Szervezet rendelete

   Marcus Kane kormányzó rendelete

Peterson Megye 1958-59. Fiskális Évre szóló költségvetési javaslatot tartalmazó kormányzói rendelete

Kiadta: Harvey Dent házelnök
Kiadva: 2019. nov. 28. (1958/11)
hatályos

Mint Peterson Megye Kormányzója, a rám ruházott hatalommal élve, a Peterson Megyei Tanács tanácsával és hozzájárulásával, javaslatot teszek Peterson megye 1958. és 1959. költségvetési évére előirányzott forrásokra, kiadásokra, bevételekre, és egyetértésben Cironia Köztársaság rendeleteivel és Cironia Köztársaság Kormányának rendelkezéseivel, Peterson megye hivatalainak jövő évi működését biztosítom.

1. BEVÉTELEK

I. rész – Adók

I fejezet – Vállalatok által fizetendő adók

101. CIKKELY A megyében a vállalatoknak fizetendő helyi iparűzési adóból a bevétel várható mértéke 2.160.432 $.

102. CIKKELY A megyében a szerencsejátékot folytató cégek szerencsejáték adó formájában befizetendő várható összege 2.441.000 $.

103. CIKKELY A megyében a vállalatok a birtokolt ingatlanok után teleakadó formájában befizetendő várható összege 301.907 $.

104. CIKKELY A megyében a szeszesitalt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó cégek jövedéki adó formájában várható befizetendő összege 7.322.992 $.

II. fejezet – Magánszemélyek által fizetendő adók

201. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő ingatlan adó mértéke várhatóan 1.267.388 $.

202. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő luxusadó mértéke várhatóan 433.552 $.

203. CIKKELY A magánszemélyek által befizetendő idegenforgalmi adó mértéke várhatóan 361.992 $.

II. rész – Közszolgáltatásokból és egyéb forrásból származó bevételek

I. fejezet – Közüzemi működtetésből és közúthasználatból származó bevételek

101. CIKKELY Peterson megye közüzemi működtetésből származó bevétele 88.136.266 $.

102. CIKKELY Peterson megyében érvényben van az úthasználati díj. Minden olyan útszakaszon, amely Peterson megye közigazgatási területén belül elhelyezkedő első- és másodrendű főutakon úthasználati díjat kell fizetni, amely a felhajtástól a főutak elhagyásáig érvényes, és amelynek értéke:

a) motorkerékpár esetén: 2.2 $

b) személygépkocsi: 5.5 $

c) teherszállító gépjármű: 12 $

d) autóbusz: 18 $

e) kamion: 25 $.

103. CIKKELY A Kormányzói Hivatal számításai szerint az 1958-59. fiskális évben befolyó bevétel ebből a forrásból 3.213.100 $ lesz.

II. fejezet – Korábban felhalmozott tartalékok és egyéb bevételek

101. CIKKELY A korábbi évek gazdálkodásából fennmaradt megye tartalék felhasználható kerete 5.247.080 $.

102. CIKKELY A megye egyéb forrásokból (ingatlanértékesítés, adóbírság, szabálysértési büntetések, illetékeke) származó bevétele a becslések szerint 108.493 $.

2. KIADÁSOK

I. rész – Megyei hivatalok előirányzatai

I. fejezet – Általános előírások

101. CIKKELY Jelen előirányzat a megyei alkalmazottak számára éves 8.400 $-os fizetést irányoz elő.

102. CIKKELY A megyei alkalmazottak a bérek mellett éves szinten 2.300 $ egészségbiztosítási csomagot irányoz elő, mely az alkalmazotton kívül további három családtag számára garantál biztosítást.

103. CIKKELY A megyei alkalmazottak számára a jövedelmen és az egészségbiztosításon felül 300 $ értékű költségtérítést irányoz elő.

104. CIKKELY A megyei kormányzó éves fizetése 36.000 $, a kormányzóhelyettes éves fizetése 18.000 $.

II. fejezet – Megyei hivatalok

201. CIKKELY A kormányzói hivatal éves működésére jelen költségvetés 654.000 $-t irányoz elő.

202. CIKKELY A megyei könyvvizsgáló hivatalának működése érdekében a megye a hivatalnak 103.500 $ forrást biztosít.

203. CIKKELY A megyei bíróság hivatalának működésére 382.637 $ áll rendelkezésre.

204. CIKKELY A megyei főügyészség hivatalának működési költségeire 288.616 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

205. CIKKELY A Mezőgazdasági és Fogyasztói Hivatal zavartalan működése érdekében 720.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

206. CIKKELY A Közszolgáltatási Bizottság számára jelen rendelet 434.000 $ forrást bocsájt rendelkezésre.

207. CIKKELY A Büntetés-végrehajtási és Ellenőrzési Felügyelet működésére 577.000 $ áll rendelkezésre.

208. CIKKELY Az Oktatási Hivatal működésére 786.000 $ áll rendelkezésre.

209. CIKKELY Az Egészségügyi Hivatal működési költségeire 918.000 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

210. CIKKELY A Munkaügyi Hivatal zavartalan működése érdekében 687.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

211. CIKKELY A Gépjárművek Hivatala számára jelen rendelet 456.000 $ forrást bocsájt rendelkezésre.

212. CIKKELY Az Adózási és Pénzügyi Hivatal működésére 808.000 $ áll rendelkezésre.

213. CIKKELY A Közlekedési Hivatal működési költségeire 803.000 $ forrást bocsájt a hivatal részére.

210. CIKKELY A Választási Hivatal zavartalan működése érdekében 566.000 $ működési költséget irányoz elő jelen rendelet.

II. rész Megyei intézmények és önkormányzatok támogatása

I fejezet – Megyei önkormányzatok támogatása

101. CIKKELY Jelen előirányzati rendelet a megyéi önkormányzatok számára 7.7 $ szabadon felhasználható összeget bocsájt az önkormányzatok részére.

102. CIKKELY Az egyes települések az alábbi összeget kapják felhasználásra:

Település

 Összeg

 Oklahoma City

         180 586 $

 Tulsa

         291 012 $

 Norman

         351 011 $

 Langley

           90 510 $

 Lawton

         383 564 $

 Edmond

         105 651 $

 Moore

         137 463 $

 Midwest City

         181 710 $

 Enid

         145 659 $

 Stillwater

           69 702 $

 Muskogee

         247 403 $

 Bartlesville

           13 787 $

 Shawnee

             4 774 $

 Owasso

         105 727 $

 Ponca City

           97 123 $

 Ardmore

         135 165 $

 Dodge

         178 442 $

 Salina

         131 642 $

 Edmond

         346 492 $

 Sentinel

         102 485 $

 Lindsay

         258 407 $

 Bennington

         232 748 $

 Sparks

           35 387 $

 Freedom

           70 238 $

 Bromide

         228 510 $

 Nardin

           12 689 $

 Temple

         177 216 $

 Hartshorne

         102 893 $

 Dover

      1 351 577 $

 Chandler

         286 492 $

 Pawnee

         588 278 $

 Warner

         128 068 $

 Jennings

           36 230 $

 Davidson

         134 961 $

 Rock Island

         210 050 $

 Clayton

         430 773 $

 Durant

         116 629 $

 Noble

           97 046 $

 

II. fejezet – Megyei oktatási intézmények

201. CIKKELY A 46 db megyei óvodai intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 3.475.000 $-t irányoz elő.

202. CIKKELY A 52 db megyei elemi képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 10.182.000 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A 36 db megyei középfokú képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 6.791.000 $-t irányoz elő.

204. CIKKELY A 3 db megyei felsőfokú képzést biztosító intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 6.611.000 $-t irányoz elő.

205. CIKKELY A megye jelen rendelet keretében a tehetséges hallgatók tanulmányi ösztöndíjkeretét 1.500.000 $-ban határozza meg.

III. fejezet – Megyei közbiztonsági intézmények

301. CIKKELY A 31 db megyei rendőrőrs működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 10.077.000 $-t irányoz elő.

302. CIKKELY A 2 db megyei büntetésvégrehajtási intézmény működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 1.066.000 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A 35 db megyei tűzoltósági és katasztrófavédelmi intézmények működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 9.976.000 $-t irányoz elő.

IV. fejezet – Kulturális intézmények

301. CIKKELY A 31 db megyei kulturális működési költségére, bérekre és egyéb kiadásokra jelen rendelet 2.171.000 $-t irányoz elő.

III. rész – Megyei programok

I. fejezet – Szociális, egészségügyi és sport programok

101. CIKKELY A megyei egészségügyi intézmények fejlesztésére, új egészségügyi intézmények létesítésére 2.500.000 $ támogatást irányoz elő.

102. CIKKELY Megyei bér- és szociális lakások építésére és fenntartására a megye 900.000 $ költséget szán.

103. CIKKELY 60 év felettiek egészségügyi kiadásának a megye 6.000.000 $ támogatást nyújt.

104. CIKKELY A megye a tehetséges sportoló fiatalokat 900.000 $-ral támogatja ösztöndíj formájában.

II. fejezet – Infrastrukturális és gazdaságfejlesztési programok

201. CIKKELY Megyei bel- és külterületi utak fenntartására, fejlesztésére és új burkolt utak építésére a megye 5.123.600 $ forrást irányoz elő.

202. CIKKELY A CIEF törvényben foglalt úthálózat, légi kikötő, vasúti infrastruktúra fejlesztésére és folyószabályozásra jelen rendelet 7.362.621 $-t irányoz elő.

203. CIKKELY A CIEF törvényben foglalt elektromos, ivóvíz, csatorna és gázhálózat fejlesztéséra jelent rendelet 5.236.124 $ forrást irányoz elő.

204. CIKKELY Jelen rendelet megyei farmok támogatására 3.000.000 $ forrást irányoz elő, mely felhasználható vetőmag, élőállat, növényvédőszer vételére, mezőgazdasági infrastruktúra (magtároló, istálló, raktár, öntözőrendszer) fejlesztésére használható fel.

205. CIKKELY Élelmiszeripari vállalatok támogatására a megye 3.000.000 $-t szán

206. CIKKELY Megyei bányászati vállalkozások támogatására a megye 500.000 $-t biztosít.

207. CIKKELY Megyei könnyűipari vállalatok fejlesztésének támogatására 3.000.000 $ áll rendelkezésre.

208. CIKKELY Nehézipari vállalkozások fejlesztésének támogatását a megye 500.000 $ összeggel támogatja.

209. CIKKELY Megyei turisztikai vállalkozások támogatására, turisztikai infrastruktúra fejlesztésére a megye 3.000.000 $ forrást szán.

3. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY

Jelen költségvetési rendelet 110.994.202 $ bevétellel és 108.994.202 $ kiadással számol továbbá nem várt költségekre 2.000.000 $ tartalék képzését irányozza elő.


vissza

   Üzenőfal

2020. jún. 07. Albert Lee: Üdv a sötét oldalon!

2020. jún. 06. William Price : És ha szeretnétek ,,mi van a táskámban?" videót, akkor lájkoljatok

2020. jún. 06. George Lee: és új pártban

2020. jún. 06. William Price : Nick vagyok, ha valaki nem ismerne majd fel

2020. jún. 06. Nick House: Sziasztok, úgy fest visszatérek, épp az új karakteremen dolgozok. Egyelőre apró lépésként erre az egy karakterre szeretnék elsősorban koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

2020. jún. 05. George Lee: lesz pár xD

2020. jún. 05. Albert Lee: Ha valaki tenne fel újságírói kérdéseket az elnöknek a sajtótájékoztatón, jövő vasárnapig (júni 14) küldje el nekem pm-ben

2020. jún. 03. George Lee: szia, persze Küldtem üzenetet

2020. jún. 03. Marco Francis: Sziasztok! Ma találtam rá az oldalra, nagyon új vagyok egy kis segítséget kérhetek?

2020. máj. 30. George Lee: új szabályok, új megyék, új elnök

2020. máj. 30. Andrew Trump: Zajlanak a nagyváltozások

2020. máj. 30. Francis J. Wright: Sziasztok! Mi újság?

2020. máj. 18. George Lee: még ma érkeznek az új szabályok és lehetőségek

2020. máj. 17. Albert Lee: Az enyémet is, köszönjük

2020. máj. 17. Andrew Trump: Az én tetszésemet is elnyerték az új módosítások

2020. máj. 17. Alexander Smith: Akkor már értem, hogy miért változott meg a betűtípus. Mindenesetre jól sikerült minden módosítás! Gratula!

2020. máj. 15. George Lee: Sziasztok, lassan közlésre kerül pár változtatás, könnyítés, amely mindenképp segít a játéknak.

2020. ápr. 26. Harvey Dent: Elnézést a késésért, most jutottam el ide, hogy írjak

2020. ápr. 23. George Lee: rendben, köszi

2020. ápr. 23. Harvey Dent: Holnap tudok írni felszólalast, most csak jeleztem a határidőn belül, hogy hozzászólnék.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Ok

2020. ápr. 11. George Lee: nem támadtam a cikket meg én hagytam jóvá.

2020. ápr. 11. Andrew Trump: Hát igen ez lenne a normális,csakugye te is random feltételezések alapján módosítasz itt emberek státuszán. Majd miután kiderül,hogy a feltételezésed rossz volt,azután nem csinálod vissza a hibádat

2020. ápr. 10. George Lee: Bármi ilyen van, osszuk meg az elnökkel, velem legalább

2020. ápr. 10. Andrew Trump: De amúgy meg logikus is,hogy mi is a nemzetközi yardot és fontot használjuk

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Mert ugye a Tudományos intézményeknek van autonómiája

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Legalább is én így értelmeztem ennek a procedúráját

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Be is lesz nyújtva majd törvényjavaslat

2020. ápr. 10. Andrew Trump: Ez egy tudományos egyezmény,amit még csak az országok Tudományos Akadémiái írtak alá,ezt a Kongresszusnak még el kell fogadnia

2020. ápr. 09. Harvey Dent: Milyen egyezményt írtunk alá? Nem kéne a kormánnyal egyeztetni azelőtt, mielőtt a nevében cselekszünk?

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Képviselőház --> Alkotmány vita

2020. ápr. 01. Harvey Dent: Az elnöki hozzászólást ne tekintsétek. Először elfelejtettem beállítani a hozzászólót.

2020. márc. 24. Harvey Dent: Még nem olvastam végig

2020. márc. 24. George Lee: Képviselőház Igazságügyi Bizottságában várom a szavazatokat a javaslatra

2020. márc. 15. Harvey Dent: Az még időben odébb van.

2020. márc. 15. Alexander Smith: Remélem lesz majd egy törvénytervezet egy kis beavatkozásról (Disznó-öböl)

2020. márc. 15. Harvey Dent: A kubai random során azért vegyük figyelembe a történelmi hűséget: 1961-ig nem volt Castro kommunista, és addig az USA is támogatta.

2020. márc. 14. Alexander Smith: "A nemzetközi helyzet fokozódik."

2020. márc. 08. Andrew Trump: Má rendeződött a helyzet

2020. márc. 08. Harvey Dent: Sztem nyugodtan kampányolj. Emiatt ne várj, add ki magadból nyugodtan

2020. márc. 08. Andrew Trump: Azért nem akartam még kampányolni,mert az csak plusz számok lennének

2020. márc. 08. Andrew Trump: Jó,csak azzal megzavarnám a számítást

2020. márc. 08. Harvey Dent: Úgy is messze van még a vége. Gyűjtsd még a pénzt.

2020. márc. 08. Andrew Trump: David Chesterfield összegyűjtött pénzről mikor kapok infot? Csak,mert már 2 hete várok,és így fogalmam sincs,hogy mennyiért tudok hirdetni...

2020. márc. 07. George Lee: BREAKING NEWS

2020. márc. 07. George Lee: informatikuson múlik

2020. márc. 07. Harvey Dent: Kell a Reform Pártnak Denfield 3? Időben hekkeljétek a szavazatokat

2020. márc. 07. Harvey Dent: Mikorra?

2020. márc. 07. George Lee: Sziasztok, sajnálatos technikai gondok miatt csúszik az időközi eredményhirdetése, megértéseteket köszönöm.

2020. márc. 04. William Church: Köszönöm!

   Online (0)

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v1.4 © 2016-2020 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató