Törvény megtekintése

   Sz. 3. - Kampányfinanszírozás Nyilvánossága Törvény

Benyújtotta: George Lee szenátor
Kiadva: 2019. máj. 29. (1958/3)
hatályos

Kampányfinanszírozás Nyilvánossága Törvény

SZPONZOROK: Remiel D’Alambert (R-LE), Joe Harkley (R-PY), George Lee (R-GD)

Egy törvény, amely nyilvánosságra hozza, hogy honnan származnak azok a kampányadományok, amelyeket természetes és jogi személyek adtak Elnökök, Kormányzók, Szenátorok, Kongresszusi Képviselők, Megyei Főügyészek és Megyei Tanácsosok megválasztása céljából

Cironia Köztársaság Képviselőháza és Szenátusa döntése alapján megerősítetett, hogy a „Politikai Bizottság” kifejezés e törvény rendelkezései szerint valamennyi politikai párt nemzeti bizottságait és az összes politikai, elnöki, kongresszusi és megyei kampánybizottságot foglalja magában. és minden olyan szervezet vagy egyesület bizottsága, amelyek két vagy több megyében befolyásolják az eredményt, vagy megpróbálják befolyásolni a választás eredményét, amelyben az Elnököt, Kormányzót, Szenátort, Kongresszusi Képviselőt, Megyei Főügyészt vagy a Megyei Tanácsost választják.

2. SZAKASZ Az e törvény meghatározott minden politikai bizottságnak elnökének és kincstárnokának kell lennie. A kincstárnok kötelessége, hogy részletes és pontos beszámolót tartson minden olyan pénzről vagy azzal egyenértékű összegről, amelyet az adott bizottságnak vagy bármelyik tagjának, vagy annak felügyelete alatt vagy annak nevében eljáró bármely személynek vagy annak tagjának ígértek vagy ígért minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság nevével, amelytől érkezett összeg, valamint minden olyan kiadás, kifizetés és kifizetési vagy kifizetési ígéret, amelyet a bizottság vagy annak bármely tagja, vagy bármely, a felügyelete alatt vagy annak nevében eljáró személy végez; és azzal az információval, hogy kinek fizetett, elosztott vagy folyósított. Az ilyen bizottság egyik tisztviselője vagy tagja, vagy más, a felügyelete alatt vagy a nevében eljáró személy nem kaphat pénzeket vagy azzal egyenértékű pénzeszközöket, vagy nem költ, vagy nem ígér, hogy pénzt költsön az ilyen bizottság nevében, amíg az elnök és a pénztárosa nem jár el-

3. SZAKASZ A tíz dollárt meghaladó összegű minden egyes bizottsági kifizetés vagy kifizetés esetén bizonylatot kell beszolgáltatni a Központi Kampányellenőrző Bizottságnak, részletes költségelszámolást a bevallott számlával együtt, és minden ilyen nyilvántartást, utalványt, átvételt vagy számlát a választást követő ötven hónapig meg kell őrizni, amelyre ez a SZAKASZ vonatkozik.

4. SZAKASZ Az a személy, aki az ilyen politikai bizottság felügyelete alatt vagy nevében eljárva, akár tagjaként, akár más személyként közreműködik, bármilyen hozzájárulást, fizetést, kölcsönt, ajándékot, előleget, letétet vagy pénzt ígér, vagy azzal egyenértékben értéket, kéréssel és minden esetben az ilyen hozzájárulás csatolásával, a fizetés, a kölcsön, az ajándék, az előleg, a letétbe helyezés vagy az ígérvény kézhezvételétől számított öt napon belül az ilyen politikai bizottság kincstárnokának részletes beszámolót kell készíteni erről, a név és a cím feltüntetésével és az említett kincstárnok haladéktalanul beírja ugyanazt a főkönyvi bejegyzésbe vagy nyilvántartásba, amelyet e célra megőriz.

5. SZAKASZ Az, hogy minden ilyen politikai bizottság kincstárnoka a választást követő harminc napon belül, amelyben két vagy több megyében választották meg az Elnököt, Kormányzót, Szenátort, Kongresszusi Képviselőt, Megyei Főügyészt vagy a Megyei Tanácsost, a kincstárnok a Ridgefield CC közigazgatási területén belül működő Központi Kampánybizottság elnökének levélben küldi el a szükséges dokumentumokat, esküt tesz, hogy tisztességesen járt el, és ezeket a dokumentumokat az ellenőrzés után 15 hónapig meg kell tartani, azt követően másolatot kell készíteni, és bármikor, választópolgári vagy hivatali érdeklődésre, nyilvánossá kell tenni.

6. SZAKASZ A „jelen törvény előző szakaszában előírt” nyilatkozatoknak tartalmaznia kell:

Első. Minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság neve és címe, aki vagy amely hozzájárult, ígért, kölcsönzött, vagy eljuttatott egy ilyen politikai bizottsághoz, vagy bármely tisztviselőhöz, tagjához vagy képviselőjéhez egy vagy több tételben pénzt vagy ennek összeget, vagy száz dollárt vagy annál nagyobb összeget.

Második. Az ilyen politikai bizottságnak, vagy bármely tisztviselőjének, tagjának vagy beosztottjának a befizetett, ígért, kölcsönzött vagy továbbított összege kevesebb, mint száz dollár.

Harmadik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője által beérkezett összes hozzájárulás, ígéret, kölcsön és előleg teljes összege.

Negyedik. Minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság neve és címe, akiknek az ilyen politikai bizottság, vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője kifizetett, elosztott, hozzájárult, kölcsönzött, vagy megígérte bármely pénzösszeg vagy annak megfelelő összegét tíz dollárról vagy annál nagyobb összegről vagy értékben és annak céljáról.

Ötödik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselő, tagja vagy képviselője által kifizetett, elosztott, hozzájárult, kölcsönzött, előléptetett vagy megígért teljes összeg, ha az ilyen kifizetés összege, értéke, elosztása, kölcsönzése, előlegelése vagy bármelyik számára ígérete személy, cég, egyesület vagy bizottság egy vagy több tételben kevesebb, mint tíz dollár.

Hatodik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője által kifizetett, elosztott, befizetett, kölcsönzött, tovább utalt vagy megígért összeg.

7. SZAKASZ  Minden személy, cég, egyesület vagy bizottság, a fentiekben meghatározott politikai bizottságok kivételével, amely legalább ötven dollárt meghaladó összeget vagy más értéket költött vagy ígért két vagy több megyében  befolyásolás vagy ellenőrzés céljából az Elnök, Kormányzó, Szenátor, Kongresszusi Képviselő, Megyei Főügyész vagy a Megyei Tanácsos megválasztása céljából, kivéve, ha a fentieknek megfelelően közreműködik egy politikai bizottsággal, az e nyilatkozatokat eskü alatt kell benyújtania, amint azt a fenti szakasz előírja a Ridgefield CC közigazgatási területén belül működő Központi Kampánybizottság elnökének levélben küldi el törvény 5. szakaszában előírtak szerint tartja.

8. SZAKASZ A választásokkal kapcsolatban bármelyik személy a saját magánvagyonából fizethet, azzal a céllal, hogy két vagy több megyében befolyásolja vagy ellenőrizze a választások eredményét, amikor Cironia Köztársaság Elnökét, valamely Kormányzóját, Szenátorát, Kongresszusi Képviselőjét, Megyei Főügyészét vagy Megyei Tanácsosát megválasztják, minden személyesutazáshoz, az irodaszerekhez és a postai küldeményekhez, valamint a távíró és telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó költségeket, anélkül, hogy e törvény rendelkezései hatálya alá tartoznának.

9. SZAKASZ Jelen törvény nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely korlátozza vagy megtiltja bármely személy jogát arra, hogy a választások eredményeinek fenntartása vagy vitatása érdekében költeni a megfelelő jogi költségeket.

10. SZAKASZ Minden olyan személy, aki szándékosan megsértené e törvény szakaszának bármelyikét, büntetőjogi ítélet alapján legfeljebb ezer dollár bírságot szabhatnak ki, vagy legfeljebb egy év elzárásra, vagy mindkettőre ítélhető.

11. SZAKASZ Jelen Törvény a „Kampányfinanszírozási és Kampányok Tisztasága Törvény” 3. §. a) részének 2) pontjában az „Igazságügyi Minisztérium” kifejezést „Központi Kampányellenőrző Bizottság” kifejezésre cseréli.


vissza

   Üzenőfal

2019. dec. 12. Nathen Bartek: Én azért raktam fel így először, hoyg más is nézze meg, jelen esetben nekem a Peti bólint rá, mint reform többségű tanács. Utána persze ki lesz adva rendesen is rendeletben

2019. dec. 12. Thomas McDornish: Szerintem a költségvetések csak akkor érvényesek, ha rendeletben is kivan adva. Ahol ellenkező többségű a megye tanács ott értem a kérelmeket, de ahol nem, ott mért nem megy rendeletbe?

2019. dec. 11. Cliff Bedroom: igen egy aposztróf volt a bibi köszi

2019. dec. 11. George Lee: szia, van benne aposztróf vagy valami más jel?

2019. dec. 11. Cliff Bedroom: Sziasztok nektek enged üzit irni? Nekem ezt irja: Nem sikerült a táviratot az adatbázisban eltárolni!

2019. dec. 01. George Lee: választási menetrend frissítve!

2019. okt. 29. George Lee: igen, úgy

2019. okt. 29. Andrew Trump: mivel nem az egész megye tartozik a médiapiachoz

2019. okt. 29. Andrew Trump: A rádió adásoknál ugye az van írva, hogy 400$*ahány megye tartozik a médiapiachoz. És mi van a fél megyékkel? Észak-Legrandot mondjuk egész árral számoljuk, mint a többit, vagy csak 200$-ral, féláron,

2019. okt. 25. George Lee: SZAVAZÁS A SZENÁTUSBAN!

2019. okt. 25. George Lee: pótolva

2019. okt. 25. Andrew Trump: Csak én nem láttom Madisonét?

2019. okt. 23. George Lee: megyék tartalékai fe löltve!

2019. okt. 23. Thomas McDornish: SZAVAZÁS A KÉPVISELŐHÁZBAN

2019. okt. 22. George Lee: gazdasági növekedések a jelentésben megyénként megtekinthetők!

2019. okt. 16. Nathen Bartek: Thad Caslte Eagle megyébe írt kampánya rossz helyre ment, a garfieldi a helyes

2019. okt. 15. Nathen Bartek: Thomas, a tankönyves észrevételem semmis, megtaláltam közben amit hiányoltam

2019. okt. 15. Nathen Bartek: Thomas, írtam egy levelet, benne az észrevételeimmel, mostanra jutottam oda, hogy átfussam

2019. okt. 15. Thomas McDornish: KH Költségvetési bizottság nézze meg az előirányzati törvényt és csütörtök estig jelezzenek a tagok.

2019. okt. 12. Thomas McDornish: Az utlosó edmundi kampámyt Bellick-e és nem McFayden-é. A sok jelöltet összekavartam.

2019. okt. 08. George Lee: most már visszatérek

2019. okt. 08. Edward Glover: Okés

2019. okt. 08. Nathen Bartek: Szerintem legyen Markshill (Osborne)

2019. okt. 08. Edward Glover: Azt lehet tudni, hogy melyik megyében/településen tartjuk?

2019. okt. 08. Edward Glover: Ez a beszéd

2019. okt. 07. Thomas McDornish: Nekem mindegy. Csak nyerd meg

2019. okt. 07. Edward Glover: Bocsi srácok, Peti elég elfoglalt a napokban. A legfrissebb időpont kedd este 8, ha nektek is alkalmas.

2019. okt. 07. Thomas McDornish: Dent nem is kapott meghívót

2019. okt. 07. Nathen Bartek: Akkor most miben maradtunk a vita kezdéásét illetően? szerintem nekem nyolc órától már jó lenne. A kérdéseim meg vannak, tehát rajtam nem fog múlni, hogy pörögjünk

2019. okt. 05. George Lee: sziasztok! Alelnökjelölti vita hétfőn, 18 óra után lesz, várunk mindenkit Bővebb info holnap

2019. okt. 05. Thomas McDornish: Nathen: még van észrevételem. Majd írok este.

2019. okt. 04. Nathen Bartek: az én postagalambom eltávedt akkor ezzel az információval

2019. okt. 04. Edward Glover: Vasárnap délután lesz, ha minden igaz

2019. okt. 04. Nathen Bartek: Thomas, ment a beígért számolás.

2019. okt. 04. Nathen Bartek: Srácok, az alelnöki vita ma vagy holnap lesz?

2019. szept. 27. George Lee: félóra múlva jön a vita

2019. szept. 26. Nathen Bartek: A West Doverben a hlászokkal című kampánynál nem Dover hanem Groveton ahogy a cikkben is jelölve van.

2019. szept. 18. George Lee: és kész

2019. szept. 18. Thomas McDornish: Jhonson Edmund hatban, Pace Edmund hétben jelölt (nem volt kihívója). Elrtam a szövegben.

2019. szept. 18. George Lee: előválasztási cikk holnap olvasható

2019. szept. 17. George Lee: Sziasztok, ma este meglesznek az előválasztási eredmények, cikkekbe foglalva

2019. szept. 14. Thomas McDornish: Nekem most egy hét Horvátország, de utána újult erővel, kipihenten jövök

2019. szept. 12. George Lee: nézd meg

2019. szept. 12. Thomas McDornish: Hozzám nem jutott el a körüzenet.

2019. szept. 11. George Lee: Megy róla köremail még ma

2019. szept. 11. Thomas McDornish: Milyen javaslatokról van szó? Hol olvashatom?

2019. szept. 10. George Lee: Sziasztok, a javaslatok közül beemeljük a vallási felekezeti kérdés hovatartozását, ez már beleszámít a választási harcba.

2019. szept. 08. Thomas McDornish: Az utolsó kampányomban a címet elrontottam, bocsi

2019. szept. 07. Nathen Bartek: Mi ez az orwelli rémálom?

2019. szept. 07. Thomas McDornish: Mindenhol balodali-liberális médiatúlsúly van. Ez alól Cironia sem kivétel

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.3b © 2016-2019 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató