Törvény megtekintése

   Sz. 3. - Kampányfinanszírozás Nyilvánossága Törvény

Benyújtotta: George Lee szenátor
Kiadva: 2019. máj. 29. (1958/3)
hatályos

Kampányfinanszírozás Nyilvánossága Törvény

SZPONZOROK: Remiel D’Alambert (R-LE), Joe Harkley (R-PY), George Lee (R-GD)

Egy törvény, amely nyilvánosságra hozza, hogy honnan származnak azok a kampányadományok, amelyeket természetes és jogi személyek adtak Elnökök, Kormányzók, Szenátorok, Kongresszusi Képviselők, Megyei Főügyészek és Megyei Tanácsosok megválasztása céljából

Cironia Köztársaság Képviselőháza és Szenátusa döntése alapján megerősítetett, hogy a „Politikai Bizottság” kifejezés e törvény rendelkezései szerint valamennyi politikai párt nemzeti bizottságait és az összes politikai, elnöki, kongresszusi és megyei kampánybizottságot foglalja magában. és minden olyan szervezet vagy egyesület bizottsága, amelyek két vagy több megyében befolyásolják az eredményt, vagy megpróbálják befolyásolni a választás eredményét, amelyben az Elnököt, Kormányzót, Szenátort, Kongresszusi Képviselőt, Megyei Főügyészt vagy a Megyei Tanácsost választják.

2. SZAKASZ Az e törvény meghatározott minden politikai bizottságnak elnökének és kincstárnokának kell lennie. A kincstárnok kötelessége, hogy részletes és pontos beszámolót tartson minden olyan pénzről vagy azzal egyenértékű összegről, amelyet az adott bizottságnak vagy bármelyik tagjának, vagy annak felügyelete alatt vagy annak nevében eljáró bármely személynek vagy annak tagjának ígértek vagy ígért minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság nevével, amelytől érkezett összeg, valamint minden olyan kiadás, kifizetés és kifizetési vagy kifizetési ígéret, amelyet a bizottság vagy annak bármely tagja, vagy bármely, a felügyelete alatt vagy annak nevében eljáró személy végez; és azzal az információval, hogy kinek fizetett, elosztott vagy folyósított. Az ilyen bizottság egyik tisztviselője vagy tagja, vagy más, a felügyelete alatt vagy a nevében eljáró személy nem kaphat pénzeket vagy azzal egyenértékű pénzeszközöket, vagy nem költ, vagy nem ígér, hogy pénzt költsön az ilyen bizottság nevében, amíg az elnök és a pénztárosa nem jár el-

3. SZAKASZ A tíz dollárt meghaladó összegű minden egyes bizottsági kifizetés vagy kifizetés esetén bizonylatot kell beszolgáltatni a Központi Kampányellenőrző Bizottságnak, részletes költségelszámolást a bevallott számlával együtt, és minden ilyen nyilvántartást, utalványt, átvételt vagy számlát a választást követő ötven hónapig meg kell őrizni, amelyre ez a SZAKASZ vonatkozik.

4. SZAKASZ Az a személy, aki az ilyen politikai bizottság felügyelete alatt vagy nevében eljárva, akár tagjaként, akár más személyként közreműködik, bármilyen hozzájárulást, fizetést, kölcsönt, ajándékot, előleget, letétet vagy pénzt ígér, vagy azzal egyenértékben értéket, kéréssel és minden esetben az ilyen hozzájárulás csatolásával, a fizetés, a kölcsön, az ajándék, az előleg, a letétbe helyezés vagy az ígérvény kézhezvételétől számított öt napon belül az ilyen politikai bizottság kincstárnokának részletes beszámolót kell készíteni erről, a név és a cím feltüntetésével és az említett kincstárnok haladéktalanul beírja ugyanazt a főkönyvi bejegyzésbe vagy nyilvántartásba, amelyet e célra megőriz.

5. SZAKASZ Az, hogy minden ilyen politikai bizottság kincstárnoka a választást követő harminc napon belül, amelyben két vagy több megyében választották meg az Elnököt, Kormányzót, Szenátort, Kongresszusi Képviselőt, Megyei Főügyészt vagy a Megyei Tanácsost, a kincstárnok a Ridgefield CC közigazgatási területén belül működő Központi Kampánybizottság elnökének levélben küldi el a szükséges dokumentumokat, esküt tesz, hogy tisztességesen járt el, és ezeket a dokumentumokat az ellenőrzés után 15 hónapig meg kell tartani, azt követően másolatot kell készíteni, és bármikor, választópolgári vagy hivatali érdeklődésre, nyilvánossá kell tenni.

6. SZAKASZ A „jelen törvény előző szakaszában előírt” nyilatkozatoknak tartalmaznia kell:

Első. Minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság neve és címe, aki vagy amely hozzájárult, ígért, kölcsönzött, vagy eljuttatott egy ilyen politikai bizottsághoz, vagy bármely tisztviselőhöz, tagjához vagy képviselőjéhez egy vagy több tételben pénzt vagy ennek összeget, vagy száz dollárt vagy annál nagyobb összeget.

Második. Az ilyen politikai bizottságnak, vagy bármely tisztviselőjének, tagjának vagy beosztottjának a befizetett, ígért, kölcsönzött vagy továbbított összege kevesebb, mint száz dollár.

Harmadik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője által beérkezett összes hozzájárulás, ígéret, kölcsön és előleg teljes összege.

Negyedik. Minden olyan személy, cég, társulás vagy bizottság neve és címe, akiknek az ilyen politikai bizottság, vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője kifizetett, elosztott, hozzájárult, kölcsönzött, vagy megígérte bármely pénzösszeg vagy annak megfelelő összegét tíz dollárról vagy annál nagyobb összegről vagy értékben és annak céljáról.

Ötödik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselő, tagja vagy képviselője által kifizetett, elosztott, hozzájárult, kölcsönzött, előléptetett vagy megígért teljes összeg, ha az ilyen kifizetés összege, értéke, elosztása, kölcsönzése, előlegelése vagy bármelyik számára ígérete személy, cég, egyesület vagy bizottság egy vagy több tételben kevesebb, mint tíz dollár.

Hatodik. Az ilyen politikai bizottság vagy bármely tisztviselője, tagja vagy képviselője által kifizetett, elosztott, befizetett, kölcsönzött, tovább utalt vagy megígért összeg.

7. SZAKASZ  Minden személy, cég, egyesület vagy bizottság, a fentiekben meghatározott politikai bizottságok kivételével, amely legalább ötven dollárt meghaladó összeget vagy más értéket költött vagy ígért két vagy több megyében  befolyásolás vagy ellenőrzés céljából az Elnök, Kormányzó, Szenátor, Kongresszusi Képviselő, Megyei Főügyész vagy a Megyei Tanácsos megválasztása céljából, kivéve, ha a fentieknek megfelelően közreműködik egy politikai bizottsággal, az e nyilatkozatokat eskü alatt kell benyújtania, amint azt a fenti szakasz előírja a Ridgefield CC közigazgatási területén belül működő Központi Kampánybizottság elnökének levélben küldi el törvény 5. szakaszában előírtak szerint tartja.

8. SZAKASZ A választásokkal kapcsolatban bármelyik személy a saját magánvagyonából fizethet, azzal a céllal, hogy két vagy több megyében befolyásolja vagy ellenőrizze a választások eredményét, amikor Cironia Köztársaság Elnökét, valamely Kormányzóját, Szenátorát, Kongresszusi Képviselőjét, Megyei Főügyészét vagy Megyei Tanácsosát megválasztják, minden személyesutazáshoz, az irodaszerekhez és a postai küldeményekhez, valamint a távíró és telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó költségeket, anélkül, hogy e törvény rendelkezései hatálya alá tartoznának.

9. SZAKASZ Jelen törvény nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely korlátozza vagy megtiltja bármely személy jogát arra, hogy a választások eredményeinek fenntartása vagy vitatása érdekében költeni a megfelelő jogi költségeket.

10. SZAKASZ Minden olyan személy, aki szándékosan megsértené e törvény szakaszának bármelyikét, büntetőjogi ítélet alapján legfeljebb ezer dollár bírságot szabhatnak ki, vagy legfeljebb egy év elzárásra, vagy mindkettőre ítélhető.

11. SZAKASZ Jelen Törvény a „Kampányfinanszírozási és Kampányok Tisztasága Törvény” 3. §. a) részének 2) pontjában az „Igazságügyi Minisztérium” kifejezést „Központi Kampányellenőrző Bizottság” kifejezésre cseréli.


vissza

   Üzenőfal

2020. jún. 07. Albert Lee: Üdv a sötét oldalon!

2020. jún. 06. William Price : És ha szeretnétek ,,mi van a táskámban?" videót, akkor lájkoljatok

2020. jún. 06. George Lee: és új pártban

2020. jún. 06. William Price : Nick vagyok, ha valaki nem ismerne majd fel

2020. jún. 06. Nick House: Sziasztok, úgy fest visszatérek, épp az új karakteremen dolgozok. Egyelőre apró lépésként erre az egy karakterre szeretnék elsősorban koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

2020. jún. 05. George Lee: lesz pár xD

2020. jún. 05. Albert Lee: Ha valaki tenne fel újságírói kérdéseket az elnöknek a sajtótájékoztatón, jövő vasárnapig (júni 14) küldje el nekem pm-ben

2020. jún. 03. George Lee: szia, persze Küldtem üzenetet

2020. jún. 03. Marco Francis: Sziasztok! Ma találtam rá az oldalra, nagyon új vagyok egy kis segítséget kérhetek?

2020. máj. 30. George Lee: új szabályok, új megyék, új elnök

2020. máj. 30. Andrew Trump: Zajlanak a nagyváltozások

2020. máj. 30. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2020. máj. 18. George Lee: még ma érkeznek az új szabályok és lehetőségek

2020. máj. 17. Albert Lee: Az enyémet is, köszönjük

2020. máj. 17. Andrew Trump: Az én tetszésemet is elnyerték az új módosítások

2020. máj. 17. Alexander Smith: Akkor már értem, hogy miért változott meg a betűtípus. Mindenesetre jól sikerült minden módosítás! Gratula!

2020. máj. 15. George Lee: Sziasztok, lassan közlésre kerül pár változtatás, könnyítés, amely mindenképp segít a játéknak.

2020. ápr. 26. Harvey Dent: Elnézést a késésért, most jutottam el ide, hogy írjak

2020. ápr. 23. George Lee: rendben, köszi

2020. ápr. 23. Harvey Dent: Holnap tudok írni felszólalast, most csak jeleztem a határidőn belül, hogy hozzászólnék.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Ok

2020. ápr. 11. George Lee: nem támadtam a cikket meg én hagytam jóvá.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Hát igen ez lenne a normális,csakugye te is random feltételezések alapján módosítasz itt emberek státuszán. Majd miután kiderül,hogy a feltételezésed rossz volt,azután nem csinálod vissza a hibádat

2020. ápr. 10. George Lee: Bármi ilyen van, osszuk meg az elnökkel, velem legalább

2020. ápr. 10. Andrew Trump: De amúgy meg logikus is,hogy mi is a nemzetközi yardot és fontot használjuk

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Mert ugye a Tudományos intézményeknek van autonómiája

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Legalább is én így értelmeztem ennek a procedúráját

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Be is lesz nyújtva majd törvényjavaslat

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Ez egy tudományos egyezmény,amit még csak az országok Tudományos Akadémiái írtak alá,ezt a Kongresszusnak még el kell fogadnia

2020. ápr. 09. Harvey Dent: Milyen egyezményt írtunk alá? Nem kéne a kormánnyal egyeztetni azelőtt, mielőtt a nevében cselekszünk?

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Képviselőház --> Alkotmány vita

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Az elnöki hozzászólást ne tekintsétek. Először elfelejtettem beállítani a hozzászólót.

2020. márc. 24. Harvey Dent: Még nem olvastam végig

2020. márc. 24. George Lee: Képviselőház Igazságügyi Bizottságában várom a szavazatokat a javaslatra

2020. márc. 15. Harvey Dent: Az még időben odébb van.

2020. márc. 15. Alexander Smith: Remélem lesz majd egy törvénytervezet egy kis beavatkozásról (Disznó-öböl)

2020. márc. 15. Harvey Dent: A kubai random során azért vegyük figyelembe a történelmi hűséget: 1961-ig nem volt Castro kommunista, és addig az USA is támogatta.

2020. márc. 14. Alexander Smith: "A nemzetközi helyzet fokozódik."

2020. márc. 08. Andrew Trump: Má rendeződött a helyzet

2020. márc. 08. Harvey Dent: Sztem nyugodtan kampányolj. Emiatt ne várj, add ki magadból nyugodtan

2020. márc. 08. Andrew Trump: Azért nem akartam még kampányolni,mert az csak plusz számok lennének

2020. márc. 08. Andrew Trump: Jó,csak azzal megzavarnám a számítást

2020. márc. 08. Harvey Dent: Úgy is messze van még a vége. Gyűjtsd még a pénzt.

2020. márc. 08. Andrew Trump: David Chesterfield összegyűjtött pénzről mikor kapok infot? Csak,mert már 2 hete várok,és így fogalmam sincs,hogy mennyiért tudok hirdetni...

2020. márc. 07. George Lee: BREAKING NEWS

2020. márc. 07. George Lee: informatikuson múlik

2020. márc. 07. Harvey Dent: Kell a Reform Pártnak Denfield 3? Időben hekkeljétek a szavazatokat

2020. márc. 07. Harvey Dent: Mikorra?

2020. márc. 07. George Lee: Sziasztok, sajnálatos technikai gondok miatt csúszik az időközi eredményhirdetése, megértéseteket köszönöm.

2020. márc. 04. William Church: Köszönöm!

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.4 © 2016-2020 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató