Szervezet rendelete

   Marcus Kane kormányzó rendelete

Peterson Megye 1958-59. Fiskális Évre szóló költségvetési javaslatot tartalmazó kormányzói rendelete

Kiadta: Marcus Kane kormányzó
Kiadva: 2019. nov. 28. (1958/11)
hatályos

Mint Peterson Megye Kormányzója, a rám ruházott hatalommal élve, a Peterson Megyei Tanács tanácsával és hozzájárulásával, javaslatot teszek Peterson megye 1958. és 1959. költségvetési évére előirányzott forrásokra, kiadásokra, bevételekre, és egyetértésben Cironia Köztársaság rendeleteivel és Cironia Köztársaság Kormányának rendelkezéseivel, Peterson megye hivatalainak jövő évi működését biztosítom.

1. BEVÉTELEK

I. rész – Adók

I fejezet – Vállalatok által fizetendő adók

101. CIKKELY A megyében a vállalatoknak fizetendő helyi iparűzési adóból a bevétel várható mértéke 2.160.432 $.

102. CIKKELY A megyében a szerencsejátékot folytató cégek szerencsejáték adó formájában befizetendő várható összege 2.441.000 $.

103. CIKKELY A megyében a vállalatok a birtokolt ingatlanok után teleakadó formájában befizetendő várható összege 301.907 $.

104. CIKKELY A megyében a szeszesitalt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó cégek jövedéki adó formájában várható befizetendő összege 7.322.992 $.

II. fejezet – Magánszemélyek által fizetendő adók

201. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő ingatlan adó mértéke várhatóan 1.267.388 $.

202. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő luxusadó mértéke várhatóan 433.552 $.

203. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő idegenforgalmi adó mértéke várhatóan 361.992 $.

II. rész – Közszolgáltatásokból és egyéb forrásból származó bevételek

I. fejezet – Közüzemi működtetésből és közúthasználatból származó bevételek

101. CIKKELY Peterson megye közüzemi működtetésből származó bevétele 88.136.266 $.

102. CIKKELY Peterson megyében érvényben van az úthasználati díj. Minden olyan útszakaszon, amely Peterson megye közigazgatási területén belül elhelyezkedő első- és másodrendű főutakon úthasználati díjat kell fizetni, amely a felhajtástól a főutak elhagyásáig érvényes, és amelynek értéke:

a) motorkerékpár esetén: 2.2 $

b) személygépkocsi: 5.5 $

c) teherszállító gépjármű: 12 $

d) autóbusz: 18 $

e) kamion: 25 $.

103. CIKKELY A Kormányzói Hivatal számításai szerint az 1958-59. fiskális évben befolyó bevétel ebből a forrásból 3.213.100 $ lesz.

II. fejezet – Korábban felhalmozott tartalékok és egyéb bevételek

101. CIKKELY A korábbi évek gazdálkodásából fennmaradt megye tartalék felhasználható kerete 5.247.080 $.

102. CIKKELY A megye egyéb forrásokból (ingatlanértékesítés, adóbírság, szabálysértési büntetések, illetékeke) származó bevétele a becslések szerint 108.493 $.

2. KIADÁSOK

I. rész – Megyei hivatalok előirányzatai

I. fejezet – Általános előírások

101. CIKKELY Jelen előirányzat a megyei alkalmazottak számára éves 8.400 $-os fizetést irányoz elő.

102. CIKKELY A megyei alkalmazottak a bérek mellett éves szinten 2.300 $ egészségbiztosítási csomagot irányoz elő, mely az alkalmazotton kívül további három családtag számára garantál biztosítást.

103. CIKKELY A megyei alkalmazottak számára a jövedelmen és az egészségbiztosításon felül 300 $ értékű költségtérítést irányoz elő.

104. CIKKELY A megyei kormányzó éves fizetése 36.000 $, a kormányzóhelyettes éves fizetése 18.000 $.

II. fejezet – Megyei hivatalok

201. CIKKELY A kormányzói hivatal éves működésére jelen költségvetés 654.000 $-t irányoz elő.

202. CIKKELY A megyei könyvvizsgáló hivatalának működése érdekében a megye a hivatalnak 103.500 $ forrást biztosít.

203. CIKKELY A megyei bíróság hivatalának működésére 382.637 $ áll rendelkezésre.

204. CIKKELY A megyei főügyészség hivatalának működési költségeire 288.616 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

205. CIKKELY A Mezőgazdasági és Fogyasztói Hivatal zavartalan működése érdekében 720.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

206. CIKKELY A Közszolgáltatási Bizottság számára jelen rendelet 434.000 $ forrást bocsájt rendelkezésre.

207. CIKKELY A Büntetés-végrehajtási és Ellenőrzési Felügyelet működésére 577.000 $ áll rendelkezésre.

208. CIKKELY Az Oktatási Hivatal működésére 786.000 $ áll rendelkezésre.

209. CIKKELY Az Egészségügyi Hivatal működési költségeire 918.000 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

210. CIKKELY A Munkaügyi Hivatal zavartalan működése érdekében 687.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

211. CIKKELY A Gépjárművek Hivatala számára jelen rendelet 456.000 $ forrást bocsájt rendelkezésre.

212. CIKKELY Az Adózási és Pénzügyi Hivatal működésére 808.000 $ áll rendelkezésre.

213. CIKKELY A Közlekedési Hivatal működési költségeire 803.000 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

210. CIKKELY A Választási Hivatal zavartalan működése érdekében 566.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

II. rész Megyei intézmények és önkormányzatok támogatása

I fejezet – Megyei önkormányzatok támogatása

101. CIKKELY Jelen előirányzati rendelet a megyéi önkormányzatok számára 7.7 $ szabadon felhasználható összeget bocsájt az önkormányzatok részére.

102. CIKKELY Az egyes települések az alábbi összeget kapják felhasználásra:

Település

 Összeg

 Oklahoma City

         180 586 $

 Tulsa

         291 012 $

 Norman

         351 011 $

 Langley

           90 510 $

 Lawton

         383 564 $

 Edmond

         105 651 $

 Moore

         137 463 $

 Midwest City

         181 710 $

 Enid

         145 659 $

 Stillwater

           69 702 $

 Muskogee

         247 403 $

 Bartlesville

           13 787 $

 Shawnee

             4 774 $

 Owasso

         105 727 $

 Ponca City

           97 123 $

 Ardmore

         135 165 $

 Dodge

         178 442 $

 Salina

         131 642 $

 Edmond

         346 492 $

 Sentinel

         102 485 $

 Lindsay

         258 407 $

 Bennington

         232 748 $

 Sparks

           35 387 $

 Freedom

           70 238 $

 Bromide

         228 510 $

 Nardin

           12 689 $

 Temple

         177 216 $

 Hartshorne

         102 893 $

 Dover

      1 351 577 $

 Chandler

         286 492 $

 Pawnee

         588 278 $

 Warner

         128 068 $

 Jennings

           36 230 $

 Davidson

         134 961 $

 Rock Island

         210 050 $

 Clayton

         430 773 $

 Durant

         116 629 $

 Noble

           97 046 $

 

II. fejezet – Megyei oktatási intézmények

201. CIKKELY A 46 db megyei óvodai intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 3.475.000 $-t irányoz elő.

202. CIKKELY A 52 db megyei elemi képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 10.182.000 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A 36 db megyei középfokú képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 6.791.000 $-t irányoz elő.

204. CIKKELY A 3 db megyei felsőfokú képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 6.611.000 $-t irányoz elő.

205. CIKKELY A megye jelen rendelet keretében a tehetséges hallgatók tanulmányi ösztöndíjkeretét 1.500.000 $-ban határozza meg.

III. fejezet – Megyei közbiztonsági intézmények

301. CIKKELY A 31 db megyei rendőrőrs működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 10.077.000 $-t irányoz elő.

302. CIKKELY A 2 db megyei büntetésvégrehajtási intézmény működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 1.066.000 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A 35 db megyei tűzoltósági és katasztrófavédelmi intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 9.976.000 $-t irányoz elő.

IV. fejezet – Kulturális intézmények

301. CIKKELY A 31 db megyei kulturális működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 2.171.000 $-t irányoz elő.

III. rész – Megyei programok

I. fejezet – Szociális, egészségügyi és sport programok

101. CIKKELY A megyei egészségügyi intézmények fejlesztésére, új egészségügyi intézmények létesítésére 2.500.000 $ támogatást irányoz elő.

102. CIKKELY Megyei bér- és szociális lakások építésére és fenntartására a megye 900.000 $ költséget szán.

103. CIKKELY 60 év felettiek egészségügyi kiadásának a megye 6.000.000 $ támogatást nyújt.

104. CIKKELY A megye a tehetséges sportoló fiatalokat 900.000 $-ral támogatja ösztöndíj formájában.

II. fejezet – Infrastrukturális és gazdaságfejlesztési programok

201. CIKKELY Megyei bel- és külterületi utak fenntartására, fejlesztésére és új burkolt utak építésére a megye 5.123.600 $ forrást irányoz elő.

202. CIKKELY A CIEF törvényben foglalt úthálózat, légi kikötő, vasúti infrastruktúra fejlesztésére és folyószabályozásra jelen rendelet 7.362.621 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A CIEF törvényben foglalt elektromos, ivóvíz, csatorna és gázhálózat fejlesztéséra jelent rendelet 5.236.124 $ forrást irányoz elő.

204. CIKKELY Jelen rendelet megyei farmok támogatására 3.000.000 $ forrást irányoz elő, mely felhasználható vetőmag, élőállat, növényvédőszer vételére, mezőgazdasági infrastruktúra (magtároló, istálló, raktár, öntözőrendszer) fejlesztésére használható fel.

205. CIKKELY Élelmiszeripari vállalatok támogatására a megye 3.000.000 $-t szán

206. CIKKELY Megyei bányászati vállalkozások támogatására a megye 500.000 $-t biztosít.

207. CIKKELY Megyei könnyűipari vállalatok fejlesztésének támogatására 3.000.000 $ áll rendelkezésre.

208. CIKKELY Nehézipari vállalkozások fejlesztésének támogatását a megye 500.000 $ összeggel támogatja.

209. CIKKELY Megyei turisztikai vállalkozások támogatására, turisztikai infrastruktúra fejlesztésére a megye 3.000.000 $ forrást szán.

3. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY

Jelen költségvetési rendelet 110.994.202 $ bevétellel és 108.994.202 $ kiadással számol továbbá nem várt költségekre 2.000.000 $ tartalék képzését irányozza elő.


vissza

   Üzenőfal

2019. dec. 12. Nathen Bartek: Én azért raktam fel így először, hoyg más is nézze meg, jelen esetben nekem a Peti bólint rá, mint reform többségű tanács. Utána persze ki lesz adva rendesen is rendeletben

2019. dec. 12. Thomas McDornish: Szerintem a költségvetések csak akkor érvényesek, ha rendeletben is kivan adva. Ahol ellenkező többségű a megye tanács ott értem a kérelmeket, de ahol nem, ott mért nem megy rendeletbe?

2019. dec. 11. Cliff Bedroom: igen egy aposztróf volt a bibi köszi

2019. dec. 11. George Lee: szia, van benne aposztróf vagy valami más jel?

2019. dec. 11. Cliff Bedroom: Sziasztok nektek enged üzit irni? Nekem ezt irja: Nem sikerült a táviratot az adatbázisban eltárolni!

2019. dec. 01. George Lee: választási menetrend frissítve!

2019. okt. 29. George Lee: igen, úgy

2019. okt. 29. Andrew Trump: mivel nem az egész megye tartozik a médiapiachoz

2019. okt. 29. Andrew Trump: A rádió adásoknál ugye az van írva, hogy 400$*ahány megye tartozik a médiapiachoz. És mi van a fél megyékkel? Észak-Legrandot mondjuk egész árral számoljuk, mint a többit, vagy csak 200$-ral, féláron,

2019. okt. 25. George Lee: SZAVAZÁS A SZENÁTUSBAN!

2019. okt. 25. George Lee: pótolva

2019. okt. 25. Andrew Trump: Csak én nem láttom Madisonét?

2019. okt. 23. George Lee: megyék tartalékai fe löltve!

2019. okt. 23. Thomas McDornish: SZAVAZÁS A KÉPVISELŐHÁZBAN

2019. okt. 22. George Lee: gazdasági növekedések a jelentésben megyénként megtekinthetők!

2019. okt. 16. Nathen Bartek: Thad Caslte Eagle megyébe írt kampánya rossz helyre ment, a garfieldi a helyes

2019. okt. 15. Nathen Bartek: Thomas, a tankönyves észrevételem semmis, megtaláltam közben amit hiányoltam

2019. okt. 15. Nathen Bartek: Thomas, írtam egy levelet, benne az észrevételeimmel, mostanra jutottam oda, hogy átfussam

2019. okt. 15. Thomas McDornish: KH Költségvetési bizottság nézze meg az előirányzati törvényt és csütörtök estig jelezzenek a tagok.

2019. okt. 12. Thomas McDornish: Az utlosó edmundi kampámyt Bellick-e és nem McFayden-é. A sok jelöltet összekavartam.

2019. okt. 08. George Lee: most már visszatérek

2019. okt. 08. Edward Glover: Okés

2019. okt. 08. Nathen Bartek: Szerintem legyen Markshill (Osborne)

2019. okt. 08. Edward Glover: Azt lehet tudni, hogy melyik megyében/településen tartjuk?

2019. okt. 08. Edward Glover: Ez a beszéd

2019. okt. 07. Thomas McDornish: Nekem mindegy. Csak nyerd meg

2019. okt. 07. Edward Glover: Bocsi srácok, Peti elég elfoglalt a napokban. A legfrissebb időpont kedd este 8, ha nektek is alkalmas.

2019. okt. 07. Thomas McDornish: Dent nem is kapott meghívót

2019. okt. 07. Nathen Bartek: Akkor most miben maradtunk a vita kezdéásét illetően? szerintem nekem nyolc órától már jó lenne. A kérdéseim meg vannak, tehát rajtam nem fog múlni, hogy pörögjünk

2019. okt. 05. George Lee: sziasztok! Alelnökjelölti vita hétfőn, 18 óra után lesz, várunk mindenkit Bővebb info holnap

2019. okt. 05. Thomas McDornish: Nathen: még van észrevételem. Majd írok este.

2019. okt. 04. Nathen Bartek: az én postagalambom eltávedt akkor ezzel az információval

2019. okt. 04. Edward Glover: Vasárnap délután lesz, ha minden igaz

2019. okt. 04. Nathen Bartek: Thomas, ment a beígért számolás.

2019. okt. 04. Nathen Bartek: Srácok, az alelnöki vita ma vagy holnap lesz?

2019. szept. 27. George Lee: félóra múlva jön a vita

2019. szept. 26. Nathen Bartek: A West Doverben a hlászokkal című kampánynál nem Dover hanem Groveton ahogy a cikkben is jelölve van.

2019. szept. 18. George Lee: és kész

2019. szept. 18. Thomas McDornish: Jhonson Edmund hatban, Pace Edmund hétben jelölt (nem volt kihívója). Elrtam a szövegben.

2019. szept. 18. George Lee: előválasztási cikk holnap olvasható

2019. szept. 17. George Lee: Sziasztok, ma este meglesznek az előválasztási eredmények, cikkekbe foglalva

2019. szept. 14. Thomas McDornish: Nekem most egy hét Horvátország, de utána újult erővel, kipihenten jövök

2019. szept. 12. George Lee: nézd meg

2019. szept. 12. Thomas McDornish: Hozzám nem jutott el a körüzenet.

2019. szept. 11. George Lee: Megy róla köremail még ma

2019. szept. 11. Thomas McDornish: Milyen javaslatokról van szó? Hol olvashatom?

2019. szept. 10. George Lee: Sziasztok, a javaslatok közül beemeljük a vallási felekezeti kérdés hovatartozását, ez már beleszámít a választási harcba.

2019. szept. 08. Thomas McDornish: Az utolsó kampányomban a címet elrontottam, bocsi

2019. szept. 07. Nathen Bartek: Mi ez az orwelli rémálom?

2019. szept. 07. Thomas McDornish: Mindenhol balodali-liberális médiatúlsúly van. Ez alól Cironia sem kivétel

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.3b © 2016-2019 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató