Egy cikk

hetilap - 1959. április 06., hétfő

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

11:22 Szenátus káplánja
Hosszú ideje élek, uram, és minél tovább élek, annál meggyőzőbb bizonyítékokat látok erről az igazságról: arról, hogy Isten kormányoz az emberek ügyeiben. És ha egy veréb nem eshet a földre az ő értesülése nélkül, akkor valószínű, hogy egy birodalom felemelkedhet az ő segítsége nélkül?

Meggyőződtünk arról, uram, a szent írásokban, hogy „hiába dolgoznak, építik, kivéve, ha az Úr felépíti a házat.” Ezt határozottan hiszem; és azt is hiszem, hogy egyidejű segítsége nélkül ebben a politikai épületben sem leszünk sikeresebbek, mint a Bábel Építői.

Ezért kérem a szabadságot, hogy maradjon velünk - hogy ezentúl a Menny segítségét igénylő imákat és tanácsainkra adott áldásokat minden reggel ezen a helyen tartsuk meg, mielőtt az ügyeket folytatnánk. Ámen.

11:26 George Lee szenátor (R)
A reggeli ima után mondjuk el a Hűségesküt: Hűséget fogadok az Cironia Zászlajának és a köztársaságnak, amelyet jelképez: egy és oszthatatlan Nemzet az Isten színe előtt, amely szabadságot és igazságosságot nyújt mindenkinek.

12:01 Stuart Hoyt többségi vezető (R)
Elnök Úr!

12:01 George Lee szenátor (R)
A többségi vezető következik.

12:05 Stuart Hoyt többségi vezető (R)
Elnök Úr,

Nagyon szomorú nap után állhatok most itt a Szenátus előtt, ugyanis

Harvey Dent elnök a tegnapi nap folyamán meghalt, helyét Albert Lee alelnök vette át. A legmélyebb együttérzésemről szeretném biztosítani a családját. Annak ellenére, hogy ellentétes pártban voltunk, úgy érzem, hogy Cironiáért mindnyájan együtt dolgoztunk, és mindenki az ország előrehaladásában volt érdekelt. Az mindig szomorú esemény egy ország életében mikor elveszti a vezetőjét, bármelyik is legyen az, bármelyik poszton is történjen is ilyen.
Ennek ellenére folytatnunk kell a munkát, nem szabad megállni, hiszen egy nagyon nehéz időszak előtt állunk mind a külpolitikai, mind a belpolitikai események kapcsán

Mint azt Önök is tudják, az elmúlt időszakban a kubai forradalom már nem nevezhető demokratikusnak és nem nevezhető az önkény elleni fellépésnek, hanem sokkal inkább a kommunisták beférkőzésének a karibi térségbe. Ez ellen nekünk fel kell lépni, hiszen itt van a szomszédban, és ez nemzetbiztonsági veszélyeket rejt magában. Mint a Szenátus többségi vezetője, arra kérem mind a kormányzatot, mind a beiktatott új elnököt, Albert Lee-t, akinek szeretnék gratulálni ahhoz hogy habár ilyen szomorú körülmények között is, de az ország első emberévé vált, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát, egy olyan stratégiát amivel eredményesen tudunk védekezni bármiféle kubai penetráció ellen. Nem lehetünk ugyanis benne biztosak hogy a későbbiekben nem fognak esetleg ellenük valami katonai akcióval fellépni ellenünk. Erre fel kell készíteni a hadsereget.

A Reform Párt egészen George Taylor óta tudja, hogy mennyire fontos a külpolitika, mennyire fontos a nemzetbiztonság. Ezért már mi akkor több olyan lépést megtettük, amely biztosítja nemzetünk határainak sértetlenségét és szuverenitását, elég csak gondolni arra a három haditengerészeti bázisra, amit rögtön Taylor elnök beiktatása után megszavaztunk itt a Kongresszusban, és hozzá láttunk felépíteni. Most újabb lépésekre van szükség várjuk az adminisztrációnak a megfelelő minisztereit, beosztottjait, hogy számoljanak be arról a szenátusi bizottságokban, hogy hogy halad a felkészülés, milyen lehetőségeink vannak védekezni a kommunistákkal szemben mennyire tekinthető ez jelen pillanatban veszélyforrásnak.

A másik téma szintén ugyanilyen fontos, amiről szeretnék beszélni az Albert Lee elnök megörökölt adminisztráció, annak befejezett és befejezetlen munkáival és feladataival, ezek közé tartozik az új Alkotmány életbe léptetésén túl a kodifikációs munka, a megyék kialakítása, megszervezése a munkafolyamatok biztosítása, új törvények elfogadása. Ne feledjük el hogy törvényt kell elfogadni annak kapcsán, hogy milyen új választási rendszer legyen, milyen jogai legyenek a megyéknek, törvényt kell elfogadni annak kapcsán is, hogy miként lehet úgy átalakítani ciron alkotmányos berendezkedés hogy ez működjön, és se az Alkotmány. se a vonatkozó törvények passzusaiba ez ne ütközzön. Ezt mind közösen kell az adminisztrációnak és a Kongresszusnak elvégeznie, ebben mint a Szenátus többségi vezetője a jobbomat nyújtom, és hajlandó leszek az asztal mellett összeülni tanácskozni a vezetéssel

Többek között a Szenátusról is szeretnék egy pár szót szólni. Egyeztettem Coleman kisebbségi vezetővel, és bizonyos reformokat fogunk implikálni a szenátusi szabályzat átdolgozása során, ez a bizottságok tagjai számának az átalakításáról szól. Csökkentjük az egyes bizottságok létszámát, különböző feladatokat összevonunk egy bizottság alá a könnyebb szakmai munka okán. Másrészt arra is készülünk, hogy biztosítsuk azon a kisebbség jogait, ezentúl ugyanúgy megmarad az obstruálási lehetőségek, ahogy ez eddig is megvolt.

Harmadrészt pedig arról is arról is szeretnék szót ejteni a Szenátus kapcsán, hogy milyen fontos feladat áll előttünk. Az új Alkotmány a mai napon életbe lépett, ez mindenképp egy nagy siker hiszen láttuk, hogy ugyan az előző alkotmány jó irányba vitte a folyamatokat, de nem volt képes arra, hogy a mindennapok kihívására jó választ tudjon adni. Egyebek mellett az új rendszer alkalmas leszel alkalmas lesz arra, hogy a hétköznapok, a gazdasági élet, a közigazgatás minden területére kiterjedve olyan védelmet nyújtson, amit az állampolgároknak élvezniük kell egy demokráciában, és ezzel a köztársaságunk is erősebb lesz mint valaha.

Ennek kapcsán megjegyzendő, tudjuk, hogy betöltetlen helyek vannak az igazságszolgáltatási posztokon, ezt minél előbb rendezni kell hiszen Glover elnök nem törekedett arra, hogy ezeket pozíciókat feltöltse. Mi voltunk többségben, de mindig nyitottan találtunk bármelyik elnök kezdeményezés előtt. A fellebbviteli bíróságokon jelentős hiánnyal küzdenek a bírák, ha és a Legfelsőbb Bíróságon is szükség lesz arra, hogy biztosítsuk a megfelelő számú tagot. Ebben hajlandó leszek az új elnökkel egyeztetni.

Végezetül visszatérnék Dent elnök működésére. Nem sokáig volt Cironia elnöke, a kampány során nem támogattam. Úgy gondolom a mai napig, hogy René West sokkal alkalmasabb elnöke lenne az országnak, mint bármelyik progresszív jelölt, akinek a neve felmerült a tavalyi év folyamán, de ennek ellenére szívből jövő fájdalom, hogy így kell elveszíteni egy fontos személyiséget, aki képes lett volna jelentős változásokat elérni az országban. Ezt a fájdalmat szeretném a többi a progresszív kollégáknak és barátainknak is közvetíteni, és azt kérem, hogy dolgozzunk együtt nagyon sok fontos dolog következik úgy a bírál kiválasztásától az utolsó törvény átnézéséig, hogy mi alkalmas vagyunk a Szenátus méltóságára, és az emberekért kell dolgoznunk, nem azért ülünk itt, hogy a politikai csatározásokat folytassuk, hanem azokért, akik ide választottak minket, az ő érdekükben kell választási törvényt létrehozni, az ő érdekükben kell kijelölni az új szenátusi körzethatárokat, az ő érdekükben kell meghatározni hogy kit, mikor hogyan válasszanak meg.

Annak érdekében, hogy képviseljük őket, ezért kérem, hogy támogassák ezt a felvetésemet.

Elnök úr, nem szabad azt sem elfelejteni nagyon nehéz időket élünk, gazdasági, társadalmi változások jönnek, és ebben a két pártnak együtt kell működnie. Főleg akkor, amikor Szenátusban biztos csak a vezetés, a Képviselőház ugyan valamivel több progresszívat választott, mint reformpártit, ennek ellenére még csak házelnököt választani maguk közül. mert annyira megosztottak Reméljük, hogy ezt nemsokára el fogják intézni, és meghozzák azokat a törvényes kritériumokat, amelyek mentén a Képviselőház is elkezdhet dolgozni. A Szenétus is csak akkor tudja folytatni a munkát, amit elkezdtett, hogyha ott is működőképes alternatíva lép fel. Annak viszont örülök, hogy Nathen Bartek házelnök megtartotta a pozícióját, nagyon nyitott személyről van szó, aki támogatja az ország fejlődését

A mai napon nem tárgyalunk örvényjavaslatot, viszont arra fogok törekedni, hogy minél hamarabb megtárgyalhassuk a legfontosabbakat.

Ezek közül a leglényegesebb a megyék számát, határait tartalmazó törvényjavaslatot fogok prioritásként kezelni, ami már készen áll, ezt minél előbb be kell vezetni, hiszen az Alkotmány életbe lép, és nem lehet sokáig elodázni ezt a kérdést.

Abban reménykedek, hogy a progresszív kollégák nem fognak ellenvetést benyújtani azért, hogy ezt sürgősségbe tárgyaljuk, és megkerülve a bizottsági folyamatot rögtön az ülés elé citálhassuk. Ennek első lépéseit a mai nap folyamán meg is fognak történni, ennek a témának a nagy szakértője s ismerője is aki ezt kidolgozta: McCain szenátor meg fog próbálkozni azzal, hogy egy indítvány segítsével az ülésre citálja javaslatát.

Arra kérem a másik oldalon ülőket, hogy ne emelje kifogást se tiltakozást ezzel kapcsán. Nehéz idők következnek, de készek vagyunk harcolni. Cironia mindig kész volt harcolni az most lesz másképpen. Átadom az ülésterem nyilvánosságát

És szeretném kérni a határozatképesség meghatározását.

14:00 Titkár: Mr. Aston, Mr. Barreth...

00:09 Stuart Hoyt többségi vezető (R)
Elnök Úr!

00:10 John Prescott szenátor (R)
A többségi vezetőé a szó.

00:12 Stuart Hoyt többségi vezető (R)
Szeretném, ha a Szenátus mára berekesztené az ülését, és holnap 14 órakor újra üsszeülne.

00:13 John Prescott szenátor (R)
Nincs ellenvetés. A Szenátus kedden 14 órakor fog összeülni. Az ülést addig felfüggesztem.

0 0
 
Vissza

   Üzenőfal

tegnap 21:55 Albert Lee: Szokni kell még az új neveket xD

tegnap 21:54 Albert Lee: Bocsánat, Walter Collins, nem Peter. Csak Peter Bedroom karija és a tudatalattim kombinálta ezt a két nevet

tegnap 15:37 George Lee: most már ülésezik mindkét ház

tegnap 14:38 Frank Senton : szia, mindig látod, ha van ülés, általában lesz minden nap, csak a Képviselőházban elég képlékeny a dolog, kié is a többség De a tervek szerint egy héten 3-4 ülése lesz mindkét háznak.

tegnap 11:13 Denis Miller: ja és beállítottam 72 órára az üzeneteket, ennyi idő alatt csak észreveszi valaki.

tegnap 11:12 Denis Miller: de van egy javaslatom: ha valaki beír egy ülésterembe és választ vár, akkor kattintson felül a piros "aktiválás" gombra. ezzel az ülésterem a főoldalon is láthatóvá válik.

tegnap 11:11 Denis Miller: a cseten csak az elmúlt 24 óra üzenetei jelennek meg visszamenőleg, tehát van rá esély, hogy már nem látja senki.

tegnap 10:45 Dr. Naomi Hands: Sziasztok ha szot kerek a chat-en a kepviselohazi ulesteremben azt latja valaki mert elegge el van dugva a regi rendszerben ezt konnyen eszrevette az elnok

2021. ápr. 06. John Prescott: szia

2021. ápr. 06. David B. Sinclair: Sziasztok!

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Fenebe akkor ismet lesz harcom radikaliskent

2021. ápr. 05. George Lee: Most már bármelyik pártban lehet karaktere mindenkinek én is megyek déli progresszívnak

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Jaj Gergo csak nem....utalom a konzervativokat

2021. ápr. 05. James Horner: Sziasztok! Gergő vagyok, hoztam egy új, konzervatív karaktert

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Csao Bartek ezer eve nem beszeltunk

2021. ápr. 05. Peter Bedroom: Sziasztok tetszik az uj felulet....bar kicsit meg szokni kell kezdodhet a politikai jatszma

2021. ápr. 05. Denis Miller: sziasztok! én a cseten csak mint megfigyelő leszek jelen...

2021. ápr. 04. George Lee: új megyék feltöltve: https://cironia.hu/index.php?page=pageview&id=51

2021. ápr. 04. George Lee: vagyis hova tartozik most már

2021. ápr. 04. George Lee: Új megyékkel kapcsolatban is lesz még ma térkép, ha valaki nem biztos benne, hova tartozott, keressetek nyugodtan

2021. ápr. 04. George Lee: még a mai napon lesz egy összefoglaló a médiában, hol is állunk történetileg, és ahhoz tudtok alkalmazkodni.

2021. ápr. 04. George Lee: lehetőség lesz megyéket, városokat irányítani is

2021. ápr. 04. George Lee: randomok*

2021. ápr. 04. George Lee: Sziasztok! Néhány cikk, aktivitás törlődött, mert visszaállunk 1959 áprilisára, innentől kezdve IRL idő szerint haladunk, de ez ne jelentené, hogy ne lennének események: ramondok, időközi választások

2021. márc. 27. George Lee: szia, reméljük hamarosan minden megoldódik

2021. márc. 25. Peter Bedroom: Szia Peti pedig sajnos az a benyomasom hogy epp a koronavirus ideje alatt lenne mindenkinek tobb ideje jatszani/tenykedni. Legalabbis estenkent biztos. Tehat jo lenne osszulni es otletelni itt a chat

2021. márc. 23. George Lee: szabályzatok is.

2021. márc. 23. George Lee: Sziasztok, sajnos Cironiát is elérte a koronavírus a technikai dolgokra várva viszont elkészült a játékszabály, az új megyei beosztás, az Alkotmány, készülnek a szenátusi és képviselőházi

2021. márc. 22. Peter Bedroom: Sziasztok a kerdesem ugyanaz kenne....

2021. febr. 19. George Lee: ha minden jól megy, márciusban már lehetséges

2021. febr. 17. Peter Bedroom: Sziasztok lehet mar tudni mikor indulunk?

2021. jan. 01. George Lee: Sziasztok, Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! Ne felejtsétek el megnézni 14 órakor a Youtube-on a premiert https://www.youtube.com/watch?v=PBdwcSD9Nic

2020. dec. 28. George Lee: szia, írtam neked üzenetet

2020. dec. 28. Peter Wright: Üdvözlök mindenkit!

2020. dec. 27. John Robert: Kellemes ünnepeket, így utólag is!

2020. dec. 25. George Lee: Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek én is

2020. dec. 25. Francis J. Wright: Kellemes Ünnepeket Kívánok Cironia Népének és Politikusainak!

2020. dec. 10. Cliff Bedroom: Szia, rendben azt akkor megvárom. Es aktivan visszatérek.

2020. dec. 07. George Lee: Szia, most lesz egy nagy változás, vagyis sok változás, Facebookon lehet rajta olvasni

2020. dec. 05. Cliff Bedroom: Sziasztok udv mindenkinek. Hogy megy a játék, vannak változások?

2020. nov. 23. Alexander Smith: Augusto Prescott kampány megkezdéséről szóló cikk a Weekly Walker-ben jelenik meg! (elfelejtettem odaírni)

2020. nov. 16. George Lee: sziasztok, a tegnapi események holnap délután jelennek meg!

2020. nov. 08. George Lee: Platformok a választások során a VÁLASZTÁSOK 1960 - INFORMÁCIÓK, PONTOK, RANDOM ESEMÉNYEK között!

2020. nov. 07. George Lee: Szia, Kommunista Párt hivatalosan nem működik, írj privátban, és segítek

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Látom van Ciron Kommunista Párt is ahhoz lehet csatlakozni valahol?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Annyi nagyjából megvan, hogy Usa politikai pártok vannak a játékban is, csak más néven

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Mit kellene csinálnom ebben a játékban?

2020. nov. 07. Andrew Strezhinyin: Sziasztok

2020. nov. 06. George Lee: Sziasztok, ma délután az eddig bejelentett jelöltek megkapják a személyiségpontjaikat, itt fogok jelentkezni.

2020. okt. 22. George Lee: VÁLTOZOTT A MENETREND!

   Online (1)

Alexander Smith,

 
Cironia politikai-gazdasági szerepjáték - Madenia CMS v2.0b © 2016-2021 Balla Péter / Molnár Dénes | Adatkezelési tájékoztató