott, bátor kezdeményezés, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megszerzi a kétharmados többséget mindkét házban, éppen ezért úgy gondolom, hogy most a közös munkára, a könnyű átmenetre, nem pedig a kampányra kell koncentrálnom.”

Walsh megköszönte az aktivisták munkáját, reméli, hogy még folytatják közösen a munkát. „Az új Alkotmány új lehetőségeket is hoz magával, éppen ezért gondolom úgy, hogy van helyem a politikai közéletben, és minden grahami polgárral szeretnék még találkozni, igaz, egy kicsit más helyen, mint ahol most vagyok.” A mérsékelt konzervatív politikus azt is mondta, ha mindkét párt „jelentős és túlnyomó többsége” igent mond a javaslatra, ő is csatlakozni fog, „hiszen most Cironiának ismét a közös gondok megoldására kell összefognia.”

/Granttown Chronicle/

0 0
 

Trump:A törvény győzedelmeskedni fog

1959/6


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Andrew Trump Ridgefieldben tartott sajtótájékoztatót,ahol különböző újságírók kérdéseire válaszolt.

-Miért volt szükség egy új adózási törvényjavaslat benyújtására?

-Nos jómagam már többször kifejtettem,hogy nem vagyok nagy támogatója a jelenlegi törvénynek. Az adókulcsok túl magasak,szinte rablás zajlik adózás szintjén. A legboszantóbb pedig az,hogy az elmúlt 4 évben szinte semmi hasznosra nem lett elkötve az a sok pénz. A CIEF még mindig a levegőben lóg és a progresszívok csak hitegetnek minket,semmi konkrétat nem mondanak róla. Ha pedig így áll a helyzet,hogy a kormány semmi hasznosra nem tudja költeni az adófizetők pénzét,inkább csökkentsék az adókat és hagyják a pénzt az emberek zsebében. Higyjék el,ők el tudják költeni hasznos dolgokra.(fiskálisan konzervatív újságírók helyeselnek)

-Mi a véleménye a Greene-i eseményekről?

- A törvénynek kell győzedelmeskednie! Az a nő szánt szándékkal megszegte Greene törvényeit. Ezzel arcon köpte Greene törvényhozását,akik meghozták a törvényt. A bíróságokat,akik ellenőrzik a törvények alkotmányosságát. A rendőröket,akik betartatják a törvényt és vegezetül Greene népét,akiknek az akaratából a szegregációs törvény megszületett. Az nő semmi vett több,mint 160ezer greene polgárt,és ezután még egyesek hősként ünneplik. Rajtunk röhögne az egész világ,ha holmi deviánsok miatt elkezdenénk megváltoztatni a törvényeinket. Ha holnap valaki molesztál egy gyereket legalizáljuk a pedofíliát? Ha valaki belepisál a városi ciszternába díszpolgár lesz? Ugye,hogy a válasz mindekettőre egyértelmű nem. Miért lenne ez máskép Gloria Morgannel?(a déli újságírók tapsolnak)

-Mi a véleménye arról,hogy a kubaiak provokálnak minket?

-Egyszerűen felháborító. Ez annak a jele,hogy a Kubaiak gyengének tartják Dent elnököt és,ami rosszabb,lekezelik a Ciron Haditengerészetet és nem tisztelik a ciron népet. Sürgőssen meg kell erősítenünk déli partjainkat.És rendkívüli készültségben kell tartani a flottát és a légierőt,amég a kaotikus helyzet fenn áll. Emellett fenn kel tartani egy állandó 24/7 vonalat NATO HQ-val.(nagy helyeslés)

-1962-ben szenátorként vagy elnökjelöltként szeretne indulni?

-Egyértelmű,hogy szenátorként. Az elmúlt hónapokban rájöttem,hogy engem az Isten is szenátornak,azonbelül pedig Cook szenátorának teremtet. Úgy érzem,hogy jelenleg a Szenátus az a hely,ahol a leghasznosabb vagyok az ország számára. Ott tudom továbbra is védeni a megye jogokat, a kereszténységet  és a 2.Alkotmánykiegészítést. Emellett a cooki embereket ismerem a legjobban,életem jelentős részét ott éltem le,így azt a megyét tudom a legjobban szolgálni.

-Mi a véleménye McCain centralizációs ötletéről?

- Rossz. Idejönn egy fiatal csávó Unionból,aki még alig töltött el időt a Szenátusban és máris azt hiszi,hogy ő mident tud és mindenkinél okosabb,ezért újraírja az Alkotmányt. Jómagam és még jó pár politikus társam már a Katonai Akadémiát végezte,amikor ő indiánosdit játszott. És ezekután ő akar minket kioktatni. Tudtommal az öreg indián mond mesét a tábortűznél a fiataloknak,nem fordítva.(az öregebb újságírók helyeselnek)

A sajtótájékoztató után feltűnő volt a kontraszt,hogy a liberális,főleg északi újságírók idegesen és gyorsan távoztak,még a konzervatív,főleg nyugati és déli újságírók vidám és barátságos off the record beszélgetésbe elegyedtek a politikussal.

 

 

0 0
 

Chesterfield bejelentése

1959/6


Kiadta: Jelöltek Sajtóosztálya

David Chesterfield és csapata  a mai napon,eleget téve kötellességeiknek,nyílvánosságra hozzták az anyagi helyzetüket. A kormányzó 10.533$-t kapott kisadományokból és 466$ 60 centet nagyadományokból.Így 40 cent hiján 11ezer $ áll a kampány rendelkezésére jelenleg.

 

0 0
 

A Házelnök is megszólalt az elmúlt napok eseményei kapcsán

1959/5


Kiadta: Cironia Képviselőháza Elnökének Sajtóosztálya

Nathen Bartek Házelnök sajtókonferenciát hívott össze. ahol több aktuálpolitikai kérdésre is válaszolt, az elmúlt napok által témát szolgáltató ügyek kapcsán. Természetesen a prioritást a kubai hadgyakorlat és határsértés jelentette. A Házelnök szerint "az esetet alaposan ki kell vizsgálni, de a határsértés ténye megerősítést nyert ciron oldalról, bárhogyan is kommunikálja az esetet Kuba, mindez pedig elfogadhatatlan. Egyetlen ország sem sértheti meg felségvizeinket vagy légterünket engedély nélül, még az Egyesült Államok sem. A kubai haditengerészet túllépett egy bizonyos határt a szó szoros és átvitt értelmében is, amire nemzetünk joggal vár magyarázatot. Az esetet összességében maximálisan elítélem és felháborítónak tartom." 

A kérdésre, hogy a Dent kormány jól kezelte vagy fogja e kezelni a szituációt, csak röviden kommentálta. "A ciron haditengerészet jól reagált, a kormány pedig bizonyosan tisztázni fogja az esetet és kérdőre vonja az illetékeseket kubai oldalon. Amíg nem történnek az ügyben konkrét lépések, felesleges találgatni és szaporítani a szót. A személyes elvárásom, és itt talán több tucat képviselőtársam szívéből is szólok, hogy a kormány beszámoljon a Kongresszus előtt a Kubával lezajlott egyeztetések kapcsán."

A konferencián természetesen nem maradhatott ki a kérdések sorából Mark Scott frissen megválasztott Osborne megyei képviselő azon indítványa sem, amivel komoly veszélybe kerülhet Bartek jelenlegi házelnöki pozíciója. "A mindenkori  Házelnök sorsa a mindenkori Képviselőház kezében van, ezúttal sincs másképp, és ez független attól, hogy mióta is töltöm be a pozíciót. Minden úgy lesz, ahogy a tisztelt Ház dönt, én pedig elfogadom. Scott képviselő viszont az első adandó alkalommal becsapta a saját szavazóit, és elárulta az Osborne megyei polgárokat, amivel a jövő évi választásokra aláírta a saját politikai értelemben vett halálos ítéletét. Fiatal kollégám és honfitársam kampánya, megválasztása és viselkedése pedig hűen igazolja, hogy a jelenlegi progresszív politika milyen módszerekkel is kíván operálni, hogyan is kívánaj ezt az országot igazgatni. Strómanok, pártkatonák, kegyencek és pribékek rendszerén keresztül, amit a Reform Párt nem nézhet tétlenül, így a Párt felsővezetésével a következő napokban zártkörben kívánunk akciótervet kidolgozni, hogy a Scott képviselőhöz hasonló deviáns eseteknek elejét tudjuk venni a jövőben, illetve hogy a pártunk modern, új, határozott arculatát felállítsuk és az emberek bizalmát visszaszerezzük ott ahol, az megrendült, és megerősítsük ott, ahol él irányunkba. Kezdésképpen ezt fogjuk tenni Osborne megyében, Petersonban, Eagleben vagy éppen Denfieldben."

Zárásképpen szóba került McCain szenátor közeljövőbeni tervezete, ami fenekestül forgatná fel Cironia politikai és közigazgatási életét. "Megleptek a szenátor szavai, de amíg nem látukn egy kész, de legalábbis félkész tervezetet, addig nincs miről tárgyalni. A megyei autonómia egy fotnos kérdés nemzetünkben, személy szerint a kormányzók helyzetének és jogkörének tisztázását, konkretizálást egy hatáákonyabb megoldásnak látnám kezdetben, ha már problémaforrást látukn ebben. Meglátjuk hogyan is alakulnak a dolgok, de szándékomban áll McCain szenátorral személyesen is egyeztetni az ügyben."

0 0
 

Sajtótájékoztató a President Palace-ban

1959/5


Kiadta: Elnöki Iroda

RIDGEFIELD CC - Sajtótájékoztatót tartott Harvey Dent elnök és Kensi Blye sajtófőnök. Az eseményt a sajtófőnök kezdte meg rövid bevezetővel, majd Harvey Dent következett, aki a hazai és a nemzetközi helyzet kapcsán. Először az Oakland-i helyzetre tért ki.

"Azt már a kampányomban is elmondtam többször hangsúlyoztam, mit gondolok a szegregáció intézményéről. Ennek fényében született meg a rendelet, amely az állami intzéményeknek, hivataloknak és cégeknek a dolgozóik és az ügyintézés körében is. De ez nem csak a faji megkülönböztetésről, hanem a vallási kisebbségekről és a politikai véleménynyilvánítás szabadságáról is szólt George Taylor elnök által megkezdetett utat, aki a hadseregben szüntette be a szegregációt. A megyei autonómiát azonban tiszteletben kell tartani, így látható, hogy vannak olyan megyék, akik deszegregációs, míg mások szegregációs rendeleteket alkalmaznak. A kormányzat ebbe nem szólhat bele és nem is fog. Azonban, ahogy a választási kampányban is ígértem programot indítunk azoknak a kisebbségeknek, akik olyan megyében akarnak élni, ahol jogilag is biztosítva van az egyenlőségük. Ez a program már az első Dent-kormányzat által javasolt költségvetésben is szerepelni fog."

Ezután egy másik belpolitikai eseményre ért át az elnök: "McCain szenátor sajtóban megjelent tervezetét érdemben nem tudja a kormányzat értékelni, hiszen egyelőre semmilyen konkért javaslatot nem látunk, kizárólag sajtóban megjelent információkat pedig egyelőre nem tekintjük hivatalos bejelentésnek."

A továbbiakban a külpolitikai eseményekre tért ki: "A kubai események kapcsán fontos felvenni a diplomáciai kapcsolatot az új kubai vezetéssel és az USA-val is. Azért fontos a két országgal együtt beszélni, mert az új kubai vezetés az USA-val nagyon jó viszonyban van, az USA segítette a Castro vezette kormányzatot a hatalomba, hogy a diktartórikus hatalmat felváltsa egy demokratikus vezetés. Reméljük, hogy az USA Castro-ba vetett bizalma meg fog valósulni. A jelenlegi nemzetközi egyezmények alapján a Ciron Köztársasághoz a partoktól számított tíz tengeri mérföld számít ciron felségíznek. Véleményünk szerint a nemzetközi vizeken túlságosan megközelítette a ciron felségvizeket, sőt azokat át is lépte. A megfelelő azonnali intézkedéseket a nemzedvédelem érintett egységeitől megtörténtek. A hasonló félreértések elkerülése érdekében első lépésként a kubai kormányzatnak elküldtük észrevételeinket ezzel kapcsolatban, ahogy az USA illetékes szerveinek is.

Ezen kívül nekünk is lépéseket kell tenni a nemzetünk védelme érdekében. A haditengerészetet teljes készültségbe helyeztük és állandó vízi jelenlétet biztosítunk a kubai felségvizeken. Ezen kívül a Den-tadminisztráció fontosnak tartja a modern védelmi rendszereket. Ennek megfelelően hamarosan kidolgozásra kerül egy haderőmodernizációs program, hogy fejlett technikával tudjuk megfékezni az országot érő fenyegetéseket. Továbbá egyeztetéseket folytatunk a amerikai haditengerészettel is a közös védelem érdekében valamint a nemzetbiztonsági szervezetek munkájának összehangolásában. Ezzel kapcsolatban emlékzetetni szeretném a közvéleményt, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban törvényjavaslatok állnak a képviselőházi - reformer vezetésű - bizottságokban. Tájékoztatni szeretném továbbá a lakosságot, hogy a menekültek száma egyáltalán nem emlekedett meg, mivel a kubai nép nagyban támogatta a mostani kormányzatott a forradalomban. A vesztes fél menekültjei pedig a Domikai Köztársaságba tartanak. Ezen kívül természetesen szívesen vesszük a kongresszusi bizottságok és a Kongresszus javaslatait és kérem, hogy közösen gondolkozzunk ez ügyben."

Ezután a több megyei és országos médiaképviselői kérdezhettek.

0 0
 

Ideje, hogy a Dent-adminisztráció választ adjon a krízisre

1959/5


Kiadta: Szenátorok sajtóosztálya

Ma Cironia veszélyben van, kubai forradalmi hadihajók sértik meg a felségvizeinket, kubai menekültek tartanak tengerpartjaink felé. Ezek komoly problémák, amelyeket orvosolni kellene, és eddig nem kaptunk választ a kormányzattól, hogyan próbálják ezt a válságot megoldani. Ilyen krízishelyzetben fontos, hogy Dent elnök és csapata előálljon egy olyan tervezettel, amely megvédi a ciron emberek biztonságát. Reméljük, hogy a kormányzati szereplők rövid időn belül tájékoztatják a Kongresszust, hogy próbálják megoldani ezeket a fenyegető nemzetközi konfliktusokat.

A helyzet Képviselőház és a Szenátus szakbizottságai éppen ezért együttes üléseket fognak tartani, ahova beidézik az adminisztráció területért felelős szereplőit, hogy a Kongresszus és a közvélemény előtt tisztázzák a helyzetet, és segítsenek megnyugtatni a ciron nemzetet.

Isaiah Guttmann, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Martin Ricketts, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Mike Jezza, elnök, Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága
John Prescott, elnök, Szenátus Kormányzati Ügyek Bizottsága
Arnold Barreth, elnök, Szenátus Hírszerzési Bizottsága
Tony King, elnök, Képviselőház Hírszerzési Bizottsága

0 0
 

Ideje, hogy a Dent-adminisztráció választ adjon a krízisre

1959/5


Kiadta: Képviselőházi Tagok Sajtóosztálya

Ma Cironia veszélyben van, kubai forradalmi hadihajók sértik meg a felségvizeinket, kubai menekültek tartanak tengerpartjaink felé. Ezek komoly problémák, amelyeket orvosolni kellene, és eddig nem kaptunk választ a kormányzattól, hogyan próbálják ezt a válságot megoldani. Ilyen krízishelyzetben fontos, hogy Dent elnök és csapata előálljon egy olyan tervezettel, amely megvédi a ciron emberek biztonságát. Reméljük, hogy a kormányzati szereplők rövid időn belül tájékoztatják a Kongresszust, hogy próbálják megoldani ezeket a fenyegető nemzetközi konfliktusokat.

A helyzet Képviselőház és a Szenátus szakbizottságai éppen ezért együttes üléseket fognak tartani, ahova beidézik az adminisztráció területért felelős szereplőit, hogy a Kongresszus és a közvélemény előtt tisztázzák a helyzetet, és segítsenek megnyugtatni a ciron nemzetet.

Isaiah Guttmann, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Martin Ricketts, elnök, Képviselőház Külügyi Bizottsága
Mike Jezza, elnök, Képviselőház Belbiztonsági Bizottsága
John Prescott, elnök, Szenátus Kormányzati Ügyek Bizottsága
Arnold Barreth, elnök, Szenátus Hírszerzési Bizottsága
Tony King, elnök, Képviselőház Hírszerzési Bizottsága

0 0
 

Ernest Holder Gloria Morgan mellett áll

1959/5


Kiadta: Oakland megye hírei (félidős választások, 1960)

SARASOTA – Oakland kormányzója Sarasota városában tartott sajtótájékoztatót, ahol néger egyházi és polgárjogi vezetőkkel találkozott, itt kitért a Greene-ben zajló eseményekre, a szegregációs rendeletet megszegő Gloria Morgant „korunk egyik legmeghatározóbb hősének” nevezte. A szegregációellenes szenátor, az egyik legjelentősebb vállalkozócsalád tagja és George Taylor korábbi tanácsadója, szerint fel kell lépni a faji megkülönböztetés ellen. „A megyék egy része a hagyományokra hivatkoznak, amikor arról beszélnek, miért kell különválasztaniuk a ciron polgárokat. Gloria megmutatta, hogy ezt el kell törölni, ezt fel kell számolni. Gloria egész Cironia hőse, és itt az ideje, hogy mozgalom épüljön mögötte.”

A törvényhozó leszögezte, tenni fog a kirekesztés ellen, törvényjavaslatokat dolgoz ki, és útnak indul Hamiltonba, hogy találkozott Morgannel. „Ha Greene hatóságai kezet mernek emelni egy szenátorra, és megbüntetik, csak mert egy néger embertársával beszél, akkor országunk sötét korszak felé fog zakatolni.”

/Sarasota Noticias/

0 0
 

Alec Harrison: „Még nem döntöttem el”

1959/5


Kiadta: Edmund megyei hírei - évközi választások (1959, 1963)

 Edmund kongresszusi képviselője, Alec Harrison arra kérdésre, hogy újraindul-e a posztjáért, azt válaszolta, hogy még nem döntött, és még az is lehet, hogy kihívja a hivatalban lévő Alfred Cameront.  „Ez egy demokratikus párt, és nincs olyan, hogy valakinek a pozíciója biztos lenne. Cameron kormányzó több kérdésben helytelen álláspontot képvisel, és ha az előválasztáson résztvevő szavazók úgy érzik, mást jelölnek kormányzónak.”

Harrison 1946 óta képviselő, a 6. kongresszusi körzetet képviseli, amely New Castle egyes részeit foglalja magában. A politikus úgy véli, hogy Cameronnak „nyitnia kellene az edmundi bátor konzervatív vezetőink felé, és ezért voltam igazán szomorú, hogy a kormányzó nem támogatta Martin Ricketts szenátor elnökjelöltségét.”

/Edmund Journal/

0 0
 

Elítéljük Gloria Morgan cselekedetét

1959/5


Kiadta: Déli Hazafias Front

A Déli Hazafias Front vezetősége és annak tagjai egységesen, egyhangúan ítélik el a Greene-ben történt incidenst! Szerintünk Gloria Morgan alapjaiban sértette meg cselekedetével a déli törvényeket és nem utolsó sorban a déli embereket!

Egyetértésben a Déli Unióval, szerintünk is a fekete kisebbséggel van a legtöbb probléma hazánkban. Nem bírják, nem tudják, vagy nem akarják elfogadni, hogy a déli emberek mélyen konzervatívak, s ez a törvényeiken is visszatükröződik.

Az is igaz, hogy Cironiában több kisebbség is van: latinok, franciák, olaszok, zsidók, mormonok, németek, lengyelek, magyarok, és még lehetne folytatni. Ők az ékes példái arra, hogy betudtak illeszkedni a társadalomba, betartják a törvényeket, ha Délen laknak, akkor tisztelik a déli embereket. Vannak álmaik, sokan köztük tehetségesebbnél tehetségesebbek, s emiatt többen nyitottak üzleteket, vállakozásokba kezdtek, s ennek mindenki a csodájára jár.

De mi van a négerekkel? A gettókban élnek mocskos körülmények között. A legtöbbjük munkanélküli, mert nem akarnak dolgozni. Semmit nem tesznek azért, hogy boldogulni tudjanak. Bezzeg tüntetésekre eljárnak, ha a jogaikról van szó. Kérem, a jogok mellett kötelességek is vannak, de igaz, minek a kötelesség ha a begyöppösödött unionista, északi képviselők, szenátorok minden olyan törvényt elfogadnak, amelyek elősegítik a fekete hatalom megerősödését, s egyben megalázzák a déli emberek kultúráját, törvényeit, patriotizmusát.

Összességében nekünk ez a véleményünk a történtekről, s minden erőnkkel támogatjuk Greene vezetését, törvényvédő egységeit, akik jogszerűen cselekedtek!

Üzenjük Gloria Morgannak és a többi hozzáhasonló feketének: HA NEM TETSZIK DÉL, ÉSZAKON TÁGASABB!

Déli Hazafias Front vezetősége és tagjai

0 0
 

Kiállunk a Greene-i hatóságok mellett

1959/5


Kiadta: Déli Unió

A Déli Unió támogatja a Grenne-i Hatóságokat,akik betartatják a törvényeket. Cironia egy jogállam,ahol senki se állhat a törvények felett. Elegünk van abból,hogy a négerek lépten-nyomon megpróbálják kijátszani országunk törvényeit,főleg itt délen. Országunkban számos kisebbség él pl:latinók,indiánok,ázsiaiak,németek,franciák,mormonok,zsidók stb... Ezzekkel a kisebbségekkel rendesen együtt tudunk élni. Azonban van 1 kisebbség,a négerek,akikkel nem. Világosan látszik,hogy itt a probléma nem velünk van,hanem velük. Velük,akik szándékosan balhéznak és uncivilizált módon viselkednek,mintha még mindig Afrikában élnének. Sajnos az ügy minket személyesen érint,ugyanis egyik tagunké az a bolt,ahova Gloria Morgan behatolt. Itt az ideje,hogy megtanuljanak viselkedni,ennek érdekében pedig arra kérjük a Greene-i ügyészséget,hogy fogják perbe a nőt,majd a bíróságot arra,hogy ellretentő büntetést szablyon ki a nőre.

Arra kérjük a többi déli szervezetet,hogy ők is ítéljék el a négernő akcióját  és támogassák a Grenne-i hatóságokat.

Déli Unió 

0 0
 

Colloway rádiós hirdetése

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

"Don Colloway hithű mormon, aki tesz a helyi emberekért és hitközösségekért. Don Colloway anti-kommunista és deficithéja. Don Colloway a farmer gazdák barátja és nem támogatja a vámrendszert. Don Colloway felelős gazdálkodó, igazi konzervatív. Don Colloway vérbeli denfieldi, aki tudja mik a helyi problémák és mik azokra a megoldások. Don Colloway az Ön jelöltje. Szavazzon 1959-ben rá, hogy a kongresszus megőrizze reform párti többségét, hogy Bartek házelnök tovább folytathassa munkáját és hogy az ország továbbra is abba az irányba haladjon, ami a haladás felé visz, egyben kontroll alatt maradjon minden idők legkékebb kormánya. 

Don Colloway vagyok és támogatom ezt az üzenetet!"

 

Az alábbi üzenet elhangzott 5 alkalommal.

0 0
 

Colloway prominens képviselők társaságában kampányolt

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//West Jordan// Don Colloway West Jordan városában tartott nagygyűlést, amire egyebek mellett elkísérte Mike Jezza belforti képviselő, aki tavaly szoros csatában maradt alul René West kormányzóval szemben az elnökjelölti előválasztási küzdelemben, és Nathen Bartek házelnök és osborne megyei képviselő, akinek akár a házelnöki széke is múlhat a denfieldi választáson. 

Mike Jezza szerint különösen fontos, hogy olyan ember képviselje Denfieldet a Kongresszusban, aki valódi konzervatív. „Ma harcot vívunk a Képviselőházért, mert a Progresszív Párt megpróbálja elorozni Bartek házelnök székét. Amikor elmennek szavazni, erről is döntenek. Személyesen ugyan az elnök nem jött el, nem támogatja a progresszív jelöltet, de biztosak lehetünk benne, hogy a ridgefieldi progresszív elit itt ólálkodik, keresi a lehetőséget, hogy juttathatná győzelemhez a jelöltjét, és hogy ki legyen az új házelnök. Ne szórakozzanak velünk!” Az elnökjelöltségre sikertelenül pályázó képviselő szerint a győzelem a legfontosabb. „Don Collowaynak győznie kell, különben elbukunk.”

Bartek Házelnök elhárította azokat a vélekedéseket, hogy a denfieldi választások róla és pozíciójáról szólnának, mint mondta "Ez a voksolás a denfieldi polgárok életéről szól, arról, ahogyan ők látják megyéjük és városaik helyzetét, illetve saját életüket, mindennapjaikat. Ez nem rólam és a házelnöki székről szól. Kihatással lehet rá, de itt és most Önöknek egyetlen dolgot kell figyelembe venni és mérlegelni a döntés meghozásakor: Egy olyan embert választanak, aki valóban a helyiek igényének megfelelő programmal bír és egyetlen percig sem akart másnak látszani, mint ami és aki valójában, vagy egy olyan jelöltet támogatnának, aki mindenféle álarc mellett hintázik választócsoporttól választócsoportig és az elnöki lobogót próbálja dugdosni a a háta mögött, de a programja és beszédei újra és újra elárulják őt. Denfield 3. kerülete döntés előtt áll: Őszinte, tiszta szívű képviseletért kiáltanak, vagy egy megalkuvó, opportunista és őszintelen ridgefieldi bábot akarnak a képviselőházba küldeni? Don Colloway előbbi, így nem lehet kérdés, hogy a kerület legjobb választása."

Don Colloway beszédében elmondta, nem fogja támogatni a vámrendszert, mert az a kerület minden farmergazdaságának csak hátrámnyt jelentene, viszont lobbizni fog azért, hogy az előirányzatokban külön mezőgazdasági fejlesztéseket célzó tétel kerüljön be. "A vidéki kerületek képviselőivel erős érdekképviseletet akarok kiépíteni, bízom benne, hogy Jezza képviselő akkor is mellettem fog állni, hogy kerületeink és az ott élő farmer barátaink és bajtársaink a megfelelő figyelmet és támogatást kapják. Az ilyen kerületeknél ez kulcsfontosságú kérdés, de a progresszív kormány 5 év alatt sem tudott e téren felmutatni semmit. Ideje változtatni a kerületeink helyzetén és az agráriparban tevékenykedők életszínvonalát egy magasabb szintre emelni."

 

//West Jordan Chronicle//

0 0
 

Colloway kampányplakátok a kerületben

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

Az alábbi kampányplakátból 20 darab került kihelyezésre a kerület településein, azok forgalmasabb pontjain. (3500 $) 

 

                             

0 0
 

Denfield szenátora nyitott gazdaságot szeretne

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

ST. GEORGE – John Prescott szenátor town hall fórumon találkozott a választókkal, hogy meggyőzze őket, támogassák Don Collowayt a közelgő időközi választáson, amelyet Denfield 3. kongresszusi körzetében írtak ki. Prescott szerint „Don Colloway hiteles gazdasági programmal rendelkezik, ellenzi a vámokat, amelyek nagyon jelentősen gátolnák a denfieldi gazdaság fejlődését. Ellenfele támogatja Dent elnök értelmetlen vámháborús törekvéseit, amelyekkel csak árt Denfieldnek. Mi ezt tudjuk és érezzük, ezért fogok mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.”

Prescott mindazonáltal biztos Colloway sikerében. „A denfieldi farmerek tudják a legjobban, mennyire ronthatja esélyeiket egy ilyen politikai döntés. Ezért szavaznak Collowayre.”

/Western Star/

0 0
 

Prescott szerint Cironia fontos lépések előtt áll

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN – Prescott szenátor tovább folytatta kampányát a denfieldi 3. kongresszusi körzetben annak érdekében, hogy Don Colloway, a Reform Párt képviselőjelöltje nyerje meg a választást. „Nem engedhetjük meg, hogy a kubai válság befurakodjon Cironiába, A progresszív vezetés eddig semmit se tett annak érdekében, hogy felkészüljön egy esetleges katonai akcióra, és jelenleg csak a Reform Párt alkalmas arra, hogy a nemzetbiztonsági kérdésekben megfelelő választ adjon az olyan kommunista országoknak, mint Kuba. Ezért is szükséges, hogy Dont képviselővé válasszák.”

Prescott hozzátette: csak akkor lehet megoldani a határok védelmét, a partiőrség, a haditengerészet és a katonaság megerősítését, ha Don Colloway fog győzni.

/Western Star/

0 0
 

John Prescott bízik a konzervatív sikerben

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

SOUTH JORDAN – John Prescott szenátor South Jordanben kampányolt Don Colloway képviselőjelölt mellett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy „Colloway az a jelölt, aki alkalmas a körzet hiteles képviseletére, ő az, aki keményen dolgozna Denfield értékeiért.” Prescott szerint fontos, hogy olyan személy képviselje Denfield 3 lakóit, akinek fontos a vallásosság. „Don Colloway minden vasárnap részt vesz a kongregáció gyűlésein, elmondja, mit gondol Jézus Krisztus utolsó szentjeinek a tevékenységéről, és számára mennyire fontos, hogy a vallása alapján döntsön bizonyos kérdésekben.”

A szenátor szerint Colloway győzni fog, mert ő az, aki hitelesen képviseli a megyében élők akaratát. „Ő az a jelölt, aki tisztességesen fog dolgozni az Önök jólétéért, munkájáért, megbecsüléséért.”

/Western Star/

0 0
 

Imahara újsághirdetés III.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara újsághirdetés II.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara újsághirdetés I.

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

(A féloldalas újsághirdetés összesen 500 példányban jelent meg az alábbi újságokban: Western Star, West Jordan Chronicle, Logan Weekly News, Layton Week. A 4000 $-os költséget Grant Imahara kampánya állja)

0 0
 

Imahara West Jordan-ben: "Az egyházak függetlenségét nem érheti támadás"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN - West Jordenbe látogatott kampánya zárásaként Grant Imahara. A politikus nagyon aktív kampányt folytatott és többször is járt a megye minden településén megszólítva a választókörzet mérsékelt szavazóit. Ezúttal az egyházak helyzetéről beszélt: "Modern korunk egyik nagy vívmánya az állam és az egyházak elválasztása, az egyházak függetlensége. Ezt szerintem mindenképpen meg kell tartani. Úgy vélem fontos, hogy támogassuk az egyházi iskolákat és szociális intézményeket, és arra is adjunk közpénzeket, hogy egyházi épületek kerüljenek felújításra. De ez nem jelenti azt, hogy bármilyen befolyást jelentene ez az államnak az egyházak felett, mert hogy az emberek közös pénze, nem a politikusoké vagy az államé, akik a költségvetést megszavazzák. Az egyházak függetlenségét nem érheti semmilyen támadás, nem fogom engedni."

// West Jordan Chronicle //

0 0
 

Imahara Taylorsville-ben: "Az infrastruktúra fejlesztések nem mehetnek hitelből"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

TAYLORSVILLE - Taylorsville-ben folytatta kampányát Grant Imahara, aki lakossági fórumot tarott. A politikus az ifrastruktúrára és a költségvetésre is kitért: "A megyének nagyon fontosak az infrastrukturális fejlesztések, amit az állami költségvetésnek is tükrözni kell. Ideje elkezdeni a CIEF megvalósítását és fontos, hogy a megyéknek is legyen beleszólása ezekebe a fejlesztésekbe. A másik nagyon fontos dollog, hogy sem a fejlesztések, sem a szociális kiadások nem mehetnek hitelból. Jelenleg az államnak több milliárdos hitelevan, amit vissza kell fizetni és nem is szabad több hitelt felvenni."

// West Jordan Chronicle //

0 0
 

Imahara St. Geroge-ban: "Én egyesíteni tudom a mérsékelt szavazókat"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

ST. GEORGE - Adománygyűjtéssel folytatta kampányát Grant Imahara, aki ezúttal St. George településére látogatott el. Az este folyamán beszédében a politikájáról beszélt: "Én a népet képviselem, nem vagyok sem a reformer elit embere, mint Colloway - ahogy a kormányzó azt meg is erősítette - és nem is vagyok Dent embere. Őszintán szólva nem találkoztam még személyesen az Elnök úrral. Az embereket képviselem majd a Képivselőházban, az ő akaratukat. Senki másét. Hiszek a mérsékelt politikában és én egyesíteni tudom a mérsékelt szavazókat, mind a liberális mind a konzervatív oldalon. A szélsőségeseket kimondottan kérem, hogy ne is szavazzanak rám, mert őket nem fogok képviselni, sem a szélsőbalos kommunistákat, sem a szélsőjobbos fasisztákat. Támogatom a fiskális szigort és az egyházak szabadságát."

// Western Star //

0 0
 

Imahara South Jordan-ben: "A szélsőségeseket ki kell szorítani a politikából és a világból"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

SOUTH JORDAN - Tovább folytatta kampányát Grant Imahara, aki ezúttal South Jordan településén járt és tartott lakossági fórumot. A politikus ezúttal a politikai szélsőségesekre tért ki: "Úgy látom nagyon nagy baj van, mert még mindig vannak olyan emberek, akik vevől a szélsősges politikai irányzatokra. Hát nem tanultunk a világháború eseményeiből és a bolsevik elnyomás híreiből. A szélsőségek nagyon veszélyesek: a kommunistákat és a fasisztákat ki kell szorítani a hazai politikából és világ szinten is fel kell venni ellenük a harcot. Ez nem pártpolitikai kérdés: aki hisz a demokoráciában, az nem támogat szélsőségesekt. Én nem támogatom őket!"

// Western Star //

0 0
 

Imahara Millcreek-ben: "A farmerek nehéz piaci helyzetén javítani fogunk"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

MILLCREEK - Folytatta aktív kampányát Grant Imahara. A politikus kampányával szeretné bebizonyítani, hogy alkalamas a megyei választókerület képviseletére a Kongresszusban. A progresszív jelölt ezúttal a kis Millcreek-be látogatott el, ahol lakossági fórumot tartott, ezúttal a farmerek helyzetéről beszélt: "Világos, mint a nap, hogy a farmerek most nagyon rossz piaci helyzetben vannak. A hazai és a nemzetközi piacon is kiszorulnak az árverseny miatt. Egyedül az USA piaca jelent valami kis menekülő utat, de látni kell, hogy ez sem lesz mindig adott és nagyon egészségtelen ez a piaci helyzet. Minden egyes olyan javaslatot támogatni fogok, mely a farmerek piaci esélyeit javítani fogja mind a hazai, mind a nemzetközi piacok esetében."

// Logan Weekly News //

0 0
 

Imahara Logan-ben: "Az oktatásban nem csak a megyéknek kell helyt állniuk"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

LOGAN - Folytatta kampányát Grant Imahara, hogy meggyőzze az embereket, hogy alkalmas a képviseletükre. A progresszív képviselőjelölt ezúttal Logan településére látogatott és adománygyűjtést tartott. Ezúttal beszédében az oktatást témáját vette elő: "Azt jül látjuk, hogy a megyéknek a feladata a közoktatás fenntartása és megszervezése, mert törvény alapján ez az ő feladata. De az állam nem vonulhat ki az oktatásból, főleg annak fejlesztéséből. És nem csak a közoktatást kell fejleszteni, hanem a nem megyei fenntartású iskolák fejlesztését is támogatni kell. Csak olyan költségvetést fogok megszavazni, melyben az oktatás igen is fontos szerepet fog kapni."

// Logan Weekly News //

0 0
 

Imahara Layton-ban: "Több lábon álló egészségügy kell"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

LAYTON - Folytatta kampányát Grant Imahara, aki nagyon aktív kampányban kívánja meggyőzni a választókat alkalmasságáról. De nem csak kampányával, hanem elveivel is ezt mutatja: a mérsékelt szavazókat szólítja meg. A progresszív képviselőjelölt ezúttal Layton településére látogatott el és tartott lakossági fórumot. Beszésében az egészséügyre tért ki: "Nagyon fontos kérdés a megfelelően szervezett egészségügy. Ma a jogszabályok alapján a közegészségügy megszervezése az állam feladata. Érdemes lehet elgondolkdni, hogy ezt a megyék kezébe kell adni vagy sem, ez lehet vita tárgya. De az nem, hogy nem csak az állami egészsgügyi lábre kell bízni a folyamatosan fejlett egészségügyet. A magánszektornak és az egyházaknak is fontos szerepük van és nem szabad ellehetetleníteni őket. Például gygőszergyárak nem lehetnek szerintem állami képben. És a gyógyszerfejlesztésben is fontos szerepe lehet a magáncégeknek. Fontos a több lábon álló egészségügy."

// Layton Week //

0 0
 

Colloway az oktatásról beszélt

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//Taylorsville// Don Colloway lakossági fórumon beszélt oktatáspolitikai elképzeléseiről. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi állami oktatási intézményeket okosabban kellene elosztani. A szabad piacon a magániskolák a népesebb, jómódúbb városokat preferálják a Taylorsville-hez hasonló kistelepülésekkel szemben. De az állam sem nyújt segédkezet Önöknek sok esetben. A jövőben az állam, ha szerepet is akar vállalni az oktatásban, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kistelepülések ilyen terű fejlesztésére, az intézményi forrásokat, amiket ésszerű keretek közé kell szorítani, inkább a vidée részekre kell koncentrálni, míg a legnagyobb városokban teret kell engedni a magánintézményekben, méltányos tandíjak mellett."

A képviselőjelölt elmondta, nem hisz abban, hogy az állam teljesen kivonuljon az oktatás területéről, mint intézményi fenntartó, "de, ahogy a börtönök esetében, úgy itt is gyakran egy magánbefektető nem csak rentábilisabb módon, hanem effektívebben is tudja műödtetni az intézményt, a különféle intézmények közötti verseny pedig a tanári fizetéseket is felfelé fogja tolni. Nem mellékesen az állam adóbevételek formájában még részesedhet is, ahelyett, hogy kényszerűségből tart fenn iskolákat, amik nem kihasználtak vagy komoly invesztációra szorulnának. Ha felelős pénzügyi gazdálkodást akarunk folytatni, akkor át kell értékelni a jelenlegi strukturát és a prioritásokat is más irányba kell tolni."

 

//Salt Lake Examiner//

0 0
 

Colloway szerint az országot minden eddiginél sötétebb felhők fenyegetik

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//Millcreek// Don Colloway Millcreek településén tartott town hall fórumot, ahol arról beszélt, a kubai helyzet aggasztó és a jövőben valós veszélyt jelenthet Cironia számára is. "Sötét fellegek gyülekeznek Kuba fele, vagy mondhatnám azt is, hogy vörös, és ha nem figyelünk, mi magunk is komoly viharba kerülhetünk. Készen kell állnunk, a Védelmi Minisztériumnak és a Kongresszusnak minden eddiginél nagyobb kihívást fog jelenteni a honvédelem. Olyan lépéseket kell tennünk, amik felkészítik a hadseregünket minden eshetőségre."

A képviselő elmondta, a bolsevik eszme komoly veszélyt jelent minden vallásra, így a mormon közösségre is. "Mint hithű mormon, zsigerből vetem meg a bolsevik eszméket, de ne felejtsük el, hogy ez egy istentelen felfogás, minden vallást a föld alá száműzne. Én hiszek abban, hogy Cironiában mindenki szabad ember és ehhez mérten szabadon is gyakorolhatja vallását."

 

//Layton Week//

0 0
 

Colloway St George városában gyűjt adományokat

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//St George// Don Colloway képviselőjelölt adományokat gyűjtött a kampánya hajrájában, ahol csípős választ adott ellenfele kritikáira. "Komolyan veszem a kampányt, de én a minőségben hiszek és nem a Dent elnök által megírt forgatókönyvek szerint megtartott hamisítatlan öltönyös tucat beszédekben. Mr Imahara nem jött még rá, hogy nem az számít hányszor mond el valamit, hanem hogy mi annak a tartalma. És itt Denfieldben már mindenki tudja, hogy egy olyan baloldali politikus akarja konzervatívként beállítani magát, aki gondolkodás nélkül szavazná meg a vámtörvényt. MI ez ha nem a választók szándékos félrevezetése? 

A képviselő elmondta, elítéli ellenfele szavait, amelyekben a megye méltán népszerű kormányzóját Andrew Trump szenátorhoz hassonlította. "Trump egy populista hangadó, aki már már a fasizmus határait súrolja szélsőséges, bárdolatlan megnyilvánulásaival. Merrick kormányzó egy nagy tiszteletnek örvendő, vérbeli konzervatív vezető, aki alatt Denfield ismét merhet nagyot álmodni. Nem is említhető egy lapon a két ember, kikérem a kormányzó nevében is, hogy szélsőségesnek nevezzék. A kormányzó megmutatta hogyan is működik a felelős konzervatív politika megyei szinten, ha megválasztanak, elviszem ezt a kongresszusba is."

 

//Western Star//

0 0
 

Colloway a mérsékelt szavazókat hívja csatasorba, magas részvételt kér

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

//Layton// Don Colloway Layton városában tartott kampányrendezvényt, ahol arról beszélt, hogy a progresszív oldal veszélyezteti a konzervatív kongresszust é házelnökséget. "Eric Beal képviselő azt mondta a Házelnök leváltása kapcsán, idézem: Amíg méltó marad a tisztségéhez nem fogom támogatni, hogy elmozdítsuk a hivatalából. Ezt a politikában burkolt fenyegetés és ultimátum. Azt sugallja egy magas rangú és jó hírű progresszív képviselő, hogy amíg a Házelnök engedelmes és kiszolgálja a Dent adminisztrációt, addig egy progresszív többségű kongresszus is megtűri. A mostani választás erről is dönt, hogy progresszív kézbe adjuk e a kongresszust és ezzel a Házelnöki tisztséget vagy sem. Nem hagyhatjuk, hogy a progresszív párt zsarolja a vezető beosztású törvényhozókat és minden idők leginkább kék kormányának igájába hajtsák. Én támogatom Bartek házelnököt, mert hosszú évek óta bizonyítja képviselői alkalmasságát, vezetésével visszaszereztük a kongresszust a sikeresnek titulált baloldali kormányzás ellenére is. Jelenleg Nathen Bartek Házelnök a garancia a konzervatív, kiegyensúlyozott képviselőházi politikára, amit ellenfelem megválasztása a szakadék szélére sodorna."

A képviselő arról is beszélt, a progresszív képviselők a vámkérdés esetén közös kottából olvasnak fel, hiszen mindenannyian ugyanazt szajkózzák, mint Dent elnök. "Ha bárki azt mondja, ezek a jelöltek nem az elnök emberei, hovatovább marionett bábjai, akkor vessen egy pillantást bizonyos témákban a nyilatkozatokra. Szegregáció, vámkérdés, egészségügy, oktatás. Szóról szóra ugyanaz hangzik el. Én viszont tudom, hogy nem fogok egy végletekig államosított egészségügyi rendszert támogatni, ahogy a vámrendeletre is elutasító válaszra számítson tőlema  tisztelt ház. Ez egy agrár körzet, itt nem nézzük jó szemmel, ha ilyesfajta politikai eszközökkel akar operálni a kormány. Ha piacképessé akarják tenni a ciron termékeket, dolgozzanak küföldi piacok megnyitását és kereskedelmi kapcsolatokon. Tudtommal ezért is választották meg a Dent kormányt, akik előszeretettel kampányoltak is ilyesmikkel. Ideje, hogy végre legalább egy jelenbtősebb progresszív ígéret beváltásra kerüljön..."

 

//Western Star //

0 0
 

Merrick West Jordanban támadta Imahara Grant egészségügyi programját

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN – Dave Merrick szerint Imahara Grant a ciron „New Deal cinkos támogatója, állami egészségügyet akar ránk szabadítani.” A kormányzó szerint, ha bevezetnének egy Roosevelt-féle politikai csomagot, „az komolyan veszélyeztetné a költségvetési egyensúlyt. Nem kérünk a Grant New Dealből.” A kormányzó szerint „Don az a személy, aki a konzervatív szemléletet képviseli, aki hiteles személyiség azoknak, akik itt élnek, és aki nem egy többszörös vesztes.”

Merrick úgy véli, hogy a Progresszív Párt jelöltje a „mérsékelt álarc alatt arra játszik, hogy elvegye tőlünk a vezetést, és Dent elnök törvénygyárává silányítsa a Kongresszust.”

/Western Star/

0 0
 

Merrick szerint Don Colloway fog győzni

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

ST. GEORGE – Denfield kormányzója St. George városában folytatta Don Colloway melletti kampányát. A megye első számú vezetője szerint Colloway az, aki képes megszólítani a vidéki konzervatívokat. „Itt az ideje, hogy lehulljon a lepel a Grantról, akit, ha megválasztanak, leg fogja váltani Bartek házelnököt. Erre készülnek, elég elolvasni, hogy zsarolják. Csak akkor maradhat házelnök, ha minden progresszív törvényjavaslatot vitára bocsát? Mi ez, ha nem zsarolás.”

A konzervatív Merrick szerint olyan jelöltre van szükség, aki Denfield érdekeit képviseli. „Nem érdekünk olyan ember Kongresszusba küldése, aki megakasztja a konzervatív program végrehajtását.”

/Western Star/

0 0
 

Imahara "Menj el szavazni!" kampánya

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

Grant Imahara "Menj el szavazni!" kampányt tartott a választókerületében. A politikus aktivistái minden telpüülésre eljutottak a választás lőtti öt napban, ahol az alábbi számú választót érték el: Layton: 2000, Logan: 3000, Millcreek: 1000, South Jordan: 3000, St. George: 5000, Taylorsville: 1000, West Jordan: 5000 fő.

A kampány költsége 10.000 $ volt. Az aktivistáknak további 1.500 $- fizetett a kampány.

// Western Star //

0 0
 

Imahara West Jordan-ben: "Az egészsésgügy fejlesztése fontos"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

WEST JORDAN - Folytatta kampányát Grant imahara, aki ezúttal West Jordan településére látogatott el. A politikus itt lakossági fórumot tartott, majd elbeszélgetett az emberekkel. A progresszív jelölt beszédében az egészségügy fontosságáról beszélt: "Az egészségügy nagyon fontos. Ugye ahogy a mondás is tartja: az egészség a legfontosabb. És ez így is van. Az állami költségvetésben fontos szerepet kell szánni az egészségügyre. A kórházaknak megfelelő forrásokat kell biztosítani, meg kell fizetni a háziorvosokat, és a kórházi alkalmazottakat. Biztosítani kell a megfelelő ellátást vidéken és a nagyvárosokban is. Képviselőként nagyon fontosnak tartom, hogy ezt szem előtt tartsuk." A lakossági fórumra ezúttal is elkísérte és biztosította a választókat, hogy támogatja Imahara-t. kihangsúlyozta, hogy Imahara kampányában is bizonyítja, hogy meghallgatja az embereket és alkalmas a választókerület képviseletére.

// West Jordan Chronicle //

0 0
 

Imahara Taylorsville-ben: "A vidéki oktatást erősíteni kell. Az egyházi iskolákat is támogatni kell."

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

TAYLORSVILLE - Bár már minden településen járt Grant Imahra, továb folytatja aktív kampányát, amin a programjával is próbálja meggyőzni az embereket, hogy ő az alkalamasabb a választókerület képviseletére. A progresszív jelölt ezúttal Taylorsville-be látogatott el sokadszor. Ezúttal lakossági fórumot tartott a tlepülésen és a vidéki oktatásról beszélt: "Nagyon fontos, hogy a vidéki oktatás is erős legyen. Ebben nem csak a megyének kell szerepet vállalni, de az államnak is. Nem szabad magára hagyni a vidéki emebreket. Csak akkor lehet esélye bárkinek is az életben ahhoz, hogy azt csinálja amit szeretne, amihez ért bárhol a világon és itthon is, ha megfelelő oktatást kap. Ehhez a költségvetésben kell forrásokat biztosítani az okttás fejlesztésére. Nem csak a megyei iskoláknak kell támogatást nyújtani, de az egyházi és a mgán oktatási intézményeket is támogatni kell."

// Western Star //

0 0
 

Imahara Millcreek-ben: "Colloway a kampányát sem veszi komolyan, hogy venné a munkáját"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

MILLCREEK - Grant Imahara folytatta kampányát és ígéretéhez híven minden választókerületi településre másodszor is ellátogatott. Az utolsó ezen a téren Millcreek volt, ahol most járt másodszor. Nem csak lakossági fórumot tarott, de a választókkal is elbeszélgetett, meghallgatta a véleményüket. A beszédében ellenfelére is kitért: "Colloway jelölt úr a kampányát sem veszi komolyan. Alig kampányolt, négy településen járt, miközben a választókerületben majdnem kétszer ennyi település van. Őt nem érdeklik a legkisebb települések, mint Millcreek. Ő az elit embere. Én ellenben nemcsak minden településen jártam, de mindenhol legalább kétszer. Meghallgatom az embereket, hallagatok a véleményükre. Megígétem, hogy elmegyek mindenhova és meghallgatom az embereket és meg is tettem. Ellenben Colloway, aki a kampányát sem veszi komolyan, hogy vehetné akkor komolyan a munkáját a Képviselőházban. Én ráadásul képviselőként is meg fogom hallgatni az embereket."

// Layton Week //

0 0
 

Imahara Layton-ban: "Támogatni fogom a megye deszegregációját is"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

LAYTON - Folytatta kmapányát Grant Imahara, aki nagyon aktív kampányt folytatott és folytat továbbra is. Ezúttal Laytonba látogatott el, ahol lakossági fórumot tarott. Egyik nagyon fontos témát vetett fel, amit ellenfele is feszegetett, ami nem más, mint a szegregáció: "Úgy vélem a szegregáció kérdése nagyon fontos. Emlékeztetnék mindenkit, hogy Dent elnök úr már be is váltotta az ezen a téren történő ígéreteit: az állami vállalatoknél, hivataloknél, minisztériumokban rendelettel szüntette meg a szegregációt. Ezzel folytatta a teylor-i utat, aki a hadseregben tette meg ezt a lépést. Ezután a megyéken van a sor, hogy meglépjék ezt szintén. Én támogatni fogom, hogy több megyéhez hasonlóna Denfield is a deszegregáció és a vallási megkülönböztetés tiltásának útjára lépjen." A kampányra Elizabeth Byron frissen megválasztott denfield-i szenátor is elkísérte, aki támogatásáról biztosított a képviselőjelöltet és arra kérte a választókat, hogy hozzá hasonlóan válasszák meg Imahara-t is.

// Layton Week//

0 0
 

Imahara Logan-ben: "A denfield-i farmerek most szenvednek és ezen segíteni fogunk"

1959/5


Kiadta: Denfield megye hírei (időközi kongresszusi és szenátusi választások)

LOGAN - Folytatta kampányát Grant Imahara, aki aktív kampányt folytat. Egyszer már körbejárta a választókerület minden települését és másodszor is meg fogja ezt tenni ígérete szerint. Most Logan városában járt nem csak hogy lakossági fórumot tartson, de hogy meghallgassa a választók ötleteit és véleményét. Ezútal a mezőgazdaságról és a farmerekről beszélt: "Tudom, hogy a farmerek szenvednek a mostani helyzetben, ezt ők maguk is mondják, de a gazdasági státuszból is következik. Az itthoni piacról kiszorítják őket az olcsó termékek és külföldön sincs sok esélyük, mert hatalmas vámokat kell fizetniük és ezért nem tudják felvenni az árversenyt. A feladatunk, hogy segítsük a piacon való szereplésüket a denfield-i farmereknek. Segíteni fogom a farmerket, hogy a hazai és a nemzetközi piacon is kedvezőbb legyen a lehetőségük. Minden olyan javaslatot támogatni fogok, ami segíti a denfield-i farmereket a hazai és a nemzetközi piacon is. Én ezt a politikát képviselem."

// Logan Weekly News //

0 0
 
vissza

   Üzenőfal

2020. jún. 07. Albert Lee: Üdv a sötét oldalon!

2020. jún. 06. William Price : És ha szeretnétek ,,mi van a táskámban?" videót, akkor lájkoljatok

2020. jún. 06. George Lee: és új pártban

2020. jún. 06. William Price : Nick vagyok, ha valaki nem ismerne majd fel

2020. jún. 06. Nick House: Sziasztok, úgy fest visszatérek, épp az új karakteremen dolgozok. Egyelőre apró lépésként erre az egy karakterre szeretnék elsősorban koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

2020. jún. 05. George Lee: lesz pár xD

2020. jún. 05. Albert Lee: Ha valaki tenne fel újságírói kérdéseket az elnöknek a sajtótájékoztatón, jövő vasárnapig (júni 14) küldje el nekem pm-ben

2020. jún. 03. George Lee: szia, persze Küldtem üzenetet

2020. jún. 03. Marco Francis: Sziasztok! Ma találtam rá az oldalra, nagyon új vagyok egy kis segítséget kérhetek?

2020. máj. 30. George Lee: új szabályok, új megyék, új elnök

2020. máj. 30. Andrew Trump: Zajlanak a nagyváltozások

2020. máj. 30. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2020. máj. 18. George Lee: még ma érkeznek az új szabályok és lehetőségek

2020. máj. 17. Albert Lee: Az enyémet is, köszönjük

2020. máj. 17. Andrew Trump: Az én tetszésemet is elnyerték az új módosítások

2020. máj. 17. Alexander Smith: Akkor már értem, hogy miért változott meg a betűtípus. Mindenesetre jól sikerült minden módosítás! Gratula!

2020. máj. 15. George Lee: Sziasztok, lassan közlésre kerül pár változtatás, könnyítés, amely mindenképp segít a játéknak.

2020. ápr. 26. Harvey Dent: Elnézést a késésért, most jutottam el ide, hogy írjak

2020. ápr. 23. George Lee: rendben, köszi

2020. ápr. 23. Harvey Dent: Holnap tudok írni felszólalast, most csak jeleztem a határidőn belül, hogy hozzászólnék.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Ok

2020. ápr. 11. George Lee: nem támadtam a cikket meg én hagytam jóvá.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Hát igen ez lenne a normális,csakugye te is random feltételezések alapján módosítasz itt emberek státuszán. Majd miután kiderül,hogy a feltételezésed rossz volt,azután nem csinálod vissza a hibádat

2020. ápr. 10. George Lee: Bármi ilyen van, osszuk meg az elnökkel, velem legalább

2020. ápr. 10. Andrew Trump: De amúgy meg logikus is,hogy mi is a nemzetközi yardot és fontot használjuk

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Mert ugye a Tudományos intézményeknek van autonómiája

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Legalább is én így értelmeztem ennek a procedúráját

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Be is lesz nyújtva majd törvényjavaslat

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Ez egy tudományos egyezmény,amit még csak az országok Tudományos Akadémiái írtak alá,ezt a Kongresszusnak még el kell fogadnia

2020. ápr. 09. Harvey Dent: Milyen egyezményt írtunk alá? Nem kéne a kormánnyal egyeztetni azelőtt, mielőtt a nevében cselekszünk?

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Képviselőház --> Alkotmány vita

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Az elnöki hozzászólást ne tekintsétek. Először elfelejtettem beállítani a hozzászólót.

2020. márc. 24. Harvey Dent: Még nem olvastam végig

2020. márc. 24. George Lee: Képviselőház Igazságügyi Bizottságában várom a szavazatokat a javaslatra

2020. márc. 15. Harvey Dent: Az még időben odébb van.

2020. márc. 15. Alexander Smith: Remélem lesz majd egy törvénytervezet egy kis beavatkozásról (Disznó-öböl)

2020. márc. 15. Harvey Dent: A kubai random során azért vegyük figyelembe a történelmi hűséget: 1961-ig nem volt Castro kommunista, és addig az USA is támogatta.

2020. márc. 14. Alexander Smith: "A nemzetközi helyzet fokozódik."

2020. márc. 08. Andrew Trump: Má rendeződött a helyzet

2020. márc. 08. Harvey Dent: Sztem nyugodtan kampányolj. Emiatt ne várj, add ki magadból nyugodtan

2020. márc. 08. Andrew Trump: Azért nem akartam még kampányolni,mert az csak plusz számok lennének

2020. márc. 08. Andrew Trump: Jó,csak azzal megzavarnám a számítást

2020. márc. 08. Harvey Dent: Úgy is messze van még a vége. Gyűjtsd még a pénzt.

2020. márc. 08. Andrew Trump: David Chesterfield összegyűjtött pénzről mikor kapok infot? Csak,mert már 2 hete várok,és így fogalmam sincs,hogy mennyiért tudok hirdetni...

2020. márc. 07. George Lee: BREAKING NEWS

2020. márc. 07. George Lee: informatikuson múlik

2020. márc. 07. Harvey Dent: Kell a Reform Pártnak Denfield 3? Időben hekkeljétek a szavazatokat

2020. márc. 07. Harvey Dent: Mikorra?

2020. márc. 07. George Lee: Sziasztok, sajnálatos technikai gondok miatt csúszik az időközi eredményhirdetése, megértéseteket köszönöm.

2020. márc. 04. William Church: Köszönöm!

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.4 © 2016-2020 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató